Home      |      Weblog      |      Articles      |      Satire      |      Links      |      About      |      Contact


Militant Islam Monitor > Articles > Dutch Minister To Scrutinize Turkish Organisations To Determine If They Hinder Integration

Dutch Minister To Scrutinize Turkish Organisations To Determine If They Hinder Integration

March 29, 2013

Asscher To Scrutinize Turkish Organisations

Minister Lodewijk Asscher (Social Affairs) will investigate whether a number of Turkish organisations influence the integration of Turkish Dutch citizens. He will mainly concentrate on the organisation MIlli Gorus,the Suleymanci - movement and the Turkish presidium for religious affairs.

This was written by Asscher Friday in a letter to the Lower House. The minister wants to know among other things how these organisations view "fundamental values such as gender equality, the right to self determination, individual free choice and freedom of conscience."

Asscher is doing his investigate because the Social and Cultural Plan Bureau had determined earlier that the Turkish Dutch community has turned more inward than other minority groups. There are also worries about mosque private schools, which are mostly financed by the Turkish side. Children mainly girls, grow up outside of Dutch society and do not come into enough contact with Dutch values.

The minister will also look at how Milli Gorus, the Suleymanci- movement and Diyanet obtain their income. Asscher is further curious as to if the groups work closely together or are existing with strife. Finally it must become clear if there is clear evidence of a deliberate political influence from the side of the Turkish government.

Should it emerge from the investigation that the organisations hinder the intergration of Turkish Dutch citizens, Asscher will take up this matter with them. He will also then seek advice on what steps to take.

Asscher legt Turkse organisaties onder loep DEN HAAG - 3/29/13

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) gaat onderzoeken of een aantal Turkse organisaties de integratie van Turkse Nederlanders beïnvloedt. Hij neemt vooralsnog de organisatie Milli Görüs, de Suleymanci-beweging en het Turkse presidium voor godsdienstzaken Diyanet onder de loep.

Dat schrijft Asscher vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer. De minister wil onder meer weten hoe deze organisaties aankijken tegen ,,fundamentele waarden als seksegelijkheid, zelfbeschikkingsrecht, individuele keuzevrijheid en gewetensvrijheid".

Asscher doet het onderzoek omdat het Sociaal en Cultureel Planbureau eerder vaststelde dat de Turks Nederlandse gemeenschap meer in zichzelf is gekeerd dan andere minderheidsgroepen. Ook zijn er zorgen over moskee-internaten, die veelal vanuit Turkse hoek worden gefinancierd. Kinderen, vooral meisjes, groeien daar op buiten de Nederlandse samenleving en komen onvoldoende in contact met de Nederlandse waarden.

De minister wil dan ook kijken hoe Milli Görüs, de Suleymanci-beweging en Diyanet aan hun inkomsten komen. Verder is Asscher benieuwd of de instanties nauw samenwerken of juist op gespannen voet leven. Uiteindelijk moet duidelijk worden of er sprake is van een bewuste beïnvloedingspolitiek vanuit de Turkse regering.

Mocht uit het onderzoek naar voren komen dat de organisaties de integratie van Turkse Nederlanders belemmeren, dan zal Asscher hen daarop aanspreken. Ook zal hij zich dan beraden op te nemen stappen.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/21434671/__Scherper_op_Turkse__clubs___.html


Nieuwsuur: VVD-Statenlid beheert mosliminternaten 06 apr 2013 10:24 | laatste update: 06 apr 2013 12:06 AMSTERDAM Het Noord-Hollandse VVD-Statenlid Köksal Gör beheert vier internaten die kinderen van Turkse afkomst opvangen. Dit blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur.

De internaten staan geregistreerd als adviesbureau. De VVD wil dat Gör zijn functie neerlegt. Minister Asscher kondigt een onderzoek aan naar religieuze Turkse organisaties, meldt het programma Nieuwsuur.

Mosliminternaten
Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat in Amsterdam op zeker acht adressen mosliminternaten zijn gevestigd. In de internaten worden Turkse kinderen na schooltijd opgevangen en ze slapen er ook. De opvanghuizen worden beheerd door particulieren die aanhanger zijn van de Turkse moslimgeestelijke Fethullah Gülen.

Statenlid
De Stichting Witboek beheert vier van de Amsterdamse internaten. Voorzitter van deze stichting is Köksal Gör, VVD-Statenlid voor de provincie Noord-Holland. Hij is aanhanger van de ideologie van Gülen. De vier internaten zijn gevestigd in woonhuizen en huisvesten in totaal 20 tot 25 leerlingen. Naast huiswerkbegeleiding krijgen de kinderen er ook Koranlessen en wordt er de leer van Gülen uitgedragen. De internaten staan bij de Kamer van Koophandel geregistreerd als adviesbureau, aldus Nieuwsuur.

De VVD is met Köksal Gör in gesprek over zijn toekomst.

http://www.rtvnh.nl/nieuws/101815/Nieuwsuur%3A+VVD-Statenlid+beheert+mosliminternaten

Printer-friendly version   Email this item to a friend