Home      |      Weblog      |      Articles      |      Satire      |      Links      |      About      |      Contact


Militant Islam Monitor > Satire > Forget Jihad Let's Dialogue: Dutch Ministers Organise Interfaith Meeting In "Knights Hall" To "Lessen Societal Tensions" Press "Not Welcome"

Forget Jihad Let's Dialogue: Dutch Ministers Organise Interfaith Meeting In "Knights Hall" To "Lessen Societal Tensions" Press "Not Welcome"

November 17, 2014

Religies in gesprek in Ridderzaal

maandag 17 nov 2014, 15:07 (Update: 17-11-14, 15:13)

Het kabinet organiseert aanstaande donderdag een bijeenkomst in de Ridderzaal met vertegenwoordigers van diverse religieuze en niet-religieuze organisaties. Aanleiding zijn de toegenomen spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen in ons land.

De bijeenkomst heeft de naam Ridderzaaldialoog gekregen. Leden van verschillende Joodse, islamitische, christelijke en andere religieuze organisaties zijn uitgenodigd. Ook komen er tientallen jongeren met verschillende achtergronden een aantal burgemeesters.

Niet welkom

Namens het kabinet zullen minister Asscher en minister Opstelten aanwezig zijn. De bijeenkomst is besloten, de pers is niet welkom.

Minister Asscher, die het initiatief heeft genomen, wil onderzoeken wat een ieder kan doen om de spanningen in de samenleving te verminderen. Na afloop van de bijeenkomst zal hij een toelichting geven over de uitkomsten.

http://nos.nl/artikel/722442-religies-in-gesprek-in-ridderzaal.html

Religions In Discussion In Knights Hall

The Parliament is organising for the upcoming Thursday a meeting in Knights Hall with representatives of diverse religious and non religious organisations. The reason for it is the growing tension between different population groups in our country.

The meeting has been gotten the name "Knights Hall Dialogue". Members of various Jewish, Islamic, Christian and other religious organisations are invited. Scores of youth with different backgrounds and a number of mayors will also attend.

Not welcome

Minister Asscher (Deputy PM) and Minister Opstelten (Security and Justice) will be present in the name of the Parliament. The meeting is closed, the press is not welcome.

Minister Asscher, who was behind the initative will explore what everyone can do to lessen the tensions in society. After the meeting he will provide information about the results.

Printer-friendly version   Email this item to a friend