Home      |      Weblog      |      Articles      |      Satire      |      Links      |      About      |      Contact


Militant Islam Monitor > Articles > Dutch Study: Second Generation Muslims Becoming More Religious Then Before

Dutch Study: Second Generation Muslims Becoming More Religious Then Before

November 8, 2012

(Dutch Muslim More Often In Mosque)

MIM: The study is a follow up to one from 2004.

In that year it was determined that Muslims were less religious.

Especially under Moroccans that is no longer the case. Increasing more people from that group visit a mosque one time per week. Between 1998 and 2011 that percentage rose from 9 to 33 and for Turkish Muslims from 23 to 35.

There are more differences between the Turkish and Moroccan Muslims. Especially by the second generation.

Ten percent of Turkish Dutch Muslim youth between 15 and 24 pray 5 times a day. It is 61 percent by Dutch Moroccan youth.

Nederlandse Moslim Vaker In Moskee

Steeds meer moslims van de tweede generatie bezoeken minstens een keer per week de moskee. Het Sociaal en Cultureel Planbureau concludeert daaruit dat het geloof belangrijk blijft voor moslims.

Vandaag verschijnt een onderzoek van het SCP naar moslims in Nederland. Het is het vervolg op een studie uit 2004.

In dat jaar werd geconstateerd dat moslims minder religieus werden. Met name onder Marokkanen van de tweede generatie blijkt dat niet meer zo te zijn. Steeds meer mensen uit die groep bezoeken minstens een keer per week de moskee. Tussen 1998 en 2011 steeg het percentage bij Marokkaanse moslims van 9 naar 33 en bij Turkse moslims van 23 naar 35.

Er zijn meer verschillen tussen Marokkaanse een Turkse moslims. Marokkanen bidden vaker vijf keer per dag dan Turken. Vooral bij de tweede generatie zijn de verschillen groot. Van de Turks-Nederlandse jongeren tussen de 15 en 24 jaar bidt 10 procent vijf keer per dag. Bij de Marokkaans-Nederlandse jongeren is dat 61 procent.

Eigen etnische kring

Marokkanen doen vaker aan de ramadan en ze eten vaker iedere dag halal. Marokkaans-Nederlandse vrouwen dragen vaker een hoofddoek dan vrouwen van Turkse afkomst.

Het SCP komt verder tot de conclusie dat moslims die meer belang hechten aan hun geloof, zich sterker verbonden voelen met hun land van herkomst en minder met Nederland. Bovendien blijven zij vaker in hun eigen etnische kring en denken zij conservatiever over de positie van vrouwen en homoseksuelen. Het SCP heeft overigens niet onderzocht of dat ook geldt voor andere migrantengroepen uit de tweede generatie.

Nederland telt volgens een schatting van het CBS 825.000 moslims; de meesten zijn van Turkse en Marokkaanse afkomst. Kleinere groepen komen uit Afghanistan, Irak, Somalië en Iran. Uit Iran gevluchte moslims zijn het minst religieus.

http://nos.nl/artikel/437237-nederlandse-moslim-vaker-in-moskee.html

MIM: Information on the study which can be ordered from the website.

http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2012/Moslim_in_Nederland_2012

Onderzoek naar de geloofsbeleving van Moslims in Nederland. Vervolg op onderzoek 2004
Auteur(s) Mieke Maliepaard en Mérove Gijsberts
Publicatiedatum 06 november 2012
Trefwoorden Islam, Niet-Westerse migranten, Religie
Prijs € 27
Aantal pagina's 203
ISBN/ISSN/anders 978 90 377 0621 5
Reeks Publicatie
Volgnummer 2012-25
Onderzoeksgroep Educatie en Minderheden

Nederland telt naar schatting 825.000 moslims, grotendeels migranten en hun kinderen. Het SCP verricht onderzoek naar de geloofsbeleving van moslims in Nederland. Dit onderzoek is een vervolg op de in 2004 verschenen SCP studie 'Moslim in Nederland'. Vragen die in het rapport beantwoord worden, zijn: hoe belangrijk is het geloof voor leden van deze groep en in hoeverre is dit de afgelopen jaren veranderd?
Dit onderzoek richt zich op de twee grootste moslimgroepen in Nederland: de moslims van Turkse en Marokkaanse origine, maar ook op enkele kleinere moslimgroepen (van Afghaanse, Iraakse, Iraanse en Somalische herkomst).

Meer informatie:

Te downloaden:

Printer-friendly version   Email this item to a friend