Home      |      Weblog      |      Articles      |      Satire      |      Links      |      About      |      Contact


Militant Islam Monitor > Articles > Belgian lesbian Muslimah suspected victim of honor killing by parents and faith healer

Belgian lesbian Muslimah suspected victim of honor killing by parents and faith healer

November 5, 2009

Islamic lesbian girl murdered parents suspected. The parents of the 18 Layla Hachichi were arrested Tuesday on suspicion of involvement in the murder of their daughter. The girl died Saturday 10 October in her parents house under suspicious circumstances and heavy burn wounds. The Belgian Layla came out openly for her homosexuality. Her parents thought she was possessed by devils and bad spirits and brought in a faith healer. Layla's mother declared that the prayer healer had poured boiling water over Layla as a purification ritual.... The Moroccan faith healer was arrested at the end of October. He declared that he only recited Koran verses...He was also the first person the parents called when she had died. Set on fire In the first instance Layla's parents declared that the girl had burned herself in the shower. Her wounds appear to point to the fact that she was deliberately set on fire. The parents are suspected that they deliberately wounded the girl and are thus complicit in her murder. ---------------------------------------------------------------
Islamitisch lesbische meisje vermoord; ouders verdacht donderdag 5 november 2009 15:53 De ouders van de achttienjarige Layla Hachichi zijn dinsdag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op hun dochter. Het meisje stierf zaterdag 10 oktober in haar ouderlijk huis onder verdachte omstandigheden aan zware brandwonden. Er is nog veel onzekerheid over wie betrokken was bij de moord op Layla. Er is nog veel onzekerheid over wie betrokken was bij de moord op Layla. Bekijk de video (Bron: YouTube)
Moslimmeisje levend verbrand Eerwraak
De Belgische Layla kwam openlijk uit voor haar homoseksualiteit. Haar ouders vonden dat het meisje door duivels of kwade geesten was bezeten en namen een islamitisch gebedsgenezer in de arm. Zuiveringsritueel
Layla's moeder verklaarde dat de gebedsgenezer het meisje bij wijze van reinigingsritueel had overgoten met kokend water. Gebedsgenezer
Layla stierf op 10 oktober in haar ouderlijk huis in Antwerpen aan de zware brandwonden die ze had opgelopen. De Marokkaanse genezer die door de ouders was ingehuurd werd eind oktober aangehouden. Hij beweert echter dat hij alleen maar Koranverzen heeft gereciteerd. In de drie dagen voordat Layla stierf, was de gebedsgenezer wel telkens een aantal uren bij de familie. Hij was ook de eerste persoon die de ouders belden toen Layla gestorven was. In brand gestoken
In eerste instantie verklaarden Layla's ouders dat het meisje tijdens het douchen zou zijn verbrand. Haar verwondingen lijken er meer op te wijzen dat ze opzettelijk in brand is gestoken. De ouders worden ervan verdacht het meisje opzettelijk te hebben verwond en zo medeplichtig te zijn aan haar moord.
Door Marlou Visser http://www.elsevier.nl/web/Artikel/250105/Islamitisch-lesbisch-meisje-vermoord-ouders-verdacht.htm .AOLWebSuite .AOLPicturesFullSizeLink { height: 1px; width: 1px; overflow: hidden; } .AOLWebSuite a {color:blue; text-decoration: underline; cursor: pointer} .AOLWebSuite a.hsSig {cursor: default}

Printer-friendly version   Email this item to a friend