Home      |      Weblog      |      Articles      |      Satire      |      Links      |      About      |      Contact


Militant Islam Monitor > Articles > NL And EU FaceTsunami Of Muslim Refugees - Dutch Minister Pleads With Overloaded Muncipalities To Make Extra Room

NL And EU FaceTsunami Of Muslim Refugees - Dutch Minister Pleads With Overloaded Muncipalities To Make Extra Room

August 28, 2015

..."Sometimes I phone Mayors in the evenings and ask them personally if they would make extra room. Not always with sucess. Then they say "the situation here is happens to be very difficult ..."

" I need courageous mayors and lawmakers and advisory councils and I ask the citizens to accept that a refugee center comes to their neighborhood. Says Secretary of State Dijkhoff of Asylum Affairs.He does not dismiss unconventional housing. Office buildings and container houses will also be suitable."


http://www.volkskrant.nl/politiek/kabinet-roept-gemeenten-op-tot-extra-opvang-vluchtelingen~a4130640/

Kabinet roept gemeenten op tot extra opvang vluchtelingen

58,5 miljoen extra voor opvang in regio

Het kabinet roept Nederlandse gemeenten op om extra bedden en huizen vrij te maken voor vluchtelingen. De asielinstroom groeit door brandhaarden in SyriŽ en Irak zo snel dat extra opvang nodig is. Nederland moet onder voorwaarden ook meewerken aan het spreiden van vluchtelingen over Europa.

Door: Frank Hendrickx, Natalie Righton 28 augustus 2015, 02:00

Dit zegt VVD-staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Asielzaken in een interview met de Volkskrant, dat zaterdag verschijnt. 'Soms bel ik 's avonds nog persoonlijk met burgemeesters om te vragen of ze extra plek vrij kunnen maken', aldus Dijkhoff. Niet altijd met succes. 'Dan zeggen ze: 'Het ligt hier toevallig heel lastig.' Ja, het ligt overal lastig.'

Opvang in het Midden-Oosten

Vluchtelingendrama's

Op donderdag werd in Oostenrijk een vrachtwagen gevonden met daarin tientallen dode vluchtelingen. De lichamen lagen al enige tijd in de wagen die vermoedelijk uit Hongarije kwam. Voor de kust van LibiŽ zonk op dezelfde dag een boot met vluchtelingen. Daarbij kwamen vermoedelijk honderden mensen om het leven.

Het kabinet hamert tegelijk op opvang in het Midden-Oosten zelf, zodat minder mensen hun leven wagen om de oversteek naar Europa te maken. PvdA-minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking presenteert vandaag een miljoenenplan voor extra geld ten behoeve van opvang in de regio.

Staatssecretaris Dijkhoff richt zijn aansporing ook aan VVD-wethouders, die hij expliciet vraagt 'moed' te tonen. 'Plat gezegd heb ik stoere burgemeesters, wethouders en raadsleden nodig. En ik vraag aan burgers om te accepteren dat er een opvangplaats in de buurt komt.' Onconventionele huisvesting schuwt hij niet: 'Kantoorpanden en containerwoningen kunnen ook geschikt zijn.'

Fort Europa

Ook in Gambia stellen velen hun hoop op de illegale achterdeur naar Europa. Een programma moet jongeren het zelfvertrouwen geven zelf iets op te zetten, in plaats van te vertrekken voor een lange, levensgevaarlijke reis.

Er zijn de afgelopen maanden al 20 procent meer bedden voor erkende asielzoekers bijgekomen, maar volgens Dijkhoff is het niet genoeg: de vraag is nog groter. De VVD'er verwacht dat het aantal toegelaten vluchtelingen dit jaar met 40 procent stijgt, van 25- naar 35 duizend. Het gaat vooral om mensen die gevlucht zijn voor de oorlog in SyriŽ en het brute regime in Eritrea.

Nek uitsteken

Als het om oorlogsvluchtelingen gaat, moeten wij die mensen helpen

Dijkhoff

Dijkhoff steekt met zijn oproep zijn nek uit aangezien 45 procent van de Nederlanders niet meer migranten wil opnemen, zo bleek uit een Volkskrant-enquÍte deze maand. Zijn oproep druist ook recht in tegen het voorstel van zijn eigen VVD-Kamerfractie eerder dit jaar. Die vindt dat alle vluchtelingen buiten Europa moeten worden opgevangen. Extra asielopvang zou juist een 'aanzuigende werking' hebben en ervoor zorgen dat 'duizenden bootvluchtelingen verdrinken in de Middellandse Zee'.

'Ik ben groot voorstander van opvang in de regio buiten Europa', zegt Dijkhoff daarover. 'Maar er zijn mensen die toch hier in Nederland aanbellen. Als het om oorlogsvluchtelingen gaat, moeten wij die mensen helpen.'

Dijkhoff wil ook meer Europese samenwerking. De regel dat vluchtelingen per se asiel moeten aanvragen in het eerste EU-land dat zij betreden (de Dublin II-verordening) is volgens Dijkhoff 'in de praktijk al opgeheven, omdat ze uit zichzelf al doorreizen naar een ander land'. Maar de VVD'er wil overeind houden dat asielzoekers niet kunnen 'shoppen' tussen lidstaten.

Terugkeerbeleid

Hij vindt de spreiding van erkende asielzoekers over de EU-landen bespreekbaar, mits er ook afspraken komen over een strenger terugkeerbeleid en het inperken van de toestroom. De PvdA is hiervan voorstander, maar ook dit plan ligt gevoelig in de VVD-fractie.

Voor opvang in de regio trekt het kabinet 58,5 miljoen euro extra uit, als noodhulp aan vluchtelingen uit SyriŽ, Irak en Jemen, die onder meer verblijven in de buurlanden Libanon, JordaniŽ en Turkije. Het geld is voor eerste levensbehoeften als eten en onderdak, maar ook voor het verbeteren van basisvoorzieningen zoals extra scholen en ziekenhuizen.

Gevaarlijke tocht

Ik wil er veel aan doen om te voorkomen dat mensen zo'n gevaarlijke tocht gaan ondernemen

Minister Ploumen

'Ik wil er veel aan doen om te voorkomen dat mensen zo'n gevaarlijke tocht gaan ondernemen', aldus minister Ploumen. 'De meeste vluchtelingen willen ook echt in hun eigen regio blijven wonen, zodat ze snel na de oorlog naar huis kunnen. Maar dan moet daar wel voldoende opvang zijn.'

Ploumen heeft jaarlijks circa 200 miljoen euro te besteden voor humanitaire hulp. Voor 2015 is dat geld op. Het extra potje van 570 miljoen dat Ploumen vorig jaar van het kabinet kreeg om gedurende vier jaar alsnog noodzakelijke noodhulp te kunnen bieden is 'nu ook voor de helft op', zegt Ploumen.

Het argument dat Arabische landen zelf meer moeten doen pareert zij: Libanon vangt al 1,2 miljoen vluchtelingen op, Turkije 1,8 miljoen. Ook geven zij steeds meer geld uit aan de hulp.

---------------------------------------------------------------------------------------------

MIM:EU Commissioner Timmermans says that picking up refugees in their countries of origin would make it easer to divide them among EU member states and 'save them from ruthless human smugglers'.

Timmermans: Vluchtelingen In Eigen Regio Selecteren

http://nos.nl/artikel/2054437-timmermans-vluchtelingen-in-de-eigen-regio-selecteren.html

Eurocommissaris Timmermans wil dat meer vluchtelingen in hun eigen regio worden geselecteerd en opgehaald. Dan kunnen ze niet in handen vallen van gewetenloze mensensmokkelaars, zei hij in een interview met het VRT-journaal.

Mensen moeten in de regio zelf worden geÔnterviewd. Als ze recht hebben op asiel, moeten wij er zelf voor zorgen dat ze legaal en veilig naar Europa komen. We halen via de UNHCR al mensen op uit de regio, maar dat doen we op veel te kleine schaal, zei Timmermans.

De voorman van de Commissie wil dat mensensmokkelaars harder worden aangepakt. De EU-landen moeten een gezamenlijk beleid hebben om criminelen die misbruik maken van het vluchtelingenprobleem achter de tralies te krijgen. Timmermans is blij dat Frankrijk en Engeland daar afspraken over hebben gemaakt.

Meer middelen

Er moet dringend een Europees asielbeleid komen en de gemaakte afspraken moeten worden uitgevoerd, zei Timmermans, die eerste vicevoorzitter is van de Europese Commissie, onder Jean-Claude Juncker.

De Nederlander wil dat er meer middelen komen om mensen in de regio op te vangen, ook al worden er in de regio al veel meer mensen opgevangen dan bij ons. Europa moet ook overgaan tot een eerlijker verdeling van de vluchtelingen over de lidstaten. Zuid-Europese landen voelen zich nu in de steek gelaten.

Schijnoplossing

Verder wil de eurocommissaris dat de controle aan de buitengrenzen van de EU wordt verbeterd. Hij noemt nationale acties als het hek dat Hongarije bouwt een schijnoplossing.

Volgens Timmermans voelen alle EU-landen inmiddels de urgentie van de problemen en wordt er vooruitgang geboekt bij de aanpak ervan.

-------------------------------------------------------

Chairman Of The Central Organ For Reception Of Asylum Seekers: Mayors Answer Plea (For More Bed Facilities)

Voorzitter COA: burgemeesters meld u

9/6/15

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) roept burgemeesters op extra opvangplekken beschikbaar te stellen. "Ik heb aan het begin van dit jaar gezegd dat ik 10.000 bedden nodig heb. Dat aantal zal hoger worden", zegt Gerard Bakker, de voorzitter van de organisatie.

Er komen nu wekelijks 1700 tot 1800 asielaanvragen binnen. Bakker verwacht dat dit aantal dit komende tijd zal aanhouden. "Ik heb meer burgemeesters nodig die bereid zijn om een asielzoekerscentrum in hun gemeente te openen."

'Ze moeten wel bellen'

In totaal voert het COA gesprekken met 120 gemeenten, waaronder Hilversum. Die gemeente liet gisteren weten begin volgend jaar 1500 tot 1600 vluchtelingen te willen opvangen.

"Dat betekent ook dat we met 200 gemeenten nog geen contact hebben", zegt Bakker. "We komen graag met ze in contact. Dit is niet alleen een vraagstuk voor het COA, maar voor de hele samenleving."

Ondertussen worstelen grote steden met de opvang van de migranten. In Groningen is men voor, maar in Amsterdam en Rotterdam wordt terughoudender gereageerd.