Home      |      Weblog      |      Articles      |      Satire      |      Links      |      About      |      Contact


Militant Islam Monitor > Articles > 150 demonstrators arrested at anti Islamisation demo in Brussels -Heads of Vlaams Belang manhandled by arrest

150 demonstrators arrested at anti Islamisation demo in Brussels -Heads of Vlaams Belang manhandled by arrest

September 15, 2007

http://www.volkskrant.nl/buitenland/article460093.ece/Filip_Dewinter_opgepakt_bij_anti-islam-betoging

Filip Dewinter arrested at anti-Islam-demonstration

By our correspondent Bart Dirks

Translation by Beila Rabinowitz director of MIM

The head of the Vlaams Belang (Flemish Interest) party Filip DeWinter and party chairman Frank Vanhecke were arrested and manhandled in Brussels by the Belgian riot police. They were participating in a demonstration against "The Islamisation of Europe."

The Brussels mayor Freddy Thielemans had forbidden the demonstration due to fear of riots with the foreign residents. The judge sustained the injunction. A large police force stood at the ready the entire day with water canons and helicopters. The organizers had originally counted on 20,000 particpants but after the ban there were 200 at the most. They spread themselves out between the Schumanplein, The European Commission and the Luxemburgplein, by the European parliament.

Mayor

The demonstration had been called by Danish,German, can British organizations. The Vlaams Belang joined after the mayor banned the demonstration two weeks before. De Winter called Theilemans "The Grand –Mufti of Brussels". The German organister Udo Ulfkotte, head of an anti Islamist party in the making had distanced himself a week ago from the organization. ‘The demonstration is banned and I don't want to do anything against the law.'Above all right wing extremists have said they will take part and I do not want to participate in a demonstration with extremist groups'.

Arrests

The police made scores of arrests. Most of the demonstrators were Flemish, next to scores of Danish . Vlaams Belang –chairman Frank Verhecke said he participated"as a protest for free expression" and because "the advance of Islam poses an enormous threat to our values". De Winter was arrested during an interview.The Belgian media criticized the rough police –action, because DeWinter andVanhecke could now present themselves as "martyrs".

‘It's true that Europe and it's values are in danger' responded secretary -general Terry Davis of the Council of Europe in Straatsburg.
"Our European values are ondermined by both fanatics and radicals Islamists and Islamophobes. who spread fear and prejudice for their own political gain."

--------------------------------

MIM:Original article

Filip Dewinter opgepakt bij anti-islam-betoging

Van onze correspondent Bart Dirks

BRUSSEL - Vlaams Belang-fractieleider Filip Dewinter en partijvoorzitter Frank Vanhecke zijn dinsdag in Brussel hardhandig opgepakt door de Belgische mobiele eenheid. Ze deden mee aan een betoging tegen de ‘islamitisering van Europa'.

De Brusselse burgemeester Freddy Thielemans had de manifestatie vooraf verboden uit vrees voor rellen met de allochtone bevolking. De rechter handhaafde in een kort geding het verbod. Een grote politiemacht stond de hele dag met waterkanonnen en helikopters paraat. De organisatoren hadden aanvankelijk op twintigduizend deelnemers gerekend, maar er kwamen er na het verbod hoogstens tweehonderd opdagen. Zij verdeelden zich rond het middaguur tussen het Schumanplein, bij de Europese Commissie, en het Luxemburgplein, bij het Europees Parlement.

Burgemeester
Tot de betoging was opgeroepen door Deense, Duitse en Britse organisaties. Het Vlaams Belang sloot zich pas aan nadat burgemeester Thielemans de demonstratie twee weken geleden verbood. Dewinter noemde Thielemans daarom ‘de grootmoeftie van Brussel'. De Duitse organisator Udo Ulfkotte, voorman van een anti-islamistische partij in oprichting, had zich vorige week al gedistantieerd van de organisatie. ‘De demonstratie is verboden en ik wil niets tegen de wet doen. Bovendien kondigden rechts-extremisten hun deelname aan en ik wil niet deelnemen aan een manifestatie met extremistische groepen.'

Arrestaties
De politie verrichte enkele tientallen arrestaties. De meeste betogers waren Vlamingen, naast enkele tientallen Denen. Vlaams Belang-voorzitter Frank Vanhecke zei mee te doen ‘als protest voor vrije meningsuiting' en omdat ‘de opmars van de islam een enorm gevaar is voor onze waarden.' Dewinter werd tijdens een interview opgepakt. De Belgische media bekritiseerden het hardhandige politie-optreden, omdat Dewinter en Vanhecke zich nu als ‘martelaars' kunnen manifesteren.

‘Het klopt dat Europa en zijn waarden in gevaar zijn', reageerde secretaris-generaal Terry Davis van de Raad van Europa in Straatsburg. ‘Maar het gevaar komt niet van de islam. Onze gemeenschappelijke Europese waarden worden ondermijnd door dwepers en radicalen, zowel islamieten als islamofoben, die vrees en vooroordelen uitventen voor hun eigen politieke gewin.'

------------------------


PV tegen kopstukken Vlaams Belang - (MIM: Frank Vanhecke is arrested by Belgian riot police).

http://www.knack.be/nieuws/belgie/proces-verbaal-tegen-dewinter-en-vanhecke/site72-section24-article7931.html

Proces-verbaal tegen Dewinter en Vanhecke

11/09/2007 17:00

Tijdens de verboden betoging tegen de islamisering dinsdag in Brussel zijn in totaal 154 mensen administratief aangehouden. Tegen Vlaams Belang-kopstukken Frank Vanhecke en Philip Dewinter werd proces-verbaal opgemaakt. Dat maakte de Brusselse burgemeester bekend.

De politie was massaal aanwezig tijdens de betoging in de Europese wijk van Brussel, die verboden was door de Brusselse burgemeester Freddy Thielemans omdat hij vreesde voor rellen met de allochtone bevolking in de stad. Eén van de organisatoren had desondanks toch opgeroepen deel te nemen.

Tientallen mensen werden opgepakt, onder wie ook Frank Vanhecke, voorzitter van het Vlaams Belang, en Filip Dewinter, fractieleider voor de partij in het Vlaams Parlement. Tegen hen werd een PV opgesteld wegens agressief gedrag jegens de chauffeur van het politiebusje waarin ze werden meegenomen.

Naar aanleiding van de arrestatie van het Vlaams Belang-duo heeft senator Hugo Coveliers een klacht ingediend bij het comité P. Volgens Coveliers kan de manier waarop politici en andere arrestanten werden opgepakt niet door de beugel.

-------------

MIM: Vanhecke and Dewinter furious over police actions during demonstration

http://www.metrotime.be/nlnewsbelga.html?telexid=12008086
Vanhecke en Dewinter furieus over politieoptreden op betoging
(Belga) De Vlaams Belang-kopstukken Filip Dewinter en Frank Vanhecke zijn dinsdag rond 18 uur vrijgelaten uit het Brusselse justitiepaleis. Ze zaten daar samen met 150 anderen opgesloten sinds het middaguur, nadat de politie hen had opgepakt op het Schumanplein in de Europese wijk. De politici zouden mee opstappen in een betoging tegen de islamisering van Europa, die verboden was door de burgemeester.
Dewinter en Vanhecke toonden zich dinsdag na hun vrijlating furieus over het optreden van de politie. "Ik ben geschopt, geslagen en mishandeld. Zonder enige reden", aldus Vlaams Belang-voorzitter Vanhecke. "Ik laat mijn advocaat, Hugo Coveliers, een klacht indienen." Ook Dewinter was verbolgen. "Ik sta een interview te geven en word even later in een bus geduwd, geschopt en geslagen door Luikse agenten die me uitschelden voor vuile Vlaming. Ik ben geschokt dat dit gebeurt voor het oog van zo veel camera's, in de hoofdstad van Europa", aldus Dewinter. (SIJ)

Printer-friendly version   Email this item to a friend