Home      |      Weblog      |      Articles      |      Satire      |      Links      |      About      |      Contact


Militant Islam Monitor > Articles > Green Left, Socialist Party, Labour Party And Islamic Party 'Nida' Merge To Form 'Left Alliance' In Rotterdam

Green Left, Socialist Party, Labour Party And Islamic Party 'Nida' Merge To Form 'Left Alliance' In Rotterdam

Alliance Between Leftists And Anti-Semitic 'Islam Inspired' Party Hopes To Infiltrate City Council
February 14, 2018


Foto: Nourdin El Ouali, van de antisemitische partij NIDA. Bron: Screenshot De Nieuwe Maan / NTR.

MIM: "In order to gain enough of the coveted seats, leftist Rotterdam is obviously prepared to sell their soul to the Islamic, anti-semitic devil named NIDA"...It is a party that you surely do not want to see return to the city council of the second city of Holland for enough reasons: this is the party which began a smear campaign against a bus company purely because it came from Israel, is a proponent of police in head scarves and gleefully participates in congresses of the terror organisation Hamas."...

De gruwel: Rotterdam wordt binnenkort misschien bestuurd door links-islamitisch blok met jodenhatend NIDA

En om genoeg van die felbegeerde zetels in de wacht te kunnen slepen, is links Rotterdam kennelijk bereid om hun ziel te verkopen als de islamistische, antisemitische duivel die NIDA heet. De lokale partij is de enige die zich openlijk ‘islamitisch' noemt, en is daarmee in feite een radicalere – maar tenminste eerlijkere – lokale versie van DENK. Het is een partij die je zeker niet in het stadsbestuur van de tweede stad van Nederland terug wilt zien, om genoeg redenen: zo is dit de partij die een lastercampagne tegen een busbedrijf begon puur omdat het uit Israël komt, voorstander is van een politie met hoofddoek en doodleuk congressen van terreurorganisatie Hamas bijwoont. Echt een fijne, gematigde kliek die een enorme toevoeging zou zijn aan onze mooie havenstad, dus.

http://www.dagelijksestandaard.nl/2018/02/de-gruwel-rotterdam-wordt-binnenkort-misschien-bestuurd-door-links-islamitisch-blok-met-jodenhatend-nida/

Alliantie tussen links en op islam geïnspireerde partij in Rotterdam

Het is een gemengd huwelijk op Valentijnsdag. GroenLinks, de SP, PvdA en de islamitisch geïnspireerde partij Nida in Rotterdam presenteren zich woensdag als ‘Links Verbond'. Niet eerder werkten linkse partijen formeel samen met een partij van islamitische signatuur – laat staan in een stadsbestuur.

Als ze bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart gezamenlijk de grootste worden, willen ze het initiatief nemen om een college te vormen. Het verschil met de linkse samenwerking in Amsterdam en Den Haag is dat het stadsbestuur in het gepolariseerde Rotterdam écht links- of rechtsom kan, zeggen ze. Weer een rechts college met Leefbaar Rotterdam is hun „nachtmerrie".

Lijsttrekkers Judith Bokhove (GroenLinks), Nourdin el Ouali (Nida, voorheen GroenLinks), Barbara Kathmann (PvdA) en Leo de Kleijn (SP) stelden een manifest op voor een „sociaal, duurzaam en inclusief" Rotterdam. Ze willen een offensief tegen armoede en schulden, voldoende woningen voor iedereen en in de eigen buurt, zo snel mogelijk van gas en kolen af en ook vrije dagen op niet-westerse feestdagen.

Maar noem ze geen ‘links-islamitisch blok' zoals Leefbaar doet: dat klinkt „te gesloten" en drie van de vier partijen zijn seculier, zeggen ze.

Waarom een verbond? Kunnen linkse partijen het niet alleen af?

Kathmann: „Je moet samenwerken, dat is politiek."

Bokhove: „De laatste vier jaar trokken we al samen op in de oppositie."

Was samenwerken met Nida voor de rest een lastige afweging?

Kathmann: „Nee."

Bokhove: „Totaal niet."

De Kleijn: „Je moet er eerlijk in zijn. De SP en heel veel SP'ers vinden het heel belangrijk dat ze een niet-religieuze partij zijn. Sommigen zeiden: samenwerken met Nida, moet dat nou? Het aardige is dat je ze kunt overtuigen met wat Nida de afgelopen vier jaar heeft gedaan. Er zijn dingen waar we het niet over eens zijn, maar over 90 à 95 procent wel."

Is er dan wel wat te kiezen op links?

El Ouali: „We blijven vier autonome partijen met een eigen programma."

De Kleijn: „Mij maakt het eerlijk gezegd niet uit, dat meen ik oprecht. op wie van de vier men straks stemt. Als het maar in de juiste richting is."

Sinds de opkomst van Pim Fortuyn wordt in Rotterdam al over linkse samenwerking gepraat. De PvdA wilde nooit. Het verlies van 29 zetels in Den Haag speelt vast een rol?

Kathmann: „Nee. Sowieso, ik kijk altijd naar de toekomst."

Vier jaar geleden zei Nida nog dat de PvdA steeds rechtser werd.

El Ouali: „Ik heb altijd gezegd dat we schatplichtig zijn aan de sociaal-democratie voor de verzorgingsstaat. Ik was wel kritisch op het vorige college [van PvdA, VVD, D66 en CDA red.]."

Leefbaar Rotterdam noemt jullie het ‘links-islamitische blok'.

De Kleijn: „Leuk. Een geuzennaam."

Bokhove: „Ik denk dat Leefbaar bang is voor deze samenwerking en mensen ook bang probeert te maken."

Meneer El Ouali zucht.

El Ouali: „Ja. Eén van de vier is islamitisch geïnspireerd: so what? Wij zijn ook onderdeel van de samenleving. We zijn geen islamitische partij, geen moslimpartij. We destilleren een holistische, universele visie uit de islam. Over talent en toekomst, stad en natuur, arm en rijk."

Maar als Leefbaar u in de raad voor de keuze stelt: de Nederlandse grondwet of islamitische wetgeving, de sharia? Dan zegt u: ik volg mijn geweten. Wat bedoelt u daarmee?

El Ouali: „Dat zijn dus valse voorstellingen. In Nederland heb je naast geloofsvrijheid ook gewetensvrijheid. Je mag je geweten ook boven de wet stellen om de wet te verbeteren. Zo werkt democratie. Als de wet absoluut was, zaten sommige mensen in Amerika nog steeds achter in de bus. Maar de grondwet en mensenrechten, die staan voor Nida als een huis."

Het verbond wil ‘ontmoeting, begrip en verbinding' stimuleren tussen álle Rotterdammers. Welke handreiking doen jullie dan aan de kiezers van de PVV en Leefbaar Rotterdam?

Kathmann: „We komen met oplossingen voor problemen die ze allemaal hebben. We spreken veel mensen, ook stemmers van Leefbaar en de PVV. Uiteindelijk zeggen die: ik stem niet zo omdat ik tegen moslims ben. Ze zijn boos of onzeker. En haat verkoopt makkelijker dan liefde. Dat is het kwalijke van populisme."

De Kleijn: „De SP scoort het hoogst in de wijken waar ook Leefbaar en de PVV hoog scoren. Onze kiezers zijn buren. Werk en inkomen en veiligheid zijn voor allemaal belangrijk."

Jullie zijn voor diversiteit in alle beleid en publieke organisaties. Met quota's en etnische registratie?

De Kleijn: „Dat is veel breder dan alleen afkomst, kleur of wat dan ook. We zijn in Rotterdam al heel lang bezig met mensen met een beperking."

El Ouali: „Iedereen moet gelijke kansen krijgen: vrouwen, LHBTI'ers."

GroenLinks wil opnieuw homo-ambassadeurs en ‘gay friendly stadspromotie'. Hoe ligt dat bij Nida?

El Ouali: „Simpel. De LHBTI-gemeenschap is een voorloper in de strijd om gelijkwaardigheid. Met die mensen voel ik mij verbonden en sta ik schouder aan schouder. Iedereen binnen Nida kan ik je verzekeren."

Volgens een eerste peiling komen jullie samen uit op vijftien zetels: twee minder dan nu. Wie mag zich aansluiten? Is Denk welkom?

De Kleijn: „Ik heb nog geen programma van Denk gezien, maar wat hun lijstrekker Stephan van Baarle wil met de stad klinkt goed. Maar ik zie ook dingen die me niet zinnen aan de landelijke politiek van Denk. Dat ze onvoldoende afstand nemen van een bijna dictatoriaal regime in Turkije."

Wat als één van jullie straks wordt uitgenodigd voor een andere coalitie? Hoe sterk is het verbond?

El Ouali: „Dat vind ik ingewikkeld. Op 22 maart komen wij eerst samen om de zetelverdeling te bekijken."

De Kleijn: „Je wilt een progressief college. Een interessante mogelijkheid is ook een akkoord op hoofdlijnen met een meerderheid aan partijen, met in de praktijk wisselende meerderheden per voorstel."

‘Verbinden' komt wel zeven keer terug in jullie pamflet. Wordt dit ook een verbindende campagne?

El Ouali: „Als dat betekent dat je geen debat kunt voeren of geen contrast kunt laten zien, dan niet."

Bokhove: „Ik denk wel dat we ons onderlinge vertrouwen uitspreken. Je stemt op links, niet op één partij."

De Kleijn: Bij de SP hebben sommigen daar een beetje moeite mee. Het gaat om solidariteit, zeggen ze. Verbinden doen ze in het ziekenhuis."

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/02/14/geuzennaam-links-islamitisch-blok-a1592127

-----------------------------------------------------------------------------

MIM: In the webpage 'Our Vision' Nida proclaims their Islamist agenda.

"Nida is a concept from the Koran which means call and voice"

"Rotterdam needs NIDA".

"A boost for Rotterdam's DNA with an Islamic inspiration which everyone feels deep inside".

"We believe in fundamentals based on universal principles and guidelines which God, the Source of our life, has given us through the message of prophets and from out of our nature inclination for balance around us."

Onze visie

Rotterdam heeft NIDA nodig. Een boost aan Rotterdams DNA met een islamitische inspiratie die diep van binnen iedereen voelt. Juist Rotterdam leert ons dat door hard werken alles mogelijk is. Dat er na moeilijke tijden altijd hoop gloort. Dat als de fundamenten van onze stad stevig genoeg zijn, we als Rotterdammers als geen ander, met en op elkaar kunnen bouwen.

We geloven dat deze fundamenten verloren gaan in een politiek die gevangen zit in kwartaalcijfers en krantenkoppen, in angst voor elkaar en voor vernieuwing. Dit met alle gevolgen van – en voor onze – dien. Het leidt onder meer tot oppervlakkigheid, vervreemding, hokjesdenken en culturele krampachtigheid.

We geloven in fundamenten gebaseerd op universele principes en richtlijnen die God, de Bron van ons leven, ons hiervoor biedt via de boodschap van profeten en vanuit onze natuurlijke aanleg en balans om ons heen. Het is aan het openbaar bestuur van onze stad om deze fundamenten te waarborgen, van waaruit Rotterdammers zelf kunnen bouwen aan de ontwikkeling van 1) leven, 2) geloof, 3) welvaart, 4) talent en 5) familie in onze stad.

Het zijn verschillende principes en richtlijnen (zie ‘speerpunten‘) omtrent deze vijf pijlers die fungeren als maatschappelijk fundament, een visie, van waaruit we samen de ecologische, religieuze, economische, culturele en sociale uitdagingen waar onze stad voor staat, aan kunnen en zullen gaan. Samen bouwen we stap voor stap aan een samenleving die meer in harmonie is met de Bron van ons leven, in harmonie met onszelf en onze omgeving.

Politici dienen visie en leiderschap te tonen en zich niet alleen te richten op vluchtige issues en hun positie in de verkiezingspolls. Ondernemingen dienen maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en het goede voorbeeld te geven en zich niet alleen te richten op het maken van winst op de korte termijn. Burgers dienen op actieve en verantwoordelijke wijze bij te dragen aan de verbetering van de stad.

http://www.nidarotterdam.nl/onze-oproep/onze-visie/

Onze oproep, jouw stem!

"NIDA Rotterdam is een door de Islam geïnspireerde emancipatiebeweging die zich heeft ontwikkeld tot een Rotterdamse politieke partij. ‘Nida' is een begrip uit de koran en betekent ‘oproep' en ‘stem'. NIDA Rotterdam staat dan ook voor: de OPROEP/STEM van Rotterdam. Afgekort volstaat NIDA.
De letters N.I.D.A. hebben afzonderlijk geen betekenis, behalve dat het een mix is van Rotterdams D.N.A. en een Islamitische inspiratie. Dit DNA en deze inspiratie komen ook tot uitdrukking in de ondertitel: omdat we geloven in Rotterdam."

Vanuit ons Rotterdams DNA en onze islamitische inspiratie hebben we onze stad zo veel te bieden. We hebben de kwaliteiten, energie en visie om Rotterdam een alternatief te bieden. Een verfrissende, alomvattende kijk waarmee we de ecologische, religieuze, economische, culturele en sociale uitdagingen, waar onze stad voor staat, aan zullen gaan. Lees meer over het initiatief, onze visie, speerpunten, onze concrete ideeën en ons politiek pamflet.

http://www.nidarotterdam.nl/onze-oproep/

NIDA, onze oproep, jouw stem,
omdat wij horen in Rotterdam
en meer van ons moeten laten horen in Rotterdam.
Want samen maken wij Rotterdam
en wij moeten meer maken van Rotterdam,
omdat wij geloven in Rotterdam
en meer mogen geloven in Rotterdam!

http://www.nidarotterdam.nl/onze-oproep/initiatief/

-----------------------------------------------------------------------

Also see: "Amsterdam Parties: Stop Jew Hatred"

MIM: Amsterdam political parties sign 'Jewish Accord' and pledge to combat Jew hatred which is primarily manifested in attacks perpetrated by Muslims. This is a pathetic joke given that the leftist parties who signed the accord are in bed with Islamists as documented above.


AMSTERDAM - Vrijwel alle politieke partijen in Amsterdam ondertekenen vanavond een Joods akkoord. Daarin is opgenomen dat de partijen zich gaan inzetten voor het harder optreden na aanvallen tegen de Joodse gemeenschap. Volgens de partijen moet een halt worden toegeroepen aan de steeds verder groeiende Jodenhaat.

D66, VVD, SP, GroenLinks, PvdA, Forum voor Democratie, CDA, SGP, PvdD, Partij van de Ouderen en 50Plus hebben zich achter het akkoord geschaard. „Alleen van DENK hebben we nog geen reactie gehad. Bij1 heeft aangegeven niet mee te ondertekenen", aldus een van de organisatoren. In het akkoord is ook een nieuwe definitie van antisemitisme opgenomen, zodat Amsterdam dezelfde beschrijving van antisemitisme hanteert als bijvoorbeeld het Europees Parlement. „We steunen dit initiatief van harte", zegt directeur Hanna Luden van het CIDI...


https://www.telegraaf.nl/nieuws/1754554/amsterdamse-partijen-stop-jodenhaat

Dutch Muslim party won't join Amsterdam coalition against anti-Semitism

AMSTERDAM (JTA) — A political movement representing Dutch Muslims distinguished itself from nearly all of the capital's other parties when it refused to sign a document condemning anti-Semitism.

The Denk anti-integration party, which has frequently been accused of espousing anti-Semitism, did not respond to a request by the Jewish community to sign the document, titled "Amsterdam Jewish Accord." It states that Jews have a right to security paid for by the city government, that anti-Semitism needs to be fought and that the Jewish elements of Amsterdam's history should be taught to the general population.

All of the capital's other parties except one signed the document on Tuesday, two weeks before the March 21 municipal elections in the Netherlands. The other party that sat out the agreement, BIJ1, was founded by a politician who left Denk.

According to a Feb. 24 poll ahead of the elections, Denk and BIJ1 will clinch five seats out of the City Council's 45 — a result that matches the projected number of seats for the ruling People's Party for Freedom and Democracy and tops the projection for Dutch Labor in Amsterdam. Denk was established in 2016.

On Thursday, Geert Wilders, the leader of the rightist Party for Freedom, visited a kosher restaurant in Amsterdam that was vandalized in December. A Palestinian asylum seeker smashed the windows of the HaCarmel restaurant while holding a Palestinian flag before breaking into the eatery and taking an Israeli flag from the interior. He was arrested outside the restaurant.

Earlier this week, a crack was discovered in the restaurant's window.

Security for Jewish institutions featured prominently in the Amsterdam campaign of the rightist party Forum for Democracy. It was the first time in Dutch history that the issue was the subject of an entire election campaign.

The signing of the document is another unprecedented occurrence, according to the Organization of Jewish Communities in the Netherlands, or NIK. In a statement, the umbrella body said that never before "have parties agreed on issues of interest to the Jewish community" ahead of an election.

The document did not reference the community's fight to keep the ritual slaughter of animals, or shechitah, legal. Wilders' party and several others have passed a law banning it, but the Senate overturned the ban in 2012.

The Netherlands has some 45,000 Jews, most of them living in Amsterdam.

https://www.jta.org/2018/03/09/news-opinion/dutch-muslim-party-sits-amsterdam-coalition-anti-semitism

Printer-friendly version   Email this item to a friend