Home      |      Weblog      |      Articles      |      Satire      |      Links      |      About      |      Contact


Militant Islam Monitor > Articles > Stealth Jihadists In NL Marcouch And Elforkani Call For Protection Against "Physical" Jihadists aka "Syria Goers" Claiming Threats

Stealth Jihadists In NL Marcouch And Elforkani Call For Protection Against "Physical" Jihadists aka "Syria Goers" Claiming Threats

November 25, 2014

MIM: Both Ahmed Marcouch a Parliament member from the Labour Party and Imam Yassin Elforkani are stealth jihadists. The purported threats from the 'ISIS/Syria Goers' is quite useful to them because it helps to prop up their facade of moderation.

For more on Marcouch and his support for Muslim Brotherhood founder and leader Yusuf Al - Qaradawi see:

"NL moderate Muslim poster boy Ahmed Marcouch says his political and spiritual guide is Yusuf Al-Qaradawi" http://www.militantislammonitor.org/article/id/3763

(For more on Yassin Elforkani and his connection to the Muslim Brotherhood and Al-Qaradawi see below.)

Marcouch: imam die moet zwijgen, dat is de omgekeerde wereld

Wie prominente imams, politici of andere mediafiguren bedreigt, komt daar te makkelijk mee weg. De politie moet beter haar best doen om hen voor het gerecht te slepen, stelt PvdA-Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch. Hij reageert daarmee op het nieuws dat jongerenimam Yassin Elforkani vanwege bedreigingen tijdelijk niet meer preekt.

Er zijn concrete aanwijzingen dat hij gevaar loopt, vertelde Elforkani maandag aan Trouw. De imam staat in extremistische kringen te boek als geloofsverrader en afvallige, omdat hij jongeren oproept niet naar Syrië en Irak af te reizen voor de jihad. Hij laat in het midden of de politie hem vroeg om zich gedeisd te houden of dat hij die conclusie zelf heeft getrokken.

"Hoe het ook zij, de politie kan Elforkani's veiligheid kennelijk niet garanderen", vindt Marcouch. "Pervers. Je wordt gedwongen om toe te geven aan deze figuren en te zwijgen. Dat is de omgekeerde wereld. Andere imams gaan hierdoor misschien ook een toontje lager zingen."

Marcouch, die zelf ook door extremisten wordt bedreigd, stelt dinsdagmiddag in de Kamer voor om bedreigingen anders te bestraffen. Net als bijvoorbeeld huisinbraken moeten ze worden gezien als 'high impact crimes'. "Delicten die op zichzelf misschien niet heel ernstig zijn, maar die op de slachtoffers wel een heel grote impact hebben."

Daders moeten direct worden opgespoord en voor de rechter worden gebracht. Marcouch: "Zo stel je een norm. Mensen denken dan wel twee keer na voor ze iemand bedreigen." Het voorstel is niet ingegeven door Elforkani's preekstop; het Kamerlid had het al langer op de agenda.

'Allemaal achter Elforkani gaan staan'
Het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders noemt in een persbericht de bedreigingen 'een klap in het gezicht van ons allemaal'. "Ze zijn een aanval op de vrijheid van meningsuiting en godsdienst. (...) We moeten allemaal achter Elforkani gaan staan."

Tijdens Elforkani's Rotterdamse preekbeurten was weinig te merken van spanningen, meent Azzedine Karrat, die doorgaans in de Essalammoskee het vrijdaggebed leidt. "We hebben hem wel eens naar de auto laten escorteren, maar dat vonden we uiteindelijk toch een beetje overdreven." Karrat verwacht niet dat hij ook doelwit wordt. "Deze mensen reageren vooral op wat er in de media verschijnt."

'De strijd verhardt'
Jihadisten zijn wel degelijk aan het verharden, meent Eindhovens CDA-raadslid en jongerenwerker Ibrahim Wijbenga. Ook hij wordt al maanden bedreigd. "Voor de zomer ging het nog om een rebellenstrijd tegen Assad. Het draait het om eindtijdverwachtingen, om het verslaan van de Amerikanen en de andere troepen. Iedere keer als de politie een jihadreiziger tegenhoudt worden ze bozer."

Doet de politie wel genoeg? Wijbenga: "Onze lijntjes met de politie zijn kort. Ze nemen onze aangiften serieus. Ik heb drie weken geleden nog aangifte gedaan. Maar de mensen die zich in de moslimgemeenschap afzetten tegen radicalisering vormen een hele kwetsbare groep."

http://www.trouw.nl/tr/nl/4728/Islam/article/detail/3797912/2014/11/25/Marcouch-harder-optreden-tegen-imambedreigers.dhtml

---------------------------------------------------------------------

MIM: The headline reads "Imam Elforkani Stops With Preaching After Threats". As mentioned above Elforkani is a radical Islamist masquerading as a moderate a narrative which the Dutch government is all to happy to embrace out of desperation. The real problem is that he is not radical enough for the Muslim youth to whom he preaches as he advises against joining ISIS. A recent study showed that over 87% of Muslim youth in Holland view Syria Goers and ISIS joiners as "heroes".

According to Carel Brendel:

"...In all cases their remains an aspect of Elforkani which has not come to light,his close ties with the Dutch sub division of the Muslim Brotherhood..."

"...After all of this it should surprise noone that Elforkani is a fan of the Islamist cleric Al - Qaradawi.The youth Imam bemoaned to De Pers that the 'European ban' of the Muslim leader. He praised him as a taboe breaker in the Muslim world..."

"...In alle gevallen bleef één aspect van Elforkani onbelicht, zijn nauwe band met de Nederlandse onderafdeling van de Moslimbroederschap..."

"...Het zal na dit alles niemand verrassen dat Elforkani een fan is van islamgeleerde Al-Qaradawi. De jongerenimam betreurde tegenover De Pers het ‘Europese straatverbod' voor de moslimleider. Hij prees hem als taboedoorbreker in de Arabische wereld..."

http://www.carelbrendel.nl/2010/12/20/jongerenimam-yassin-elforkani-leidt-nieuwe-moskee-van-moslimbroeders/

"...Members of the Dutch Muslim community are boycotting Aldi and Lidi supermarkets following a rumor that the grocery stores will donate sales to Israel..."

"...Chairman of the Moroccan Imam Union in the Netherlands, Yassin Elforkani, said that he is sympathetic towards the call for a boycott, saying that it is the only thing many people feel they can do in a feeling of powerless about the events in Gaza..."

http://www.euro-islam.info/2009/01/14/dutch-muslims-boycotting-pro-israel-shops-en-masse/

ma 24 nov 2014, 17:32

Imam Elforkani stopt na bedreigingen met preken

AMSTERDAM -

De Amsterdamse jongerenimam Yassin Elforkani maakt wegens bedreigingen door radicale geloofsgenoten „pas op de plaats" als het om preken gaat. „Voorzichtigheid is geboden", zei Elforkani maandagmiddag in een reactie op een bericht op de website van Trouw, waarin wordt gemeld dat hij na de bedreigingen is gestopt met preken.

  De bedreigingen zouden verband houden met zijn oproep aan islamitische jongeren om niet naar Syrië en Irak te reizen voor de jihad.

  De imam zegt dat het om een tijdelijke onderbreking van zijn werkzaamheden gaat en dat hij dat om veiligheidsredenen doet. „Verder wil ik daar zo min mogelijk over zeggen." Elforkani laat in het midden of hij aangifte heeft gedaan bij de politie.

  Sinds een week of drie predikt hij niet meer in de Utrechtse Omar al-Farouk-moskee. De jongerenimam zegt behalve bedreigingen ook veel steun te hebben ontvangen van geloofsgenoten. „Dat had ik nooit kunnen bedenken", zegt hij daarover.

  Elforkani benadrukt dat hij binnen afzienbare tijd zijn werk wil hervatten. „Ik blijf mijn rol vervullen." Hij geldt als een vooraanstaande jihadcriticus en wordt in zijn functie van woordvoerder van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) vaak als zegsman van de Nederlandse moslims uitgenodigd in talkshows.

  Maandag wees hij zijn volgers op Twitter nog op de manifestatie Patatje Islam op donderdag 27 november in Amsterdam. Daar komen vragen aan bod als waarom Nederlandse jongeren willen gaan strijden in Syrië en wat de aantrekkingskracht is van de terroristische organisatie IS. Of hij daar ook bij zal zijn, laat Elforkani om veiligheidsredenen in het midden.

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/23368697/__Jongerenimam_bedreigd__.html

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  4/4/16 Update:

  Police Over Discussion With Elforkani: 'Maybe He Knows More Than We Do"

  Youth Imam Yassin Elforkani Spoke On Monday Afternoon With Representatives Of The Amsterdam Police

  'Warned that Amsterdam could be a target for terrorists'

  Fear Mongering

  "The Council Of Moroccan Mosques In Holland reacted this weekend to the remarks of the youth Imam through the via chairman Yahia Bouyafa and called it "fear mongering".Elforkani must report the concrete information which he appears to possess to the authorities and not to the news paper as quickly as possible."

  Politie over gesprek met Elforkani: 'Misschien wist hij meer dan wij'

  Jongerenimam Yassin Elforkani heeft maandagmiddag gesproken met afgevaardigden van de politie Amsterdam.

  Dat bevestigt een woordvoerder van de politie. Aanleiding voor het gesprek was het interview met Elforkani in Het Parool. Daarin waarschuwde hij dat Amsterdam een doelwit zou kunnen zijn voor terroristen.

  Volgens Elforkani zijn tientallen jongeren in de stad geradicaliseerd en is het nu aan de veiligheidsdiensten om netwerken op te rollen. Anders zou Amsterdam over maximaal anderhalf jaar aan de beurt zijn.

  Het had gekund dat hij meer wist dan wij

  Voor de politie reden de imam uit te nodigen voor een gesprek, dat maandagmiddag plaatsvond. "Wij willen graag zoveel mogelijk informatie verzamelen om geweld te kunnen voorkomen en het had gekund dat hij meer wist dan wij," aldus de woordvoerder van de politie, die verder weinig kwijt wil over het gesprek.

  Angstzaaierij

  De Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland reageerde dit weekend bij monde van voorzitter Yahia Bouyafa op de uitspraken van de jongerenimam en noemde het 'angstzaaierij'. "Elforkani moet de informatie waarover hij concreet lijkt te beschikken zo snel mogelijk melden aan de autoriteiten en niet aan de krant."

  De politiewoordvoerder acht een vervolggesprek met Elforkani niet nodig.

  Also read: Terrorist Networks Are Ready To Go In Amsterdam

  Lees ook: 'Terroristische netwerken staan klaar in Amsterdam'

  http://www.parool.nl/amsterdam/politie-over-gesprek-met-jongerenimam-misschien-wist-hij-meer-dan

  "According to this advisor of the municipality violent jihadism doesn't come forth out of the ideology of radical Islam, but out of the psychological make up of confused adolescents."

  Van der Laan komt met nieuwe plannen tegen radicalisering

  Burgemeester Eberhard van der Laan komt binnen twee maanden met nieuwe plannen om radicalisering en extremisme in de stad te bestrijden, gebaseerd op de ideeën van de Britse psychoanalist David Kenning.

  Door: Marcel Wiegman

  Volgens deze adviseur van de gemeente vloeit gewelddadig jihadisme niet voort uit de ideologie van de radicale islam, maar uit de psychologische gesteldheid van de twijfelende pubers.

  Van der Laan zei dat in een debat met de gemeenteraad over de waarschuwingen van jongerenimam Yassin Elforkani afgelopen zaterdag in Het Parool dat Amsterdam binnen maximaal anderhalf jaar een aanslag staat te wachten als niet harder wordt ingezet op de aanpak van radicaliserende jongeren.

  Volgens Elforkani weten veel mensen in de wijken van terroristische netwerken, maar kiezen zij ervoor hun mond te houden en deze jongeren te beschermen. Het vertrouwen in het optreden van veiligheidsdiensten zou minimaal zijn.

  'Opfokken'
  In het debat hield Van der Laan bezorgde raadsleden voor dat zij zich niet door Elforkani moesten laten 'opfokken'. De jongerenimam zou niets hebben gezegd wat niet al bekend was. Dat zou ook zijn gebleken uit een gesprek dat hij na publicatie had gehad met de politie in Amsterdam. "Wij hoeven door hem niet te worden gewaarschuwd," zei een duidelijk getergde burgemeester.

  Van der Laan legde alle kritiek van Elforkani op het functioneren van de overheid naast zich neer. Er zijn ongeveer vijftig radicaliserende jongeren in beeld, zei hij, en die zouden goed in de gaten worden gehouden.

  Reeks maatregelen
  Als verantwoordelijke voor het veiligheidsbeleid somde Van der Laan een lange reeks maatregelen op die de stad al heeft getroffen: van meldpunten tot de aanstelling van honderdvijftig 'sleutelfiguren', van dialooggesprekken in de buurt tot weerbaarheidstrainingen.

  Als de aanslag er komt dan hebben wij onze verdedigingslinie klaar staan

  Eberhard van der Laan

  Hij kon er niet teveel over zeggen, zei Van der Laan. "Maar als de aanslag er komt dan hebben wij onze verdedigingslinie klaar staan. Wij hebben grote stappen gemaakt en dan gaat het niet om mensen die nog eens gaan praten, maar om mensen die gewoon schieten."

  Van der Laan liet weten zich ongemakkelijk te voelen bij de bijdrage van Elforkani aan het debat. Juist terroristen hebben volgens hem baat bij bangmakerij. "Hij heeft het recht om te zeggen wat hij wil, maar veel heeft het niet bijgedragen. Ik ga niet uitsluiten dat er hier een aanslag komt, maar er is geen bijzondere reden om ons zorgen te maken. Het is ons aller verantwoordelijkheid om nuchter te blijven."

  Lees verder: het hele interview met jongerenimam Yassin Elforkani [+]

  http://www.parool.nl/amsterdam/van-der-laan-komt-met-nieuwe-plannen-tegen-radicalisering~a4277938/

  MIM: From a 2015 article entitled "Terrorism Expert- Western Way Of Dealing With Radicalisation Is Doomed To Fail"

  De huidige aanpak is gestoeld op het volgens Kenning onterechte idee dat de strijd tegen Al-Qaeda en Islamitische Staat (IS) een gevecht is tegen de islamitische cultuur. ‘Het is belangrijker dat we de psychologische gesteldheid van de jihadisten begrijpen, dan dat we ons blindstaren op de radicale islam.

  Puberoplossing voor een puberbrein

  "Jihadisten zijn volgens hem minder gegrepen door de IS-ideologie, dan door wat die symboliseert en wat die hun toestaat te doen. ‘De ideologie van IS geeft een vrijbrief voor geweld. De volgelingen hoeven zich niet te beheersen zoals wij. Jihadisme is een puberoplossing voor een puberbrein.'"

  http://www.nrc.nl/nieuws/2015/09/21/terrorismedeskundige-westerse-aanpak-radicalisering-gedoemd-te-mislukken

  Printer-friendly version   Email this item to a friend