Home      |      Weblog      |      Articles      |      Satire      |      Links      |      About      |      Contact


Militant Islam Monitor > Articles > Wilders Calls Upon Muslims To Leave Islam In Speech Promoting New Book

Wilders Calls Upon Muslims To Leave Islam In Speech Promoting New Book

April 30, 2012

Translation MIM:

"We moeten moslims aanmoedigen de islam te verlaten en te kiezen voor vrijheid en welvaart."..."Onze joods-christelijk en humanistisch beschaving is superieur aan de barbaarse islamitische beschaving."

http://www.nd.nl/artikelen/2012/april/30/wilders-wil-moslims-bekeren

We must encourage Muslims to leave Islam and choose for freedom and prosperity." ...Our Jewish-Christian and humanistic civilization is superior to the barbaric Islamic civilization"

Wilders calls upon Muslims to leave Islam

New York - PVV-leader Geert Wilders called upon Muslims world wide to leave Islam. He did that Monday in a speech in New York, while promoting his book: Marked for Death.

Wilders claims that his book was written to inform people about the 'totalitarian ideology' which Islam is according to him. But according to him his book is also meant to encourage freedom loving Muslims to turn their back on Islam.

"I completely support those who are striving for freedom in the Muslim world. The Arabic, Turkish, Iranian, Pakistani and Indonesian populations have enormous potential. If they can free themselve from the yoke of Islam, if they will stop seeing Mohamed as a role model and if they can break loose from the hateful Koran, then they will be able to reach amazing things", said Wilders in his speech...

-------------------------------------------------------------------------------

Wilders roept moslims op islam te verlaten

Laatste update: 30 april 2012 21:56 info

NEW YORK - PVV-leider Geert Wilders roept moslims in de hele wereld op de islam te verlaten. Hij doet dat maandag in een speech in New York, ter promotie van zijn boek Marked for Death.

Foto: ANP

Wilders stelt dat zijn boek geschreven is om mensen te informeren over de 'totalitaire ideologie' die de islam volgens hem is. Maar het boek is volgens hem ook een aanmoediging aan vrijheidslievende moslims om de islam de rug toe te keren.

"Ik steun degenen die voor vrijheid in de islamitische wereld strijden volledig. De Arabische, Turkse, Iraanse, Pakistaanse en Indonesische bevolkingen hebben een enorm potentieel. Als zij zich konden bevrijden van het juk van de islam, als ze zouden stoppen Mohamed als hun rolmodel te zien en als ze zich zouden losmaken van de haatdragende Koran, dan zouden ze verbazingwekkende dingen kunnen bereiken", aldus Wilders in zijn speech.

Geen keus

Hij gaat daarin ook in op de mislukking van het Catshuisberaad vorige week en zijn beslissing om de gedoogsteun aan het kabinet in te trekken. Wilders noemt het een moeilijk besluit, maar zegt dat hij geen andere keus had dan het kabinet ten val te brengen.

"We richten ons nu op verkiezingen op 12 september. Onze campagne zal gaan over de noodzaak om onze nationale soevereiniteit te herstellen, want zonder kunnen we onze identiteit niet verdedigen en niet vechten tegen de islamisering."

http://www.nu.nl/boek/2799706/wilders-roept-moslims-islam-verlaten.html

Printer-friendly version   Email this item to a friend