Home      |      Weblog      |      Articles      |      Satire      |      Links      |      About      |      Contact


Militant Islam Monitor > Articles > Terror threat against Holland bigger than ever

Terror threat against Holland bigger than ever

December 4, 2008

'Terreurdreiging Nederland groter dan ooit'

http://www.telegraaf.nl/binnenland/2714446/___Terreurdreiging_groter_dan_ooit___.html?p=17,1

AMSTERDAM - Nederland moet nog steeds rekening houden met terreuraanslagen in reactie op de film Fitna, waarschwut Nationaal CoŲrdinator Terrorismebestrijding Tjibbe Joustra.


Joustra, die op 1 januari zijn functie neerlegt, zegt dit in de Volkskrant. Het is volgens Joustra te vroeg om te concluderen dat de storm rond de film van Geert Wilders is overgewaaid. "We hebben van begin af aan gewaarschuwd dat de rekening over Fitna niet snel zou kunnen worden opgemaakt. Ook bij de Deense cartoons kwam de reactie pas na vele maanden, dit jaar zelfs voor een tweede keer."

Het dreigingsniveau voor Nederland is dus nog steeds "substantieel", maar volgens Joustra eigenlijk groter dan ooit, omdat Nederland nu in internationaal verband specifiek wordt genoemd als doelwit. "Als ik het vergelijk met het substantiŽle dreigingsniveau van drie jaar geleden rond de arrestaties van terreurverdachten zoals Samir A., zijn de zaken die er nu aan ten grondslag liggen eigenlijk steviger."

Translation MIM:


Terror threat in Holland greater than ever

Holland must still take into account terror attacks in reaction to the the film Fitna, warned the National Coordinator for Counter Terrorism Tjibbe Joustra.

Joustra who will be stepping down on January 1 said this in the Volkskrant.

It is too early to tell that the storm around the film from Geert Wilders is passed. "We have warned from the very beginning that the balance over Fitna would not be made up so quickly . Also the reactions to the Danish cartoons came after many months, this year even for a second time".

The threat level for Holland is therefore "substantial" but according to Joustra actually bigger than ever, also because Holland was also named as a specific target in an international connection.

"If you compare this to the substantial threat level from three years ago around the arrests of the terror suspect Samir Azzouz, the underlying situation now is actually more severe."

Printer-friendly version   Email this item to a friend