This item is available on the Militant Islam Monitor website, at http://www.militantislammonitor.org/article/id/7612

A'dam's Bungled 'Anti Radicalisation' 'Gray Campaign' Was Concocted By Crackpot 'Radicalisation Expert' David Kenning

Dying Mayor Van Der Laan Was Considered 'Off Limits' Despite Blatant Islamist Activities By Muslim Staff Under His Watch
October 30, 2017

For background see: "Islamsterdam: Terrorist Bilal Lamrani Hired By Government Employee & Jihadi Saadia Ait -Taleb To "Deradicalise" Muslim Youth" http://www.militantislammonitor.org/article/id/7581

"Muslimah Top Dog In NL Radicalisation & Polarisation Agency Allowed Jihad Recruitment - Said Jihad Has No Connection To Islam" http://www.militantislammonitor.org/article/id/7575

"The so called 'Gray Campaign' was conceived of by David Kenning, an Irish radicalisation expert. In him Van der Laan found support for his idea that the government should occupy themselves with religion as little as possible,writes Elsevier Weekblad.Kenning believes in spreading a strong 'counter narrative' among radicalising youth, which would prevent them from joining ISIS or using violence in some way."

De zogenoemde 'Grijze Campagne' is bedacht door David Kenning, een Ierse radicaliseringsexpert. Bij hem vond Van der Laan steun voor zijn idee dat de overheid zich zo min mogelijk met religie moet bemoeien, schrijftElsevier Weekblad. Kenning gelooft in het verspreiden van een sterke 'tegenboodschap' onder radicaliserende jongeren, die hen ervan moet weerhouden zich bij IS aan te sluiten of anderszins geweld te gebruiken.

"Kenning's ideas are not without controversy. Critics call his standpunt a denial of the problem with religion and culture. It is also considered noteworthy that the researcher has published little."

De opvatting van Kenning is niet onomstreden. Critici noemen zijn standpunt een ontkenning van een probleem met religie en cultuur. Ook wordt het merkwaardig gevonden dat de wetenschapper weinig heeft gepubliceerd.

-----------------------------------------------------------------------------------

MIM: According to Kenning 'jihad is not ideological but adolescent' 'the expert in combatting jihadism finds that the West is blindly focussing on radical Islam'. "It is more important that we understand the psychological makeup of the jihadists then to blindly focus on radical Islam"

--------------------------------------------------------

Jihad is niet ideologisch maar puberaal

De expert in de bestrijding van jihadisme vindt dat het Westen zich blindstaart op de radicale islam.

Hij oogt als de bezoeker van een hardrockconcert: leren giletje, bakkebaarden, lange krullen. Maar in het Amsterdamse stadhuis zit een terrorisme-expert. Opgeleid als Spinoza-scholar en als psychoanalist gespecialiseerd in jongvolwassenen en extreem gedrag, heeft David Kenning tien jaar lang regeringen geadviseerd over de bestrijding van jihadisme. De Brit adviseert nu ook burgemeester Van der Laan van Amsterdam.

Kenning maakt zich zorgen, zegt hij, over hoe het jihadisme wordt bestreden. „Als er niks verandert, is de westerse aanpak gedoemd te mislukken. Het is belangrijker dat we de psychologische gesteldheid van de jihadisten begrijpen, dan dat we ons blindstaren op de radicale islam."...

...De oplossing van Kenning is typisch Nederlands, typisch Amsterdams, zegt hij: onderhandelen. In de koopmansmaatschappij is onderhandelen de belangrijkste handelswijze. Onderhandelen betekent dat je je moet verplaatsen in degene aan wie je iets wilt verkopen. Het heeft Amsterdam door de eeuwen heen doordesemd met een democratische gezindheid. „Onderhandelen is het perfecte tegengif tegen radicalisering. Wie wil onderhandelen, moet compromissen sluiten en kan dus geen fundamentalist zijn."

Hij pleit ervoor kinderen te leren onderhandelen. Hij zegt het voorzichtig, want hij wil geen etnische superioriteit suggereren: het is een geweldige manier voor kinderen uit migrantengezinnen om het Nederlandse DNA op te nemen. „Ze worden er Nederlandser van, en dan bedoel ik Nederlands als geestesgesteldheid."

https://www.nrc.nl/nieuws/2015/09/21/jihad-is-niet-ideologisch-maar-puberaal-1536099-a350953

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'Van der Laan voerde geheime campagne tegen radicalisering'

De zogenoemde 'Grijze Campagne' is bedacht door David Kenning, een Ierse radicaliseringsexpert. Bij hem vond Van der Laan steun voor zijn idee dat de overheid zich zo min mogelijk met religie moet bemoeien, schrijftElsevier Weekblad. Kenning gelooft in het verspreiden van een sterke 'tegenboodschap' onder radicaliserende jongeren, die hen ervan moet weerhouden zich bij IS aan te sluiten of anderszins geweld te gebruiken.

In juni 2015 werd de campagne in gang gezet. Alleen Van der Laan en enkele vertrouwelingen wisten ervan. Er mocht niet over worden gecorrespondeerd via e-mail van de gemeente, afspraken erover mochten niet in agenda's en medewerkers moesten alle documenten op hun privéschijf opslaan, zodat anderen er niet bij konden en ze later ook niet in de publiciteit zouden kunnen komen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Verantwoordelijk voor de uitvoering waren de ambtenaren Saadia a. T. en Mounir Dadi van de afdeling Radicalisering en Polarisatie op het Amsterdamse stadhuis. A. T. werd deze zomer ontslagen wegens belangenverstrengeling, nadat over de 'Grijze Campagne' ruzie was ontstaan op het stadhuis.

'Vloggen'

De campagne kreeg de vorm van 25 filmpjes op YouTube. Een jonge Marokkaanse Amsterdammer leek daarin te vloggen over zijn worsteling met zijn vader, meisjes en aanvaringen met de politie. Maar in feite ging het om een acteur, ene Said, die werkt voor een adviesbureau waarmee de gemeente vaker zaken doet.

Dat bureau, Scholten en Partners, mocht ook nergens van weten, daarom offreerde en factureerde Said op persoonlijke titel. Tot eind december 2016 declareerde hij ruim 140.000 euro. Als zou uitkomen dat de gemeente achter de vlogs zou zitten, zou Said er alleen voor staan en hij wist dat ook; de gemeente zou elke relatie met hem ontkennen.

Van der Laan dacht een sterk middel in handen te hebben in de strijd tegen radicalisering. Maar het project werd zo angstvallig geheim gehouden omdat de 'vlogs' weinig effect zouden hebben als men zou weten dat de gemeente erachter zat. Van der Laan noemde het een keer in zijn driehoeksoverleg met de hoofdofficier van justitie en politiecommissaris Aalbersberg, maar hield zijn gesprekspartners er verder niet over op de hoogte.

Religie

Er kwam ruzie over toen er in enkele Amsterdamse moskeeën spanningen waren ontstaan. Van der Laan verweet zijn ambtenaren a. T. en Dadi toen ineens dat ze de rol van religie ten onrechte negeerden, terwijl hij zelf juist opdracht zou hebben gegeven om religie buiten de vlogs te houden en bijvoorbeeld woorden als 'jihad' te mijden.

Toen de burgemeester in januari van dit jaar longkanker bleek te hebben kwam er een einde aan de Grijze Campagne. Van der Laan moest er nog vragen over beantwoorden in zijn laatste debat met de gemeenteraad in september. Een aantal contactpersonen die als 'ogen en oren' actief waren in wijken en moskeeën hebben de relatie met de gemeente verbroken vanwege het in hun ogen onterechte ontslag van a. T.

https://nos.nl/artikel/2200309-van-der-laan-voerde-geheime-campagne-tegen-radicalisering.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elsevier en Het Parool: Van der Laan liet Saadia A.-T. opdraaien voor geheim antiradicaliseringsproject

Kort achter elkaar verschenen zondag op de websites van Elsevier en Het Parool zeer stellige verhalen op basis van documenten en gesprekken met anonieme bronnen. Daaruit zou blijken dat de antiradicaliseringsafdeling op het stadhuis van plan was om Amsterdamse jongeren met extreme ideeën aan het twijfelen te brengen via vlogs. Deze 'grijze campagne' zou in opdracht van de gemeente worden gemaakt, maar de vloggers die erin figureerden zouden op geen enkele manier naar de gemeente herleidbaar mogen zijn. De campagne werd uiteindelijk nooit uitgevoerd omdat Van der Laan de filmpjes niet goed vond.

Van der Laan zou een bedrag van 141.200 euro dat een vlogger genaamd 'Said' toucheerde, hebben afgedaan als frauduleus

Ernstiger is de beschuldiging dat Van der Laan een zeer gemeen spel zou hebben gespeeld toen de 'geheime vloggers' vorig jaar aan het licht dreigden te komen bij een integriteitscontrole. Hij zou een bedrag van 141.200 euro dat een vlogger genaamd 'Said' toucheerde, hebben afgedaan als frauduleus. Saadia A.-T., de medewerkster die de facturen van Said tekende, zou hij ten onrechte hebben ontslagen.

'Deze serieuze aantijgingen verdienen een serieus antwoord en daar is enige tijd voor nodig', zegt locoburgemeester Eric van der Burg (VVD) zondag via zijn woordvoerder. Voor het raadsdebat van aanstaande donderdag komt Van der Burg met alle informatie.

De publicaties zijn een volgende episode in de zwaar beladen discussie over de antiradicaliseringsclub. Het team raakte afgelopen zomer in opspraak nadat Saadia A.-T., een van de belangrijkste medewerkers, 'strafontslag' kreeg wegens corruptie. Zij gunde opdrachten aan een persoon met wie zij een relatie had, schreef Van der Laan aan de gemeenteraad. Saadia zou ook namens die persoon facturen hebben opgesteld die ze vervolgens als ambtenaar weer ondertekende.

Uit piëteit met de terminaal zieke Van der Laan durfde de gemeenteraad de burgemeester niet te hard aan te pakken

In het kielzog van de fraudekwestie berichtten verschillende media, waaronder de Volkskrant, over mismanagement en vriendjespolitiek bij de afdeling. Half september voerde Van der Laan een pijnlijk debat over de kwestie. Daarin gaf hij omzichtig toe dat hij de afdeling niet goed had aangestuurd. Het was bovendien een onbevredigend debat omdat verschillende vragen van raadsleden onbeantwoord bleven. Uit piëteit met de terminaal zieke Van der Laan durfde de gemeenteraad de burgemeester niet te hard aan te pakken. Enkele dagen na het debat meldde de burgemeester zich ziek in een brief die hij afsloot met het woord 'vaarwel'.

Nog meer verbazing is er over de suggestie dat Van der Laan Saadia zou hebben gebruikt én ontslagen om de betalingen aan vlogger Said te verdoezelen

En nu zijn er dus de twee artikelen. In de gemeenteraad kan haast niemand het geloven. 'Onder meer omdat de inzet van vloggers gewoon met ons is besproken', zegt GroenLinks-leider Rutger Groot Wassink. 'Het staat ook in de notitie 'Online Aanpak Radicalisering' die de gemeenteraad op 2 maart van dit jaar besprak.' Destijds kreeg het plan op stadsomroep AT5 ook de nodige kritiek van PvdA-raadslid Sofyan Mbarki. 'Ik denk niet dat wij als gemeente mensen moeten claimen die namens ons een weerwoord gaan geven', zei hij.

Nog meer verbazing is er over de suggestie dat Van der Laan Saadia zou hebben gebruikt én ontslagen om de betalingen aan vlogger Said te verdoezelen. 'Dat zou een Frank Underwood-achtige actie zijn', zegt CDA-raadslid Diederik Boomsma, refererend aan de hoofdrolspeler uit House of Cards. Boomsma constateert dat het verhaal over meesterintrigant Van der Laan precies past in het straatje van de ontslagen ambtenaar. 'En we weten dat zij haar ontslag bij de rechter aanvecht.' Daarom is het volgens hem van groot belang dat 'de onderste steen zo snel mogelijk boven komt'.


Lees hier wat we eerder schreven over de kwestie Saadia A.-T. (Ait-Talib)

Loyaliteit boven kwaliteit
Volgens berichten die eerder verschenen zou in Saadia A.-T.'s netwerk loyaliteit boven kwaliteit gaan. Daardoor zou de gemeente de afgelopen jaren belangrijke signalen van radicalisering hebben gemist. De Amsterdamse gemeenteraad van Amsterdam wil zo snel mogelijk opheldering van burgemeester Eberhard van der Laan over de aanpak en preventie van radicalisering.

Hoe de rechterhand van Van der Laan van de strijd tegen radicalisering een vriendendienst maakte
Saadia A.-T. klom op tot de rechterhand van burgemeester Van der Laan op het gebied van radicalisering. Nu wordt zij beschuldigd van fraude en belangenverstrengeling. Wie is zij? En wat is er in Amsterdam mis bij de strijd tegen radicalisering?

https://www.volkskrant.nl/binnenland/elsevier-en-het-parool-van-der-laan-liet-saadia-a-t-opdraaien-voor-geheim-antiradicaliseringsproject~a4525993/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Saadia A.-T. slachtoffer 'witwasoperatie' Stopera

Dat bevestigen goed ingevoerde bronnen rondom de projectgroep radicalisering en polarisatie op de Stopera, die onderdeel uitmaakt van de veel grotere afdeling Openbare Orde en Veiligheid (OOV).

Op de achtergrond speelt de vertrouwelijke 'grijscampagne', waarvan de documenten dit weekend uitlekten naar Elsevier Weekblad. Op advies van de Ierse radicaliseringsexpert David Kenning ontwikkelde de gemeente een gefilmd dagboek op internet, waarin een getroebleerde jonge Marokkaan in straattaal zijn luisteraars meeneemt in zijn tocht naar verlichting. Essentieel onderdeel van de aanpak was dat niemand kon zien wie de eigenlijke afzender van de filmpjes was.

Innerlijke strijd
De campagne kwam voor het eerst ter sprake in een bijeenkomst in april 2015, waar ook burgemeester Eberhard van der Laan aanwezig was. Besloten werd daar een pilot te maken, waarbij nadrukkelijk werd afgesproken dat religie geen rol zou spelen in de filmpjes, die elk negentig seconden moesten duren, opgenomen als een soort selfie met een mobiele telefoon. Het moest gaan over de innerlijke strijd van een jongen, die moeite heeft met zijn plek in het leven en de omgang met autoriteiten. Het aanroeren van religieuze vraagstukken zou daarbij alleen maar contraproductief werken.

De Marokkaanse medewerkers van de afdeling, Saadia A.-T. en Mounir Dadi kregen de opdracht een pilot te ontwikkelen. Via het bureau Scholten & Partners kwamen zij terecht bij Saïd J., een ICT-specialist uit Amsterdam Zuid. Voor de betalingen werd een speciale route geconstrueerd, om de vertrouwelijkheid van het project niet in gevaar te brengen. Die was wel onderdeel van het zogenoemde zes-ogenprincipe dat op de afdeling gold. Betalingen werden niet alleen gezien door A.-T., maar ook door haar ambtelijke bazen, waaronder de directeur OOV Ruud IJzelendoorn.

Andere richting

In de zomer van 2016 veranderde Van der Laan van gedachte: alsnog zou duidelijk gemaakt moeten worden wie de afzender was, waarmee de effectiviteit onder druk kwam te staan. In december 2016 volgde een nieuwe sessie, waarbij ook Bas Bruijn aanwezig was, destijds voorlichter van de burgemeester en sinds kort gedetacheerd bij de afdeling OOV.

Tot verrassing van de makers ontstak de toen al ernstig zieke Van der Laan in woede dat religie geen enkele rol speelde in de campagne. Volgens hem hadden A.-T. en Dadi last van hun moslimachtergrond. IJzelendoorn had zich volgens getuigen al eens laten ontvallen dat A.-T. 'een mol van de salafisten' was. Haar chef, Lisa Scheerders werd gedwongen tot een 'vrijwillig' vertrek en vervangen door Nicky Jansen Schoonhoven, een vertrouweling van de burgemeester. De afdeling zou 'witgewassen' moeten worden, of in elk geval vrij gemaakt van moslims.

Ontslag

Een geplande vervolgafspraak is er nooit gekomen. Het project raakte in het slop en werd in juni 2017 door A.-T. en Dadi stopgezet. A.-T. diende haar ontslag in, verbolgen over het feit dat zij jarenlang had geprobeerd de burgemeester te waarschuwen tegen salafisten en andere radicale bewegingen als Sharia4Holland. Vlak daarna kreeg zij strafontslag wegens gerommel met offertes en het verzwijgen van een privérelatie met Saïd J.

Dadi, bekend als een weinig overtuigde moslim, heeft de afdeling inmiddels verlaten. A.-T. vecht haar ontslag aan. Een kort geding daarover is gepland voor 7 december. Haar werk, het opzetten van netwerken van informanten in de buurten, ligt stil. Veel van de mensen die eraan meewerkten zijn hun vertrouwen in het stadhuis verloren.

Lees ook: Raad wil opheldering over geheime campagne

https://www.parool.nl/amsterdam/saadia-a-t-slachtoffer-witwasoperatie-stopera~a4525769/

-----------------------------------------------------------------------------

Wat Was De Theorie Achter De Geheime Compagne Van der Laan?

De 'grijze campagne' tegen radicalisering die burgemeester Van der Laan van Amsterdam in het geheim voorbereidde, bestond uit een reeks vlogs die jongeren moesten afhouden van extreme gedachten. Een acteur probeerde kijkers die dreigden te ontsporen, in 25 internetfilmpjes van anderhalve minuut op andere gedachten brengen. Hoe zou dat eruit hebben gezien?

"De acteur, een jonge Marokkaanse Amsterdammer, zou in de filmpjes te maken hebben met moeilijke dingen. Hij zou boos zijn op bijvoorbeeld zijn vader en de wereld", zegt Parool-journalist Marcel Wiegman. Hij volgt het Amsterdamse anti-radicaliseringsdossier al jaren.

Niet zwart/wit, maar grijs

"In zijn zoektocht zou de hoofdpersoon erachter komen dat het leven niet zo simpel in elkaar zit, hoe hij zijn woede kan beheersen en het niet moet zoeken in radicale acties", zegt Wiegman. De term 'grijze campagne' komt voort uit de gedachte het zwart/witte wereldbeeld van beïnvloedbare jongeren te veranderen.

Met deze hoofdpersoon zouden ze zich identificeren.

Marcel Wiegman over de geheime campagne van Eberhard van der Laan

Ambtenaren van de gemeente vonden Said, een acteur die bereid was de 'Marokkaanse jongere' te spelen. Volgens Wiegman werden de opnames gemaakt met een mobiele telefoon, want het moest er amateuristisch uitzien. De hoofdpersoon sprak in straattaal.

Het moest een geheim blijven dat de vlogs eigenlijk van de hand van de gemeente waren. Wiegman: "Het gaat om jongeren die niet luisteren naar autoriteiten of hun vader. Maar met deze hoofdpersoon zouden ze zich identificeren." De enige manier om door te dringen tot de hoofden van deze jongens, is door ze te laten denken dat ze worden toegesproken door iemand die is zoals zij, was het idee.

Dat de kijker in feite in de maling genomen zou worden, is niet verboden. "Iedereen kan alles op internet zetten, alleen de burgemeester moet een politieke overweging maken of hij aan zoiets wil meewerken", zegt Wiegman. "Het kan uitkomen en dan moet hij verantwoording afleggen."

Radicalisering los van religie

De grondlegger van de campagne is de Ierse anti-radicaliseringsdeskundige David Kenning. Volgens hem speelt religie maar een minimale rol in de stap naar radicalisme en extremistisch geweld.

Radicalisering vindt volgens de Ier vooral plaats bij kwetsbare en beïnvloedbare jongeren. "We moeten ons richten op een model dat weinig van doen heeft met religie als geloofssysteem, maar alles met identiteit en het omgaan met krachtige, maar instabiele emoties", schreef hij vorig jaar in een ingezonden stuk in de Volkskrant.

Kenning adviseert de gemeente Amsterdam sinds 2015. Het is bekend dat hij in andere landen vergelijkbare campagnes heeft gestart, maar door het geheime aspect van die projecten is het moeilijk om daarvan concrete voorbeelden te vinden.

De opvatting van Kenning is niet onomstreden. Critici noemen zijn standpunt een ontkenning van een probleem met religie en cultuur. Ook wordt het merkwaardig gevonden dat de wetenschapper weinig heeft gepubliceerd.

Ook in de vlogs zou religie aanvankelijk niet voorkomen. Van der Laan zou opdracht hebben gegeven woorden als 'jihad' te mijden. Wiegman: "Als je in discussie gaat met dit soort jongeren over religie, dan verlies je altijd. En als je de discussie al wint, trekken ze zich er vervolgens toch niks van aan."

Een paar maanden geleden besloot de burgemeester dat religie tóch een rol moest spelen in de filmpjes. "Hij was toen al ernstig ziek, misschien dat andere mensen hem dat hebben ingefluisterd. Ik denk dat hij er niet heel scherp meer bovenop zat."

Wat kwam er van de vlogs terecht?

Acteur Said maakte samen met Amsterdamse ambtenaren in het geheim een aantal pilots, waarover de burgemeester niet tevreden was. Wiegman: "Naast zijn nieuwe standpunt over de rol van religie, vond Van der Laan toch dat de afzender van de vlogs bekend moest worden."

Er zouden nieuwe pilots gemaakt worden, maar de productie liep vertraging op. Een paar maanden geleden werd de campagne helemaal stilgelegd. Niets van het gemaakte materiaal is ooit op het internet verschenen. Volgens Elsevier Weekblad declareerde acteur Said ruim 140.000 euro voor de producties.

BEKIJK OOK

'Van der Laan voerde geheime campagne tegen radicalisering'

GroenLinks: raad wist wel van online campagne Van der Laan

This item is available on the Militant Islam Monitor website, at http://www.militantislammonitor.org/article/id/7612