Home      |      Weblog      |      Articles      |      Satire      |      Links      |      About      |      Contact


Militant Islam Monitor > Articles > Geert Wilders" Islam is a fascist ideology" - calls tolerance signatories in Dutch paper "gullible naive fools" and "dhimmis"

Geert Wilders" Islam is a fascist ideology" - calls tolerance signatories in Dutch paper "gullible naive fools" and "dhimmis"

January 2, 2008

MIM: Geert Wilders reaction to a one page newspaper plea made by prominent Dutch was to call them "gullible naive fools" and characterised them as "dhimmis". The petition is below. (One article stated that it had 717 signatories).

MIM: Translation

Wilders: Islam is a fascist ideology

PVV leader Geert Wilders wants nothing to do with the call which prominent Dutch have placed in the Trouw newspaper for tolerance and respect. According to him the signers are "gullible and naive fools".
Wilders also called them "dhimmis" by which he means non -Muslims who behave subservient to Muslims out of fear. Islam does not deserve respect ,but has to be strongly fought as an intolerant and fascist ideology" posited the Cabinet member on Wednesday in a reaction. The group plea in Trouw comes out of a discussion which Doekle Terpstra (note: the iniator of the Stop De VerWildering" movement) of the Higher Educational Advisory Board which he cranked up in the paper last year.He pleaded then for a counter voice to let itself be heard against the ideas of Geert Wilders. The PVV chairman reacted furiously. The present call is not directed at specific politicians.


http://www.telegraaf.nl/binnenland/2923738/_Wilders__islam_is_fascistische_ideologie__.html?p=14,1

Wilders: islam is fascistische ideologie DEN HAAG - PVV-fractieleider Geert Wilders moet niets hebben van de oproep die prominenten via dagblad Trouw hebben gedaan voor tolerantie en respect. Volgens hem zijn de ondertekenaars „onnozele en naïeve dwazen".

Foto: ANP
Wilders noemt ze ook „dhimmi's", waarmee hij niet-moslims bedoelt die zich uit vrees onderdanig gedragen ten opzichte van moslims. „De islam verdient geen respect, maar moet fel worden bestreden als intolerante en fascistische ideologie", stelde het Kamerlid woensdag in een reactie. De gezamenlijke oproep in Trouw komt voort uit een discussie die voorzitter Doekle Terpstra van de HBO-raad vorig jaar via die krant aanzwengelde. Hij pleitte er toen voor een tegengeluid te laten horen tegen de ideeën van Geert Wilders. De PVV-voorman reageerde woedend. De huidige oproep is niet gericht tegen bepaalde politici.

MIM: Below the poster and the plea signed by prominent Dutch. "Appoint and Build"

-----------------------------------

Advertisement - Appoint and Build

"We wish everyone a healthy and happy 2008. We hope that in the new year all the Dutch shall live together in a pleasant and dignified manner".

advertentie / Benoemen en Bouwen

Wij wensen iedereen een gezond en gelukkig 2008. We hopen dat alle Nederlanders in het nieuwe jaar op een prettige en waardige manier met elkaar zullen samenleven.

http://www.trouw.nl/hetnieuws/nederland/article882058.ece

Dat is niet vanzelfsprekend. Wij maken ons grote zorgen, zowel over de reële problemen die de integratie van allochtone Nederlanders met zich meebrengt als over de gepolariseerde verhoudingen in ons land. Het maatschappelijke en politieke debat over de multiculturele samenleving is verhard. De dingen moeten natuurlijk helder benoemd worden; niemand moet z'n kop in het zand steken. Maar wij signaleren een steeds verdergaande verharding van verscheidene kanten.

Generalisaties en kwetsende woorden zijn aan de orde van de dag. Als allochtone jongeren in de grote steden rotzooi trappen, wordt geroepen dat het ligt aan ‘de buitenlanders' of aan ‘de islam'. Op hun beurt tonen sommige allochtone jongeren weinig respect voor ‘de Nederlanders'. Keer op keer worden vele honderdduizenden mensen ten onrechte en volkomen onnodig in de hoek gezet. Gelukkig leven wij in een land waarin mensen mogen zeggen wat ze willen. Maar die vrijheid mag niet worden misbruikt om elkaar te kwetsen. En dat gebeurt wèl. Serieuze, lastige vraagstukken worden versimpeld tot ongenuanceerde en polariserende oneliners. Daardoor worden problemen niet opgelost, maar versterkt. Zo raakt Nederland verstrikt in een neerwaartse spiraal van intolerantie en onverschilligheid. Dat is een doodlopende weg.

Daar willen wij iets aan doen. We willen stimuleren dat mensen problemen in de samenleving benoemen, aanpakken en oplossen, zodat burgers zich met elkaar verbinden. En wij willen de aandacht vestigen op de plaatsen waar mensen van verschillende achtergronden goed met elkaar overweg kunnen. We zien fantastische voorbeelden in alle sectoren van het maatschappelijk leven: kunst en cultuur, media, sport, wetenschap, onderwijs, bedrijfsleven en levensbeschouwing. Samen-leven kan alleen als we oog hebben voor elkaars opvattingen en gewoonten. Als we respect hebben voor verschillen in afkomst en culturele en religieuze oriëntaties. Als we elkaar niet discrimineren vanwege afkomst, sekse, religie of seksuele geaardheid. Als fysiek en verbaal geweld uit den boze zijn.

Als we ons onthouden van extremisme, van welke aard dan ook. Als we ons aan de wet houden. Als de scheiding tussen kerk en staat niet ter discussie staat. De meeste van die regels staan óf in de grondwet, óf het zijn algemeen geaccepteerde fatsoensnormen. Toch blijkt keer op keer dat veel mensen zich er niet aan houden. Van oudsher staat de Nederlandse cultuur bekend als open en tolerant. In de afgelopen periode is die cultuur onder druk komen te staan. Eerst hadden we de neiging om te veel te gedogen. Nu dreigt intolerantie de boventoon te voeren.

Het is tijd dat wij terugkeren naar de wortels van de Nederlandse traditie en een nieuwe balans vinden tussen de waarden van toen en de waarden van nu. Dit ideaal willen wij in 2008 uitdragen. Daar hebben we iedereen bij nodig: allochtonen en autochtonen; christenen, moslims, joden en humanisten; werknemers en werkgevers; politici en burgers. Wij roepen u op om onze boodschap te ondersteunen. Vul uw naam in op de website www.benoemenenbouwen.nl.

We nodigen u ook uit om daar voorbeelden te plaatsen van maatschappelijke initiatieven van mensen met verschillende achtergronden die problemen oplossen en kansen creëren. Als voorbeeld voor nieuwe inspiratie en nieuwe initiatieven.

Namenlijst initiatiefgroep

Coen Abbenhuis Algemeen directeur NCRV

Marleen Barth Voorzitter CNV Onderwijsbond

Pieter Jan Biesheuvel Oud politicus

Leendert Bikker Communicatiedeskundige

Piet Boekhoud Voorzitter CVB Albeda College

Hans de Boer Oud voorzitter MKB Nederland

Geri Bonhof Voorzitter CvB Hogeschool Utrecht

Bernard Bot Oud minister van Buitenlandse Zaken

Désanne van Brederode Schrijfster

Elco Brinkman Voorzitter Bouwend Nederland

Ina Brouwer Oud parlementariër/ diversiteit deskundige

Dick Corporaal Voorzitter PCOB Geert Dales Voorzitter Denktank Sociale Cohesie Slotervaart

Sybilla Dekker Oud minister van VROM

Arthur Docters van Leeuwen Senior Research Fellow NSOB

Aalt Dijkhuizen Voorzitter CvB Universiteit Wageningen

Hans Dijkstal Manifest 'Eén land, één samenleving'

Arjan Erkel Schrijver

Ton van Eijk Algemeen secretaris a.i. van de Raad van Kerken in Nederland

Bernard Fransen Voorzitter CvB ROC Midden Nederland

Sjors Frohlich Programmamaker

Jacobine Geel Programmamaker/columniste

Yvonne van Gennip Oud wereldkampioene schaatsen.

Rene Grotenhuis Algemeen directeur

Cordaid Rene Gude Directeur Internationale School Wijsbegeerte

Foppe de Haan Voetbaltrainer

Fred van Haasteren Directievoorzitter Randstad Nederland

Jacques van Ham Algemeen directeur ICCO

Jaap Jongejan Voorzitter CNV Bedrijvenbond

Herman Kaizer Voorzitter Chr. Sociaal Congres

Ella Kalsbeek Voorzitter RvB Altra

Arjo Klamer Cultureel Econoom

Henk van der Kolk Voorzitter FNV Bondgenoten

Arie Kraaijeveld Oud voorzitter FME

Jan Douwe Kroeske Programmamaker

Willem van Leeuwen Voorzitter Aedes Sywert van Lienden Voorzitter

Laks Geert Mak Historicus/schrijver

Harry Mens Ondernemer

Frits van Oostrom President KNAW / Voorzitter Cie Ontwikkeling Ned. Canon

René Paas Voorzitter vakcentrale CNV

Bas Plaisier Scriba Protestantse Kerk Nederland

Kick van der Pol Voorzitter BorBorea

Henk Pijlman Voorzitter CvB Hanzehogeschool Groningen

Louk de la Rive Box Directeur ISS

Annemiek Schrijver Schrijver, presentatrice

Rene Smit Voorzitter CvB Vrije Universiteit Amsterdam

Abraham Soetendorp Rabijn Den Haag

Jeroen Straathof Oud-schaatser

Harry Starren Directeur Frans van Steenis Directeur Ned Kamer van Koophandel

Doekle Terpstra Voorzitter HBO-raad

Erica Terpstra Oud staatssecretaris van Sport

Kars Veling Voorzitter RvB Johan de Wit College

Joris Voorhoeve Voorzitter Raad van Toezicht Oxfam-Novib Gijs de Vries Oud coördinator terrorismebestrijding Europa

Lodewijk de Waal Humanistische Alliantie

Anton Westerlaken RvB Erasmusuniversiteit MC
----------------

Prominent Dutch plead for tolerance
http://www.depers.nl/binnenland/157652/Prominenten-pleiten-voor-tolerantie.html

Prominente Nederlanders pleiten voor tolerantie

Gepubliceerd: vandaag 07:22


Reactie Wilders: vandaag 12:53

Verschillende bekende Nederlanders doen woensdagochtend in dagblad Trouw een oproep om dit jaar in Nederland op een prettige en waardige manier samen te leven. Op de omslag van de krant waarschuwen de ondertekenaars van de advertentie 'Benoemen en Bouwen' ervoor dat Nederland verstrikt raakt 'in een neerwaartse spiraal van intolerantie en onverschilligheid'. "We willen stimuleren dat mensen problemen in de samenleving benoemen, aanpakken en oplossen, zodat burgers zich met elkaar verbinden. En wij willen de aandacht vestigen op de plaatsen waar mensen van verschillende achtergronden goed met elkaar overweg kunnen", zo vermeldt de advertentie die onder andere door voorzitter van de HBO-raad en oud-vakbondsleider Doekle Terpstra is opgesteld.

De 58 ondertekenaars van de advertentie roepen lezers op om de boodschap te ondersteunen. Bezoekers van de website www.benoemenenbouwen.nl kunnen daartoe voorbeelden plaatsen van maatschappelijke initiatieven van mensen met verschillende achtergronden die problemen oplossen en kansen creëren. "Als voorbeeld voor nieuwe inspiratie en nieuwe initiatieven."

Doekle Terpstra schreef eind november in Trouw dat het tijd is voor een 'breed maatschappelijk gedragen 'nee' tegen de kwade boodschap van Wilders en de zijnen'. In reactie op alle commotie die toen ontstond zei de oud-voorzitter van vakcentrale CNV dat hij het niet had gemunt op PVV-partijleider Geert Wilders maar een pleidooi wilde beginnen voor verdraagzaamheid, begrip en samenwerking. De advertentie in Trouw is het resultaat van de discussie die volgde op dat opiniestuk van de prominente CDA'er.

Naast Terpstra hebben onder andere voetbaltrainer Foppe de Haan, oud CDA-lijsttrekker en voorzitter van brancheorganisatie Bouwend Nederland Elco Brinkman en ondernemer Harry Mens de advertentie ondertekend.

Dwazen

Wilders noemt de ondertekenaars 'onnozele en naïeve dwazen'. Ook spreekt hij van 'dhimmi's', mensen die uit angst zich onderdanig gedragen tegenover moslims. "De islam verdient geen respect, maar moet fel worden bestreden als intolerante en fascistische ideologie."

-------

MIM: Translation:Four out of ten Dutch find that the movement against Geert Wilders is a bad idea. Around 43% is well a proponent of an action group which offers a counterweight to Geert Wilders.

Prominente Nederlanders pleiten voor tolerantie Terpstra riep eind november op tot een beweging die de VerWildering van de samenleving moest tegengaan. ‘Wilders is het Kwaad en het kwaad moet gestopt worden', aldus de oud-vakbondsman. Veel mensen sympathiseerden met zijn oproep tot tolerantie, maar bekritiseerden de aanval op Wilders. Ruim vier de op de tien Nederlanders vinden de beweging tegen Geert Wilders een slecht idee. Zo'n 43 procent is juist voorstander van een actiegroep die de PVV-partijleider tegenwicht biedt.

Video: Terpstra over de 'verWilderisering'

------------------------------------------

http://www.trouw.nl/hetnieuws/nederland/article882938.ece/Manifest_Terpstra_van_preek_tot_het_beste_begin__

Manifest Terpstra: van 'preek' tot 'het beste begin'

Van onze redactie politiek

Het manifest voor een open en tolerant Nederland in 2008, dat gisteren als advertentievoorpagina bij deze krant verscheen, heeft veel reacties opgeroepen. Trouwlezers, internetters en allerlei belangengroepen prijzen of verwerpen de sussend bedoelde nieuwjaarswens van 57 bekende Nederlanders, die in het spoor doken van Doekle Terpstra.

Het pleidooi tegen wat zij noemen 'een steeds verder gaande verharding' in het debat over religie en minderheden was niet in de eerste plaats gericht tegen de Haagse politiek. Maar PVV-leider Wilders voelde zich wel aangesproken en reageerde onmiddellijk geërgerd en fel.

Net als na de kersttoespraak van koningin Beatrix, waarin evenmin zijn naam werd genoemd, legde Wilders de kritiek op de verharding van het islamdebat en op ongenuanceerde oneliners uit als een aanval op uitgerekend zijn persoon.

Die insteek van Wilders lag voor de hand, omdat de aanvoerder van de Partij voor de Vrijheid (PVV) nog maar onlangs in aanvaring kwam met voorzitter Doekle Terpstra van de HBO-raad, nadat die klaagde over een 'VerWildering' van de discussies in de Nederland.

Dezelfde Terpstra nam het initiatief tot de advertentie onder de slogan Benoemen en Bouwen. Onder de mede-ondertekenaars waren oud-politici, zoals Ben Bot, Erica Terpstra en Hans Dijkstal en veel prominenten uit werkgevers- en werknemersorganisatie en de onderwijswereld.

Die ondertekenaars zijn in de ogen van Wilders 'onnozele en naïeve dwazen'. Hij omschrijft ze als dhimmi's. Daarmee vergelijkt hij ze met niet-moslims die zich uit vrees onderdanig gedragen ten opzichte van moslims. De PVV-fractieleider: „De islam verdient geen respect, maar moet fel bestreden worden als intolerante en fascistische ideologie".

Trouwlezers namen het manifest uiteenlopend op. Eén vond het 'een onaangename ervaring om aan het begin van het jaar zo bepreekt te worden' en kritiseerde de 'betweterij' van Doekle Terpstra en de zijnen. Een ander beschouwde de prominent geplaatste advertentie voor een tolerante samenleving echter als het best denkbare begin van het nieuwe jaar.

Op de site van deze krant stonden gisteravond ruim 200 reacties op de advertentie. Dat is uitzonderlijk veel. Op de internetsite van de initiatiefnemers van het manifest tekenden ruim 1700 sympathisanten. De deelnemerslijst werd tijdelijk uit de lucht gehaald nadat die was bestormd door boze internetters die er misbruik van maakten.

Kritiek was er gisteren op Terpstra omdat er geen allochtone vertegenwoordigers op de lijst stonden. De initiatiefnemers wilden echter een 'autochtoon signaal' afgeven. In een brief op de Podiumpagina van vandaag in deze krant onderschrijven veel allochtone organisaties de boodschap van het manifest: „Het initiatief spreekt ons als minderheden zeer aan. Ook wij sluiten ons aan bij de gedachte om problemen aan te pakken, te benoemen en vervolgens over te gaan tot het bouwen van een waardige en tolerante samenleving."

De meeste politieke partijen hielden gisteren de boot een beetje af, omdat zij zich door het manifest niet rechtstreeks aangesproken voelden. Een PvdA-woordvoerder sprak van een maatschappelijk initiatief waarop niet behoefde te worden gereageerd. CDA-Kamerlid Liesbeth Spies was enthousiaster en noemde de oproep 'absoluut positief'. Maar net als VVD-Kamerlid Henk Kamp waarschuwde Spies wel dat een mildere toon in het debat geen oplossing is, zolang harde maatregelen uitblijven tegen bijvoorbeeld allochtone probleemjongeren.

-------------------------------

http://www.elsevier.nl/nieuws/laatste_24_uur/artikel/asp/artnr/186205/

'Draaikont Terpstra manipuleert en liegt'

donderdag 3 januari 2008 15:14

Met de advertentie van woensdag in dagblad Trouw gebruikt Doekle Terpstra 'zijn machtspositie om Nederlanders te manipuleren. Hij schoffeert miljoenen kiezers door te stellen dat een hard politiek debat de integratieproblemen heeft versterkt'.

Machteld Vlaanderen (l) en Tamara Wulffelé (r)
Tweetal haalt hard uit naar Doekle Terpstra (foto Machteld, links, door Arthur Vlaanderen)

Dat schrijven Machteld Vlaanderen (24), ex-vicevoorzitter van de JOVD, en Tamara Wulffelé (26), oud-medewerker van het campagneteam van de PVV, in een open brief aan Nederland.

'Doekle Terpstra speelt de vermoorde onschuld. Volgens ons is er veel meer aan de hand met deze man,' zegt Vlaanderen tegen elsevier.nl. 'We hebben deze open brief geschreven in de hoop dat mensen op een eerlijke manier naar hem gaan kijken.'

'Dubbele moraal'
De vrouwen zijn zeer ontevreden met de ‘dubbele moraal' van Terpstra en zijn ‘hetze tegen wat hij noemt "de verWildering" van onze samenleving'.

Zij vragen zich af waar Terpstra, voorzitter van de HBO-raad, mee bezig is: eerst de ‘demoniserende oproep tegen PVV-leider Geert Wilders' begin december, en dan nu een paginagrote advertentie ‘met ongeveer dezelfde strekking, echter in een iets subtieler sausje'.

Volgens Vlaanderen en Wulffelé heeft Terpstra al langer ‘een vreemde voorkeur om de massa te manipuleren'.

‘Dat hij eigenlijk weinig met de gewone man opheeft, blijkt ook uit het feit dat hij alleen de autochtone elite oproept en en passant zijn website censureert van, naar eigen zeggen, platvloerse uitingen,' schrijft het tweetal.

'Eersteklas draaikont'
Terpstra is een ‘nieuwbakken, eersteklas draaikont', want ‘de man die jarenlang "de jacht" opende op multinationals, dient plots hun belangen, middels zijn voorzitterschap bij Unilever'.

Hij verdient volgens Vlaanderen en Wulffelé met zijn parttime-werkzaamheden bij de HBO-raad jaarlijks ruim meer dan premier Jan Peter Balkenende (CDA) en daarbij komen ook nog zijn verdiensten uit Unilever. ‘Al met al heeft Doekle Terpstra zich volstrekt gediskwalificeerd als voorzitter van de HBO-raad,' meent het duo.

Machteld Vlaanderen moest in oktober VVD-jongerenorganisatie JOVD verlaten, omdat ze openlijk haar sympathie voor Rita Verdonk en haar nieuwe beweging Trots Op Nederland had uitgesproken.

Lees de open brief aan Nederland

Door Claudia van Zanten

Printer-friendly version   Email this item to a friend