Home      |      Weblog      |      Articles      |      Satire      |      Links      |      About      |      Contact


Militant Islam Monitor > Satire > Dutch council members not sure whether to accept invitation or deport Imam who called upon Muslims to stop paying taxes

Dutch council members not sure whether to accept invitation or deport Imam who called upon Muslims to stop paying taxes

April 1, 2007

MIM: Imam on the Pauw and Witteman [televsion show]: No wine on the table

Translation by MIM: There were no alcoholic drinks on the table during the left leaning VARA -television program Pauw and Wittemen because Ahmed Salam the controversial Imam from Tilburg didnt want that. During the program Jeroen Pauw bowed to the request of the Imam and his son to remove all alcoholic drinks from the table before they would sit down.

"Respect"

Indeed the usual wine and beer for the presentators and the guests were absent, and next to the Imam and his son was also the Socialist Party leader Jan Marijnissen and writer Auke Kok. According to the son of the Imam who does not speak adequate Dutch, the removal of the alcoholic drinks in keeping with the respect his belief deserves in the so called multi cultural society.

And the abject cowards from the VARA happily go along with it.

Auke Kok pointed out that no one was forcing the Muslims to drink alcohol "We don't force you to drink alcohol but you force us not to drink it." But at that moment Paul Witteman stopped the discussion.

Imam Salam is known for his refusal to shake the hand of the Minister of Integration Rita Verdonk in 2004. Recently the Brabants Dagblad reported that he had called upon believers not to pay taxes. "Do harm to the Dutch state, don't pay taxes" he is reported to have said.In the program the Arabic speaking Imam denied the accusation according to his son.

-------------------------------------------------------------------

http://www.uitkijk.net/islam.php?subaction=showfull&id=1175425436&archive=&start_from=&ucat=3

Imam bij Pauw & Witteman: Geen wijn op tafel

Bij het linksige VARA-televisieprogramma Pauw & Witteman kwamen woensdagavond geen alcoholische dranken op tafel omdat de omstreden Tilburgse imam Ahmed Salam dat niet wilde.

Jeroen Pauw maakte tijdens de uitzending gewag van het verzoek van de imam en diens zoon, die zouden hebben gevraagd alle alcoholische dranken van tafel te verwijderen alvorens ze plaats namen.

'Respect'

Inderdaad ontbraken de gebruikelijke glazen wijn en bier voor de beide presentatoren en de gasten, naast de imam en zijn zoon gisteravond ook SP-leider Jan Marijnissen en schrijver Auke Kok. Volgens de zoon van de imam, die onvoldoende Nederlands spreekt om zelf het woord te voeren, hoort het verwijderen van alcoholische dranken bij het respect dat zijn geloof toekomt in de z.g. multiculturele samenleving....

En de angsthazen van de linkse VARA gaan daar uiteraard lekker in mee.

Auke Kok wierp tegen dat niemand de moslims dwingt alcohol te drinken: 'Wij dringen jullie geen wijn op, jullie dringen ons de wijn af.' Maar op dat moment kapte Paul Witteman het gesprek af.

Imam Salam is bekend vanwege zijn weigering in 2004 om toenmalig minister voor Integratie Rita Verdonk een hand te geven. Onlangs meldde het Brabants Dagblad dat hij gelovigen maant geen belasting te betalen: 'Breng de Nederlandse staat schade toe, betaal geen belasting,' zou hij hebben gezegd. In de uitzending ontkende de Arabisch sprekende imam volgens zijn zoon deze beschuldiging.

Ahmed Salam
MA 26 mrt 2007 | 12.33
Burgemeester Vreeman heeft de omstreden imam Ahmed Salam de wacht aangezegd. De voorman van de moskee aan de Nijverstraat in Tilburg is in december op het stadhuis ontboden, zo blijkt uit een vertrouwelijk rapport waar het Brabants Dagblad zaterdag uit publiceerde

MIM: After the murder of Theo van Gogh immigration minister Rita Verdonk attempted to reach out to the Muslims in Holland [insted of asking them why they were there if they hated the country so much] and announced government funded integration courses. At the conclusion of a meeting with numerous Islamist clerics Imam Salam refused to shake her hand and her response was something to the affect of "I can see that we have a lot of work ahead of us"

----------------------------------------------------

Kamervragen Wilders over imam Salam

Good Jihadi -Bad Jihadi -Imam Salam who does not speak Dutch appeared on television with his his son who acted as an interpreter to answer the charges he had called for Muslims not to pay taxes to harm the Dutch state which is funding many Muslims [who like Salam dont speak Dutch despite being in Holland for 15 years] lifelong welfare, health and educational benefits. The program was criticised for not hiring an independent translator.

Raad Tilburg worstelt met uitnodiging imam

door Stephan Jongerius en Jessica Maas


Donderdag 29 maart 2007 - TILBURG - De Tilburgse fractievoorzitters hebben gisteren een uitnodiging gekregen van de zoon van Ahmed Salam. Volgens Suhayb Salam is het een 'stapje naar de gemeente voor meer onderling begrip en tolerantie'. De uitnodiging heeft volgens hem deels te maken met de commotie van de afgelopen dagen. "Het stond al in onze agenda".


Zaterdag maakte het Brabants Dagblad bekend dat burgemeester Vreeman de imam in december op het matje heeft geroepen. Salam zou - ondanks eerdere waarschuwingen - te vergaande uitspraken blijven doen.
De fractievoorzitters in Tilburg worstelen met de uitnodiging. Het CDA staat niet te springen om de uitnodiging aan te nemen. "Salam moet eerst de burgemeester overtuigen van zijn goede bedoelingen", reageert M. van den Tillaert. L. Dielissen van de TVP voelt ook niets voor het gesprek. "Ik denk dat het zinloos is." H. Smolders van Lijst Smolders is benieuwd naar het advies van Vreeman. "Vreeman is nu aan zet. Maar het is het één of het ander. Of Salam is fout en dan moet hij met kop en kont over de grens worden gezet of er is niets aan de hand."


SP'er J. van den Hout benadrukt dat de partijen in deze zaak 'één lijn moeten trekken'. Hij wacht het overleg met de fractievoorzitters aankomende maandag af. "Salam mag niet ook nog eens tweespalt veroorzaken in de politiek."
GroenLinks, PvdA en Algemeen Belang gaan wel meteen op de uitnodiging in. "Als politicus wil ik met iedereen praten. Maar ik wil de heer Salam wel laten weten, dat ik volledig op de lijn van Vreeman zit. Het kwalijke is dat Salam mensen bewust tegen onze samenleving opzet", aldus PvdA'er Driek van Griensven.


Burgemeester Vreeman laat via zijn woordvoerder weten dat de raadsleden vrij zijn om kennis te nemen van de standpunten van Salam. "Ik hoop wel dat ze goed kijken naar de effecten van dit denken op de integratie in Tilburg." mhttp://www.brabantsdagblad.nl/brabant/article1258430.ece

------------------------------------------------------------------------------------

MIM: Geert Wilders, head of the Freedom Party has decided to ask several questions about the radical positions of Imam Salam together with other officials and . [The mayor of Tilburg where the Imam is based has said "he does not belong here" [in Holland] and has demanded he either be stripped of his Dutch citizenship or laws be put in place which would provide statutes for his deportation.

http://www.ikonrtv.nl/kerknieuws/nieuws.asp?oId=10660

ZO 25 mrt 2007 | 16.11
De fractieleider van de PVV (Partij voor de Vrijheid) in de Tweede Kamer, Geert Wilders, heeft naar aanleiding van het artikel 'Imam Salam hoort hier niet thuis' besloten de Ministers van Justitie, BZK en WWI een aantal Kamervragen te stellen over de radicale Tilburgse imam Ahmed Salam.

Deze omstreden imam weigerde in november 2004 toenmalig minister Rita Verdonk de hand te schudden, en zou wat de Tilburgse burgemeester Ruud Vreeman (PvdA) betreft vanwege zijn verregaande uitspraken inmiddels zijn koffers mogen pakken.

In een gesprek dat afgelopen december plaatsvond heeft de PvdA-burgemeester de islamitisch geestelijk leider gezegd dat hij niet in Nederland thuishoort. Volgens Vreeman blijft de conservatieve imam uitspraken doen die te ver gaan, ondanks eerdere waarschuwingen aan zijn adres.

Een verslag van het onderhoud lekte uit in de pers. Beide partijen hebben afgesproken er geen mededelingen over te doen. De Syriër, die in 1989 naar ons land kwam, heeft de Nederlandse nationaliteit.

Wilders vraagt onder andere aan de betrokken bewindvoerders:

1.) Heeft u kennisgenomen van de berichten "Vreeman zegt imam wacht aan" (*) en "Imam Salam hoort hier niet thuis" (**)?

2.) Is het waar dat de Tilburgse radicale imam Ahmed Salam die eerder weigerde de voormalig Minister van Vreemdelingenbeleid en Integratie de hand te schudden, door de Tilburgse burgemeester de wacht is aangezegd en is verteld dat hij niet thuis hoort in Nederland vanwege aanhoudende radicale uitingen? Wat is uw oordeel hierover?

3.) Is het waar dat deze radicale imam in de moskee onder meer zou hebben gezegd dat de Nederlandse staat schade toegebracht moet worden (*)? Deelt u mijn mening dat dit onaanvaardbaar is?

4.) Kan het verslag van het onderhoud tussen de burgemeester van Tilburg en de radicale imam van december 2006 over zijn vergaande uitspraken, naar de Kamer worden gestuurd? Zo neen, waarom niet?

5.) Bent u bereid er voor zorg te dragen dat de radicale Tilburgse imam Ahmed Salam een onmiddelijk preekverbod krijgt en te bezien of de moskee waar hij preekt kan worden gesloten?

6.) Heeft de betrokken imam een dubbele nationaliteit? Zo neen bent u bereid hem onmiddelijk uit te zetten? Zo ja, bent u bereid met wetgeving te komen op grond waarvan betrokkene kan worden gedenaturaliseerd en alsnog het land uitgezet?

(*) Brabants Dagblad 24 maart 2007
(**) Telegraaf 25 maart 2007

Bron: De Telegraaf

---------------------------------------------------------------------------------------------

MIM: Tilburg Imam Salam his son Suhayb feel at home with dhimmi Pastor Denis Hendrickx , who says despite the fact that Salam has said that the teachings or Jesus are null and void and that Islam is the only true religion "he has not noticed that his dialogue partner feels superior to him".

Pastor prikkelt, imam is behoedzaam

door Stephan Jongerius en Jessica Maas


Zaterdag 24 maart 2007 - TILBURG - Ahmed en Suhayb Salam voelen alleen voor een dialooggesprek met pastor Denis Hendrickx. "We willen ons niet tegen elkaar laten uitspelen."

a {outline:none;} a:hover {text-decoration: underline;} a:active {} #slideshow {} #ss_form {} #ss_img_div {background-color:#FFFFFF;text-align: center;border:1px solid #F1EFE6;} #ss_img_div img{border:0px;} #ss_img {border:1px solid #000000;} #image_caption {color:#000000;padding: 4px 4px 4px 4px;display:block;} #ss_controls {} #navigatie_image {border:0px;background-color:#F1EFE6;width:470px;margin-bottom:5px;padding-top:2px;padding-bottom:2px;} .slideshowlink {} #ss_start {padding-left:30px;color:#515559;} #ss_stop {color:#515559;} .vorige {} #ss_prev {Slideshow image
Ahmed Salam geflankeerd door zijn zoon Suhayb en Denis Hendrickx, pastor in Tilburg-Noord. Foto Marie-Therèse-Kierkels/PVE http://www.brabantsdagblad.nl/brabant/article1242586.ece

Een afspraak met de familie Salam is niet zomaar gemaakt. Twee eerdere verzoeken heeft Suhayb, mede namens vader Ahmed Salam, resoluut van de hand gewezen. Neen, ze willen het niet hebben over hun gesprek met Tilburgs burgemeester Vreeman, "dat is zo afgesproken.".


Evenmin wil Suhayb nadere toelichting geven over het Instituut Voor Opvoeding en Educatie waarmee hij in verschillende plaatsen steeds meer cursussen en opleidingen verzorgt voor 'moslimbroeders en -zusters', en soms ook anderen. "Werkelijk geïnteresseerden zijn welkom, op sensatie beluste nieuwsgierigen niet", luidt de verklaring.
Een derde poging leidt alsnog tot een samenkomst, maar op de door zoon Salam gestelde voorwaarden. Aan een dialooggesprek met vader en zoon Salam enerzijds en Denis Hendrickx, pastor in Tilburg-Noord anderzijds willen ze wél meewerken, "want dat heeft maatschappelijke waarde." Eerdergenoemde onderwerpen mogen niet ter sprake komen. Als dat halverwege tóch even gebeurt, dreigt Suhayb het gesprek te verbreken.


Gemakkelijk praten is het evenmin. Ahmed Salam geeft er de voorkeur aan zich in dit beschikbare uur Arabisch te spreken, zijn zoon vertaalt. Zeker, zo geeft hij pastor Denis Hendrickx toe, hij spreekt de taal behoorlijk. "Maar", zegt hij met een vriendelijke knik naar zijn gasten, "soms is het gevaarlijk die te spreken."
Er is zichtbaar chemie tussen deze katholieke en islamitische voorganger. Hendrickx is begonnen zijn 'collega' te wijzen op diens overlopende dakgoten. "Geef mensen niet de kans ergernis op te bouwen." Ze wisselen geregeld blikken van verstandhouding en raken elkaar nu en dan aan. Maar waar de pastor prikkelt en niet elk heikel onderwerp schuwt, blijft de imam behoedzaam.


Samen stonden ze anderhalf jaar geleden aan de basis van Begrip, een platform waarin vertegenwoordigers van allerlei religies in Tilburg-Noord elkaar ontmoeten. Aanleiding vormden spanningen na 11 september 2001 en de moord op Theo van Gogh. "Als je elkaar permanent ontmoet en leert kennen, kun je voorkomen dat je tegen elkaar wordt uitgespeeld, mocht onverhoopt in Tilburg-Noord eens iets gebeuren", leggen ze samen uit.
Maar zitten ze als gelijkwaardigen om tafel? Op de site stelt Suhayb Salam immers dat de profeet en de koran 'de volmaakte en onveranderlijke boodschap verkondigen' en dat daarmee 'de boodschap van Jezus en de bijbel nietig zijn verklaard'. Suhayb: "Dat is een inzicht vanuit onze godsdienst; het is geen aanval op christenen."
Hendrickx: "Ik heb nog niet gemerkt dat onze gesprekspartner zich boven mij verheven voelt."


'Heel open' zijn de onderlinge gesprekken, zeggen ze eensgezind. Geen onderwerp hoeft te worden geschuwd: jongeren, omgangsvormen, de financiering van moskee en kerk. "Wij hebben uitgelegd waarom we vrouwen geen hand geven, niet naar muziek luisteren en niet samen kunnen feesten", vertelt Salam. Hendrickx zegt bij voorbeeld beter te begrijpen waarom deelname aan de Noord-borrel een probleem is voor Salam en de zijnen.
Verschillen? Het onderscheid dat Salam maakt tussen mannen en vrouwen is er zo een waar de pastor tegenaan hikt. Tot zijn vreugde heeft hij gemerkt dat tijdens een rondleiding ook vrouwen welkom waren in de gebedsruimte. "Ik acccepteer hun zienswijze, in de hoop dat ze straks meer begrip opbrengen voor de onze. Grote moeite heb ik met vrouwen in burka. Daar hoop ik samen nog eens stevige stoeipartij over te hebben."


Maar heeft dat zin als denkbeelden onwrikbaar vaststaan? Imam Salam: "Het heeft altijd zin onze opvattingen uit te wisselen, dat leidt tot meer begrip."
Suhayb: "Als christenen begrijpen waarom vrouwen hoofddoeken of burkas dragen, zullen ze het met een ander oog beoordelen."
Hendrickx: "Wij katholieken hebben ook lang gezegd: dit is waarheid, maar dat is gaandeweg veranderd. Ik wil nagaan hoe dat voor hen is, niet te snel etiketten plakken."
Salam zegt er geen probleem mee te hebben dat de gemeente en anderen meeluisteren met zijn preken. "Hoe meer mensen hoe liever." Volgens Suhayb geeft dat aan hoe onterecht het beeld is van de moslimclub die zich afsluit en isoleert. Hendrickx waarschuwt voor de gedachte 'ze zullen wel iets te verbergen hebben'. Maar, doelend op de terughoudendheid met informatie over het scholingsinstituut, zegt hij ook te willen waken voor verborgen agendas. "Open ermee!" De pastor nodigt vader en zoon Salam uit vooral meer samen te dóen: ontmoeting tussen jongeren, een gezamenlijke 'open dag' van alle religieuze gebouwen. Salam knikt en zegt: "We moeten doorgaan met elkaar te ontmoeten, zaken goed bestuderen en dan doen. Rustig aan, stap voor stap."


De Feiten:


Ahmed Salam


- Ahmed Salam is op 26 februari geboren in Jayroud, Syrië.

- In 1989 komt hij naar Nederland.

- In de al-Waqf Moskee in Eindhoven werkt hij als godsdienstleraar en imam. In Tilburg is hij betrokken bij het centrum van de Wereld Moslim Liga van Mohammed Cheppih.

- Begin 2000 is Salam actief bij de stichting Centrum voor Cultuur en Welzijn aan de Nijverstraat, een afsplitsing van de Marokkaanse moskee aan de Stedekestraat.

- Juli 2000: Salam richt, na een conflict bij de Nijverstraat, de 'Islamitische Stichting voor opvoeding en overdracht van kennis' op.

- In mei 2002 opent Salam zijn moskee in Tilburg-Noord


Printer-friendly version   Email this item to a friend