Home      |      Weblog      |      Articles      |      Satire      |      Links      |      About      |      Contact


Militant Islam Monitor > Articles > Almost Three Quarters Of Dutch Muslims Find That Those Who Go For Jihad In Syria Are Heroes

Almost Three Quarters Of Dutch Muslims Find That Those Who Go For Jihad In Syria Are Heroes

June 26, 2013

Nearly three quarters of Dutch Muslims finds it fine that Dutch go to Syria to join the fight against the regime of Assad. They find that the youths do what the United Nations fails to do: lend active support to the rebels

The Syria jihadist goers were even seen as heros by an overwhelming majority (73 procent) of the Muslims. Native born Dutch are totally not in agreement with this view. 70% find nothing heroic about such actions...

....Most Muslims find that potential Syria goers should not be held back in any way.They do not want them to be arrested or prosecuted as a preventive measure. They should be taken back into Dutch society upon their return. They should not have their nationality taken away...

Driekwart Nederlandse moslims vindt SyriŽ-gangers helden

Door: Janny Groen − 28/05/13, 06:44

Bijna driekwart van de Nederlandse moslims vindt het prima dat Nederlanders naar SyriŽ vertrekken om mee te strijden tegen het regime van Assad. Die jongens doen wat de Verenigde Naties nalaten: actief steun verlenen aan de opstandelingen, vinden zij.

Door een overgrote meerderheid (73 procent) van de moslims worden de SyriŽ-gangers zelfs gezien als helden. Autochtone Nederlanders zijn het met deze visie absoluut niet eens. 70 procent kan zich niet vinden in dergelijk heldendom.

Dit blijkt uit een onderzoek dat Motivaction in opdracht van het NCRV-televisieprogramma Altijd Wat heeft uitgevoerd. Motivaction heeft alleen de grootste en het meest bij het conflict betrokken groepen moslims, Marokkaanse en Turkse Nederlanders, gepeild - dus geen islamitische Surinamers of IndonesiŽrs. Om een zuivere vergelijking te kunnen maken, zijn autochtone bekeerlingen uit de representatieve steekproef gefilterd.

De meeste moslims vinden dat potentiŽle SyriŽ-gangers geen strobreed in de weg moet worden gelegd. Zij willen niet dat ze preventief worden opgepakt en vervolgd. Bij terugkeer moeten de strijders weer worden opgenomen in de Nederlandse samenleving. Hun Nederlandse nationaliteit mag niet worden afgepakt.

Gerechtigheid
De meerderheid van de moslims ziet de SyriŽ-gangers ook niet als jihadi's, maar eerder als strijders voor gerechtigheid. Slechts een kwart spreekt van de jihad. Bij de autochtonen is dat percentage even groot. Toch beschouwen autochtonen terugkerende strijders vaker als potentiŽle terroristen, van wie het Nederlandse paspoort moet worden ingenomen.

De specifieke moslimgroepen identificeren zich sterk met de strijd in
SyriŽ. Zij volgen het nieuws via Turkse en Arabische zenders, die gruwelijke beelden tonen. Bij de Turkse Nederlanders speelt ook mee dat Turkije een buurland is van SyriŽ.

De moslims (81 procent) zijn ook veel meer bereid dan autochtonen
(20 procent) om hun portemonnee te trekken voor Syrische vluchtelingen. Ook op het punt van wapenleveranties aan de rebellen gaapt een kloof tussen autochtonen en moslims. Bijna de helft (49 procent) van de moslims is daar voorstander van, tegen
6 procent van de autochtonen.

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3448325/2013/05/28/Driekwart-Nederlandse-moslims-vindt-Syrie-gangers-helden.dhtml

Printer-friendly version   Email this item to a friend