Home      |      Weblog      |      Articles      |      Satire      |      Links      |      About      |      Contact


Militant Islam Monitor > Articles > Dutch Housing Corporation Builds Special Halal Apartments For Muslims

Dutch Housing Corporation Builds Special Halal Apartments For Muslims

November 26, 2012

Holland Discusses Halal Housing

The Amsterdam housing corporation Eigen Haard (Own Hearth) has a housing complex of 188 apartments which have been adapted to the housing wishes of Muslims. In Holland an uproar has ensued, while the reality is a bit more nuanced.

This weekend Het Parool came with the news that 'halal apartments' were being offered in Amsterdam.

By the building plans of the apartment the paper had included several text balloons such as 'extra big kitchen so that the women could be together' or 'in the toilet of the bathroom there are extra water connections for ritual cleansing'

Or this:'Upon entry shoes can be put in the entry cupboard, next to the meter cast their is room for an extra closet.'Between the living room and the kitchen a sliding door has been added to separate both spaces and the long central corridor with many doors is meant to prevent male and female guests encountering each other.

Geert Wilders (PVV) immediately called this "Totally Idiotic"

In response Eigen Haard provided some extra information. The housing corporation emphasized that the adjustments were to fulfill the requests of almost all the candidate-tenants.

On the site from Eigen Haard comes this: ' A number of wishes of the tenants has been realised. In this case in regard to a place outside the house to put shoes, a faucet for ritual washing and sliding doors between the kitchen and the back room. These wishes came mostly from Islamic tenants. Other tenants who were involved with the renovation applauded this.We put in these extras becausse they did not stand in the way of the rentability of the apartments. They are adaptations that the tenants, Muslims and non-Muslims can use for other purposes as well.'

Adapting the apartments to what 85% of the tenants want , I find a good idea", said the Minister of Internal Affairs Ronald Plastek (PvdA) in the Dutch media.

Nederland discussieert over halalhuizen - 26/11/2012 19:04:17

De Amsterdamse woningcorporatie Eigen Haard zou een wooncomplex van 188 woningen in Bos en Lommer hebben aangepast aan de woonwensen van moslims. In Nederland werd moord en brand geschreeuwd, terwijl de werkelijkheid iets genuanceerder is.

Het Parool kwam dit weekend met het nieuws dat in Amsterdam 'halalwoningen' worden aangeboden.

Bij de plattegrond van de woning had de krant enkele tekstballonnetjes toegevoegd zoals 'extra grote keuken zodat vrouwen onder elkaar kunnen zijn' of 'in het toilet en de badkamer zijn extra wateraansluitingen voor ritueel reinigen'

Of deze: 'Voor het binnengaan kunnen in de gangkast schoenen worden neergezet, naast de meterkast is ruimte voor een extra kastje.' Tussen de woonkamer en de keuken is een schuifdeur aangebracht om beide ruimtes van mekaar te scheiden en de lange centrale gang met veel deuren moet verhinderen dat vrouwen het mannelijk bezoek tegenkomen.

'Totale idiotie', noemde Geert Wilders (PVV) dit meteen.

Eigen Haard moest daarop één en ander toelichten. Daarbij beklemtoonde de woningcorporatie dat de aanpassingen tegemoet komen aan de vragen van haast alle kandidaat-huurders.

Op de site van Eigen Haard luidt het: 'Een aantal wensen van bewoners is daadwerkelijk toegepast. Het gaat hier om een plek buiten de woning om schoenen op te bergen, een kraan voor rituele wassingen en schuifdeuren tussen de woonkeuken en achterkamer. Deze wensen komen vooral van islamitische bewoners. Andere bewoners die betrokken waren bij de renovatie juichten dit toe. Wij voerden deze extra's uit omdat ze de verhuurbaarheid van de woningen niet in de weg staan. Het zijn toepassingen die bewoners, moslims en niet-moslims, net zo goed voor andere doeleinden kunnen gebruiken.'

"De woningen net even aanpassen aan wat 85 procent van de huurders wil, vind ik een goed idee", zei ook minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plastek (PvdA) in de Nederlandse media.

bbd

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20121126_060

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.parool.nl/parool/nl/6/WONEN/article/detail/3353160/2012/11/24/Woningen-speciaal-voor-moslims-in-Amsterdam-mannenruimte-en-eigen-tv-schotel.dhtml

Special Apartments For Muslims In Amsterdam: Men's Lounge And Own TV - Dish

Woningen speciaal voor moslims in Amsterdam: mannenruimte en eigen tv-schotel

24-11-12 09:15 uur - Bron: Het Parool

Woningcorporatie Eigen Haard heeft een wooncomplex met 188 appartementen in Bos en Lommer geheel aangepast aan de woonwensen van moslims.

Volgens de gemeenteraadsleden Daniel van der Ree (VVD) en Marijke Shahsavari (CDA) zouden woningcorporaties zich niet moeten bezighouden met het aanbieden van woningen die specifiek inspelen op de woonwensen van moslims. 'Dat komt de integratie niet ten goede.'

De woningen in het complex Koningsvrouwen tussen de Willem de Zwijgerlaan en de Admiraal de Ruijterweg zijn door Eigen Haard gerenoveerd, waarbij op vergaande wijze rekening is gehouden met de wensen van de bewoners. Van hen was 85 procent moslim.

Inbouwkast
De woningen hebben een inbouwkast voor de schoenen, er zijn extra waterleidingaansluitingen voor het ritueel reinigen voor het bidden en tussen de woonkamer en de keuken zijn schuifdeuren geplaatst om het traditionele mannen- en vrouwendomein te kunnen scheiden. Satellietschotels op het dak leveren 800 internationale zenders.

Integratiedeskundige Han Entzinger noemt het een sympathiek initiatief, maar waarschuwt voor concentraties van moslims. 'De corporatie zegt wel dat ze braaf zal toewijzen via de regels, maar je loopt wel een risico dat er vooral moslims komen wonen.'

Van der Ree zegt dat het zo aanpassen van woningen geen corporatietaak is. 'Je geeft zo het signaal af dat je specifiek bouwt voor moslims. Mensen mogen wonen waar ze willen, maar het is niet de bedoeling dat wij moslims naar een plek leiden om er met z'n allen onder elkaar te wonen.'

Lees het hele artikel in Het Parool vandaag.

(Marc Kruyswijk)

-------------------------------------------------------------------

MIM: Geert Wilders twitter about the halal apartments in Holland.

Totally Idiotic: Muslim halal apartments in A'dam. Whoever wants that would be better off moving to Saudi Arabia.

PVV: geen halawoningen in Nederland

Het gegeven dat woningbouwcorporatie Eigen Haard een compleet wooncomplex heeft laten aanpassen aan de wensen van moslims is het zoveelste voorbeeld van de voortgaande islamisering van Nederland.

Geert Wilders @geertwilderspvv

Totale idiotie: moslimhalalwoningen in A'dam. Wie dat wil kan beter naar Saudi-Arabie vertrekken. telegraaf.nl/binnenland/211…

Ouderen moeten soms jaren wachten op een simpele aanpassing van bijvoorbeeld toilet of douche maar zodra het gaat om de eisen van de islam buigt men direct. Daarnaast is de Middeleeuwse sekseapartheid van aparte ruimtes voor mannen en vrouwen en gangen waar vrouwen mannen niet tegen het lijf kunnen lopen, simpelweg achterlijk. En ook nog eens gesubsidieerd.

De minister zou het geld dat gestoken is in dit bizarre islamiseringsproject direct terug moeten eisen van de woningbouwcorporatie en duidelijk moeten zeggen dat er in Nederland nooit plaats is voor halalwoningen. Als men daar behoefte aan heeft vertrekt men maar naar Mekka.

De PVV heeft mondelinge vragen aangemeld voor de nieuwe minister van Wonen en Rijksdienst.

http://www.pvv.nl/index.php/component/content/article/71-joram-van-klaveren/6300-pvv-geen-halalwoningen-in-nederland.html

Also see:

PVV Furious Over Muslim Apartments

http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2012/11/pvv-woedend-om-moslimwoningen

Printer-friendly version   Email this item to a friend