Home      |      Weblog      |      Articles      |      Satire      |      Links      |      About      |      Contact


Militant Islam Monitor > Articles > Plea for changed in Dutch VVD party paper - anonymous writer advocates criminalising spreading of "hateful text"

Plea for changed in Dutch VVD party paper - anonymous writer advocates criminalising spreading of "hateful text"

April 5, 2007

http://www.trouw.nl/hetnieuws/nederland/article681106.ece/Pleidooi_voor_aangepaste_versie_Koran_in_VVD-blad Pleidooi voor aangepaste versie Koran in VVD-blad Van onze redactie politiek In het VVD-blad Liberaal Reveil stelt een anonieme schrijver dat islamitische redacteuren de 'primitieve, haatdragende en ongenuanceerde' Koran moeten herschrijven.

De Koran is zo 'primitief, haatdragend en ongenuanceerd', dat degene die dit heilige boek voorleest zich al schuldig maakt aan 'discriminatie en opruiing', zo staat in een artikel van het VVD-blad Liberaal Reveil. De VVD-fractie distantieert zich ervan.

Maar niet alleen bij de partij van Wilders, ook binnen de VVD is een stroming die vindt dat grote delen van de islamitische Koran zo 'gewelddadig en onverdraagzaam jegens andersdenkenden zijn', dat het boek niet meer in de huidige vorm in Nederland verspreid zou mogen worden.

Wilders adviseerde moslims een paar weken terug om de helft van de Koran te verscheuren. Vooral de vele passages waarin moslims worden opgeroepen andersdenkenden te vermoorden, moeten het ontgelden. Een anoniem gemaakte schrijver onder de pseudonaam 'Frankenvrij' stelt nu in het jongste nummer van Liberaal Reveil dat de Koran door islamitische redacteuren drastisch herschreven zou moeten worden, en aan de huidige tijd worden aangepast. Voor de christelijke Bijbel vindt hij dat niet nodig, omdat die een stuk verdraagzamer zou zijn.

Volgens Frankenvrij fungeert de Koran als een „psychologisch ontstekingsmechanisme van de fundamentalistische islamitische terreur, die onophoudelijk wereldwijd wordt bedreven", en om die reden zou de Koran eigenlijk verboden moeten worden.

Het stuk krijgt inhoudelijk de volledige instemming van VVD-senator Heleen Dupuis, tevens voorzitter van de redactie van het blad, al is het uitdrukkelijk op persoonlijke titel geschreven. Volgens Dupuis is het stuk door islamitische experts bekeken en goedgekeurd en vertolkt het bovendien een mening die ook veel moslims hebben.

Op uitdrukkelijk verzoek van de redactie is er een pseudoniem voor de schrijver bedacht.

--------------------------------------------------------

http://www.elsevier.nl/nieuws/nederland/artikel/asp/artnr/146737/

VVD-blad: Verspreiden koran is ernstig misdrijf

donderdag 5 april 2007 15:49

Het verspreiden of daartoe in bezit hebben van de koran is een ernstig misdrijf, want het islamitische heilige boek roept herhaaldelijk op tot geweld tegen joden, afvalligen en ongelovigen.

VVD-blad: Verspreiden koran is ernstig misdrijf

Dat betoogt een anonieme schrijver in de nieuwste editie van Liberaal Reveil, het blad van het wetenschappelijk bureau van de VVD, de Teldersstichting. Onder het pseudoniem M.S.H. Frankenvrij legt de auteur de bijbel en de koran naast elkaar. Conclusie: weliswaar bevat ook de bijbel minder tolerante passages, maar in het islamitische heilige boek wemelt het van de 'haatzaaiing en opruiing tot gewelddaden'.

Het boek staat daarom op gespannen voet met de rechtsorde, aldus Frankenvrij, die met citaten uit koranverzen aantoont dat het boek herhaaldelijk expliciet oproept tot geweld tegen joden, ongelovigen en afvalligen. Het verspreiden en openbaar maken van de koran 'houdt een ernstig misdrijf in' en 'daaraan dienen bijbehorende consequenties te worden verbonden'.

Sfeer
Redactie-voorzitter van Liberaal Reveil Heleen Dupuis benadrukt dat het betoog van de auteur niet de mening van de VVD of zelfs de Teldersstichting weeerspiegelt. 'Wij vinden dat we een geloof moeten beoordelen op handelingen in het publieke domein.'

Dat de koran een gewelddadig en haatzaaiend geschrift is 'wisten we allemaal al', aldus Dupuis, maar een verbod gaat haar te ver. 'Om het verspreiden een misdrijf te noemen lijkt mij niet erg productief. Er moet stevig naar gekeken worden, maar we moeten dat debat niet voeren in termen van de strafwet.'

De werkelijke naam van de schrijver weet ook Dupuis niet. 'Maar hij is wel bekend op de redactie. Wij hebben hem aangeraden dit onder pseudoniem te publiceren. Zo is de sfeer nu in Nederland, en dat zeg ik met pijn in het hart.'

De VVD-fractie in de Tweede Kamer distantieert zich uitdrukkelijk van het artikel. Kamerlid Henk Kamp vindt niet dat de Koran op zichzelf moet worden herschreven, omdat de teksten passen in de context van de tijd – de zesde eeuw – waarin ze zijn geschreven. „Als je dat wilt veranderen moet je straks ook het Wilhelmus herschrijven."

Wel vindt Kamp dat het goed zou zijn als ook de „grenzen van de verlichting" door moslims opgezocht zouden worden zodat door discussies de interpretatie van de Koran wordt aangepast aan deze tijd.

Printer-friendly version   Email this item to a friend