This item is available on the Militant Islam Monitor website, at http://www.militantislammonitor.org/article/id/6456

Geert Wilders Letter To PM: You Refuse To Say: "The Bigger Islam Becomes In Holland The Stronger Antisemitism Becomes"

August 5, 2014

Open Letter To The Minister- President
Written on August 5 2014
Mr. Premier,
The joint declaration with the Jewish organisations which was composed in the Parliament yesterday regarding the growing anti semitism in Holland is a worthless declaration. There is an elephant in the room, but you refuse to see it.
Such weak behaviour is not worthy of a Premier.
You are afraid of Islam and therefore you refuse to say what everyone knows: The bigger Islam becomes in Holland the stronger the antisemitism.
"We are all together responsible that the conflicts which are going on elsewhere in the world dont lead to increasing tensions and conflicts between population groups in our Dutch society." You said.
What nonsense!
We are not all together responsible; you are responsible!
The fact that the 'conflicts which are going on elsewhere in the world' leads to increasing tensions in Holland is the result of the fact that you do not shut our borders to people from Islamic countries whereby you permit that the hate for Jews, Christians, atheists and non Muslims in general which is characteristic of the Islamic world also spreads in Holland.

Do something about it, Mr. Premier: Close the borders! Take steps to rein in Islam. Lock up the Jew haters and ISIS supporters and deport them! Do your duty and push back the anti semitism by pushing back against Islam.

Respectfully Yours,

Geert Wilders

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geschreven: 05 augustus 2014
Open brief aan de Minister-President

Mijnheer de premier,

De gezamenlijke verklaring met de joodse organisaties die het kabinet gisteren opstelde over het toenemende antisemitisme in Nederland is een flutverklaring. Er is een olifant in de kamer, maar u weigert hem te zien.

Zulk slap gedrag is een premier onwaardig.

U bent bang voor de islam en weigert daarom te zeggen wat iedereen weet: hoe groter de islam in Nederland wordt, hoe groter het antisemitisme.

"We zijn er met elkaar voor verantwoordelijk dat conflicten die zich elders in de wereld afspelen niet leiden tot oplopende spanningen en conflicten tussen bevolkingsgroepen in onze Nederlandse samenleving," zegt u.
Wat een onzin!

We zijn niet met elkaar verantwoordelijk; ˙ bent verantwoordelijk!
Dat de "conflicten die zich elders in de wereld afspelen" leiden tot oplopende spanningen in Nederland is het gevolg van het feit dat ˙ onze grenzen niet sluit voor mensen uit islamitische landen, waardoor ˙ toelaat dat de haat voor joden, christenen, athe´sten en niet-moslims in het algemeen die de islamitische wereld kenmerkt, zich nu ook over Nederland verspreidt.

Doe er wat aan, mijnheer de premier: Sluit de grenzen! Pak de islam aan! Sluit Jodenhaters en Isis-aanhangers op en zet ze uit. Doe uw plicht en dring het antisemitisme in Nederland terug door de islam terug te dringen.

Hoogachtend,
Geert Wilders

http://www.pvv.nl/

------------------------------------------------------

Written questions by the members De Graaf and Wilders to the Minister -President and the Minister of V&J and SZW: (Veiligheid en Justitie- Security and Justice) (Sociale Zaken en Werkgelegenheid- Social Affairs and Employment)

1) Are you familiar with the articles 'Dutch Jews Hire Security Details' (*), 'Fear Prevades Among Rotterdam Jews' (**),

'Talks Must Help (***) and 'Antisemitism. " Thats How We Do That In East Amsterdam' (****)?

Schriftelijke vragen van de leden De Graaf en Wilders aan de Minister-President en de ministers van V&J en SZW:

2) Are you planning to call housing cooperative Rochdale to account due to their demanding that an Israeli flag be taken down while Palestinian flags were allowed to remain without a problem? If not, why not?

-----------------------------------------------------------------------------

Schriftelijke vragen van de leden De Graaf en Wilders aan de Minister-President en de ministers van V&J en SZW:

1.)
Bent u bekend met de artikelen 'Nederlandse Joden huren bewaking in'?(*) , 'Angst heerst onder Rotterdamse Joden'(**), 'Gesprek moet helpen'(***) en 'Antisemitisme: 'Zo doen wij dat in Amsterdam-Oost'(****)?

2.)
Bent u van plan woningbouwvereniging Rochdale ter verantwoording te roepen vanwege het sommeren tot het weghalen van een IsraŰlische vlag, terwijl Palestijnse vlaggen ongemoeid blijven? Zo neen, waarom niet?

This item is available on the Militant Islam Monitor website, at http://www.militantislammonitor.org/article/id/6456