Home      |      Weblog      |      Articles      |      Satire      |      Links      |      About      |      Contact


Militant Islam Monitor > Articles > Ban on gathering in Dutch town after disturbances as Moroccan youth declare "the time has come to fight"

Ban on gathering in Dutch town after disturbances as Moroccan youth declare "the time has come to fight"

September 7, 2008

Translation MIM:

Ban on gathering in district van Ede against disturbances

In order to curb the disturbances of Moroccan youth a gathering ban has been implemented in the Edese district of Veldhuizen. It is forbidden to stand on the street together with four or more people. Mayor Cees van der Knaap has decided on this after in the past weeks cars were set alight and the windows of police cars were broken. The ban is in force for half a year.

Since last year the disturbances and criminality of Moroccan youth in Veldhuizen has increased after a period in which the situation had improved. Residents continued to complain over youth which cursed and intimidated passersby , recklessly ride around on scooters and destroy cars. They are also guilty of breaking into autos and houses and muggings. According to the mayor the disturbances were caused by a hard core of 20 to 25 problem youth. Van der Knaap :"They feel themselves untouchable. They are cunning and know how to keep out of the hands of the police".

On a film on YouTube young Morrocans in Veldhuizen rap that "the time has come to fight".The brazen and criminal behaviours makes the citizens of Ede feel unsafe. People who complain to the police are attacked. 'It is escalating the rule of law is at stake' according to council member Bert Komdeur CDA.

The police say they will give priority to controlling the enforcement of the gathering ban. Those who ignore the ban will be arrested. If the disturbances become dispersed to other districts the area where the ban is in force will be extended.

Ede has been dealing for years with disturbances by Moroccan youth. Last year Veldhuizen made the news when Morrocan fathers went riding on public buses to put an end on the taunting, spitting and intimidation of the drivers.

Veldhuizen was in the world news after the September 11attacks because scores of Moroccans partied in the street.

Van der Knaap thinks that unorthodox measures are necessary and says that he is even thinking about an educational institution.

http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1064468.ece/Samenscholingsverbod_in_wijk_van_Ede_tegen_overlast

Samenscholingsverbod in wijk van Ede tegen overlast

Van onze verslaggever Cor Speksnijder
gepubliceerd op 06 september 2008

AMSTERDAM - Om de overlast van Marokkaanse jongeren tegen te gaan geldt vanaf vandaag een samenscholingsverbod in de Edese wijk Veldhuizen. Het is verboden op straat met vier of meer personen bij elkaar te staan. Burgemeester Cees van der Knaap heeft hiertoe besloten, nadat in de afgelopen weken auto's in brand waren gestoken en ruiten van politiewagens waren ingegooid. Het verbod geldt voor een half jaar.

Sinds vorig jaar zijn de criminaliteit en de overlast door Marokkaanse jongeren in Veldhuizen, na een periode waarin de situatie enigszins was verbeterd, aanzienlijk toegenomen. Buurtbewoners klagen steeds vaker over jongeren die voorbijgangers uitschelden en intimideren, roekeloos rondrijden op scooters en auto's vernielen. Ze zouden zich ook schuldig maken aan inbraken in auto's en woningen en aan straatroof.

Volgens de burgemeester wordt de overlast veroorzaakt door een harde kern van 20 tot 25 probleemjongeren. Van der Knaap: ‘Ze voelen zich onaantastbaar. Ze zijn gewie kst en weten hoe ze uit handen van de politie moeten blijven.'

Op een filmpje op YouTube rappen jonge Marokkanen uit Veldhuizen dat ‘het tijd is om te vechten'. Het uitdagende en criminele gedrag versterkt de gevoelens van onveiligheid bij de buurtbewoners. Mensen die aangifte doen, worden lastiggevallen. ‘Het escaleert, de rechtsstaat is in het geding,' aldus raadslid Bert Komdeur (CDA).

De politie zegt prioriteit te geven aan de controle op naleving van het samenscholingsverbod. Overtreders zullen worden aangehouden. Als de overlast zich verplaatst naar andere wijken, zal het gebied waar het verbod geldt worden aangepast.

Ede kampt al jaren met overlast door Marokkaanse jongeren. Veldhuizen kwam vorig jaar in het nieuws toen Marokkaanse vaders gingen meerijden op stadsbussen om een einde te maken aan het treiteren, bespugen en intimideren van chauffeurs. Na de aanslagen van 11 september was Veldhuizen even wereldnieuws, omdat tientallen Marokkanen op straat feest zouden hebben gevierd.

Van der Knaap denkt dat onorthodoxe maatregelen noodzakelijk zijn en zegt wel eens te denken aan een opvoedingsgesticht.

Printer-friendly version   Email this item to a friend