Home      |      Weblog      |      Articles      |      Satire      |      Links      |      About      |      Contact


Militant Islam Monitor > Articles > Dutch law which allows steps to be taken against persons linked to terrorist activities - decried as difficult to enforce

Dutch law which allows steps to be taken against persons linked to terrorist activities - decried as difficult to enforce

March 14, 2007

http://www.volkskrant.nl/binnenland/article406139.ece/Tweede_Kamer_gaat_akkoord_met_wetgeving_tegen_terrorisme

Tweede Kamer gaat akkoord met wetgeving tegen terrorisme

Van onze verslaggeefster, Map Oberndorff

DEN HAAG - Een meerderheid in de Tweede Kamer stemt in met de Wet bestuurlijke maatregelen nationale veiligheid, die volgens het kabinet nodig is om terroristische aanslagen te kunnen voorkomen

CDA, PvdA, VVD, ChristenUnie en SGP toonden zich dinsdag voorstander van het wetsvoorstel, dat het mogelijk maakt maatregelen op te leggen aan personen die in verband worden gebracht met terroristische activiteiten.

Zij kunnen een verbod krijgen zich in een gebied of in de nabijheid van een persoon te bevinden. Ook kunnen zij een meldingsplicht bij de politie krijgen. ‘Het wetsvoorstel vult een gat tussen niets doen en strafrechtelijk optreden', aldus PvdA-Kamerlid Wolfsen.

Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken kan de maatregelen opleggen, waartegen beroep openstaat bij de rechter. Volgens Ter Horst komen maximaal twintig personen voor deze maatregelen in aanmerking.

SP, PVV, GroenLinks en D66 hebben bezwaren tegen de wet. De SP vindt het grensvlak met het strafrecht schimmig: voor het opleggen van de bestuurlijke maatregelen is niet vereist dat er een concrete verdenking is.

Volgens PVV en GroenLinks leiden de maatregelen tot schijnveiligheid: iemand met plannen voor een aanslag op Schiphol zal zijn doel wijzigen na een gebiedsverbod voor de luchthaven te hebben gekregen.

Ook plaatsen de partijen vraagtekens bij de haalbaarheid van de handhaving, omdat personen niet 24 uur per dag kunnen worden bewaakt.

Printer-friendly version   Email this item to a friend