Home      |      Weblog      |      Articles      |      Satire      |      Links      |      About      |      Contact


Militant Islam Monitor > Satire > Turkish PvdA party member files lawsuit against Hirsi Ali and V V D top for allowing her to run despite knowing of false name

Turkish PvdA party member files lawsuit against Hirsi Ali and V V D top for allowing her to run despite knowing of false name

The Hirsi Ali saga continues - anti immigration party falls victim to their own affirmative action
May 30, 2006

Lawsuit against Hirsi Ali and top of V V D

Amersfoort - The Amersfoort PvdA council member Fethi Killi has submitted a complaint by the state prosecutor in The Hague against ex House member Hirsi Ali and three V V D top members.

According to Killi Ali is punishable by law because she used a false name to participate in the the elections for the Lower House in 2003. V.V.D. Minister Zalm, euro commissaris Kroes, ex party chairman Eenhoorn are also complicit becuse they knew about this.

In a recent television program Zembla Ali admitted that her real name is Hirsi Magen. She admitted in the program that she lied about her birthdate when she asked for asylum in 1992. This information was what lead to Verdonk (Immigration and Naturalisation) to take away her Dutch citizenship.

According to Killi, Hirsi Ali who has left the House in the meantime, and the V.V D top members have broken Article 128 of the penal code.

This article says that somebody who participates in the election may not present themselves as someone else. The law also forbids supporting this. The maximum punishment for breaking this law is one year in prison or a fine of maximum 6700 euros (around $8,000 dollars)

Killi added that the V.V.D.was measuring with two standards. The V.V.D. pursues a strong policy when it comes to foreigners, but if it is about someone in their own party, apparently other rules apply.

-------------------------------------------------------------------------

http://www.ad.nl/utrecht/amersfoort/article372594.ece

Aangifte tegen Hirsi Ali en top van VVD

AMERSFOORT - Het Amersfoortse PvdA- raadslid Fethi Killi heeft eerder deze week bij de officier van justitie in Den Haag aangifte gedaan tegen ex-kamerlid Hirsi Ali en drie VVD-prominenten.

Volgens Killi is Hirsi Ali strafbaar omdat ze onder een valse naam heeft deelgenomen aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2003. VVD-minister Zalm, eurocommissaris Kroes en ex-partijvoorzitter Eenhoorn zijn mede-schuldig omdat zij hiervan zouden hebben geweten.

Hirsi Ali erkende onlangs in het televisieprogramma Zembla dat haar echte naam Hirsi Magan is. Ze gaf in deze uitzending tevens toe gelogen te hebben over haar geboortedatum toen ze in 1992 in Nederland asiel aanvroeg.

Deze informatie was voor minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) aanleiding Hirsi Ali het Nederlanderschap te ontnemen.

Hirsi Ali, die inmiddels de Tweede Kamer heeft verlaten, en de VVD-prominenten hebben volgens Killi artikel 128 van het Wetboek van strafrecht overtreden.

Dit artikel schrijft voor dat iemand die aan verkiezingen meedoet zich niet voor een ander mag uitgeven. De wet verbiedt ook hieraan ondersteuning te geven. De maximale straf voor overtreding van artikel 128 is één jaar gevangenisstraf of een geldboete van maximaal 6700 euro.

Killi zegt in een toelichting op zijn aangifte dat de VVD met twee maten meet. ,,De VVD voert een streng beleid als het om buitenlanders gaat, maar als het om iemand uit de eigen partij gaat, gelden blijkbaar andere regels."

--------------

Tweehonderd Hirsi Ali's

door Ton de Jong

http://www.brabantsdagblad.nl/uwmening/columns/aanvang/article379324.ece

Dinsdag 30 mei 2006 - We zitten met een paar mannen tussen tweehonderd Hirsi Ali's. Turkse, Somalische, Surinaamse, Antilliaanse, Afghaanse, Iraanse, Marokkaanse vrouwen tussen de dertig en de 55, die er allemaal feestelijk uit zien, perfect Nederlands spreken en een mooie baan hebben. Ze zijn van Pafemme, de nationale club van geslaagde zwarte- en migrantenvrouwen.


Pafemme congresseert chique in het Bredase Chassétheater. Prinses Máxima en minister De Geus komen straks nog langs. Er zijn geschenken en de catering is voortreffelijk verzorgd. Het mag een galabijeenkomst heten.
Dagvoorzitter Elisa Carter (Surinaamse) is lid van de raad van bestuur van een grote gezondheidsinstelling in de regio Eindhoven.
Spreekster Halleh Ghorashi (Iraanse) is hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.
Pafemme-voorzitter Nezos Demirel (Turkse) is eigenaar-directeur van het reïntegratiebedrijf Topview.
Ze noemen zich voorbeeldvrouwen die met man en macht proberen om andere allochtone vrouwen aan een baan te helpen. Pafemme heeft daartoe al in 27 gemeenten P-teams opgericht. De P staat voor participatie. Met een inburgeringscursus alleen ben je er niet, je moet doorbijten.
Nezos Demirel is zo'n doorbijtertje. Na de huishoudschool en uien pellen in de vrije tijd ging ze even aan de lopende staan. Ze trouwde op haar zeventiende. „Maar het kwartje viel al snel. Ik wilde niet mijn hele leven het meisje achter de naaimachine zijn." Ze dook het welzijnswerk in, volgde een mbo- en hbo-opleiding, ging leiding geven bij de Sociale Werkvoorziening en begon vijf jaar geleden -kort na haar scheiding- een eigen bedrijf. Haar boodschap: „In elke fase van je leven heb je weer een ander rolmodel nodig. Je kunt je niet je hele leven aan hetzelfde spiegelen."
'Pafemme Makes it Happen' is de congresslogan, maar dat hebben ze helaas niet geheel in eigen hand. „Veel mensen geloven niet in allochtone vrouwen. Ook al presteerde ik nog zo, ze hadden altijd wel wat te zeuren", zegt de dagvoorzitter.
Hoogleraar Ghorashi maakt korte metten met de manier waarop Nederland omgaat met -wat zij noemt- ZMV-vrouwen (Zwarte, Migranten, Vluchtelingen). „Het debat is gefocust op de moslimvrouwen en de culturele verschillen. Het dominante idee is nu dat de enige manier om Nederlander te worden is afstand te doen van de eigen culturele identiteit. Moslimvrouwen zitten -vindt men- gevangen en moeten uit hun isolement verlost worden. Dat straalt af op alle ZMV-vrouwen, moslim of geen moslim. Alle allochtone vrouwen worden als een probleem gezien. Men denkt dat deze groepen niet competent zijn om zelf oplossingen aan te dragen."
Even later in haar speech zegt het nog wat kernachtiger. „ZMV-vrouwen mogen wel allerlei cursussen volgen, maar krijgen geen baan."
Prinses Máxima heeft daar geen last van gehad. Ze had al een 'baan' voordat ze aan de cursussen begon.
De vier workshops beginnen, met als één van de voorzitters Hans Dijkstal. Het heeft iets aandoenlijks om de rijzige sociaal-liberaal aan het hoofd van vijftig Hirsi Ali's naar een zaal te zien lopen.


Printer-friendly version   Email this item to a friend