Home      |      Weblog      |      Articles      |      Satire      |      Links      |      About      |      Contact


Militant Islam Monitor > Satire > Mayor Cohen opens Holland Ramadan festival: Iftar fast breaking dinners available nationwide for Muslims and non Muslims

Mayor Cohen opens Holland Ramadan festival: Iftar fast breaking dinners available nationwide for Muslims and non Muslims

October 4, 2006

MIM: More Hollandistan follies. The Ramadan Festival in Holland was opened barely two weeks after the now former Justice Ministere Donner declared that if the Muslim Shari'a party got two thirds of a a vote to implement shari'a in Holland the Dutch would be forced to do so since it was democratically decided.

A nationwide government sponsored Ramadan festival to make Muslims feel at home during the time of Ramadan being touted as a chance for dialouge. According to newspaper reports Muslims are opening their homes to non Muslims to partake of the fastbreaking meal, which leads to the question as to how many converts will be recruited during this time. Not content with making Ramadan a national holiday, the Dutch government has devoted extensive coverage to this event on their Ministry of Home Affairs website. In a speech at Ramadan festival opening the minister announced that the Dutch government planned to go door to door in 13 cities in the style of 'Jehovah's Witnesses', 'not to spread the true faith' but to see if the government could lend a hand to the Muslim, who he said were suffering from being undereducated and lack of chances to advance socially. Apparently Minister Nicolai hasn't been reading his own government's reports on the rising radicalisation of Muslims in Holland, many of whom are Dutch born, and like Theo van Gogh's killer, attend Dutch schools and have access to social programs to assist them with finding work and higher education.

Nederland pleit voor open dialoog tijdens Ramadan festival

Holland pleads for open dialouge during Ramadan festival

http://www.rorate.com/rorate/scripts/nws_art.php?id=29520

AMSTERDAM (RKnieuws.net) - 'Van oudsher heeft Nederland een open samenleving. Maar we moeten oppassen dat dit niet een samenleving met open plekken wordt. Open plekken tussen geïsoleerde groepen mensen die zich terugtrekken binnen hun gebruiken en rituelen.'

Dat zei minister Nicolaï tijdens de opening van het Ramadan Festival 2006, op 24 september. Samen met burgemeester Cohen opende hij dit festival in Amsterdam, dat tegelijkertijd in Rotterdam werd geopend door minister Van der Hoeven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Nicolaï: 'Bij de naam ‘festival' worden sommige mensen misschien op het verkeerde been gezet. Ze denken wellicht aan grote hoeveelheden hossende mensen, al dan niet op praalwagens of boten. Begeleid door stevige muziek. Dit festival heeft een wat ander karakter. U zet zich in tot meer begrip in de samenleving. Het zet aan tot denken. Tot dialoog. Tot interesse voor elkaar.'

De volledige toespraak van minister Nicolaï is op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken te vinden.

MIM: Translated xcerpts from Minister Nicolai's speech:

The mosque has become a common sight in the cities, next the churches and the synagouges. Ramadan and Easter are in most calenders, next to Christmas and Yom Kippor but it cannot be taken for granted that we also know what these customs entail. You are doing something about that- and I applaud you for it. I hope that this festival will go far to doing something for understanding each other. About tolerance and respect for each other. I wish you and your families a good Ramadan with much introspection before sundown and much joy after sundown.

We realise there are problems (lack of schooling unemployment) - that is why we are going to use the 'Jehova's witness' method in 13 cities and knock on people's doors to see if the government can lend a hand...

Ramadan festival (foto ANP)

http://www.minbzk.nl/grondwet_en/grondwet/grondrechten/toespraken/toespraak_minister_5

MIM: Speech by Minister Nicolai at the Ramadan Festival on the website of the Dutch Ministry of Interior and Kingdom Relations:

Minister Nicolai for Administrative Renewal and Kingdom Relations http://www.minbzk.nl/uk has an article about Ramadan on his personal website:

http://www.ministernicolai.nl/homepage_items/linksboven/mijn_weblog/weblogs/ramadan

MIM: A Dutch woman gets fed and feted as a potential convert to Islam during the government funded Hollandistan Ramadan Festival

www.ramadanfestival.nl

Toespraak minister Nicolaï op het Ramadan Festival

24 september 2006

Assalam Alaykum,

(inleiding)
• Hartelijk dank voor uw uitnodiging om vandaag het Ramadanfestival te openen. Voor velen onder u begint vandaag een intense periode. Een periode van bezinning, van zelfbeheersing, van openstaan voor anderen. Het biedt de gelegenheid om beter kennis te kunnen maken met de islam. Alle waardering dat u die doelstelling ook verbindt aan dit festival.

• Over het festival gesproken. Bij de naam ‘festival' worden sommige mensen misschien op het verkeerde been gezet. Ze denken wellicht aan grote hoeveelheden hossende mensen, al dan niet op praalwagens of boten. Begeleid door stevige muziek. Dit festival heeft een wat ander karakter. U zet zich in tot meer begrip in de samenleving. Het zet aan tot denken. Tot dialoog. Tot interesse voor elkaar.

• Waarom is dat zo belangrijk? Een paar punten daarover. En het eerste punt heeft te maken met mijn ministerschap over de grondwet en grondrechten.

(open dialoog is hartslag democratie)
• Een open dialoog is niets minder dan de hartslag van onze vrije democratie. De hartslag van onze veelzijdige en veelkleurige samenleving.
Een open dialoog geeft betekenis aan het begrip ‘vreedzaam met elkaar samenleven'. Je kunt immers ook vreedzaam langs elkaar heen leven - elkaars gebruiken en tradities weliswaar tolereren, maar in de kern is dat eigenlijk ‘negeren'.

• Dat lijkt vreedzaam, maar dat is het niet. Sterker nog: het heeft ons ook opgebroken. Tot aan de jaren vijftig hadden we een verzuilde maatschappij. Katholieken lazen een katholieke krant en protestanten haalden hun vlees bij de protestantse slager. Die vanzelfsprekende verzuiling viel weg, we hebben een andere – een multiculturele maatschappij…

• De verzuiling viel weg, en samenhang is afhankelijk van andere factoren. We zijn meer afhankelijk van elkaar, we hebben meer met elkaar te maken. Doordat we dit te laat hebben ingezien, heeft dit ook geleid tot spanningen, tot conflicten, vooral in de steden.

• Van oudsher heeft Nederland een open samenleving. Maar we moeten oppassen dat dit niet een samenleving met open plekken wordt. Open plekken tussen geïsoleerde groepen mensen die zich terugtrekken binnen hun gebruiken en rituelen.

(vrijheid van meningsuiting moeder aller grondrechten)
• Een open dialoog, een open debat: het hoort bij een samenleving die zich kenmerkt door vrije meningsuiting. Ik noem die vrijheid van meningsuiting wel eens de moeder van alle grondrechten. Het belang ervan is groot en kan niet vaak genoeg worden onderstreept.

• Vrijheid van meningsuiting is de basis van de vrijheid van godsdienst. En niet andersom. En zijn mensen die denken dat de vrijheid van godsdienst groter is, en dat je bijvoorbeeld niet met elkaar in discussie mag gaan over elkaars religie. Maar dat vind ik een onjuiste benadering. Als we willen dat verschillende godsdiensten naast elkaar kunnen bestaan, dan moet je er ook over en weer over kunnen praten.

(kritisch over eigen geloof)
• We moeten ook kritisch kunnen zijn over ons eigen geloof. In alle geloven zitten elementen van vrede. Maar ook elementen die mensen uit elkaar kunnen drijven, bewust of onbewust. Als geloofsgemeenschap is het van belang om oog en oor te hebben voor mogelijke negatieve effecten van eigen religieuze principes. Het is goed om ruimte te scheppen om daarover van gedachten te wisselen, in eigen kring, maar ook met anders-denkenden.

• Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Wat dat betreft moet ik nog wel eens denken aan een slogan van Amnesty International die ik me nog herinner uit mijn jeugd: ‘Als er geen woorden meer vallen, vallen er doden.' Het klinkt wat ernstig, maar het is wel duidelijk.

(belang openheid voor grote steden)
• Tweede punt dat ik naar voren wil brengen hangt samen met mijn ministerschap over de grote steden.

• Een open dialoog is ook van belang vanwege het signaal dat ervan uitgaat. Een signaal dat op groen staat. Toegankelijkheid. U sluit zich niet af, maar stelt zich open op.

• De laatste jaren zien we vooral in de steden dat de spanning tussen groepen mensen toeneemt. In Nederland valt dit nog wel mee, vergeleken met grote steden in het buitenland. Maar we zijn geen rimpelloze rivier, zeg ik hier aan de oever van het IJ. Spanningen zijn er - problemen zijn er – en negeren is het domste wat je kunt doen. Segregatie speelt een rol, maar ook achterstanden op de arbeidsmarkt, gebrek aan scholing, kan een voedingsbodem zijn.

(verantwoordelijkheid overheid)
• De overheid heeft daarin een verantwoordelijkheid. We moeten mensen gelijke kansen bieden. Ongeacht afkomst en religie. Soms is daarvoor een stapje extra nodig. Vandaar dat we nu bijvoorbeeld in dertien steden bezig zijn om bepaalde wijken aan te pakken. Ik heb dat wel eens gekscherend de ‘Jehova-methode' genoemd. We gaan bij wijze van spreken van deur tot deur. Niet om het ware geloof te verkondigen. Maar wel om te vragen of de overheid een handje kan helpen. Want de mensen die hulp het hardst kunnen gebruiken, zijn meestal niet de mensen die zelf aankloppen.

(eigen verantwoordelijkheid)
• Er ligt natuurlijk ook een verantwoordelijkheid bij de mensen zelf. We wonen steeds meer bij elkaar, maar lang niet altijd met elkaar. Onbegrip, onbekendheid en onverdraagzaamheid spelen hierbij een rol. De moskee is inmiddels een bekend verschijnsel in de steden, naast de kerken en synagogen. De ramadan en het Suikerfeest staat in de meeste agenda's, naast Kerstmis en de Grote Verzoendag. Maar het is niet vanzelfsprekend dat we ook weten wat deze gebruiken inhouden.

• U doet daar iets aan, en dat juich ik toe. Ik hoop dan ook dat dit festival veel bijdraagt aan onderling begrip. Aan verdraagzaamheid. En aan respect voor elkaar.

• Ik wens u en uw familie een goede Ramadan toe. Met veel bezinning voor zonsondergang en veel vrolijkheid na zonsondergang.

Alleen het gesproken woord geldt.

----

MIM: Minister Nicolai discusses Ramadan and having had "the honor" of having opened the Ramadan Festival in Amsterdam. He discusses a government funded initiative to give students in 'black schools' (i.e. non Dutch immigrants often mainly Muslim) lessons in how to 'make films, websites and present rap music'.

All useful skills for budding Jihadists.

http://www.ministernicolai.nl/homepage_items/linksboven/mijn_weblog/weblogs/ramadan

Voor de moslimgemeenschap is het weekend van 24 september de ramadan begonnen. Zelf had ik de eer die zondag het Ramadan-festival in Amsterdam te mogen openen. De hal van het Passenger Terminal aan het IJ was hiervoor sfeervol ingericht met ronde tafels waar iedereen aan kon plaats nemen. Het aardige van dit festival is dat ook anderen dan moslims de gelegenheid krijgen kennis te maken met de islam. Het festival stimuleert op die manier de open dialoog. Een goed initiatief dat juist in deze tijd ook nodig is. Het blijkt uitermate lastig te zijn om over elkaars religie te praten zonder meteen in allerlei gevoeligheden te schieten.


De discussie die is ontstaan naar aanleiding van uitspraken van de paus over de islam, is hier een voorbeeld van. Te snel wordt zo'n discussie gedomineerd door allerlei handelaren in polarisatie; mensen die de vrijheid van meningsuiting slechts gebruiken om het eigen gelijk te verdedigen, vaak met het zwaard en niet met het woord. Dat leidt tot protesten en incidenten die op hun beurt weer nieuws worden. Steeds verder raken we zo verwijderd van een inter-religieuze discussie. Dat is jammer want het kan remmend werken op iets wat ik beschouw als een van onze belangrijkste grondrechten, namelijk de vrijheid van meninguiting.

Illustratief is – zoals ik woensdag in de krant las - dan ook dat de Duitse opera Idomeneo in Berlijn bij voorbaat al uit het programma wordt gehaald, uit vrees voor reacties van radicale moslims.

We moeten ons vrij kunnen uiten, ook over elkaars geloof. Niet alleen om vast te stellen waarin je van elkaar verschilt, maar ook om te zoeken naar wat je deelt. Een lastige opgave wellicht, omdat iedere gelovige vanuit zijn overtuiging vindt dat zijn geloof het ware is. Maar in alle geloven zitten elementen van vrede, maar ook elementen die mensen uit elkaar kunnen drijven. Als geloofsgemeenschap is het van belang om oog en oor te hebben voor mogelijke negatieve effecten van eigen religieuze principes. Het is goed om ruimte te scheppen om daarover van gedachten te wisselen, in eigen kring, maar ook met anders-denkenden.

Als religie geen onderwerp van discussie kan zijn, zouden verschillende godsdiensten niet naast elkaar kunnen bestaan. Nederland heeft van oudsher een open, pluriforme samenleving met veel verschillende geloofsgemeenschappen. Als er geen dialoog kan plaatsvinden over elkaars geloof, dan trekken die gemeenschappen zich in isolement terug, wegkijkend van elkaar. Het zou het begrip samenleving echt uithollen.

De minister op werkbezoek in UtrechtSoms moeten we daar voor de omstandigheden creëren, zoals een Ramadanfestival. Maar het kan ook op een andere manier. Maandag was ik in de Utrechtse wijk Overvecht op werkbezoek. Twee zwarte scholen – een VMBO-school en een ROC – hebben een initiatief gestart waardoor jongeren van 13, 14 jaar, leren hoe ze een website moeten maken, filmpjes over hun wijk, interviews met bewoners, (rap)muziek presenteren als dj. Ze doen dit na school. Goed initiatief dat we financieel hebben ondersteund. Ze leren er wat van, maar op die manier ontstaan er na school ook allerlei onderlinge contacten tussen jongeren.


Printer-friendly version   Email this item to a friend