Home      |      Weblog      |      Articles      |      Satire      |      Links      |      About      |      Contact


Militant Islam Monitor > Articles > Wilders message to Muslims "Free yourselves from the Koran" Translation

Wilders message to Muslims "Free yourselves from the Koran" Translation

July 19, 2010

MIM: Wilders tells Muslims to free themselves from the Koran

In a message to Muslims which was published in the NRC Handelsblad Geert Wilders, the leader of the Freedom Party wrote that Muslims must divest themselves of the "devilish Koran" and that the Koran makes them "unfree" and "fatalistic".

According to Wilders Muslims have much to offer, but Islam takes away their freedom to develop...And history has shown that Mohammed was 'definitely not a prophet of love and mercy, but a mass murderer, a tyrant and a pedofile'. Muslims could not have had a more 'lamentable role model'...The 'yoke of Islam' also leads to fatalism, claims Wilders. That is a pity, because free people are capable of great things as history has taught'. [Source http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article3133538.ece/Wilders_vraagt_moslims_zichzelf_te_bevrijden.html]

MIM: Joost Niemoller writes in Het Vrije Volk:

By emphasizing the difference between Muslims and Islam in his piece, Wilders gives, yet again in over abundance that he means well qua his intentions.His opponents will certainly look on this as the clever move of a tactician, but those so as myself, have followed Wilders remarks from the beginning, know that his arrows are always aimed at Islam, and not at the Muslims, who, with the exclusion of the fanatic crazies, are the victims of it.

By writing about the difference between Islam and the Muslims, Wilders makes clear that for him, unlike other Dutch politicians who believe that one must be silent about Islam,in the end it is about love of people, something which alas, only a few will see.

Door zelf het verschil tussen de islam en de moslims in zijn stuk zo te benadrukken, geeft Wilders, nog eens ter overvloede aan dat hij qua intenties ter goeder trouw is. Zijn tegenstanders zullen het vast beschouwen als de sluwe zet van een tacticus, maar wie, als ik, de uitlatingen van Wilders al van het begin af aan volgt, weet dat zijn pijlen altijd gericht zijn geweest op de islam, en niet op de moslims, die er, de fanatieke gekken uitgezonderd, juist het slachtoffer van zijn....Door te schrijven over het verschil tussen islam en moslims, maakt Wilders duidelijk dat het hem, anders dan al die andere Nederlandse politici die menen over de islam te moeten zwijgen, uiteindelijk gaat om de liefde voor mensen. Iets wat helaas maar weinigen zullen inzien.

http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=11710

MIM:The message was written at the request of the international website muslimsdebate.com. At the end of the op ed is posted:

"Muslimsdebate.com has asked Wilders for a "message to Muslims". He must also explain why he is anti Islam and what the Muslims must do. This site was put together by and international group of academics and social activists for the promotion of an open and free discussion over politics and social questions and the solutions for them. Subjects are gender equality, the sharia and Muslim immigration in Western countries."

----------------------------------------------------------------

Moslims, bevrijd uzelf en u kunt alles

Zonder islam hebben Arabieren, Iraniërs, Indiërs en Indonesiërs een enorm potentieel

Gepubliceerd: 19 juli 2010 15:43 | Gewijzigd: 19 juli 2010 15:44

De islam maakt moslims onvrij en fatalistisch, antwoordt Geert Wilders op een verzoek van de internationale debatsite muslimsdebate.com.

Door Geert Wilders

Ik bezocht voor het eerst een islamitisch land in 1982. Ik was 18 jaar en was met een Nederlandse vriend van het Israëlische Eilat naar de Egyptische Rode Zee-badplaats Sharm al-Sheikh gereisd. We waren twee studenten met rugzakken en we hadden bijna geen cent. We sliepen op het strand en vonden gastvrijheid bij Egyptenaren, die ons spontaan op de thee uitnodigden. Ik herinner me nog duidelijk mijn eerste indruk van Egypte: ik was overdonderd door de vriendelijkheid en behulpzaamheid van de mensen.

Ik herinner me ook nog mijn tweede sterke indruk van Egypte: het viel me op hoe bang die aardige, vriendelijke mensen waren. Terwijl wij in Sharm al-Sheikh waren, kwam president Mubarak er toevallig op bezoek. Ik herinner me de angst nog die de stad opeens overspoelde toen werd aangekondigd dat Mubarak onverwacht op bezoek zou komen; ik zie nog de stoet zwarte auto's op de dag van zijn bezoek en voel nog het bijna lichamelijke besef van de angst, als een koude rilling op die snikhete zomerdag.

Mubarak wordt niet als de ergste islamitische tiran beschouwd Ik ben benieuwd hoe de Saoediërs zich voelen als hun koning in de stad is, hoe de Libiërs zich voelen als Gaddafi zijn komst aankondigt, hoe de Irakezen zich gevoeld moeten hebben als Saddam Hussein in de buurt was. Een paar jaar later las ik in de Koran hoe de zevende-eeuwse Arabieren zich voelden in aanwezigheid van Mohammed, die zoals verscheidene verzen beschrijven, „terreur in hun harten wierp" (soera 8:12, 8:60, 33:26, 59:12).

Van Sharm al-Sheikh ging ik met mijn vriend naar Kairo. Mijn vriend en ik waren verbaasd dat dit arme en smerige Egypte een buurland kon zijn van Israël, dat zo schoon was. De uitleg van de Arabieren, met wie we over hun armoede spraken, was dat deze toestand hun op geen enkele wijze te verwijten viel: volgens hen waren ze het slachtoffer van een mondiale samenzwering van de ‘imperialisten' en de ‘zionisten', bedoeld om de moslims arm en onderdanig te houden. Ik vond die uitleg niet overtuigend. Volgens mijn intuďtie had het iets te maken met de verschillende culturen van Israël en Egypte.

In de laatste jaren van de negentiende eeuw was Winston Churchill soldaat en oorlogscorrespondent in Brits-Indië (het huidige Pakistan) en Soedan. en dat stelde hem in staat om met verbluffende helderheid te doorgronden wat het probleem is met de islam.

„Naast de fanatieke bezetenheid, ..., is er die vreselijke fatalistische apathie",schreef hij. „De gevolgen zijn in veel landen te zien. Waar de volgelingen van de profeet heersen of wonen, bestaan achteloze gewoonten, slordige landbouwstelsels, trage handelsmethoden en onzekere eigendomsverhoudingen. Individuele moslims kunnen schitterende kwaliteiten tonen – maar de invloed van de godsdienst verlamt de maatschappelijke ontwikkeling van zijn volgelingen." En Churchill concludeerde: „Er bestaat geen sterker achterwaartse kracht ter wereld."

Er zijn mensen die zeggen dat ik de moslims haat. Ik haat de moslims niet. Het doet mij verdriet dat de islam hen van hun waardigheid heeft beroofd.

Wat de islam bij moslims aanricht is te zien aan de manier waarop ze met hun dochters omgaan. Op 11 maart 2002 kwamen vijftien Saoedische schoolmeisjes om toen ze probeerden te vluchten uit hun brandende school in de heilige stad Mekka. De sleutels waren in bezit van een mannelijke bewaker.die de poort weigerde te openenDe ‘onfatsoenlijk' geklede meisjes (zonder gezichtsluier en overkleding) probeerden hun jonge leven te redden. De Saoedische politie sloeg hen het brandende gebouw weer in. Agenten van de Muttawa, het ‘Comité ter bevordering van de deugd en ter voorkoming van de zonde', zoals de politie in Saoedi-Arabië heet, sloegen ook voorbijgangers en brandweerlieden die probeerden de meisjes te helpen. ‘Het is zondig om in hun nabijheid te komen', waarschuwde de politie de omstanders. Het is ook een misdrijf.

Meisjes worden in de islam niet gewaardeerd; als een vader een dochter krijgt, wordt volgens de Koran „zijn gezicht zwart, zo bedrukt als hij is" (soera 43:15). Toch bracht het voorval bij de school in Mekka boze reacties teweeg. De islam is onmenselijk, maar moslims zijn mensen en dus in staat tot liefde – die machtige kracht die Mohammed verachtte. De menselijkheid overheerste bij de vaders in Mekka die razend waren over de dood van hun dochters, maar ook bij de brandweerlieden die zich verzetten toen de Muttawa de meisjes weer naar binnen sloeg, en bij de journalisten van de Saoedische krant die voor het eerst in de Saoedische geschiedenis kritiek uitoefende op het gevreesde en machtige ‘Comité ter bevordering van de deugd en ter voorkoming van de zonde'.

Maar moslimprotesten tegen islamitische onmenselijkheid zijn zeldzaam. De meeste moslims, ook in de westerse landen, gaan naar de moskee en luisteren naar schokkende verzen uit de Koran en stuitende preken zonder daartegen in opstand te komen.

Zelf ben ik agnost. Maar christenen en joden menen dat God de mens naar Zijn beeld heeft geschapen. Door zichzelf te observeren, als vrije, rationele wezens die tot liefde in staat zijn, denken zij Hem te kunnen leren kennen. Ze kunnen zelfs met Hem redetwisten, zoals de joden al hun hele geschiedenis doen. De Koran stelt daarentegen dat „er geen ding aan Allah gelijk is" (soera 16:74, 42:11). Hij heeft volstrekt niets met ons gemeen. Het is absurd om te veronderstellen dat Allah de mens naar zijn beeld heeft geschapen. De bijbelse gedachte dat God onze vader is, komt in de islam niet voor. Ook is er geen persoonlijke verhouding tussen de mens en Allah. Het doel van de islam is de totale onderwerping van onszelf en anderen aan de onkenbare Allah, die wij moeten dienen door middel van totale gehoorzaamheid aan Mohammed als leider van de islamitische staat (soera 3:31, 4:80, 24:62, 48:10, 57:28). En de geschiedenis heeft ons geleerd dat Mohammed bepaald geen profeet van liefde en mededogen was, maar een massamoordenaar, een tiran en een pedofiel. De moslims hadden geen betreurenswaardiger rolmodel kunnen hebben.

Zonder individuele vrijheid is het niet verwonderlijk dat de idee van de mens als verantwoordelijk handelend persoon in de islam niet erg ontwikkeld is. Moslims zijn vaak fatalistisch. Misschien – en laten we dat hopen – nemen alleen een paar radicalen de oproep van de Koran serieus om een jihad tegen de ongelovigen te voeren. Maar de meeste moslims verheffen nooit hun stem tegen deze radicalen. Dat is de ‘vreselijke fatalistische apathie' waarop Churchill doelde.

De schrijver Aldous Huxley, die in de jaren twintig van de afgelopen eeuw in Noord-Afrika woonde, merkte het volgende op: „God is direct voor alles verantwoordelijk. Je komt langs het plaatselijke ziekenhuis. ‘Zijn de artsen goed?' ‘In ons land,' antwoordt de Arabier ernstig, op de toon van Salomo, ‘zeggen wij dat artsen van geen enkel nut zijn. Als Allah wil dat een mens doodgaat, gaat hij dood. Zo niet, dan wordt hij beter.' Voor de Arabier lijkt dit de hoogste menselijke wijsheid. [...] Ze zijn allemaal teruggevallen – behalve degenen die volgens westerse methoden zijn opgeleid – in voorwetenschappelijk fatalisme, met het gebrek aan nieuwsgierigheid en de apathie die daarbij horen."

De islam ontneemt moslims hun vrijheid. Dat is jammer, want vrije mensen zijn in staat tot grote dingen, zoals de geschiedenis heeft geleerd. De Arabische, Turkse, Iraanse, Indiase, Indonesische volkeren hebben een enorm potentieel. Als ze niet de gevangenen van de islam zouden zijn, als ze zich konden bevrijden van het juk van de islam, als ze Mohammed niet meer tot rolmodel zouden nemen en zich zouden ontdoen van de duivelse Koran, dan zouden ze in staat zijn tot grote dingen, niet alleen ten bate van zichzelf, maar van de hele wereld.

Als Nederlands, Europees en westers politicus geldt mijn eerste verantwoordelijkheid het Nederlandse volk, de Europeanen en het Westen. Maar omdat wij er allemaal bij gebaat zullen zijn als de moslims worden bevrijd van de islam, steun ik van harte de moslims die van vrijheid houden. Mijn boodschap aan hen is duidelijk: fatalisme is geen optie; ‘insjallah' is een vloek; onderwerping is een schande. Bevrijd uzelf. Het is aan u.

Geert Wilders is fractieleider van de Partij voor de Vrijheid.

Muslimsdebate.com heeft Geert Wilders gevraagd om een ‘boodschap aan de moslims'. Hij moest ook uitleggen waarom hij anti-islam is en wat de moslims moeten doen. Deze site is opgericht door een internationale groep academici en sociale activisten voor het voeren van een open en vrije discussie over politieke en sociale kwesties en de oplossingen daarvan. Onderwerpen zijn democratie, religie, seksegelijkheid, de sharia en moslimimmigranten in westerse landen.

http://www.nrc.nl/opinie/article2584468.ece

Translation MIM:

Muslims free yourselves and you can do anything

Without Islam Arabs, Iranians, Indians and Indonesians have an enormous potential.

Islam makes Muslims un free and fatalistic answers Geert Wilders to the request of the international debate site muslims.debate.com.

I first visited an Islamic country in 1982. I was 18 years old and travelled with a Dutch friend from the Israeli Eilat to the Egyptian Red Sea beach Sharm al- Sheikh. We were two students with backpacks and had almost no money. We slept on the beach and found hospitality by Egyptians who spontaneously invited us to tea. I remember very clearly my first impression of Egypt: I was overwhelmed by the friendliness and helpfulness of the people.

I also remember my second strong impression of Egypt: I noticed how afraid the nice and friendly people were. While we were in Sharm al- Sheikh president Mubarak came coincidentally for a visit. I remember the fear which suddenly flooded the city when it was announced that Mubarak unexpectedly would come for a visit; Ik can still see the convoy of black cars on the day of his visit and still feel the almost visceral conciousness of the fear as a cold chill on an intensely hot summer day.

Mubarak was not regarded as the worst Islamic tyrant. I am curious as to how the Saudis feel if their king is in the city, how the Libyans feel if Gaddafi announces his arrival and how the Iraqis must have felt when Saddam Hussein was in the area. A few years later I read in the Koran how the 7th century Arabs felt in the presence of Mohammad, who as various verses describe "wrought terror into their hearts". (soera 8:12,8:60,33:26, 59:12).

I went with my friend from Sharm al -Sheik to Cairo. My friend and I were surprised that the poor and filthy Egypt could be a neighbor of Israel which was so clean. The explanation of the Arabs with whom we spoke over their poverty, was that this situation had nothing to do with them : according to them they were the victims of a worldwide conspiracy of the ‘imperialists' and ‘zionists' aimed at keeping the Muslims subservient. I did not find the explanation convincing. According to my intuition it had to do with the different cultures of Israel and Egypt.

In the last years of the nineteenth century Winston Churchill was a soldier and correspondent in British India (now Pakistan) and Sudan and that enabled him to dissect the problem with Islam with amazing clarity.

Next to the obsessive fanaticism… is the horribly fatalistic apathy", he wrote. The results can be seen in many countries . Where the followers of the prophet rule or live exist careless customs, sloppy farming areas, slow methods of trade and an uncertain property distribution. Individual Muslims can show shining qualities, but the influence of the religion paralyzes the societal development of it's followers. And Churchill concluded: There does not exist a stronger backward power in the world".

There are people who say that I hate the Muslims. I do not hate the Muslims. It makes me sad that Islam has been robbed of it's dignity.What Islam does to Muslims is to see in how they treat their daughters. On March 11 2002 fifteen Saudi school girls died when they attempted to flee their burning school in Mecca. The keys were in the position of a male guard who refused to open the door for the ‘immodestly' dressed girls. (without face veils and abayas) who tried to save their young lives. The Saudi police pushed them back into the burning building. Agents of the Muttawa the ‘Committee for promotion of virtue and the prevention of sins" as the police in Saudi -Arabia are called also hit passersby and firemen who tried to help the girls. ‘It is sinful to go near them' the bystanders were warned by police. It is also a crime.

Girls are not valued in Islam. A father who gets a daughter is according to the Koran" his face black so troubled is he" (soera 43:15). The incident in Mecca did bring many angry reactions. Islam in inhumane, but Muslims are people and therefore able to love- the powerful force which Mohammed despised. The humanity took over by the fathers in Mecca who were furious over the death of their daughters, but also the firemen resisted when the Muttawa pushed the girls back in, and by the journalists of the Saudi paper was for the first time in Saudi history criticism leveled on the feared and powerful "Committee for the promotion of virtue and the prevention of sins".

But Muslim protests against Islamic inhumanity are rare. In contrast most Muslims also in Western countries go to the mosque and listen to shocking verses from the Koran and disturbing sermons without rebelling against them.

I myself am an agnostic. But Christians and Jews believe that God has made man in his image. By looking at themselves as free rational beings who are capable of love they believe they can learn to know him. They can also have disagreements as the Jews have done throughout their whole history.

In contrast the Koran posits that "there is nothing like Allah"(soera 16:74,42,11) . He has absolutely nothing with us in common. It is absurd to claim that Allah has made man in his image. Also there is no personal relationship between man and Allah, who we must serve by means of total obedience to Mohammad as leader of the Islamic state (soera 3:31,4:80,24:62,48:10,57:28). And history has shown that Mohammed was surely not a prophet of love and mercy, but a mass murderer, a tyrant and a pedofile. The Muslims could not have chosen a more lamentable role model.

Without individual freedom it is not surprising that the idea of man as one who acts responsibly is not very developed in Islam. Muslims are often fatalistic. Perhaps- and let us hope- that it is only a few radicals who take the call in the Koran seriously to wage jihad against the unbelievers. That is the ‘horribly fatalistic apathy' which Churchill meant.

The writer Aldous Huxley, who lived in North Africa in the twenties of the last century noted the following: God is directly responsible for everything. You come by the local hospital. ‘ Are the doctors good?" ‘In our country', answered the Arab in a tone of Solomon ' we say that the doctors are of no use'. If Allah wants somebody to die, then he dies. If not, then he gets better'. For the Arab it appeared to be the highest human wisdom.[…] They have all fallen backwards- except for those who have been educated according to Western methods – in pre scientific fatalism, with a lack of curiosity and the apathy which accompanies it."

Islam takes away Muslims freedom. That is a pity, because free people are capable of great things as history has shown. The Arabs, Turks, Iranians, Indians and Indonesian people have enormous potential. If they were not prisoners of Islam, if they can free themselves of the yoke of Islam, if they no longer take Mohammed as role model and can wrest themselves free from the devilish Koran, then they will be capable of great things, not only of benefit to them but the whole world.

As Dutch, European and Western Politician my first responsibility is to the Dutch people, the Europeans and the West. But because we will all benefit if Muslims are freed from Islam I support with all my heart Muslims who love freedom. My message to them is clear: fatalism is not an option; ‘inshallah'is a curse; submission is a disgrace. Free yourself. It is on you.

Printer-friendly version   Email this item to a friend