Home      |      Weblog      |      Articles      |      Satire      |      Links      |      About      |      Contact


Militant Islam Monitor > Articles > Terrorist who murdered Theo van Gogh gets life imprisonment - will be kept separate to prevent incitement

Terrorist who murdered Theo van Gogh gets life imprisonment - will be kept separate to prevent incitement

July 26, 2005

Van Gogh killer jailed for life
Mohammed Bouyeri Bouyeri was arrested shortly after Van Gogh's killing
A Dutch court has sentenced a 27-year-old radical Islamist to life in prison for the November murder of controversial film-maker Theo van Gogh.

Mohammed Bouyeri, who has joint Dutch-Moroccan nationality, had made a courtroom confession and had vowed to do the same again if given the chance.

The murder in Amsterdam stunned the Netherlands. The court ruled that it was a terrorist act.

The judge said the murder had triggered "great fear and insecurity" in society.

"The murder of Theo van Gogh provoked a wave of revulsion and disdain in the Netherlands. Theo van Gogh was mercilessly slaughtered," said Judge Udo Willem Bentinck.

Brutal killing

Bouyeri had told the court he had acted out of religious conviction.

Clutching a copy of the Koran, he said that "the law compels me to chop off the head of anyone who insults Allah and the prophet".

Dutch film maker Theo van Gogh Theo Van Gogh was a well-known critic of fundamentalist Islam

Van Gogh, a strong critic of radical Islam, was shot and stabbed in broad daylight as he was cycling through Amsterdam.

His throat was slashed and the killer also pinned a letter to his chest with a knife, which threatened Somali-born Dutch MP Ayaan Hirsi Ali.

She had written the script for Van Gogh's controversial film Submission, which criticised the treatment of women under Islam.

The trial in Amsterdam took place in a heavily guarded building and about 20 relatives and friends of Van Gogh were present, Radio Netherlands reporter Eric Hesen told the BBC News website.

Van Gogh's 14-year-old son wept and was embraced by his mother as the film-maker's death was described in court. Van Gogh was a distant relative of the famous 19th-Century painter Vincent.

Alleged network

The judgement said the killer had shown "a complete disregard for human life".

Mr Bouyeri said nothing, but looked "very calm and superior", according to Mr Hesen.

He was also convicted of the attempted murder of several police officers and bystanders and illegal possession of firearms.

His sentence carries no possibility of parole.

The Dutch are still struggling to understand how Bouyeri, who was born and raised in Amsterdam, turned to radical Islam, the BBC's Geraldine Coughlan reports.

After this trial, the authorities will decide if he can be prosecuted separately for membership of a terrorist organisation.

Twelve other terrorism suspects are awaiting trial in the Netherlands and prosecutors believe Mr Bouyeri is a key figure in that group, but so far they have not come up with enough evidence to charge him.

After the Van Gogh murder, mosques in several Dutch cities were the targets of vandalism and failed arson attempts.

-----------------------------------------

(AP) Demonstrators show images of slain filmmaker Theo van Gogh and slain politician Pim Fortuyn, third...
Full Image

http://www.volkskrant.nl/binnenland/1122357058660.html


dinsdag 26 juli 2005 uur.
Levenslange celstraf voor Mohammed B.
ANP, Internetredactie

AMSTERDAM - De rechtbank in Amsterdam heeft Mohammed B. dinsdag tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld voor de moord op Theo van Gogh op 2 november vorig jaar. Volgens de rechters heeft B. de moord op Theo van Gogh met een terroristisch oogmerk gepleegd.

Ook is B. schuldig bevonden aan poging tot moord op een aantal politieagenten en twee omstanders en heeft hij het Tweede-Kamerlid Hirsi Ali belemmerd haar werk als parlementariŽr te kunnen doen.

De rechtbank acht bewezen dat B. de moord op Van Gogh, het belemmeren van Kamerlid Hirsi Ali in haar werk als parlementariŽr en het voorhanden hebben van een wapen en munitie, met terroristisch oogmerk heeft begaan. Dat de verdachte heeft verklaard Van Gogh te hebben vermoord uit geloofsovertuiging, sluit terroristisch oogmerk niet uit, aldus de rechtbank.

De moord is gepleegd in een drukke straat, tijdens spitsuur en op een bekende Nederlander. Daarbij heeft B. een brief achtergelaten op het lichaam van het slachtoffer, die niet alleen was gericht aan Hirsi Ali, maar ook aan geheel Nederland. ĎDe verdachte heeft welbewust beoogd de Nederlandse bevolking vrees aan te jagen', zo stelde U. Bentinck, de voorzitter van de rechtbank.

Voor de pogingen tot moord op de agenten en omstanders is het terroristisch oogmerk niet voldoende bewezen, concluderen de rechters. Ook al was het B.'s doel om de agenten te doden en door hen gedood te worden, is onvoldoende gebleken dat B. hiermee de Nederlandse bevolking angst heeft proberen aan te jagen.

De rechtbank gaf aan dat er Ďal met al aanwijzingen' zijn dat B. is geholpen bij de gepleegde misdrijven. De rechtbank denkt daarbij aan leden van het terreurnetwerk de Hofstadgroep, waarin B. Ďwellicht een leidende of onderwijzende rol heeft gespeeld'. Maar het wettig en overtuigend bewijs voor een nauwe en bewuste samenwerking ontbreekt volgens de rechtbank.

De strafmaat is conform de eis van het Openbaar Ministerie. Een levenslange gevangenisstraf is volgens de rechtbank op zijn plaats, omdat B. tijdens de zitting heeft aangegeven zijn radicale manier van denken niet te zullen veranderen. Bentinck: ĎHij heeft zelfs gezworen dat als hij weer vrij komt, hij precies hetzelfde zal doen.' De rechtbank hechtte eraan te benadrukken dat B. een zeer extreme, maar ook uitzonderlijke interpretatie van de koran aanhangt.

Mohammed B. werd voor alle misdrijven toerekeningsvatbaar bevonden. Volgens de rechtbank is Mohammed B. Ďeen overtuigingsdader, die een radicale interpretatie van de islam aanhangt. Theo van Gogh was in de ogen van de verdachte een zogenaamde Ďvijand van de islam', die moest sterven', aldus de rechtbank. De rechters zijn het met het Pieter Baan Centrum eens dat B. toerekeningsvatbaar was tijdens de gepleegde misdrijven. Door zijn weigering mee te werken aan het onderzoek, kon niet tot een andere conclusie worden gekomen. Bentinck zei dat Ďmen welhaast zou hopen' dat B. zou lijden aan een psychische stoornis, gezien de ernst van de delicten.

Mohammed B. behoudt wel zijn actief en passief kiesrecht. Het Openbaar Ministerie had geŽist dat B. de rest van zijn leven het actief en passief kiesrecht zou kwijtraken. Maar volgens de rechter zou hij gezien zijn opvattingen nooit gebruik maken van dat democratische recht.

Het Openbaar Ministerie is Ďheel tevreden' dat de rechtbank in Amsterdam Mohammed B. tot een levenslange gevangenisstraf heeft veroordeeld. Aan het einde van de week zal het OM bepalen of het eventueel in hoger beroep gaat tegen de uitspraak, zei persofficier H. Festen.

Justitie is het namelijk niet eens met de rechtbank dat B. zijn actief en passief kiesrecht mag behouden. Dat zou een reden kunnen zijn om in hoger beroep te gaan. Het OM had geŽist dat B. het kiesrecht zijn leven lang zou worden ontnomen.

Mohammed B. woonde de uitspraak onder dwang bij. In de rechtszaal waren ook de zoon van de vermoorde filmmaker en de ouders van Van Gogh aanwezig.

----------------------------------


Vonnis: moord op Theo van Gogh had terroristisch oogmerk

Mohammed B. krijgt levenslang


Door een onzer redacteuren
http://www.nrc.nl/binnenland/artikel/1122357147877.html

AMSTERDAM, 26 JULI. De rechtbank in Amsterdam heeft vanmorgen Mohammed B. veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor de moord op filmmaker Theo van Gogh, op 2 november 2004 in de Amsterdamse Linnaeusstraat.

Volgens de rechtbank bestaat er geen ,,reŽel uitzicht" op terugkeer in de samenleving zonder dat dit ,,een onaanvaardbaar gevaar" met zich meebrengt.

Het openbaar ministerie had twee weken geleden levenslange gevangenisstraf en ontzetting uit het actief en passief kiesrecht geeist voor de moord op Van Gogh, pogingen tot moord op politiemensen en omstanders, bedreiging, illegaal wapenbezit en het belemmeren van de werkzaamheden van Tweede-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali (VVD). Al die feiten zouden zijn gepleegd met een ,,terroristisch oogmerk".

De rechtbank acht de aanklacht vrijwel volledig wettig en overtuigend bewezen. Volgens haar heeft Mohammed B. met de moord ,,welbewust" beoogd ,,de Nederlandse bevolking vrees aan te jagen". Het terroristisch oogmerk, een verzwarende omstandigheid, staat daarom voor de rechtbank vast. Dat geldt alleen niet bij het schieten op politie en omstanders.

Volgens de rechters is evenmin onomstotelijk aangetoond dat B. de moord met hulp van anderen heeft gepleegd, een ander punt uit de tenlastelegging. Daarvoor bestaan wel aanwijzingen, maar ,,wettig en overtuigend bewijs" dat andere verdachten van de 'Hofstadgroep' betrokken waren bij de moord op Van Gogh ontbreekt.

De rechtbank ging niet mee in de eis het kiesrecht van Mohammed B. in te trekken. Omdat hij ,,de democratie in al zijn facetten" verwerpt en levenslang wordt opgesloten acht de rechtbank het ,,niet reŽel" dat B. daarvan ooit gebruik zal maken.

Het openbaar ministerie is ,,heel tevreden" met het vonnis. Alleen met de beslissing over het kiesrecht is justitie het niet eens. Om die reden wordt een hoger beroep nog overwogen.

Mohammed B., die op bevel van de rechtbank aanwezig was bij het voorlezen van het vonnis, onderging de uitspraak gelaten. Na afloop drukte hij alleen de hand van zijn raadsman U. Sarikaya. Advocaat P. Plasman was niet bij de uitspraak aanwezig.

Rechter U. Bentinck benadrukte dat levenslange gevangenisstraf gereserveerd dient te blijven voor zeer uitzonderlijke gevallen, waarin het maatschappelijk belang ,,vordert dat de samenleving voorgoed van de verdachte gevrijwaard blijft". Bij Mohammed B. is dat volgens de rechtbank het geval. In haar overwegingen daarbij laat de rechtbank de uitspraken van Mohammed B. in de rechtszaal zwaar meewegen.

Tijdens de zitting zei B. dat hij handelde vanwege zijn geloof en dat hij, als hij vrij zou komen, precies hetzelfde zou doen. ,,Ook zijn laatste woord", zo stelde de rechtbank, ,,zijn laatste kans om de rechtbank er van te overtuigen van een mogelijke inkeer of een mogelijk besef van de ernst van zijn daden en hun in onze democratie onaanvaardbare gevolgen, heeft de verdachte de rechtbank te kennen gegeven dat hij geenszins van plan is zijn manier van denken in overweging te nemen."

Volgens de rechtbank moet B. als volledig toerekeningsvatbaar worden beschouwd, ,,hoezeer de radicale opvattingen, de obsessie met geweld en het totalitaire denken van de verdachte uitnodigen tot speculaties over het bestaan van oorzaken, waardoor de verdachte de greep op zichzelf zou zijn kwijtgeraakt." Omdat B. niet mee wilde werken, hadden de pyschiaters van het Pieter Baan Centrum geen uitspraken kunnen doen over zijn geestesgesteldheid. Wat betreft de motieven ,,houdt" de rechtbank ,,het er op" dat B. ,,een overtuigingsdader" is die vanwege zijn radicale interpretatie van de islam de moord op Van Gogh als zijn ,,religieuze plicht" beschouwt. De rechtbank hechtte er aan nog eens expleciet te refereren aan de uitspraken van getuige-deskundige Peters, die stelde dat B. ,,een zeer extreme, maar ook uitzonderlijke interpretatie van de koran aanhangt".

De rechtbank kende ook schadevergoedingen toe voor het productiebedrijf van Van Gogh, voor de crematie. Aan de twee getroffen omstanders en aan verschillende politiemensen kende de rechtbank vergoedingen toe wegens immateriŽle schade. De schadevergoedingen zullen door het Rijk worden bepaald.

Mohammed B. heeft twee weken om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak. De kans daarop lijkt bijzonder klein, gezien de uitspraak van B. dat hij de ,,de kans niet wilde ontlopen de maximale straf te krijgen". Hij verklaarde twee weken geleden de Nederlandse rechtsgang niet te erkennen. ,,Wellicht erkent u mijn rechtsgang ook niet."

----------------------------------------

Dutch Filmmaker's Killer Gets Life Sentence

By ANTHONY DEUTSCH

The Associated Press
Tuesday, July 26, 2005

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/07/26/AR2005072600231.html

AMSTERDAM, Netherlands -- A Dutch court sentenced the killer of filmmaker Theo Van Gogh to life in prison Tuesday, the harshest sentence possible for a murder that heightened ethnic tensions and raised concerns about homegrown Islamic terrorism.

Mohammed Bouyeri, 27, had mounted no defense at his two-day trial earlier this month for the Nov. 2 slaying of Van Gogh, whom he accused of insulting Islam, and told the court he would do it again if given the chance.


Dutch filmmaker Theo van Gogh is shown in this August 2001 file photo. A Dutch court sentenced Bouyeri to life imprisonment on Tuesday, July 26, 2005, handing down the harshest sentence possible for a murder that stunned the country. Bouyeri, 27, had mounted no defense at his two-day trial earlier this month for the slaying of Theo Van Gogh on Nov. 2, 2004, whom he accused of insulting Islam, and told the court he would do it again if given the chance. (AP Photos/ Willem ten Veldhuys/ Dijkstra b.v.) Dutch filmmaker Theo van Gogh is shown in this August 2001 file photo. A Dutch court sentenced Bouyeri to life imprisonment on Tuesday, July 26, 2005, handing down the harshest sentence possible for a murder that stunned the country. Bouyeri, 27, had mounted no defense at his two-day trial earlier this month for the slaying of Theo Van Gogh on Nov. 2, 2004, whom he accused of insulting Islam, and told the court he would do it again if given the chance. (AP Photos/ Willem ten Veldhuys/ Dijkstra b.v.) (Willem Ten Veldhuys - AP)

Presiding judge Udo Willem Bentinck said life in prison was the only fitting punishment for a crime that sought to undermine Dutch democracy and the political system. He said the three-judge panel had concluded there was no possibility for Bouyeri to return to society, citing his lack of remorse.

Bouyeri, wearing a black and white checkered headscarf, showed no emotion as he shook his lawyer's hand following the verdict. He had earlier told the court he had intended to die in the action and become a martyr for his faith.

Bouyeri has two weeks if he wants to lodge an appeal, but that appeared unlikely.

He was convicted of the murder, described in the judgment as a terrorist attack, the attempted murder of bystanders and police officers, illegal possession of firearms and of impeding the work of a member of parliament, Ayaan Hirsi Ali, whom he had threatened to kill in a letter impaled in Van Gogh's chest.

The judgment said Bouyeri had shown "a complete disregard for human life." Van Gogh was "butchered mercilessly," it said, and it was "a miracle that only two bystanders were hit by stray bullets."

Bouyeri ambushed the filmmaker on an Amsterdam street, shot him repeatedly, stabbed him and slit his throat before thrusting his manifesto into his chest on the point of a knife.

Some witnesses said he was so calm "it looked like he was out walking his dog," the judge said, describing the murder and the subsequent shootout with police.

In his earlier court appearance, Bouyeri said he had acted in the name of Islam and felt no pain for Van Gogh's family. "What moved me to do what I did was purely my faith," he told the court. "I was motivated by the law that commands me to cut off the head of anyone who insults Allah and his prophet."

Bouyeri is the son of Moroccan immigrants but was raised and educated in the Netherlands.

Geert Wilders, a populist politician who campaigns for tighter limits on immigration, wrote in an open letter to the killer published Tuesday in the Algemeen Dagblad daily that Bouyeri felt "blind hatred for anyone or anything that is different than your Islamist-fascist views."

Hoping Bouyeri gets the maximum penalty, Wilders said "society must be protected from people like you. The same counts for the Islam that you represent."

Van Gogh, a distant relative of the 18th-century painter Vincent van Gogh, was a social critic and columnist who attacked the treatment of women in fundamentalist Islamic households in a short film, "Submission," which offended many Muslims.

The film's scriptwriter was Hirsi Ali, a Somali-born member of parliament who went into hiding for several months after Van Gogh's murder because she was named in the note left on the corpse.

The killing led to dozens of arson attacks against Islamic schools and mosques and has strained relations with the country's 1 million Muslim immigrants.

The judgment referred to Bouyeri's links with a terrorist cell known as the Hofstad Network. He was said to have attended private prayer sessions with a Syrian spiritual leader, Redouan al-Issar, who is reportedly in custody in Damascus, Syria.

On Wednesday, another Dutch court will review the case of a dozen suspected Hofstad Network members. Though they were not accused of having links to Van Gogh's murder, prosecutors say they were plotting other terrorist attacks.

---------------------------------------------------


http://www.nrc.nl/ANP/BIN/ANP-260705-138-anp.html


Mohammed B. afgezonderd van andere gedetineerden

DEN HAAG (ANP) - De moordenaar van cineast Theo van Gogh, Mohammed B., verblijft op een speciale afdeling in de gevangenis en wordt daar gescheiden van andere gedetineerden.

Deze en andere beperkingen bieden volgens een woordvoerder van het ministerie van Justitie voldoende waarborgen voor de veiligheid van de samenleving en de orde en veiligheid in het huis van bewaring.

Het ministerie heeft de maatregelen genomen na het verblijf van B. in het Pieter Baan Centrum, de observatiekliniek van justitie in Utrecht. In het huis van bewaring Demersluis in Amsterdam, onderdeel van de Bijlmerbajes, zit B. in een zogeheten individueel regime. Daarbij krijgen gedetineerden bepaalde beperkingen opgelegd.

Geen details

De woordvoerder van het ministerie kon dinsdag geen details geven over de precieze maatregelen die voor B. gelden, behalve dat hij van medegevangenen wordt afgezonderd. Justitie heeft hem meer beperkingen opgelegd, maar maakt niet bekend welke dat zijn.

B. heeft de normale plaatsingsprocedure doorlopen. Om de zes weken bekijkt justitie of het nodig is de maatregelen te verlengen.

Het Openbaar Ministerie zei twee weken geleden te vrezen dat B. na zijn veroordeling zal doorgaan met het verspreiden van radicale teksten. Met name de LPF en de Groep Wilders in de Tweede Kamer hadden recent aangedrongen op maatregelen om te voorkomen dat bepaalde gevangenen hun 'staatsondermijnende ideeŽn' kunnen verspreiden.

-----------------------------------------------------------
Linnaeustraat verdeeld over straf voor B.

De straf voor Mohammed B. verraste weinigen. Maar het oordeel erover, in en bij de Linnaeusstraat waar Theo van Gogh werd vermoord, varieert.


Door onze redacteur Ahmet Olgun

Bij dit artikel
ē NIEUWS - Mohammed B. krijgt levenslang
Dossiers
ē Moslimterreur

AMSTERDAM, 26 JULI. Het televisietoestel in coffeeshop New York aan de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost is vanochtend niet afgestemd op een muziekzender. De Marokkaanse barvrouw en drie gasten kijken gelaten naar het slot van de rechtszaak tegen Mohammed B. Als de rechter levenslang uitspreekt, volgt geen enkele reactie. Levenslang was ieders verwachting.

,,Goed nieuws", oordeelt Faisal Alawi (22) desgevraagd. Hij draait een jointje. ,,Moord is moord." Vorig jaar verhuisde hij van Rabat naar Amsterdam. ,,Nederlandse Marokkanen zijn zo conservatief", zegt hij. ,,Ik ben ook moslim, maar de islam van Mohammed B. is geen religie, wel politiek. Zijn islam lokt racisme uit."

,,Afschuwelijke moord", zegt barvrouw Sakina. Het verbaast haar dat Volkert van der G., de moordenaar van Pim Fortuyn, ,,maar" 18 jaar kreeg. Zij zou willen weten of de straf voor Mohammed te maken heeft met het feit dat hij moslim is. Sinds de moord, zegt ze, denken mensen alles te kunnen roepen. ,,Vanochtend nog verlaat ik mijn huis om naar mijn werk te gaan. De eerste de beste man op straat schreeuwt plotseling: ik haat moslims."

Autochtone Nederlanders in Zuid-Oost lijken vooral te worstelen met de vraag wat de juiste straf is voor iemand die als 'martelaar' zijn leven wilde geven. ,,Hoeveel gaat zijn straf de samenleving kosten?", zegt Ton, die zijn achternaam niet wil noemen. Hij werkt bij de wasserette, en zag de moord op 2 november gebeuren. Hij hoorde Van Gogh nog om genade smeken. Ton wil zijn mening voor zich houden. ,,We leven tussen die gasten", zegt hij. ,,Sinds de moord vertrouw ik weinig mensen meer." Een Nederlandse vrouw wil ook weten hoeveel Mohammed ,,ons" per dag gaat kosten. De doodstraf zou gepaster zijn, denkt ze, maar ook ergens een beloning. ,,Hij wilde zelf zo graag dood."

De SyriŽr Tamer, die sinds 1999 in Amsterdam woont, had liever gezien dat Mohammed B. was vrijgelaten. ,,Hij deed iets wat elke ware moslim had moeten doen: zijn religie verdedigen tegen beledigingen. Als ik de kans had gekregen, had ik hem zelf ook gedood." In Irak en Palestina, vertelt Tamer, komen dagelijks mensen om. ,,Hier wordt een provocateur gedood en het hele land is in rep en roer."

Een Turks gezin passeert de cameraploegen op de Linnaeusstraat. ,,Mohammed had voor een deel het gelijk aan zijn kant", vindt Nusret Aydin (24). Hij houdt zijn dochtertje van anderhalf in zijn armen. Zijn in Nederland geboren vrouw Nese is islamitisch bedekt. Zij knikt instemmend. ,,Okť, Mohammed vermoordde een mens, daarvoor moet hij bestraft worden." Maar levenslang is volgens de pizzabakker wel zwaar. Voor Aydin is B. geen terrorist. ,,Hij kwam op voor zijn religie. Met zijn uitlatingen lokte Theo van Gogh de moord zelf uit." Zelf zou Aydin niet zo snel doden in naam van zijn religie. Hij zou in discussie zijn gegaan met Van Gogh. ,,Ik hield niet van Theo van Gogh, een provocateur", zegt Nese.

Mohammed probeerde op 2 november via het Oosterpark te vluchten. Jan Koelma (70) zit op de bank bij de ingang van het park. ,,De rechter had hem moeten geven waar hij om vroeg: de doodstraf." Mohammed B. zocht de martelaarsdood. ,,Verontrustend dat er jongeren zijn in Nederland die vatbaar zijn voor dergelijke dogma's", zegt een Nederlandse vrouw op de plek waar Mohammed werd aangehouden.

Een Marokkaanse man hoort de uitspraak van de rechter voor het eerst. ,,Levenslang? Terecht," zegt hij. Hij pleit voor vreedzaam samenleven. ,,We kunnen toch niet iedereen doodschieten met wie we oneens zijn?"

http://www.nrc.nl/binnenland/artikel/1122357147817.html

Printer-friendly version   Email this item to a friend