Home      |      Weblog      |      Articles      |      Satire      |      Links      |      About      |      Contact


Militant Islam Monitor > Articles > "Moderate" Muslim Ahmed Marcouch Wants Muslims Only District Of Amsterdam

"Moderate" Muslim Ahmed Marcouch Wants Muslims Only District Of Amsterdam

January 12, 2009

Marcouch will 'Muslim district ' Amsterdam

Politician Ahmed Marcouch has plans to set up a 'city in itself' outside the ring of Amsterdam. In that district a 'flourishing Muslim community' should develop.
The Amsterdam district council chairman wrote that in an internal letter to other district council chairmen in Amsterdam-West. The PvdA - lawmaker took advantage of an ongoing discussion to shrink some districts in Amsterdam, reports De Pers.

In place of a district Marcouch wants to see a "super -district', a city unto itself: New West. 'There a flourishing Muslim community can develop with sufficient social capital.The Muslim minority is a plus point. There is a clear difference between west inside the ring and the west outside the ring' writes Marcouch.

Opponents

Not everyone is happy with the plan of Marcouch." If he means to say that he wants to strengthen the Muslim community, or that he wants to create a specific Muslim district in Amsterdam I would find that very unfortunate. In a secular society the law makers may not be led by their belief" finds VVD House member and intergration spokesman Paul de Krom.

His PvdA colleague Jeroen Dijsselbloem says he doesn't understand what Marcouch means.'Muslim communities form themselves around mosques not around the borders of a city'
Clyde Moerlie, an old PvdA member is indignant over the letter. 'A very remarkable statement. But it passes well within his thinking. I dont see much in that one sideded walhalla that Marcouch wants to put in place. Maybe a district where female civil servants don't have to shake hands with Islamic lessons in the public schools. We thought that we at the PvdA were members of a secular party, but Marcouch sees it above all as his obligation as a good Muslim to spread Islam'.


Questions in the House

PVV leader Geert Wilders has announced that he will ask questions in the House over this issue.

---------------------------------------------------------------

For more on Marcouch see: "NL moderate Muslim poster boy Ahmed Marcouch says his political and spiritual guide is Yusuf Al-Qaradawi" http://www.militantislammonitor.org/article/id/3763

-----------------------------------------------------------------

http://www.telegraaf.nl/binnenland/2985988/__Marcouch_wil__moslimstad__A_dam__.html?p=6,2

binnenland

Marcouch wil 'moslim stadsdeel' Amsterdam Politicus Ahmed Marcouch heeft plannen om een 'stad op zich' buiten de ring van Amsterdam op te richten. In dat stadsdeel zou een 'bloeiende moslimgemeenschap' moeten ontstaan. Foto: ANP De Amsterdamse stadsdeelvoorzitter schrijft dat in een interne brief aan andere stadsdeelvoorzitters in Amsterdam-West.

De PvdA-bestuurder haakt in op de actuele discussie om het aantal stadsdelen in Amsterdam te verkl einen, meldt De Pers. Marcouch zou in plaats van die stadsdelen een 'super-stadsdeel' willen zien, een stad op zich: Nieuw West. ĎEr kan een bloeiende moslimgemeenschap ontstaan met voldoende sociaal kapitaal. De moslimminderheid wordt dan een pluspunt. Er is een wezenlijk verschil tussen west binnen de ring en west buiten de ring', schrijft Marcouch.

Tegenstanders

Lang niet iedereen is blij met het plan van Marcouch. =E 2Als hij bedoelt te zeggen dat hij de moslimgemeenschap wil versterken, of dat hij een specifieke moslimwijk in Amsterdam wil creŽren, zou ik dat heel ongelukkig vinden. In een seculiere samenleving moeten bestuurders zich niet laten leiden door hun geloof', vindt VVD-Kamerlid en integratiewoordvoerder Paul de Krom. Zijn PvdA-collega Jeroen Dijsselbloem zegt niet te begrijpen wat Marcouch bedoelt. 'Moslimgemeenschappen vormen zich om moskeeŽn en niet rond stadsdeelgrenzen.' Ook Clyde Moerlie, oud PvdA-lid, is verontwaardigd over de brief. ĎEen heel merkwaardige uitspraak. Maar het past wel binnen zijn denken. Ik zie weinig in het eenzijdige walhalla dat Marcouch wenst neer te zetten. Waarschijnlijk een stadsdeel waar ambtenaren vrouwen geen hand hoeven te geven, met islamlessen op openbare scholen. Wij dachten dat we bij de PvdA lid waren van een seculiere partij, maar Marcouch ziet het vooral als zijn plicht om als goed moslim de islam te verspreiden.'

Kamervragen

PVV-leider Geert Wilders heeft aangekondigd Kamervragen over de kwestie te stellen.

Printer-friendly version   Email this item to a friend