Home      |      Weblog      |      Articles      |      Satire      |      Links      |      About      |      Contact


Militant Islam Monitor > Articles > Fierce debate in NL about dealing with Moroccan hooligans "this land is being inundated by an epidemic of Moroccan violence"

Fierce debate in NL about dealing with Moroccan hooligans "this land is being inundated by an epidemic of Moroccan violence"

September 26, 2008

Translation MIM:

The Lower House asked yesterday in sharp wording attention for the problem of Moroccan- Dutch youth. The House members out did each other with one liners."This country is being inundated by an epidemic of Moroccan violence" said PVV House member Brinkman. He was more than sick of the "muliticulti-infected babble". "People are spit and cursed at, and what does the Mayor do? He drinks tea with the Moroccan thugs. He urged without sucess that the Mayor of Gouda be placed under the guardianship of the cabinet.

For more see:Crime and Terrorism: The Role of Moroccan Immigrants In Holland, Belgium and Spain http://www.militantislammonitor.org/article/id/3640

Fel debat over aanpak Marokkaanse reljongeren

26-09-2008 11:38 | Redactie politiek

DEN HAAG - De Kamer heeft donderdag in een fel debat een harde aanpak geëist van Marokkaanse jongeren die overlast veroorzaken. Het kabinet had moeite om de Kamer gerust te stellen met resultaten van gevoerd beleid. Er komt wel een overleg met burgemeesters.

Dat is de belangrijkste uitkomst van het donderdagavond gehouden spoeddebat naar aanleiding van rellen in de Goudse wijk Oosterwei, eerder deze maand. De ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie gaan binnenkort om de tafel met burgemeesters van gemeenten die te maken hebben met overlast door Marokkaans-Nederlandse probleemjongeren.

Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken wil „samen met burgemeesters" van steden als Gouda, Ede, Nijmegen en Amsterdam ideeën uitwisselen over de aanpak van Marokkaanse jongeren. De ervaringen die sommige burgemeesters al hebben met de bestrijding van straatoverlast moeten worden gebundeld om zo hulp te kunnen bieden aan gemeenten die nog nauwelijks ervaring hebben met problemen zoals die in Gouda.

Daarnaast werken de ministers aan zogeheten praktijkteams, bestaande uit zowel politieagenten als jeugdwerkers, die op afroep inzetbaar zijn en advies kunnen geven. Ook beloofde minister Ter Horst te kijken naar het idee van de VVD om zogeheten vliegende brigades in te zetten. Zo'n team moet bestaan uit een ervaren wijkagent en een stadsmarinier die binnen 24 uur kunnen worden ingezet als er in een gemeente problemen ontstaan.

De Tweede Kamer vroeg gisteren in scherpe bewoordingen aandacht voor de problemen met Marokkaans-Nederlandse jongeren. De Kamerleden buitelden over elkaar heen met oneliners.

„Het land wordt overspoeld door een epidemie van Marokkaans geweld", zei PVV-Kamerlid Brinkman. Hij was het „multiculti-geďnfecteerde gebabbel" meer dan zat. „Mensen worden bespuwd en uitgescholden, en wat doet de burgemeester? Hij gaat thee drinken met het Marokkaanse tuig." Hij drong er tevergeefs op aan de burgemeester van Gouda onder curatele van het kabinet te plaatsen.

De meeste Kamerleden zeiden genoeg te hebben van het „vrijblijvende gedoogbeleid." Volgens SGP-Kamerlid Van der Staaij was de tijd van „dialogen en pedagogen" nu echt voorbij. „We zijn analysemoe en zien uit naar resultaten."

Het kabinet wees erop dat er al veel maatregelen zijn genomen. Tussen 2005 en 2007 is het aantal berovingen en inbraken in de Goudse wijk Oosterwei met 30 procent gedaald, zei minister Hirsch Ballin van Justitie. „Natuurlijk zijn de problemen nog niet opgelost, maar de conclusie dat er niets is gedaan, klopt absoluut niet."

Een plan van de Tweede Kamer om buurtrechters in te zetten, werd door Hirsch Ballin terzijde geschoven. Justitie moet volgens hem inderdaad in de buurt aanwezig zijn, maar de rechter hoort in een rechtbank en niet in een buurthuis. http://www.refdag.nl/artikel/1363335/Fel+debat+over+aanpak+Marokkaanse+reljongeren.html

------------------------

MIM: The harassment by "Moroccan street terrorists" as Wilders calls them is according to Nederlof caused by the strong feeling of honor under which they live. "They won't do a step back or to the side. They see me just as a Christen dog whom they can simply curse at and for whom they don't have to move aside."

http://www.refdag.nl/artikel/1363332/Ze+zien+mij+als+een+christenhond.html

"They see me as a Christian dog"

Ze zien mij als een christenhond"

26-09-2008 11:34

Gouwenaar A. Nederlof (70), hulpkoster van de hervormde Vredeskerk, verbaast zich niet over alle ophef rond de overlast de Oosterwei. „Er gebeuren hier dingen die niet horen te gebeuren."

Nederlof woont al ruim dertien jaar aan de Dunantsingel in de wijk Oosterwei. „Recent hoorde ik van een vrouw van wie de tassen van haar fiets werden gegrist terwijl ze in een winkel stond. Het lijkt soms wel of die Marokkaantjes heel de dag door de wijk lopen te spieden om te kijken of er iets te stelen valt."

De overlast ging ook Nederlof zelf niet voorbij. „Ze hebben de ruiten van mijn auto ingeslagen. Ook heb ik me wel eens bedreigd gevoeld. Ik kwam die avond met mijn auto aanrijden om te parkeren bij mijn woning. Er stonden drie Marokkaantjes op de weg. Eentje van hen maakte geen aanstalten om aan de kant te gaan, dus ik draaide mijn raampje open en vroeg of ik er misschien even langs mocht. Treiterig langzaam ging hij opzij. Waarschijnlijk reed ik te dicht langs hem heen, want terwijl ik mijn wagen parkeerde zag ik dat die gasten bleven wachten. Uit angst ben ik eerst in de auto blijven zitten en later snel naar binnen gegaan. Ze hebben gekeken waar ik woonde, want ze drukten daarna tot diep in de nacht steeds op de deurbel."

De overlast door „Marokkaanse straatterroristen" zoals Wilders ze noemt, is volgens Nederlof terug te voeren op het grote eergevoel dat onder hen heerst. „Ze doen geen stap terug of opzij. Ze zien mij als een christenhond op wie ze gewoon mogen schelden en voor wie ze niet aan de kant gaan. Bovendien doen hun ouders er weinig tot niets aan. Ook de buurtvaders zijn onmachtig om de problemen in te dammen."

Een oplossing voor het probleem is er niet zomaar, geeft Nederlof toe. Maar de gemeente zou volgens hem al wel de camera's terug kunnen plaatsen die bij wijze van proef enkele maanden in de Oosterwei hingen. „De overlast was toen stukken minder."

----------------------------

Marokkanen hebben het verbruid DEN HAAG - Relschoppende Marokkaans-Nederlandse jongeren hebben het nu ook verbruid bij het kabinet. Het taboe om deze groep expliciet te noemen als grootste onruststokers in wijken en buurten is gisteren door de ministers Ter Horst (Binnenlandse Zaken) en Hirsch Ballin (Justitie) definitief doorbroken. Minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin (L) en Minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken donderdag in de Tweede Kamer tijdens het spoeddebat over de onrust in de Goudse wijk Oosterwei. Foto: ANP

Het respectloos gedrag van Marokkaans-Nederlandse jongeren mag niet langer worden gedoogd, zo hielden zij de Tweede Kamer voor naar aanleiding van de onlusten in Gouda. Niet alleen strafbare feiten, maar ook overlast door intimidatie, schelden of spugen moet worden aangepakt. "Niemand mag zomaar wegkomen."

Volgens de ministers is het 'onaanvaardbaar' wanneer mensen zich niet veilig voelen in de publieke ruimte. Ze wijzen de Marokkaans-Nederlandse risicojongeren aan als de grootste boosdoener.

De bewindslieden constateren dat deze groep is oververtegenwoordigd op het gebied van criminaliteit, recidive, voortijdig schoolverlaten en werkloosheid en tonen dat aan met keiharde cijfers.

RESPECTLOOS

Marokkaans-Nederlandse jongeren zorgen volgens hen sinds tien jaar in toenemende mate voor problemen in de vier grote steden, maar ook bijvoorbeeld in Ede, Nijmegen en Gouda. "Het gaat om respectloos gedrag: vernieling, intimidatie, schelden en spugen", aldus Ter Horst en Hirsch Ballin. "Ook komen vooral deze jongens steeds jonger op het verkeerde pad terecht."

De ministers vinden dat de jongeren duidelijk moet worden gemaakt waar de grenzen liggen. Ze wijzen daarbij ook op de verantwoordelijkheid van de Marokkaanse gemeenschap.

Wat betreft de handhaving wijzen ze op het actieplan overlast en verloedering, waarmee gemeenten meer mogelijkheden krijgen overlast te bestrijden. Zo kunnen burgemeesters in de toekomst langdurige gebiedsverboden opleggen met een meldingsplicht en krijgen burgemeesters meer bevoegdheden om in te grijpen in probleemgezinnen. http://www.telegraaf.nl/binnenland/2027403/___Marokkaanse_lastpakken_aanpakken___.html?p=24,1

Printer-friendly version   Email this item to a friend