Home      |      Weblog      |      Articles      |      Satire      |      Links      |      About      |      Contact


Militant Islam Monitor > Articles > Wilders To Visit Muslim Enclave In The Hague On Tuesday

Wilders To Visit Muslim Enclave In The Hague On Tuesday

May 20, 2013

binnenland
Wilders dinsdag naar Haagse Schilderswijk DEN HAAG -

PVV-voorman Geert Wilders bezoekt dinsdag om 12.00 uur de Haagse Schilderswijk. Hij brengt daar een werkbezoek in reactie op een artikel zaterdag in de dagblad Trouw. Daarin concludeert de krant op basis van eigen onderzoek dat een deel van de Schilderswijk zich 'ontwikkelt tot een enclave van orthodoxe moslims'.

Volgens de krant wonen in die wijk meer strenggelovige moslims bij elkaar dan elders in de stad en willen ze hun regels ook op straat toepassen. Niet-moslims en gematigde moslims hebben daar last van.

Die zeggen dat ze op straat worden aangesproken op zaken die de orthodoxe meerderheid niet aanstaan, zoals roken, het eten van varkensvlees en het drinken van alcohol. Vrouwen krijgen ongevraagd kritiek op kleding die te bloot of te opvallend zou zijn.

Wilders krijgt eerst een briefing van de politie. Daarna loopt hij door de wijk.

De PVV' er wil een Kamerdebat over de kwestie, liet hij eerder via Twitter weten. Hij noemt het onaanvaardbaar dat het Ąislamofascisme oprukt in Nederland".

Wilders To Visit Hague Schilderswijk On Tuesday

PVV- chairman Geert Wilders will visit the Schilderswijk in The Hague at 12:00 on Tuesday. He is making a working visit there in reaction to an article Saturday in the Trouw newspaper. In it the newspaper concluded on the basis of their own investigation that part of the Schilderswijk has 'developed into an enclave of orthodox Muslims'.

According to the paper many more strongly religious Muslims live together there then elsewhere in the city and they want to impose their rules in the street. Non - Muslims and moderate Muslims are harassed by that.

They say that they are spoken to on the street about matters which the orthodox majority does not permit, such as smoking, eating of pork and drinking of alcohol. Women receive unsolicited critique about their clothing which is too sparse or flashy.

Wilders will first receive a briefing from the police. After that he will walk through the neighborhood.

The PVV'er wants a House debate over the question he announced earlier via Twitter. He called it unacceptable that 'Islamofacism is making advances in Holland.'

http://www.telegraaf.nl/binnenland/21578934/__Wilders_naar_Schilderswijk__.html

Neighborhood In The Hague Domain Of Orthodox Muslims (Trouw article mentioned above).

class="k1 mrg articletype_default">Haagse buurt domein orthodoxe moslims

Perdiep Ramesar − 18/05/13, 07:55

Een deel van de Haagse Schilderswijk ontwikkelt zich tot een enclave van orthodoxe moslims. Er wonen meer orthodoxe moslims bij elkaar dan elders in de stad en zij willen hun regels ook op straat toepassen.

Bewoners die niet-moslim zijn, maar ook gematigde moslims, hebben daar last van. Ze zeggen dat ze op straat worden aangesproken op zaken die de orthodoxe meerderheid niet bevallen, zoals het roken op straat en het gebruik van alcohol en varkensvlees.

Trouw heeft de afgelopen twee maanden regelmatig het puntje van 'De Vergeten Driehoek' bezocht - de buurt die zo wordt genoemd omdat die vroeger was 'vergeten' bij de stadsvernieuwing. Daar staan voornamelijk oudere portiekwoningen, waarin naar schatting 5000 Schilderswijkers wonen. In de buurt staan drie moskeeŽn die als salafistisch bekend staan.

Het puntje van de Driehoek wordt inmiddels ook wel 'De Sharia Driehoek' of zelfs 'de Punt van het Zwaard' genoemd, blijkt uit de gesprekken met tientallen bewoners, oud-bewoners, jongeren, vrijwilligers en professionals van overheidsdiensten en maatschappelijke organisaties. Zij zien al sinds jaren de ontwikkeling van een 'klein kalifaatje' en de invoering van een 'mini-sharia'.

Er zijn voorbeelden bekend van politiemensen die bij meldingen in die buurt werden gemaand om weg te gaan, omdat de inwoners 'de problemen zelf wel zouden oplossen'. Gelukkig, zeggen mensen in de buurt, zijn de agenten niet weggegaan, maar ze vrezen voor de dag dat dit een keer wel zal gebeuren.

Meisjes worden aangesproken door gesluierde vrouwen die hun afkeuring laten blijken over 'rokken boven de knie' en 'jurken met spaghettibandjes'. Een gesluierde moslimvrouw zegt daarover dat 'vrouwen in de diepste kern van de biblebelt toch ook lange rokken dragen en dat er in Staphorst op zondag toch ook niet wordt gewerkt?'. De meerderheid bepaalt, 'dat is waar deze zogenaamde democratie Nederland op is gebouwd, maar o wee als ergens een andere of vreemde groep de meerderheid wordt', stelt de moslima.

In de Driehoek is de criminaliteit de afgelopen tijd gedaald door de aanpak van jeugdbendes door de politie. Maar in de buurt wordt gezegd dat de 'vrees voor de toorn van Allah' ook meespeelt. De invloed van de strenggelovigen zouden een belangrijke rol spelen bij de veiligheid in de buurt, want zelfs geharde straatjongens buigen hun hoofd voor deze 'ware gelovigen'.

De gemeente Den Haag is gistermorgen om een reactie gevraagd, maar kon op korte termijn geen 'zorgvuldige en inhoudelijke' reactie geven op dit 'complexe onderwerp'.

http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3443626/2013/05/18/Haagse-buurt-domein-orthodoxe-moslims.dhtml

Printer-friendly version   Email this item to a friend