Home      |      Weblog      |      Articles      |      Satire      |      Links      |      About      |      Contact


Militant Islam Monitor > Articles > Saudi Arabian Regime Finances Radical Schools In Belgium

Saudi Arabian Regime Finances Radical Schools In Belgium

August 21, 2012

Regime of Saudi Arabia Finances Radical Schools In Belgium

Saudi Arabia finances 'a number of schools' in Belgium where teaching staff teach Arabic and a radical form of Islam. Minister Annemie Turtelboom (Justice) is concerned.

She warned about this Tuesday in the Flemish media. She based her concerns on information from the state security services. 'In certain cases the schools were founded on express requests of the regime and with funds from Saudi Arabia' said Turtelboom.

Prophet

The schools 'answer to the will of the Saudi authorities to propagate Wahabism the official Islam of the country'. 'This doctrine is based on a strict interpretation of the Islamic religion as it was lived in the time of the prophet.'

How many students attend the radical schools, is not known. 'We estimate there to be a number of them' said Turtelboom.

Threat

Through their investment the Saudi Arabia hopes to attract students to universities where they will be thoroughly schooled in Wahabism. So that they will in turn be better to propagate their religion here.

The head of the Belgium State Security Services Alain Winants said at the end of last month that salafism, a radical stream within Islam is the greatest threat to Belgian democracy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regime Saudi-ArabiŽ financiert radicale scholen in BelgiŽ

dinsdag 21 augustus 2012 12:22

Saudi-ArabiŽ financiert 'een tiental scholen' in BelgiŽ waar leerkrachten het Arabisch en een radicale vorm van de islam onderwijzen. Minister Annemie Turtelboom (Justitie) maakt zich zorgen.

Daarvoor waarschuwt Turtelboom dinsdag in Vlaamse media. Ze baseert zich op gegevens van de staatsveiligheidsdienst. 'In bepaalde gevallen worden de scholen gesticht op uitdrukkelijke vraag van het regime en met fondsen van Saudi-ArabiŽ,' zegt Turtelboom.

Profeet
De scholen zouden aan de 'wil van Saudische autoriteiten beantwoorden om de officiŽle islam van het land, het wahabisme, te propageren'. 'Die doctrine baseert zich op een strenge interpretatie van de islamitische godsdienst, zoals die beleden werd in de tijd van de profeet.'

Hoeveel scholieren de radicale scholen bezoeken, is niet bekend. 'We schatten dat het er enkele tientallen zijn,' zegt Turtelboom.

Bedreiging
Door te investeren hoopt Saudi-ArabiŽ studenten aan te trekken voor universiteiten om hen grondiger te onderwijzen in het wahabisme. 'Zodat zij op hun beurt de godsdienst hier nog beter kunnen propageren.'

Hoofd van de Belgische Staatsveiligheidsdienst Alain Winants zei eind vorige maand dat het salafisme, een radicale stroming binnen de islam, de grootste bedreiging voor de Belgische democratie.

Door Shari Deira

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Buitenland/347275/Regime-SaudiArabie-financiert-radicale-scholen-in-Belgie.htm

Printer-friendly version   Email this item to a friend