Home      |      Weblog      |      Articles      |      Satire      |      Links      |      About      |      Contact


Militant Islam Monitor > Articles > NRC Handelsblad declines to publish letter by counter terrorism expert Emerson Vermaat critical of lawyers in Hofstadgroep trial

NRC Handelsblad declines to publish letter by counter terrorism expert Emerson Vermaat critical of lawyers in Hofstadgroep trial

January 22, 2006

MIM: One of the leading Dutch newspapers,the NRC Handelsblad, has refused to print the letter of leading counter terrrorism expert Emerson Vermaat who criticised the lawyers for the terrorists of the Hofstadgroep for claiming the trial was a witchhunt. Lawyers Britte Bohler and Viktor Koppe are the Dutch equivalents of Lynne Stewart and Stanley Cohen,who have crossed the line from legal advice into to advocacy of their client's cause. (In the case of Lynn Stewart, she was sentenced for helping her client, Sheik Omar Abdul Rahman, smuggle out information from jail which resulted in people's death from terrorist attacks which he ordered his followers to carry out ).

Below is the correspondence in full translated by Beila Rabinowitz director of Militant Islam Monitor.

The last letter responding to the refusal of the NRC editor of the Saturday Supplement to place Mr. Vermaat's letter is translated first.

-------------------------------------------------

NRC-HANDELSBLAD REFUSES TO PUBLISH CRITICAL LETTER ABOUT TWO LAWYERS HOFSTAD TRIAL

-------------------------------------------

Dear Mrs. Carp,

You must understand that I interpret this as a refusal on your part.

I will now place both my letter and your refusal to place it on a large American website.

It is a travesty.

Respectfully,

Emerson Vermaat

Journalist

---------------------------------------------------

MIM: Original text of letter above

Geachte mevrouw Carp.
U zult begrijpen dat ik dit als een weigering uwerzijds opvat.
Ik zal dit nu (mijn brief en uw weigering tot plaatsing) op een grote Amerikaanse website zetten.
Ik vind 't een schande.
Hoogachtend,
Emerson Vermaat
journalist

-------------------------------------------

MIM: Mrs. Carp's response to Vermaat.

------------------------------------------------

Dear Mr. Vermaat,

Many thanks for your reaction to the interview by Ahmet Olgu with Britte Bohler and Victor Koppe in the Saturday Supplement on last January 7th.The number of reactions which have reached us until now has exceed the available space. As you have probably seen, we have placed several reactions in our January 14th supplement. I regret that there is nothing else to tell you.We have noted your reaction and forwarded it to the author of this article. I hope you will understand the way things were done.

Once again thank you for your response.

Friendly Greetings,

Liesbeth Carp

Saturday Supplement

---------------------------------------

MIM: Original text of letter above.

Geachte heer Vermaat,
Hartelijk dank voor uw reactie op het interview door Ahmet Olgun met Britte Böhler en Victor Koppe in het Zaterdags Bijvoegsel van 7 januari jl. Het aanbod van reacties die ons bereiken overtreft verre de beschikbare ruimte. Zoals u wellicht gezien heeft, hebben wij in het bijvoegsel van zaterdag 14 januari een tweetal reacties geplaatst; uw brief zullen wij nu niet meer publiceren. Het spijt mij u niet anders te kunnen laten weten. Wél hebben wij uw reactie ter kennisneming doorgestuurd naar de auteur van het artikel.
Hopelijk heeft u begrip voor deze gang van zaken.
Nogmaals dank voor uw reactie,
vriendelijke groet,
Liesbeth Carp
Zaterdags Bijvoegsel

-------------------------------------------------------

MIM: This is Emerson Vermaat's first correspondence with the NRC Handelsblad requesting the placement of his letter in their newspaper.

-----------------------------------------

To the editors "Zletters" NRC Handelsblad

Dear Editors,

Would you place the letter below in your newspaper.

If possible unabridged.

If it is not placed I would appreciate a note from you with an explanation of exact reasons.

Respectfully,

Emerson Vermaat

-------------------------------

MIM: Original text of the letter above.


AAN redactie "Zbrieven", NRC Handelsblad.


Geachte redactie,
Wilt u onderstaande brief plaatsen in uw krant.
Als het kan wel graag onverkort.
Bij niet-plaatsing ontving ik gaarne bericht van u,
met weergave van de precieze reden.


Hoogachtend,


Emerson Vermaat

-------------------------------------------------

MIM: The text of the letter by Emerson Vermaat which the NRC refused to publish.

Witchhunt?

In the NRC Handelsblad of January 7 (Saturday Supplement) the lawyers Britta Bohler and Viktor Koppe labelled the Hofstadgroep trial a "classic witchhunt".

Unlike both lawyers, I have been present at all the hearings of the Hofstad trial and noticed little of this. In the interview it was said that no questions were posed over the eventual plans of the group, no questions about "the boss" of the group, and about orders for attacks and the purchase of weapons. That is total nonsense.

One of the suspects threw a handgrenade at the police, another suspect encouraged him, and a third suspect was arrested and found in the metro station at Lelylaan with a loaded machinegun with the trigger unlocked.

This was all covered extensively at the trial hearing. When the judges questioned the origin of the weapons or about the plans the suspects and witnesses cited the right to remain silent, skirted the issue, or lied, upon the advice of their lawyers.

I also remember that the judges asked several times about Abu Khaled, ("the boss' of the Hofstadgroep). I understand that Koppe and Bohler are concerned that the preventive detention of their client Zacharia T. and Ahmed H. has not been lifted by the judge. What I don't understand is that they gratuitiously publicise accusations against the judges via the media, and to put pressure on the judges in this way. Their motion to indirectly link the Dutch security services to one of the weapons failed. Earlier Bohler had declared that politicians put pressure on judges in terror cases in order to ensure a conviction. In reality this type of lawyer is putting pressure on the judges by speaking about an "inquistion" and "witchhunt"on television, in the newspaper, and interviews.

I find this a form of contempt of court.

Emerson Vermaat, Hilversum

Author of The Hofstadgroep 2005

-------------------------------------------------------

MIM: The original letter by Emerson Vermaat which the NRC refused to publish.

Heksenjacht?

In NRC Handelsblad van 7 januari (Zaterdags Bijvoegsel) betitelen
de advocaten Britta Böhler en Victor Koppe het Hofstadproces als een
"klassieke heksenjacht".
Anders dan beide advocaten ben ik bij alle zittingen van het
Hofstadproces geweest
en heb daar weinig van gemerkt. In het interview wordt gezegd dat er
geen vragen zijn
gesteld over eventuele plannen van de groep, geen vragen over "de baas"
van de groep en over
opdrachten tot aanslagen of aankoop van wapens. Dat is grote onzin.
Eén verdachte heeft een handgranaat naar de politie gegooid, een
andere verdachte
stemde daarmee in, een derde verdachte werd op het metrostation
Lelylaan met
een schietklaar en doorgeladen machinepistool aangehouden. Dat is
allemaal
uitvoerig ter zitting behandeld. Als rechters doorvroegen naar de
herkomst van de
wapens of naar de plannen beriepen verdachten of getuigen zich - op
advies van hun
advocaten - op hun zwijgrecht of ze draaiden erom heen of spraken niet
de waarheid.
Ik kan me ook herinneren dat rechters meermalen vragen stelden over
Abu Khaled ("de baas" van de Hofstadgroep).
Ik begrijp dat Koppe en Böhler verontwaardigd zijn dat de voorlopige
hechtenis van hun cliënten Zacaria T. en
Ahmed H. door de rechter niet is opgeheven. Wat ik niet begrijp is dat
zij in hun blinde via de media wilde
beschuldigingen gaan uiten naar de rechters zelf en op die manier die
rechters onder
druk zetten. Hun actie om de herkomst van een van de wapens te indirect
linken aan de AIVD is
mislukt. En eerder verklaarde Böhler dat politici rechters onder druk
zetten om in terreurzaken toch
vooral tot een veroordeling te komen. In feite zetten dit soort
advocaten zelf de rechters onder druk door
in de TV- en kranten-interviews te spreken over "inquisitie" en
"heksenjacht". Ik vind dit
een vorm van minachting voor de rechter.

Emerson Vermaat Hilversum
Auteur van "De Hofstadgroep" (2005)

Printer-friendly version   Email this item to a friend