Home      |      Weblog      |      Articles      |      Satire      |      Links      |      About      |      Contact


Militant Islam Monitor > Articles > Geert Wilders' PVV: Politics And Media Blind To The Racist Violence Of Moroccans- Referee Beaten To Death By Players

Geert Wilders' PVV: Politics And Media Blind To The Racist Violence Of Moroccans- Referee Beaten To Death By Players

December 5, 2012

Politics and Media blind for racist violence of Moroccans.

Dutch politics and the media are in a total state of denial. In the wake of the death of a referee there is talk about a football problem while that hides the real problem. "It is not an exclusive football problem but a Moroccan problem which plays out in the street, in school, in shopping centers and on the football field etc. 65 procent of the Moroccan youths have already been arrested by the police. Why does no one dare to honestly point out the facts? Above all the Moroccan violence is pure racism because the victims are seldom or never Moroccan or Muslilms" according to fraction chairman Geert Wilders.

PVV- House member Joram van Klaveren will request a House debate tomorrow ove rthe Moroccan problem and racist violence.

PVV: Politiek en media blinde voor racistisch geweld Marokkanen.

woensdag 05 december 2012 15:11

De Nederlandse politiek en media zijn in een totale staat van ontkenning. Er wordt n.a.v. de dood van een grensrechter gesproken over een voetbalprobleem, terwijl dat het echte probleem verhult. "Het is geen exclusief voetbalprobleem maar een Marokkanenprobleem dat zich uit op straat, op school, in het winkelcentrum, op het voetbalveld etc. 65 procent van de Marokkaanse jongeren is al eens aangehouden door de politie. Waarom durft niemand dit eerlijk te benoemen? Het Marokkanengeweld is bovendien puur racisme want de slachtoffers zijn zelden of nooit Marokkanen of islamieten", aldus fractievoorzitter Wilders

PVV-kamerlid Joram van Klaveren zal morgen een Kamerdebat aanvragen over het Marokkanenprobleem en het racistisch geweld.

Lees ook het bericht "Wilders: Dit is een Marokkanenkwestie" op Telegraaf.nl
Lees ook het bericht "Wilders: Dood grensrechter door Marokkanenprobleem" op RTL.nl
Lees ook het bericht "PVV: 'Almere' Marokkanenprobleem" op NOS.nl

http://www.pvv.nl/

---------------------------------------------------------------------------------------------

PVV Stelt Vragen Over Het Marokkanenprobleem

De PVV heeft schriftelijke vragen gesteld aan de ministers van Veiligheid en Justitie en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (integratie) over het Marokkanenprobleem.

In het achtuur-journaal van de NOS werd gisteren bevestigd dat de geweldsproblemen op de voetbalvelden voornamelijk veroorzaakt worden door Marokkanen. De PVV wil graag de reactie hierop van het kabinet.

Ook wil de partij weten of het kabinet de visie deelt dat deze geweldsproblemen zich niet beperken tot de voetbalvelden maar veel breder zijn en zich ook manifesteren in het openbaar vervoer, zwembaden, scholen, wijken en het uitgaansleven en ten slotte of het kabinet bereid is Marokkaanse geweldplegers met een dubbele nationaliteit na hun straf te denaturaliseren en ons land uit te zetten?

J.J. van Klaveren (Tweede Kamerlid PVV)

Gestelde vragen:

Vragen van de leden Van Klaveren en Helder (PVV) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (integratie) en de minister van Veiligheid en Justitie over het racistische Marokkaanse geweld.

1.)
Bent u bekend met de uitzending van het NOS 20:00 uur Journaal van 6 december 2012(*)?

2.)
Hoe oordeelt u over de bewering in de uitzending dat er volgens de scheidsrechters (de heer Van der List, voorzitter Amsterdamse scheidsrechtersvereniging) nog veel te weinig aandacht is voor de Marokkaanse (allochtone) achtergrond van de meeste daders van geweld?

3.)
In hoeverre deelt u de visie van de PVV dat we in Nederland een structureel Marokkanenprobleem hebben dat zich niet beperkt tot geweld op voetbalvelden maar ook leidt tot geweld in het openbaar vervoer, zwembaden, scholen, wijken en het uitgaansleven?

4.)
Wat is volgens u de oorzaak dat 65% van de Marokkaanse jongens tot 23 jaar in aanraking komt met politie?

5.)
Bent u bereid Marokkaanse geweldplegers met een dubbele nationaliteit na hun straf te denaturaliseren en ons land uit te zetten? Zo neen, waarom niet?

(*) NOS.nl

http://www.pvv.nl/index.php/component/content/article/71-joram-van-klaveren/6333-pvv-stelt-vragen-over-het-marokkanenprobleem.html

Printer-friendly version   Email this item to a friend