Home      |      Weblog      |      Articles      |      Satire      |      Links      |      About      |      Contact


Militant Islam Monitor > Articles > Dutch Artist Gregorius Nekschot's Cartoons Deemed "Possible Incitement to Violence"

Dutch Artist Gregorius Nekschot's Cartoons Deemed "Possible Incitement to Violence"

May 18, 2008

Dutch Artist Nekschot's Muslim Cartoons Deemed "Possible Incitement To Violence"

WARNING - THE FOLLOWING ARTICLE CONTAINS DISTURBING IMAGES

By Beila Rabinowitz and William Mayer

May 17, 2008 - SanFrancisco, CA - PipeLineNews.org - Gregorius Nekschot, the Dutch cartoonist who was arrested for his work last Tuesday now faces a jail sentence. The public prosecutor has decided that eight of his cartoons "are beyond the pale" and that Nekschot is guilty of "discrimination and possible incitement to violence."

The Dutch government has reportedly been attempting to pull cartoons from the internet, while the Department of Justice has judged scores of Nekschot's cartoons and decided that most fell within the scope of freedom of expression in Holland.

The arrest of Nekschot has struck fear into journalists, artists and Members of Parliament over the government's repression directed at freedom of expression.

Unbelievably, according to Justice Minister Hirsch Ballin, the investigation into Nekschot does not mean that freedom of expression is being limited. [source, translated from the Dutch, http://www.trouw.nl/hetnieuws/nederland/article989834.ece/Minister_ontkent_inperking_vrije_meningsuiting]

The public prosecutor has so far refused to say which cartoons will be subject to legal action. The arrest of Nekschot was the result of a long investigation. The complaint goes back to 2005 and was sent to the Reporting Point For Discrimination Internet [Meldpunt Discriminatie Internet] who forwarded it the public prosecutor.

Further displaying the twisted logic involved in this matter, the complaint against Nekschot was made by imam Abdul Jabber Van de Ven, a radical Islamist who lauded the murder of Theo van Gogh and said he hoped politician Geert Wilders will be also be killed by a Muslim.

Though investigated, Van Veen was not prosecuted for his comments. At the time of the event, this author wrote at the time that:

"The Dutch press is now in an uproar after Abdul Jabber van Ven, a Dutch convert to Islam and Muslim cleric, declared in a television interview that, "He hoped Geert Wilders would die" and had feelings "of happiness" when he heard that Theo van Gogh was dead. The Dutch Minister of Justice is launching an investigation and looking into the possibility of taking legal action against Van de Ven. The latest news is that Van de Ven "has gone into hiding." In 2001 Van Ven declared to a friend that he "was so disgusted with Holland that he wanted to live in an Islamic country" stating, "The Qur'an is my Constitution." [source, Militant Islam Monitor, http://www.militantislammonitor.org/article/id/328]

Now Van de Ven is using the same legal system he claims to despise to prosecute Nekschot, and the government is lending him and the Islamic cultural jihad, a helping hand.

A few of Gergorius Nekschot's CartoonsDr. Executioner admires the Moroccan rappers feeling for language.
"What rhymes with ketchup?"Premier Balkenende makes a gesture in the direction of the Muslim community. "Chicken is halal."Aisha insults the prophet. "What do you think of Viagra Akhbar?"


http://www.pipelinenews.org/index.cfm?page=nekschot5.17.08%2Ehtm

-----------------------------------------------------------

MIM: The Eight from Nekschot

http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=6139

de acht van Nekschot


Duns Ouray 16 mei 2008

Weet iemand welke acht cartoons van Nekschot de wet zouden overtreden? Vriendelijk verzoek om ze op te sturen, casu quo hier te plaatsen. Update: enkele suggesties van lezers over de gewraakte cartoons van Gregorius.


Het Openbaar Ministerie waarschuwt dat plaatsing van de acht cartoons zal resulteren in vervolging. Het OM heeft de bewuste acht cartoons van het internet verwijderd.

Echter, Het Vrije Volk valt niet onder de Nederlandse wet, en daarom horen deze acht cartoons thuis op deze site. (Kunnen we tegelijkertijd testen of we inderdaad stand kunnen houden tegen het OM, ... een leuke casus).

MIM translation: Does someone know which eight cartoons of Nekschot have broken the law? This is a friendly request to send them, so that they can be placed. Update: some suggestions by readers over the forbidden crtoons from Gregorious. The public prosecutor warns that the placing of the eight cartoons shall result in prosecution. The public prosecutor has removed the eight cartoons from the internet.

In reality The Vrije Volk (The Free People) does not fall under the Dutch law, and therefore these eight cartoons belong on our site. (At the same time we can test if we indeed can stand up against the Public Prosecutor...a worthy cause).

--------------------------------

Nekschot: "Raid was unnecessary"

Nekschot: "Inval was onnodig"

Gepubliceerd: 17 mei 2008 15:07 | Gewijzigd: 18 mei 2008 15:47

Door onze redacteur Bart Funnekotter

Rotterdam, 17 mei. Cartoonist Gregorius Nekschot werd afgelopen dinsdag door acht agenten en twee medewerkers van het Openbaar Ministerie van huis gehaald en gedurende anderhalve dag in bewaring genomen en verhoord.

Acht van zijn prenten zouden discriminerend zijn en aanzetten tot haat. Nekschot mag in zijn werk graag religies op de hak nemen, en dan met name de islam.

Sinds donderdag is hij weer thuis en is er in de politiek en media een storm opgestoken rondom zijn arrestatie. Over de telefoon klinkt de cartoonist desalniettemin kalm. Het zware geschut dat hij in zijn tekeningen inzet, blijft achterwege. Hij formuleert heldere zinnen, op een rustige toon.

Hoe voelt het om opeens zo in het middelpunt van de belangstelling te staan?

„Daar heb ik gemengde gevoelens over. Aan de ene kant is het aardig als iedereen opeens over je werk praat, maar aan de andere kant maak ik me wel zorgen om mijn veiligheid. Het is niet voor niets dat ik een pseudoniem gebruik. Nu zoveel mensen weten wie ik ben – bij het OM, bij de politie, bij mijn bank – is de kans natuurlijk een stuk groter dat mijn identiteit bekend wordt. Ik heb niet alles zelf meer in de hand."

Wat heeft uw bank hiermee te maken?

„De politie heeft mijn computer in beslag genomen en heeft daarop onderzoek gedaan naar mijn financiële handel en wandel. Bij mijn bank hebben ze ook navraag gedaan. Tijdens mijn verhoor vroegen ze me wie sommige van de mensen waren van wie ik geld had gekregen en aan wie ik geld had overgemaakt."

Wat heeft u daarop geantwoord?

„Niets. Ik ben twee keer verhoord en heb er beide keren het zwijgen toe gedaan."

Hoe heeft u uw behandeling door politie en justitie ervaren?

„Als nors en ook wel intimiderend. Het is een onprettige gewaarwording als er tien mensen op je stoep staan die met een huiszoekingsbevel in de hand je hele woning overhoop halen en allerlei zaken meenemen. Tijdens de verhoren werd er zwaar op me ingepraat. De rechercheurs lieten me een aantal van mijn cartoons zien, met daarnaast een ambtelijke beschrijving van wat ik getekend had. Dan moest ik zeggen wat daarop mijn reactie was. Daar heb ik dus niet op geantwoord."

Volgens minister van Justitie Hirsch Ballin was de gang van zaken rondom uw aanhouding niet bijzonder. Dat u nu pas werd verhoord naar aanleiding van een aangifte in 2005, zou komen omdat men u al die tijd niet heeft kunnen vinden. Wat zegt u daarvan?

„Dat is een onzinnige uitspraak van de minister. Op mijn website staat een mailadres waarop ik altijd te bereiken ben. Een paar maanden geleden werd ik geïnterviewd door journalisten van het Deense journaal. Die mensen hebben mij toch ook gevonden? Als het OM mij een dagvaarding had gestuurd, was ik gewoon naar het politiebureau gekomen om tekst en uitleg te geven. Die inval bij mij thuis was volstrekt onnodig."

Bij uw arrestatie zijn vraagtekens gezet door politici van links en rechts. Ook mensen die niet van uw cartoons houden, tonen zich bezorgd over wat er gebeurd is.

„Ik denk dat men begrijpt dat hier fundamentele grondrechten in het geding zijn. Mijn arrestatie, en vooral de manier waarop ik ben aangehouden, is in de recente geschiedenis zonder precedent. Daar zijn veel mensen van geschrokken, denk ik."

Hoe ziet de komende tijd eruit voor u?

„Ik zou graag weer aan het werk willen, maar dat kan niet. Mijn computer en andere spullen die ik nodig heb om te tekenen, heb ik nog steeds niet terug, terwijl ik een deadline heb voor een opdracht voor HP/De Tijd. Zondag kan ik de politie opbellen om een afspraak te maken over het ophalen van mijn bezittingen. Hopelijk kan dat een beetje snel, want op deze manier wordt het me onmogelijk gemaakt mijn brood te verdienen."

http://www.nrc.nl/binnenland/article1091268.ece/Nekschot_%22Inval_was_onnodig%22

---------------------------

Veroordeling tekenaar Nekschot onwaarschijnlijk

Gepubliceerd: 19 mei 2008 15:55 | Gewijzigd: 19 mei 2008 15:58

Niet duidelijk is welke tekeningen van cartoonist Gregorius Nekschot zouden discrimineren. Het is echter onwaarschijnlijk dat de zaak voor de rechter komt.

Door onze redacteur Folkert Jensma

Den Haag, 19 mei.Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de Amsterdamse cartoonist Gregorius Nekschot van overtreding van de artikelen 137 c, discriminatie, en „mogelijk" 137 d, aanzetten tot haat of geweld, van het wetboek van strafrecht. Het gaat om acht of negen tekeningen, die inmiddels van internet zijn verwijderd. Het OM heeft nog geen zaak aanhangig gemaakt. Daardoor is onbekend om welke tekeningen het precies gaat.

Mogelijk komt het ook niet tot een zaak. Discriminatie en ‘haat zaaien' wordt door de rechter maar zelden aangenomen als het om tekst of beeld gaat. Tussen 2000 en 2005 sprak de rechter jaarlijks tussen de 93 en 118 veroordelingen uit in discriminatiezaken. Meestal werden die afgedaan met een taakstraf of geldboete. Doorgaans ging het om mondelinge uitingen: schelden, spreekkoren, burenconflicten. Typische impulsdaden, meestal gepleegd in groepsverband en doorgaans in dronkenschap. Discriminatie in beeld of tekst is nauwelijks vervolgd.

Artikel 137 c stelt strafbaar degene „die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap." De tekenaar zou daarvan volgens justitie „een beroep of gewoonte" maken. Dat kan een straf verzwaren.

Een veroordeling van Nekschot door een rechter is echter onwaarschijnlijk. Dat houdt verband met de contextuele toetsing die de Hoge Raad toepast bij de beoordeling van de beelden of geschriften die het OM vervolgt. Als die worden gepubliceerd in een samenhang die „bijdraagt aan het maatschappelijk debat of anderszins van een zekere functionaliteit getuigt", dan vervalt de strafbaarheid al gauw. De vrijheid van meningsuiting wint het dan.

Zoals onderzoekers van de Radbouduniversiteit vaststelden, is strafrechtelijk ingrijpen alleen mogelijk „indien religiekwetsingen nodeloos grievend zijn, uitsluitend het kwetsen als doel hebben en dus geen functie hebben in het maatschappelijk debat". Zij schreven vorig jaar de omvangrijke studie Godslastering, discriminerende uitingen wegens godsdienst en haatuitingen, in opdracht van het ministerie van Justitie.

Van Nekschot is bekend dat hij in zijn tekeningen ras en godsdienst grof aan de kaak stelt. Aan het vereiste „beledigend uitlaten" voldoet zijn oeuvre vrij makkelijk. Daarbij moet het gaan om het „aantasten van de eigenwaarde of het in diskrediet brengen van een groep", dan wel het maken van een „verwerpelijke, achterstellende uiting". Over de herkenbaarheid van de groep die Nekschot aanpakt hoeft ook geen misverstand te bestaan: de profeet Mohammed is, als perverse man met tulband en djellaba, een running gag in zijn tekeningen.

Het haat zaaien uit artikel 137 d moet worden begrepen als het uiten van „diepe afkeer voor de godsdienst van een groep mensen, gepaard met het onverzoenlijke verlangen om die groep te verdelgen". Het gaat niet om het leveren van kritiek, maar om het neerzetten van de ander als een onmens, het te schande maken van de ander. Haat zaaien en discriminatie staan te boek als misdrijven tegen de openbare orde. Daarbij is het rechtsbelang het bestrijden van uitwassen van onverdraagzaamheid. Politieke overtuigingen worden niet beschermd door deze artikelen.

Daarmee is de kern van de zaak Nekschot de vraag of zijn tekeningen een functie hebben in het maatschappelijk debat. Dat ligt nogal voor de hand. Juist doordat hij een beroep of een gewoonte maakt van zijn uitingen: hij publiceert op internet, in het opinieblad HP/De Tijd en laat in de reguliere boekhandel bundels verschijnen. Volgens www.cartoonbijbel.nl is Nekschot een buitenbeentje, die bij vrijwel alle redacties „hoongelach dan wel besmuikt gegrinnik" ontmoette als hij zijn werk aanbood. Behalve van HP/De Tijd kreeg hij geen opdrachten. Maar hij heeft wel degelijk een plaats in het publieke debat, zij het geen hele belangrijke. De ophef die zijn arrestatie veroorzaakte, maakte dat ook meteen duidelijk.

Dat maakt zijn zaak straks makkelijk pleitbaar. De Hoge Raad oordeelde in 2003 dat homofobe uitlatingen van een dominee door het feit dat de man op basis van zijn geloof de mensheid wilde waarschuwen een maatschappelijke functie hadden. Ze waren dus niet beledigend of strafbaar. Zo waren er de afgelopen jaren meer vrijspraken. Overigens allemaal van daders met een sterk religieus motief. De studie concludeert dat het ‘zomaar' of ‘lukraak' doen van discriminerende of haatzaaiende uitlatingen door de rechter wordt veroordeeld. Maar wie dat doet met een structurele bedoeling, vanuit een overtuiging, en er dus een maatschappelijke context aan kan verbinden, ontsnapt aan een veroordeling. http://www.nrc.nl/binnenland/article1092892.ece/Veroordeling_tekenaar_Nekschot_onwaarschijnlijk

-------------------------------------------------------------------------

MIM: HP/de Tijd to publish banned cartoons of Nekschot

HP/de Tijd drukt gewraakte cartoons Nekschot af

maandag 19 mei 2008 15:15

(Novum) - HP/de Tijd drukt deze week de acht tekeningen van Gregorius Nekschot af waarvoor de cartoonist onlangs werd opgepakt. Dat laat een woordvoerder van de redactie van het weekblad maandag weten. De cartoons verschijnen in de editie die woensdag uitkomt. Het blad drukt iedere week een tekening van hem af.

Nekschot werd dinsdag aangehouden omdat de tekeningen beledigend zouden zijn voor moslims en mensen met een donkere huidskleur. De cartoons, die bovendien mogelijk haatdragend zouden zijn, verschenen op een website en in boeken die zijn uitgebracht onder het pseudoniem van de tekenaar. Het werk overschrijdt volgens het Openbaar Ministerie de grenzen van de vrijheid van meningsuiting en artistieke expressie.

Met een beroep op zijn zwijgrecht legde Nekschot na zijn aanhouding geen verklaring af. Hij werd na dertig uur vrijgelaten. De cartoonist voelt zich slachtoffer van een politiek spel, zei hij vrijdag op Radio 1. De SP, PVV en D66 vinden het onbegrijpelijk dat de tekenaar een nacht in de cel moest doorbrengen omdat zijn cartoons beledigend zouden zijn. Vicepremier Wouter Bos was vooral geschrokken van het feit dat er in artistieke uitingen aanleiding kan worden gevonden voor eventuele strafrechtelijke vervolging. http://www.elsevier.nl/nieuws/laatste_24_uur/artikel/asp/artnr/206217/

----------------------

MIM: Public prosecutor should have freed Nekschot earlier

'OM had Nekschot eerder vrij moeten laten'

Van onze redactie politiek

Minister Hirsch Ballin van justitie vindt dat het Openbaar Ministerie de internetcartoonist Gregorius Nekschot (een pseudoniem) sneller had moeten laten gaan. Hij maakte dat gisteren duidelijk in een debat met de Tweede Kamer.

Hirsch Ballin ontkende dat de zaak ook maar iets te maken heeft met de discussie in het kabinet over de werking van het strafrechtartikel inzake godslastering. Ook is geen sprake van een proefballon, verzekerde hij.

„In deze zaak gaat het om cartoons waarmee mensen wegens hun etnische afkomst en hun godsdienst mogelijk opzettelijk worden beledigd", zei de minister. Hij benadrukte dat hij niet vooruit wil lopen op de beslissing van het Openbaar Ministerie om eventueel strafvervolging in te stellen, noch op het oordeel dat de rechter zal vellen, mocht het tot een rechtszaak komen.

In de Tweede Kamer ontmoette de minister een hoop verontwaardiging en kritische vragen. Vooral de oppositie was verontwaardigd over de arrestatie van Nekschot. „De arrestatie heeft mij zeer geschokt", aldus D66-Kamerlid Van der Ham. Zijn SP-collega De Wit sprak van een 'onjuist signaal' van Justitie.

Halsema (GroenLinks) had het 'ongemakkelijke gevoel dat het Openbaar Ministerie gesteund door de minister smakeloosheid wil vervolgen'. Bosma (PVV) vergeleek de arrestatie met de communistenjacht uit de jaren vijftig in Amerika.

Met de oppositiefracties toonden ook PvdA en ChristenUnie zich kritisch over het optreden van politie en justitie. „Men had de cartoonist ook een briefje kunnen sturen met het verzoek langs te komen", oordeelde Anker (ChristenUnie). „Als het alleen om wat cartoons gaat, lijkt dit ons buitensporig", vond ook PvdA-Kamerlid Heerts.

VVD-leider Rutte verweet Hirsch Ballin en de CDA-fractie dat zij de vrijheid van meningsuiting verkwanselen. „Een zielige vertoning", reageerde CDA-Kamerlid Van Haersma Buma op dat verwijt. „Wij zijn voor de vrijheid van meningsuiting. Maar die is niet onbegrensd." De CDA'er onderstreepte net als de minister van justitie de vrijheid voor Openbaar Ministerie en rechter om eigen afwegingen te maken. Hij nam nadrukkelijk afstand van de 'politieke verontwaardiging' over de aanhouding van Nekschot.

http://www.trouw.nl/hetnieuws/nederland/article992618.ece/OM_had_Nekschot_eerder_vrij_moeten_laten

Printer-friendly version   Email this item to a friend