Home      |      Weblog      |      Articles      |      Satire      |      Links      |      About      |      Contact


Militant Islam Monitor > Articles > Survey Commissioned By Wilders Shows That 77% Of The Dutch Have Had Enough Of Islam

Survey Commissioned By Wilders Shows That 77% Of The Dutch Have Had Enough Of Islam

June 3, 2013

Islam Survey Grist For The Mill Of PVV-leader Wilders

Holland has had enough of Islam", concluded Geert Wilders triumphantly from a survey which he had taken by Maurice de Hond. Around three quarters of the Dutch (77 procent) finds that Islam has namely not been an enrichment for our country.

Wilders presented the results of the survey under 1900 adult Dutch on Saturday. It revealed that further around two thirds of those questioned finds that there is already enough Islam in Holland. Most of them are also for an immigration stop for Muslim immigrants and for a building stop for new mosques.

The survey results themselves are not spectacular. Already since a few years it has been revealed by various scientific studies that native Dutch in most cases are negative towards Islam...

...Although the survey has not shown anything extraordinary, the results are grist for the mill of Wilders. "I will confront the Cabinet with these facts and demand that we finally stop the Islamisation of Holland. Now it is shown that the anti- Islam ideas are shared with the majority of our people!"

Islamonderzoek koren op molen van PVV-leider Wilders

Nederland heeft genoeg van de islam", concludeert PVV-leider Wilders triomfantelijk uit een onderzoek dat hij heeft laten uitvoeren door Maurice de Hond. Ruim driekwart van de Nederlanders (77 procent) vindt de islam namelijk geen verrijking voor ons land.

Wilders bracht de uitkomsten van de enquête onder 1900 volwassen Nederlanders zaterdag naar buiten. Daaruit blijkt verder dat ruim twee derde van de ondervraagden vindt dat er inmiddels genoeg islam in Nederland is. De meesten zijn ook voor een immigratiestop voor moslimimmigranten en voor een bouwstop voor nieuwe moskeeën.

Die onderzoeksresultaten zijn op zichzelf niet spectaculair. Al sinds enkele jaren blijkt uit diverse wetenschappelijke studies dat autochtone Nederlanders door de bank genomen negatief staan tegenover de islam.

Opvallend is wel dat niet één kiezersgroep de islam een verrijking voor Nederland vindt. Het positiefst over de islam is nog de achterban van D66 (26 procent) en de PvdA (20 procent).

Tekenend is verder dat de achterban van 50PLUS zeer negatief is over de islam. Van de 50PLUS-kiezers vindt 94 procent de islam geen verrijking voor Nederland. Bijna 90 procent van hen meent dat er een stop moet komen op immigratie vanuit islamitische landen. Ze willen ook massaal (89 procent) een stop op de bouw van nieuwe moskeeën in Nederland. Veel meer dan jongeren vinden 50-plussers dat er inmiddels genoeg islam in Nederland is.

Aangezien 50PLUS tot op heden geen groot punt maakt van de islam, vormen cultureel-conservatieve ouderen een aantrekkelijke kiezersgroep voor Wilders. Zeker als hij de rol van 50PLUS-leider Krol als politieke ombudsman voor ouderen kan overnemen.

In de onderzoekresultaten is per vraag ook een uitsplitsing gemaakt naar religieuzen en niet-religieuzen. Dat levert geen opvallende verschillen op tussen beide bevolkingsgroepen.

Hoewel de enquête dus weinig opvallends heeft opgeleverd, zijn de uitkomsten wel koren op de molen van Wilders: „Ik zal het kabinet met deze feiten confronteren en eisen dat we de islamisering van Nederland eindelijk stoppen. Nu blijkt dat anti-islam­ideeën gedragen worden door de meerderheid van ons volk!"

http://www.refdag.nl/nieuws/politiek/islamonderzoek_koren_op_molen_van_pvv_leider_wilders_1_743244

Printer-friendly version   Email this item to a friend