Home      |      Weblog      |      Articles      |      Satire      |      Links      |      About      |      Contact


Militant Islam Monitor > Articles > Parliamentary Questions By Geert Wilders On The Inadequate Actions Against Muslims Who Attacked Anti ISIS Demonstration

Parliamentary Questions By Geert Wilders On The Inadequate Actions Against Muslims Who Attacked Anti ISIS Demonstration

August 12, 2014

For background see:

"Anti ISIS, Jihad And Sharia March Organised By Dutch 'Pro Patria' Group Met With Violence By Muslim Counter Demonstrators"

http://www.militantislammonitor.org/article/id/6464

Vragen van het lid Wilders aan de Minister-President minister van Algemene Zaken aangaande de anti ISIS demonstratie in Den Haag hedenmiddag

1.)
Heeft u kennisgenomen van de anti-ISIS demonstratie van vandaag in Den Haag waar islamitische tegendemonstranten met stenen gooiden, een cameraman zijn apparatuur vernielden, het uitlopen van de volledige route van de demonstratie onmogelijk maakten, luidkeels "kankerjoden" en "Allah Akbar" scandeerden en waartegen de ME in actie moest komen?

2.)
Is de Haagse Schilderswijk nog Nederlands grondgebied of al onderdeel van het islamitisch kalifaat? Waarom capituleert de overheid voor de islam en de verwerpelijke sharia die blijkbaar al in Den Haag heerst?

3.)
Waarom heeft de politie gecapituleerd voor de tegendemonstranten door in plaats van de demonstranten de afgesproken route zoals afgesproken af te laten lopen en de straten daartoe desnoods schoon te vegen, de demonstranten te verhinderen hun weg te vervolgen door Nederland grondgebied? Is dit niet de wereld op zijn kop en de lafheid ten top?

4.)
Bent u bereid een ieder uit de Haagse Schilderswijk of elders in Nederland die onze rechtsstaat wil vervangen door het kalifaat en de sharia wil invoeren en daar geweld voor wil gebruiken het land uit te zetten en Nederland terug te geven aan de mensen die onze vrije democratische rechtsstaat wel respecteren? Zo nee wilt u dan samen met uw partijgenoot Van Aartsen zo snel mogelijk uw biezen pakken?

http://www.pvv.nl/index.php/36-fj-related/geert-wilders/7754-islamisering100814.html

1.) Are you aware of the anti -ISIS demonstration which took place today in The Hague where Islamist counter demonstrators threw stones, destroyed the equipement of a cameraman, made the marching the complete route of the demonstration impossible, loudly screamed "cancer Jew" and "Allah Akbar" and necessitated the riot police to go into action?

2.) Is the Schilderswijk in The Hague still Dutch territory of already a part of the Islamic Khalifate? Why has the government capitulated for Islam and the abominable sharia which appears to already be in force in The Hague?

3.) Why have the police capitulated to the counter demonstrators by in place of allowing the demonstators to follow the agreed route and to have cleared the streets if needed, hindering instead the demonstrators to follow the agreed route through Dutch territory? Is this not the world upside down and the epitome of cowardice?

4.) Are you prepared that in the Schilderswijk or elsewhere in Holland that our rule of law will be replaced by the Kalifate and that sharia will be implemented by those who will use violence to set them out of Holland and give it back to those who respect our free democratic rule of law? If not will you than together with your fellow party member Van Aartsen pack your bags as quickly as possible?

Printer-friendly version   Email this item to a friend