Home      |      Weblog      |      Articles      |      Satire      |      Links      |      About      |      Contact


Militant Islam Monitor > Articles > Geert Wilders Letter To PM: You Refuse To Say: "The Bigger Islam Becomes In Holland The Stronger Antisemitism Becomes"

Geert Wilders Letter To PM: You Refuse To Say: "The Bigger Islam Becomes In Holland The Stronger Antisemitism Becomes"

August 5, 2014

Do something about it, Mr. Premier: Close the borders! Take steps to rein in Islam. Lock up the Jew haters and ISIS supporters and deport them! Do your duty and push back the anti semitism by pushing back against Islam.

Respectfully Yours,

Geert Wilders

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mijnheer de premier,

De gezamenlijke verklaring met de joodse organisaties die het kabinet gisteren opstelde over het toenemende antisemitisme in Nederland is een flutverklaring. Er is een olifant in de kamer, maar u weigert hem te zien.

Zulk slap gedrag is een premier onwaardig.

U bent bang voor de islam en weigert daarom te zeggen wat iedereen weet: hoe groter de islam in Nederland wordt, hoe groter het antisemitisme.

"We zijn er met elkaar voor verantwoordelijk dat conflicten die zich elders in de wereld afspelen niet leiden tot oplopende spanningen en conflicten tussen bevolkingsgroepen in onze Nederlandse samenleving," zegt u.
Wat een onzin!

We zijn niet met elkaar verantwoordelijk; ˙ bent verantwoordelijk!
Dat de "conflicten die zich elders in de wereld afspelen" leiden tot oplopende spanningen in Nederland is het gevolg van het feit dat ˙ onze grenzen niet sluit voor mensen uit islamitische landen, waardoor ˙ toelaat dat de haat voor joden, christenen, athe´sten en niet-moslims in het algemeen die de islamitische wereld kenmerkt, zich nu ook over Nederland verspreidt.

Doe er wat aan, mijnheer de premier: Sluit de grenzen! Pak de islam aan! Sluit Jodenhaters en Isis-aanhangers op en zet ze uit. Doe uw plicht en dring het antisemitisme in Nederland terug door de islam terug te dringen.

Hoogachtend,
Geert Wilders

http://www.pvv.nl/

------------------------------------------------------

Written questions by the members De Graaf and Wilders to the Minister -President and the Minister of V&J and SZW: (Veiligheid en Justitie- Security and Justice) (Sociale Zaken en Werkgelegenheid- Social Affairs and Employment)

1) Are you familiar with the articles 'Dutch Jews Hire Security Details' (*), 'Fear Prevades Among Rotterdam Jews' (**),

'Talks Must Help (***) and 'Antisemitism. " Thats How We Do That In East Amsterdam' (****)?

Schriftelijke vragen van de leden De Graaf en Wilders aan de Minister-President en de ministers van V&J en SZW:

2) Are you planning to call housing cooperative Rochdale to account due to their demanding that an Israeli flag be taken down while Palestinian flags were allowed to remain without a problem? If not, why not?

-----------------------------------------------------------------------------

Schriftelijke vragen van de leden De Graaf en Wilders aan de Minister-President en de ministers van V&J en SZW:

1.)
Bent u bekend met de artikelen 'Nederlandse Joden huren bewaking in'?(*) , 'Angst heerst onder Rotterdamse Joden'(**), 'Gesprek moet helpen'(***) en 'Antisemitisme: 'Zo doen wij dat in Amsterdam-Oost'(****)?

2.)
Bent u van plan woningbouwvereniging Rochdale ter verantwoording te roepen vanwege het sommeren tot het weghalen van een IsraŰlische vlag, terwijl Palestijnse vlaggen ongemoeid blijven? Zo neen, waarom niet?

Printer-friendly version   Email this item to a friend