Home      |      Weblog      |      Articles      |      Satire      |      Links      |      About      |      Contact


Militant Islam Monitor > Articles > NL Minister Of Education "Concerned" About 'Anti Western And Un Democratic' Stance Of Rector Of Islamic University

NL Minister Of Education "Concerned" About 'Anti Western And Un Democratic' Stance Of Rector Of Islamic University

January 22, 2014

MIM: So much for the disingenuous remarks by PvdA (Labour) official Ahmed Marcouch who recently claimed that having Islamic educational institutions in Holland for Imams and students of Islam would prevent extremism and radicalisation.

See:http://www.militantislammonitor.org/article/id/6163

"NL Muslims Fund Jihad In Yemen - Stealth Jihadist MP Ahmed Marcouch 'Convinced Dead Mujahid Went There To Study' "

--------------------------------------------------------

Minister Concerned About Islamic University

Minister Jet Bussemaker (Education) has taken a 'moral distance' from remarks by the rector of the school for Imams and Islam experts in Rotterdam, Ahmed Akgunduz. The boss of the 'Islamic University' holds according to various sources anti Western and undemocratic views...

Further Dutch Alevieten have filed suit against the rector for incitement to hate. The suit could provide the possibility for legal action against the institution.

The VVD has announced that the accredition for the school should be withdrawn. This would mean that the students would no longer receive study financing.

Zorgen minister om Islamitische Universiteit

Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) neemt 'moreel afstand' van uitlatingen van de rector van de opleiding tot imam en islamdeskundige in Rotterdam, Ahmet Akgündüz. De baas van de 'Islamitische Universiteit' houdt er volgens verschillende berichten anti-Westerse en ondemocratische opvattingen op na.

De bewindsvrouw maakt zich net als de Tweede Kamer zorgen, maar kan er nu niet zoveel aan doen: er zijn geen klachten binnengekomen over de kwaliteit van het onderwijs. Toch is er al eerder besloten tot actie. Over 2 weken gaat de Onderwijsinspectie naar de school. Ook wordt er nog een brief van de instelling verwacht, waarin deze een signaal zou kunnen geven dat ze de Nederlandse rechtsstaat onderschrijft.

Daarbij vraagt de minister de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie, die de kwaliteit van het onderwijs in de gaten moet houden, in de toekomst goed te kijken naar de verantwoordelijken op de school.

Verder hebben Nederlandse alevieten aangifte gedaan tegen de rector wegens het aanzetten tot haat. De aangifte zou later nog mogelijkheden kunnen bieden voor stappen tegen de instelling.

De VVD liet eerder al weten dat de accreditatie van de school zou moeten worden ingetrokken. Dat zou betekenen dat de studenten daar geen studiefinanciering meer krijgen.

http://www.ad.nl/ad/nl/1038/Rotterdam/article/detail/3582046/2014/01/22/Zorgen-minister-om-Islamitische-Universiteit.dhtml

Printer-friendly version   Email this item to a friend