Home      |      Weblog      |      Articles      |      Satire      |      Links      |      About      |      Contact


Militant Islam Monitor > Articles > English translation - letter left on Theo Van Gogh's body by the militant Islamist killer was 'Jihad Manifesto' -A call to destroy America and all "unbelievers"

English translation - letter left on Theo Van Gogh's body by the militant Islamist killer was 'Jihad Manifesto' -A call to destroy America and all "unbelievers"

Translations of ' martyrdom letter ' carried by killer - Death threat letter to cabinet minister Geert Wilders
November 5, 2004

MIM: Below is the english translation of the letter which was stuck into the body of Theo Van Gogh with knife . Beneath that letter is the one which was found on the terrorist who killed him and hoped to be shot and martyred. Today the NRC Handelsblad published an 'open letter' which the killer had written to Geert Wilders a member of the Dutch cabinet. The original text and translation are also to be found below:

The letter can be seen as a "Jihad Manifesto" since the killer refers to himself as the "Emir van de Muhajideen"

These writings show conclusively that the Islamists are living in a parallel universe . This letter should be a wake up call for all of us to see that militant Islamist killers are dwelling among us. In the following days MIM will publish translations of articles which will explain the phenomenon of how such an Islamist who went to Dutch schools was able to fester and infect Dutch society with his deadly poison. After the killing 8 other Muslims living in Holland were arrested. A statistical study of percentage of potentially lethal Muslims in Holland shows that there are 50,000 militant Islamists presently at large.

-----------------------------------------------------------------------

MIM: In an unprecedented move these letters were published by the NRC Handelsblad - the Dutch version of the Wall Street Journal.

-----------------------------------------------------------

http://www.nrc.nl/

http://www.nrc.nl/documenten/artikel/1099635496232.html

Hieronder volgt de letterlijk text van de brief die wordt aangetroffen op het lichaam van Theo van Gogh

,OPEN BRIEF AAN HIRSHI ALI

In Naam van Allah de BaRmhartige, de Genadevolle.

Vrede en zegeningen op de Emir van de Mujahideen, de lachende doder Mohammed Rasoeloe Allah (Sala Allaho alaihie wa Sallam), zijn familie en metgezellen en degenen die hen oprecht volgen tot aan de Dag des Oordeels.

Er is geen agressie behalve tegen de agressors.

Het volgende:

Vrede en zegeningen op ieder die de Leiding volgt.

Dit is een open brief aan een ongelovig fundamentalist, Ayaan Hirshi Ali, van de Thaghoet partij VVD.

Geachte mevrouw Hirshi Ali,

Sinds uw aantreden in de politieKe arena van Nederland bent u constant bezig om de Moslims en de Islam te terroriseren met uw uitlatingen. U bent hiermee niet de eerste en zal ook niet de laatste zijn die zich hebben aangesloten bij de kruistocht tegen de Islam.

U heeft met uw afvalligheid niet alleen de Waarheid de rug toegekeerd, maar u marcheert ook nog eens langs de ranken van de soldaten van het kwaad. U steekt uw vijandigheid tegen de Islam niet onder stoelen of banken en hiervoor bent u door uw meesters beloond met een zetel in het parlement. Zij hebben in u een medestander gevonden in hun kruistocht tegen de Islam en de Moslims. Een medestander die hen alle "kruit" aanreikt zodat zij hun handen niet zelf vuil hoeven te maken. Aangezien u verblindt bent door de brandende ongelovigheid die in uw woedt, bent u niet in staat om in te zien dat uw slechts een instrument bent van de ware vijanden van de Islam.

U wordt gebruikt om allerlei vijandigheden over de Islam en de meest edele mens, Mohammed Rasoeloe Alla (Salla Allaho aleihie wa Sallam), uit te spuien.

Dit alles mevrouw Hirshi Ali neem ik u niet kwalijk, als soldaat van het kwaad doet u slechts uw werk.

Het feit dat u zo openlijk uw kwaad uit kunt spuien is niet aan uzelf te danken, maar aan de Islamitische Ummah. Zij heeft haar taak van verzetten tegen het onrecht en het kwaad laten liggen en ligt haar roes uit te slapen. Al uw vijandelijkheden tegen de Islam is dus alleen de Islamitische Ummah kwalijk te nemen.

Deze brief is Insha Allah een poging om uw kwaad voor eens en altijd het zwijgen op te doen leggen. Deze geschreven woorden zullen Insha Allah uw masker doen laten vallen.

Ik zou graag willen beginnen bij uw onlangs opgegooide voorstel om de Moslims te screenen op hun ideologie bij sollicitaties.

Uw voorstel is zeer interessant, temeer daar de invoering hiervan het rotte gezicht van uw politieke meesters tevoorschijn laat komen (wanneer het natuurlijk eerlijk op hen zou worden getoetst en zij openlijk hun ware ideologie kenbaar maken).

Het is een feit dat de Nederlandse politiek gedomineerd wordt door vele Joden die een produkt zijn van de Talmud leerinstellingen; zo ook uw politieke partijgenoten.

Aangezien u altijd "de hand in eigen boezem" propageert, zullen we dus uw voorstel in uw eigen politieke omgeving toetsen. Dezelfde politiek die met haar beleid zich heeft aangesloten bij het terrorisme tegen de Islam en Moslims.

Ik zou u graag de volgende vragen willen stellen:

Wat vindt u van het feit dat van Aartsen een ideologie aanhangt waarin niet-Joden als niet-mensen worden gezien?

Baba Mezie 114a-114b: Alleen Joden zijn mensen ("Alleen jullie zijn mensen genoemd"). Zie ook Kerlthoth 6b ondr sub-kop ("Oll of anointing") en Barakath 56a, waarin Gentile (niet-Joden) vrouwen dieren worden genoemd ('vrouwtjes-ezels").

Yebamoth 92a: Alle Gentile kinderen zijn dieren.

Wat vindt u van het feit dat er een burgemeester in Amsterdam aan het roer staat, die een ideologie aanhangt waarin Joden tegen niet-Joden mogen liegen?Baba Kamma 113a: Joden mogen leugens ("listen") gebruiken om een Gentile te misleiden.

Wat vindt u van het feit dat u deeluitmaakt van een regering die de Staat steunt met een ideologie dat genocide bepleit?

Sofarim 15, regel 10 (Minor Tarcctates): Dit is de uitspraak van rabbijn Simom ben Yohai: Tod shebe goyyim herog ("Zelfs de beste van de Gentiles zouden gedood moeten worden").

Aangezien u een voorvechtster bent voor gelijke rechten, zult u waarschijnlijk (nadat deze kennis tot u is gekomen) bij uw Joodse meesters in de kamer pleiten om de leerstellingen van de Talmud te verwerpen. U zult er waarschijnlijk ook meteen werk van maken om dit ook bij de Joodse gemeenschap van Nederland te bepleiten.

Uw optreden verraadt zo nu en dan uw laffe moed waarmee u aandacht vraagt vooor uw strijdt. Zo heeft u de laffe moed gehad om Islamitische kinderen op school te vragen om een keuze te maken tussen hun Schepper en de grondwet.

Het antwoord van deze jonge reine zielen heeft u meteen gebruikt om argumenten te bedenken om uw kruistocht te rechtvaardigen. U heeft met al deze vijandelijkheden een boemerang losgelaten en u weet dat het slechts een kwestie van tijd is voordat deze boemerang uw lot zal bezegelen.

U krijgt de kans echter, mevrouw Hirshi Ali, om uw gelijk voor eens en altijd in de bladzijdes in te kerven:

Er is n zekerheid in het hele bestaan van de schepping; en dat is dat alles zijn einde kent.

Een kind dat ter wereld komt en met zijn eerste levenskreten zijn aanwezigheid in dit universum vult, zal uiteindelijk met een doodskreet deze wereld verlaten.

Een grasspriet die uit de donkere aarde zijn kop opsteekt en die vervolgens door het zonlicht wordt gestreeld en door het neervallende regen wordt gevoed, zal uiteindelijk verwelken en tot stof vergaan.

De dood. mevrouw Hirshi Ali, is het gemeenschappelijke thema van alles wat bestaat. U, ik en de rest van de schepping kunnen ons niet aan deze waarheid loskoppelen.

Er zal een Dag komen waarop de ene ziel de andere ziel niets kan baten. Een Dag dat gepaard gaat met verschrikkelijk martellingen en kwellingen. Een Dag dat de onrechtvaardigen afschuwelijke kreten uit hun longen persen. Kreten, mevrouw Hirshi Ali, die rillingen over iemands rug zullen veroorzaken; dat de haren op de hoofden rechtovereind doet staan. Mensen zullen dronken worden gezien (van angst) terwijl zij niet dronken zijn. ANGST zal op die Grote Dag de atmosfeer vullen:

Wanneer de zon opgerold wordt.
En wanneer de sterren vallen.
En wanneer de bergen bewogen worden.
En wanneer de drachtige kamelen achtergelaten worden.
En wanneer de zeen tot koken gebracht worden.
En wanneer de zielen verenigd worden.
En wanneer het levend begraven meisje ondervraagd wordt.
Voor welke zonde zij gedood werd.
En wanneer de bladen opengeslagen worden.
En wanneer de hemel afgestroopt wordt.
En wanneer de Djahim (de Hel) ontstoken wordt.
En wanneer het Paradijs nabij gebracht wordt.
Dan weet een ziel wat zij verricht heeft. (81:1-14)
Op die Dag vlucht de mens van zijn broeder.
En van zijn moeder en zijn vader.
En van zijn vrouw en zijn kinderen.
Een ieder van hen zal op die Dag een bezigheid hebben die hem genoeg is.
Gezichten (van de ongelovigen) zullen op die Dag met stof bedekt zijn.
En een duisternis zal hen omhullen.
Zij zijn degenen die de zondige ongelovigen zijn (80:34-42)

U als ongelovige extremist gelooft natuurlijk niet in de bovenstaande beschreven scne. Voor u is het bovenstaande slechts een verzonnen dramatisch stukje uit een Boek zoals velen. En toch, mevrouw Hirshi Ali, durf ik mijn leven ervoor te wagen om te beweren dat het ANGSTZWEET u uitbreekt wanneer u dit leest.

U, als ongelovige fundamentalist, gelooft natuurlijk dat er geen Oppermacht is die het hele universum bestuurt.

U gelooft niet dat uw hart, waarmee u de waarheid verwerpt, vr elke tik toestemming moet vragen aan deze Oppermacht om te kloppen.

U gelooft niet dat uw tong waarmee u de Leiding van deze Oppermacht ontkent onderhevig is aan Zijn wetten.

U gelooft niet dat leven en dood door deze Oppermacht wordt geschonken.

Als u daadwerkelijk in dit alles gelooft, dan moet de volgende uitdaging voor u geen belemmering zijn.

Ik daag u met deze brief dan ook uit om uw gelijk te bewijzen. U hoeft er niet veel voor te doen:

Mevrouw Hirshi Ali: WENST de DOOD als u werkelijk van uw gelijk OVERTUIGD bent.

Neemt u deze uitdaging niet aan; weet dan dat mijn Meester, de Meest verhevene, u heeft ontmasterd als een onrechtpleegster.

'Wenst dan de dood, als jullie waarachtig zijn.' Maar zij zullen hem (de dood) nooit wensen, vanwege wat hun handen (aan zonden) hebben voortgebracht.

En Allah is Alwetend over de onrechtplegers. (2:94-95).

Om te voorkomen dat mij hetzelfde zou kunnen worden verweten als u, zal ik deze wens vr u wensen:

Mijn Rabb, schenk ons de dood om ons te verblijden met het martelaarschap.Allahoemma Amien.

Mevrouw Ayaan Hirshi Ali en de rest van de extremistische ongelovigen: de Islam heeft de vele vijandigheden en onderdrukkingen in de Geschiedenis doorstaan. Telkens wanneer de druk op de Islam werd opgevoerd is hierdoor slechts het vuur van het geloof aangewakkerd. De Islam is als een afgestorven plant, die de jarenlange druk en extreem hoge temperaturen tot een diamant wordt gevormd. Een afgestorven plant dat door de grillen van de tijd gevormd wordt tot de sterkste edelsteen op deze aarde. Een edelsteen waarop de hardste moker zich kapot slaat.

AYAAN HIRSHI ALI JE ZAL JEZELF STUK SLAAN OP DE ISLAM!

U en uw kompanen weten heel goed dat de huidige Islamitische jeugd een ruwe diamant is dat slechts moet worden geslepen, zodat het haar aldoordringend licht van de Waarheid kan verspreiden. Uw intellectuele terrorisme zal dit niet tegenhouden, integendeel het zal dit alleen maar bespoedigen.

De Islam zal zegevieren door het bloed van de martelaren. Het zal haar licht verspreiden in elk donkere hoek van deze aarde en het zal het kwaad desnoods met het zwaard terugdrijven naar zijn duistere hol.

Deze losgebarsten strijd is anders dan alle voorgaande strijden. De ongelovige fundamentalisten zijn ermee begonnen en Insha Allah zullen de ware gelovigen deze eindigen.

Er zal geen genade voor de onrechtplegers zijn, slechts het zwaard wordt tegen hen opgeheven. Geen discussie, geen demonstraties, geen optochten, geen petities: slechts de DOOD zal de Waarheid van de Leugen doen scheiden.

Zeg: "Voorwaar, de dood die jullie trachten te voorkomen zal jullie zeker vinden, daarna zullen jullie worden teruggevoerd naar de Kenner van het onwaarneembare en Hij zal jullie dan mededelen wat jullie plachten te doen." (62:8).

En zoals een groot Profeet ooit heeft gezegd:

"En ik weet zeker dat jij, O Pharao, ten onder gaat." (17:102).

Zo willen wij ook gelijknamige woorden gebruiken en deze voor ons uitsturen, zodat de hemelen en de sterren dit nieuws op zullen pikken en dit als een vloedgolf over alle uithoeken van het van het universum zullen verspreiden.

"Ik weet zeker dat jij, O Amerika, ten onder gaat."
"Ik weet zeker dat jij, O Europa, ten onder gaat."
"Ik weet zeker dat jij, O Nederland, ten onder gaat."
"Ik weet zeker dat jij, O Hirshi Ali, ten onder gaat."
"Ik weet zeker dat jij, O ongelovige fundamentalist, ten onder gaat."
Hasboena Allah wa ni3ma alwakeel
Ni3ma alMawla wa Ni3ma anNasseer
Saifu Deen alMuwahhied


(Tekst verspreid door het ANP)

----------------

MIM: Below is the translation of the "Farewell letter from the suspect"

"The actual text of the letter that the killer of Theo van Gogh had on him"

----------------------

http://www.nrc.nl/documenten/artikel/1099572679191.html


Afscheidsbrief verdachte

De letterlijke tekst van de afscheidsbrief die de verdachte van de moord op Theo van Gogh bij zich had.

In bloed gedoopt
Dit is dan mijn laatste woord...
Door kogels doorboord...
In bloed gedoopt...
Zoals ik had gehoopt.
Ik laat een boodschap achter...
Voor jou...de vechter...
De boom van Tawheed is afwachtend...
Naar jouw bloed smachtend...
Ga de koop aan...
En Allah geeft je ruimbaan...
Hij geeft je de Tuin...
In plaats van het aardse puin.
Tegen de vijand heb ik ook wat te zeggen...
Je zal zeker het loodje leggen...
Al ga je over de hele wereld op Tour...
De dood is je op de Loer...
Op de hielen gezeten door de Ridders van de DOOD...
Die de straten kleuren met Rood.
Tegen de hypocrieten zeg ik tenslotte dit:
Wenst de DOOD of hou anders je mond en ...zit.
Beste broeders en zusters ik nader mijn einde...
Maar hiermee is het verhaal zeker niet ten einde.


(Tekst verspreid door het ANP)

-------------------------------------------------

Translation

Beila Rabinowitz- director Militant Islam Monitor

-------------------------------------

Open letter to Hirshi Ali

In the name of Allah - the BeNeficent - the Merciful

Peace and Blessings from the head of the Holy Warriors - the laughing killer Mohammed Rasoeloe Allah -(Sala Allaho alahie wa Sallam) his family and his companions who will steadfastly accompany him till on the Day of Judgement .

There is no agression except for agression against agressors.

The following:

Peace and blessings on those who follow the Leader .

This is an open letter on a fundamentalist unbeliever,Ayaan Hirsi Ali. from the Thaghoet Party VVD.

Dear Mrs Hirshi Ali,

Since your appearence in the Dutch political arena you have been constantly busy criticising Muslims and terrorising Islam with your statements. You are hereby not the first and not the last and also won't be the last to have joined the crusade against Islam.

With your attacks you have not only turned your back on the Truth, but you are also marching along the ranks of the soldiers of evil. U are not putting your hostility towards Islam under chairs and benches and therefore your masters have rewarded you with a seat in parliament. They have found in you an ally who gives them all the "powder" so that they dont have to dirty their own hands. It appears that you are blinded by your burning unbelief and in your rage you are not able to see that your are just an instrument of the real enemies of Islam.

You are being used by all the enemies of Islam to siphon all kinds of hostilities towards the most noble person (Mohammed Rasoeloe Alla).

Mrs. Hirshi Ali, I don't blame you for all of this, as a soldier of evil you are just doing your work.

The fact that you so openly spill out your evil is not because of you yourself, but the Islamic Ummah. She has as her task to resist injustice and has let evil go on and has been blissfully asleep. All of your hostility towards Islam is therefore the fault of the Islamic Ummah.

This letter is Insha Allah (God willing) an attempt to stop your evil and silence you forever.These writings will Inshallah cause your mask to fall off.

I would first like to begin by your recently launched proposal to screen Muslims regarding their ideology on job applications.

Your proposal is very interesting, even more because the implementation of has brought out the rotten face of your political masters (when of course it was honestly tested on them and they openly make their ideology known).

It is a fact that Dutch politics is dominated by many Jews and is a product of the Talmudic Schools, as is also the case with your colleagues in your political party.

Seeing as that you always propagate "the hand on one's own chest" we would first like to test this proposal on you yourself. The same politics which through it's policies has joined in the terrorism against Islam and Muslims.

I would very much like to put to you the following question:

What do you think about the fact that van Aartsen and their ideological counterparts see non Jews as not being human?

Baba Mezie 114a -114b :Only Jews are people ("Only you are called (the) people") Also see Kerithoth 6b under the sub heading ("Oil of annointing") and Berkath 56a in which Gentile (non Jews) are called women animals ( "female donkeys")

Ybamoth 92a : All Gentile children are animals

What do you think of the fact that the Mayor of Amsterdam is at the helm of and ideologie whereby Jews have to lie to non Jews? Baba Kamma 113a : Jews may use lies ("listen") to mislead gentiles .

What do you think of the fact that you are part of a government that supports a State which pleads for genocide ?

Sofarim 15, line 10 (Minor Tarcctates): This is the saying of Rabbi Simon ben Yohai: Tod shebe goyim herog) ("Even the best gentiles must be killed")

Seeing as that you are a champion of equal rights, you should, (after this knowledge has come to you) plead with your Jewish masters to reject the teachings of the Talmud. You will most likely make it a point to deliver the same plea to the Jewish community in the Netherlands.

Your appearances reveal your lack of courage now and then when you are asking for attention for your struggle. You even had the cowardice to ask Islamic children in school to choose between their creator and the constitution.

You immediately used the answer of these pure young souls to justify the arguments behind your crusade. With these hostilities you have unleashed a boomerang effect and you know that it is only a question of time until this boomerang will seal your fate.

You have the chances now, misses Hirshi Ali, once and for all to carve your own notch in the pages.

There is but one certainty in our entire existence, and that is that everything comes to an end.

A child who comes into this world and fills the universe with his first cries of life, will finally leave this world with a death rattle .

A blade of grass which can stick out of the dark earth and is touched by the sunlight and fed by falling rain , will finally rot into dust and disappear.

Death, Mrs. Hirshi Ali , is a shared theme of everything that exists. You, I and the rest of creation cannot get loose from this truth.

There will come a Day when one soul will not be able to help another soul. A Day of horrible tortures and painful tribulations which will go together with with the terrible cries being pressed out of the lungs of the unjust .Cries. Mrs. Hirshi Ali, which will cause chills to run up someones spine, and cause the hair on their head to stand straight up. People will appear to be drunk with (with fear) even though they arent drunk. On that Great Day the atmosphere will be filled with FEAR.

When the sun will be rolled up.

When the stars fall.

And when the mountains will be moved.

And when the beasts of burden will be left behind.

And when the sea will be brought to a boil.

And when all souls will be united.

And when the girl who was buried alive will be questioned.

About every sin for which she was killed.

When the pages will be flung open.

And the sky will be dripping .

And the heavens will be dripping.

An when the Djahim (Hell) will be set aflame.

And when Paradise will be brought closer by.

Then the soul will know what it has performed. (81:1-14)

On that day man will flee from his brother .

And the mother from the father.

And the woman from her children.

And everyone of them on that Day shall have an occupation which is enough for them.

Faces (of the unbelievers) will be covered with dust on that Day.

And they will be ringed in darkness.

These are the sinful unbelievers .(80:34-42)

Of course you as an unbelieving extremist dont believe in the scene which is described above. For you this is just a fictitious dramatic piece out of a Book like many. And yet, Mrs.Hirsi Ali, I would bet on my life that you will break into a SWEAT OF FEAR when you read this.

You, as unbelieving fundamentalist, of course dont believe in a Higher Power who runs the universe.

You dont believe in your heart, with with you repudiate the truth, that you must knock and ask this Higher Power for permission .

You dont believe that your tongue with with you reject this Higher Power is subservient to his laws.

U dont believe that this Higher Power grants life and Death.

If you really believed in all of this , then you would not find the following challenge a problem.

I challenge you with this letter to proof that you are right : You dont have to do much for that :

Mrs. Hirshi Ali :Wishes Death if you are really convinced that you are right.

If you accept this challenge, you will know that my Master, the Most high, has exposed you as a bearer of lies.

"If you wish death, then you are being truthful". But those who never wish to die, because of what their hands (and sins) have brought forth".

And Allah is the all knowing over the purveyors of lies .(2:94-95).

To prevent myself of having to the same wish coming to me as I wish for you, I shall wish this wish for you:

Mijn Rabb (master) give us death to give us happiness with martyrdom.Allahoemma Amien.

Mrs.Hirshi Ali and the rest of you extremist unbelievers.Islam has withstood many enemies and persecutions throughout History. Whenever pressure was put on Islam is it only a fire which fans the flames of belief. Islam like an extinct plant,which has been formed into a diamond through years of high temperatures and pressure.An extinct plant which was formed over the trials of time into the strongest precious stone on earth. A hard stone upon which will defeat any attempts to break it to pieces.

AYAAN HIRSI ALI YOU WILL BREAK YOURSELF TO PIECES ON ISLAM!

You and your friend know full well that the present day Islamic youth are raw diamonds that need to be polished, so that they can diffuse the light of Truth. Your intellectual terrorism will not prevent this, on the contrary, it will hasten this.

Islam will be victorious through the blood of the martyrs .They will spread it's light in every dark corner of this earth and it will drive evil with the sword if necessary back into it's dark hole.

This struggle which has burst forth is different then those of the past. The unbeliving fundamentalist have started it and Inshallah the true believers will end it.

There will be no mercy shown to the purveyors of injustice, only the sword will be lifted against hem.No discussions, no demonstrations, no petitions: on DEATH will separate the Truth from the Lies.

Verse: Be warned that the death that you are trying to prevent will surely find you, afterwards you will be taken back to the All Knowing and He will tell you what you attempted to do". (62:8).

And as a great Prophet once said :

"And I surely know that you, O Pharoah, will be destoyed". (17:102).

So will we use the same names and send this out ahead of us, so that the heavens and the stars will receive this news and this will be spread as a tidal wave throughout all the corners of the universe.

"I surely know that you, O America, will be destroyed ".

"I surely know that you O Europe, will be destroyed"

"I surely know that you O Holland will be destroyed"

"I surely know that you, O Hirshi Ali will be destroyed"

"I surely know that you, O unbelieving fundamentalists, will be destroyed "

Hasboena Allah wa ni3ma alwakeel.

Ni3ma al alMawla wa Ni3ma anNaseer.

Saifu Deen alMuwahhied

---------------------------------------------------------

MIM translation :

"The suspects farewell letter : This is the actual letter that the killer who is suspected of the murder of Theo Van Gogh had with him ...

---------------------------------------------------------

Drenched in blood these are my final words...

Pierced by bullets...

As I had hoped...

I am leaving a message behind...

For you ...the fighter ....

The tree of Tawheed is waiting...

And longing for your blood....

Take up the challenge....

And Allah will help you overcome....

He gives you the garden...

In place of this earthly rubble....

To the enemy I also have something to say...

You will certainly try to resist ...

But even if you go on a Tour of the world...

Death is Lurking right behind you ...

The Horsemen of DEATH are at your heels...

And the streets will be covered red with Blood ...

To the hypocrites I say will end with this :

Wish for DEATH or else keep quiet ...and sit...

Dear brothers and sisters I am nearing the end...

But with this my story is not ended....

------------------------------------------------

Politicians in Hiding (Ayaan Hirsi Ali and Geert Wilders)

http://www.timesonline.co.uk/article/0,,3-1345678,00.html

Two leading Dutch politicians known for their critical views of Islam have been taken to safe houses by police after death threats were made against them following the murder of the filmmaker Theo van Gogh.

Van Gogh, the great-great grandnephew of Vincent van Gogh, was shot and stabbed in a "ritual killing" in broad daylight in an Amsterdam street on Tuesday, with his throat slit with a butchers knife, and a five-page letter stabbed to his chest with another knife.

It was the second murder of a public figure critical of Islam in the Netherlands, two-years after the anti-immigration populist Pym Fortuyn was shot by a left-wing activist.

Police announced today that they would prosecute under anti-terrorism laws van Gogh's suspected killer, a 26-year-old Dutch-born male of Moroccan ethnic origin named Mohammed B. It would make the killing the first recognised terrorist attack on Dutch soil.

Police have also arrested eight other Islamic radicals over the killing, and have connected it with the terrorist bombing in Casablanca.

Dutch leaders issued with the death threats since the murder include: Ayaan Hirsi Ali, a Somali refugee and former Muslim who is a liberal member of the Dutch parliament and high-profile critic of Islam; Geert Wilders, a right-wing populist opposed to Turkey joining the EU; the Immigration Minister Rita Verdonk, and Job Cohen, the Mayor of Amsterdam.

Ms Hirsi Ali and Mr Wilders have both been taken to safe houses by Dutch police. Dutch newspapers reported that police are worried that the threats by telephone calls and e-mails - were evidence of a co-ordinated attempt by Islamic radicals to target politicians seen as "enemies of Islam".

The police released the note pinned to Mr van Gogh's chest, which was written in Arab and Dutch with phrases from the Koran, addressed to Ms Hirsi Ali.

It complained that the Netherlands was controlled by Jews, and called for jihad (Holy War) against infidels, America, Europe, the Netherlands and Ms Hirsi Ali. It said: "Islam will be victorious through the blood of martyrs. Only the death will separate the truth from the lies."

It was addressed to Ms Hirshi Ali, declaring: "Since you stepped into the political arena in the Netherlands you have been constantly busy terrorising Muslims and Islam with your remarks. With your apostasy you have turned your back on truth and you are marching with the ranks of evil."

Piet Hein Donner, the Dutch Justice Minister, said of the letter: "It is worrying because it gives the impression that it is not the message of an individual, but a wider organisation."

The killing has worsened already tense community relations in the Netherlands, with 30 people arrested for inciting hatred against Muslims. An internet book of condolences for Mr van Gogh had to be closed down because it became filled with 5,000 messages of anti-Islamic abuse.

Ms Verdonk recently announced that the Government would introduce a law to strip Islamic radicals with dual nationality of their Dutch passports.

There are nearly a million Muslims in the Netherlands, mainly from Morroco and Turkey, and the majority maintain dual nationality.

She said that the law would be changed "so that when a person is suspected of planning or involvement in extremism or serious crimes, we will take away their Dutch passport." Under separate proposals, imams will be required to teach about Dutch values in mosques.

Ms Verdonk said that the Netherlands had been "nave" in failing to deal with deep divisions in Dutch society. "For too long we have said we had a multi-cultural society and everyone would simply find each other. We were too nave in thinking people would exist in society together," she said.

------------------------------------------------------------

MIM: " Open letter and death threat to Geert Wilders Dutch cabinet member written by Theo Van Gogh's killer.

The writer of the pamphlet is the 26 year old suspect Mohammed B. left on the body of Theo van Gogh had written two similiar letters earlier . One of these was a death threat to the Dutch cabinet membr Geert Wilders. The document was published on the website www.Marokko.nl but has been removed. Here is the text of that letter."

MIM:Translation is below Dutch text:

---------------------------------------------------------

http://www.nrc.nl/documenten/artikel/1099722022416.html

Open brief aan Wilders

De auteur van het pamflet dat de 26-jarige verdachte Mohammed B. achterliet op het lichaam van Theo van Gogh heeft eerder twee soortgelijke brieven geschreven. In een daarvan wordt het Tweede-Kamerlid Geert Wilders met de dood bedreigd. Dat document werd gepubliceerd op de website www.Marokko.nl, maar is inmiddels verwijderd. Hieronder de tekst van deze brief.

OPEN BRIEF AAN WILDERS

In Naam van Allah de Barmhartige, de Genadevolle.

Vrede en zegeningen op de Emir van de Mujahideen, de lachende doder Mohammed Rasoeloe Allah (Salla Allaho alaihie wa Sallam), zijn familie en metgezellen en degenen die hen oprecht volgen tot aan de Dag des Oordeels.

Er is geen agressie behalve tegen de agressors.

Het volgende:

Vrede en zegeningen op ieder die de Leiding volgt.

Dit is een open brief aan de smerige poot: Wilders.

La3anaka Allah ayyoeha algabieth,

Nadat ik laatst je laatste uitspraken in de krant heb gelezen, voelde ik een enorme drang om je de volgende brief te schrijven.

Er zullen zich een paar waarheden in deze brief openbaren over het soort rotte ziel van het soort mensen die Allah's wraak verdienen. Ik herinner jou en alle Hansen en Miepen aan jullie vernietigde gelijksoortigen met de volgende verzen van Allah, de Meest Verhevene:

Het volk van Loeth loochende de Boodschappers. (Gedenk) toen hun broeder Loeth tot hen zei: "Vrezen jullie (Allah) niet? Voorwaar, ik ben voor jullie een betrouwbare Boodschapper. Vreest daarom Allah en gehoorzaamt mij. En ik vraag jullie er geen beloning voor, want mijn beloning berust alleen bij de Rabb der Werelden. Waarom benaderen jullie van de wereldbewoners de mannen? En verlaten jullie hen die jullie Rabb voor jullie als echtgenotes geschapen heeft? Jullie zijn beslist een overtredend volk!" (26:160-166)

Je moet weten Wilders, dat Allah de Boodschapper Moehammad (vzmh) heeft gestuurd met de Qor'an om jou en al jouw gelijksoortigen te waarschuwen voor de gevolgen van jullie verwerpelijke daden. Jouw voorstel om (zoals jullie dat zeggen) "radicale" Imams de vergunning of nationaliteit af te pakken (zodat ze terug kunnen worden gestuurd naar hun land van herkomst) dezelfde woorden zijn als jullie vroegere soortgenoten:

Zij zeiden: "Als jij er niet mee ophoudt, behoor jij zeker tot de verdrevenen." (26:167)

Om je nog maar eens onze haat voor jullie verwerpelijke daden te benadrukken, maken wij het vers af:

Hij zei: "Voorwaar, ik behoor tot hen die jullie daden verachten." (26:168)

De vernietiging van jouw soort en jouw eigen vernietigende einde is vervat in de volgende verzen:

Toen vernietigden Wij de anderen. En Wij deden een (vulkanische) regen op hen neerstromen, hoe slecht was de regen voor de gewaarschuwden! Voorwaar, daarin is zeker een Teken, maar de meeste van hen geloven niet. En voorwaar, jouw Rabb is zeker Hij, de Almachtige, de Meest Barmhartige. (26:172-175)

Deze boodschap wordt zeker niet allen door jou en jouw soort geloochend, maar ook door degenen die gegrepen zijn door wat zij zelf noemen: "keuze vrijheid". Het is werkelijk opzienbarend dat de mens en zijn reactie in het tijdsbestek van de menselijke geschiedenis niet is veranderd. Zo ook van degenen die meteen in de bres voor jullie criminelen springen en de boodschappers van de Waarheid slechts met de volgende argument weerspreken: "Als jullie het niet aanstaat, dan ga je toch gewoon terug naar waar je vandaan komt." Is dit niet hetzelfde als: "als je je niet integreert, dan rot je toch op?"

Alle Lof aan Allah die de onrechtvaardigen zal vernietigen. De onrechtvaardigen die in de menselijke geschiedenis niet zijn veranderd:

En degenen die ongelovig waren, zeiden tot hun Boodschappers: "Wij zullen jullie zeker uit ons land verdrijven (wij zullen zeker jullie vergunning, nationaliteit afpakken), of jullie moeten zeker terugkeren tot onze Millat (leefwijze) (of jullie moeten je integreren)" Toen openbaarde hun Rabb aan hen: "Wij zullen de onrechtplegers zekers vernietigen. (14:13)

Wilders; moge Allah je vernietigen!

De vlag van Tawheed zal ook op jouw zetel, met de wil van Allah, wapperen. Het is slechts een kwestie van tijd voordat Allah Zijn belofte aan Zijn dienaren waar maakt. Allah, de Meest Verhevene zegt:

En Wij zullen jullie na hen in het land vestigen. Dat is voor wie Mijn plaats (macht) vreest en Mijn aanzegging vreest." (14:14)

Dit zal de realiteit worden en geen enkele maatregel zal dit tegen kunnen houden. Als deze gedachte in jouw (en ieder met jouw) woede opwekt, dan zeg ik slechts wat Allah, de Meest Verhevene, mij heeft opgedragen te zeggen:

Zegt: "Sterft in jullie woede , voorwaar, Allah kent het binnenste van de harten." (3:119)


Saifu Deen alMuwahhied

-----------------------------------------------------

MIM: Translation by Beila Rabinowitz director of Militant Islam Monitor

-----------------------------

Open letter to Wilders"

In the Name of Allah the Beneficent the Most Merciful,

Peace and Blessings from the Emir of the Muhajideen, the laughing killer Mohammed Rasoeloe Allah (Saila Allaho alaithie wa Sallam) his family and companions and those who will steadfastly follow him to the Day of Judgement.

There is no agression except against agressors :

The following:

Peace and Blessings on everyone who follows the Leader:

This is an open letter to the filthy thing : Wilders.

La3anaka Allah ayyoeha aigabieth,

After reading your latest statements in the paper, I felt an enormous need to write you the following letter:

There a a few truths which have become public in this letter about the rotten souls and the kind of people who deserve the wrath of Allah. I remember you and all the Hansen and Miepen and and your destructive types with the following verses from Allah , the Most High:

The people of Loeth resisted the messengers. (Thought) when their brother Loeth said to them :"Do you not fear Allah? . Listen, for I am your trustworthy Messenger. Therefore fear Allah and obey me. I do not ask for any reward in return, because my reward rests only with the Master of the Worlds.Why do you approach the worldly dwellers of men? And leave those for whom the Master of the world has made as spouses for you ?You are certainly a disobedient people !"(26:160-166)

You must know Wilders, that Allah has sent the Messenger Mohammed (vzmh) with the Quran to warn you and your kind about the consequences of your repugnant actions. Your proposal or (as you say it ) to take away the permits and nationality of "radical" Imams (so they can be sent back to their land of origin) is the same as your previous colleagues.

They said: "If you don't stop , you will belong to those who are driven out". (26:167)

To emphasize one again our hate for your repugnant actions, we will finish the verse:

He said: "Take heed, I belong to those who despise your deeds". (26:168)

The destruction of your kind and your own destructive end is contained in the following verses :

Then We destroyed the Other. And We made a (volcanic) rain stream down upon them, so bad was the rain for those who were warned! Take heed , there is surely a Sign for those who don't believe. And take heed, your master is surely Him, the All Powerful , the most Beneficent" ( 26:172-175)

This message will certainly not only be disregarded by you and your kind, but also by those who are gripped by what they themselves call "free choice" . It is really remarkable that people and their reactions have not changed in the course of human history . It is also the case of those who immediately jump into the ranks of those criminals who can only speak against the Truth with the following arguments: "If you dont fit in, then just go back to where you came from". Is this not the same as "if you yourselves don't integrate - then just get out of here ?".

All praise unto Allah who shall destroy all the purveyors of injustice: The unjust who have not changed in the course of human history":

And those who were unbelievers, said to the Messengers : "We will surely drive you out of our land (we will take away your permits and your nationality )or you have to return to our Millat (way of life) (or you have to integrate) ".Then the master appeared to them and said: "We will surely destroy the purveyors of injustice".(14:13)

Wilders: May Allah destroy you !

The flag of Tawheed will also, with Allah's will, wave in your place . It is only a question of time before Allah makes good on His promise to His servants. Allah, the most high said :

And after them We will settle you in the land. This is those who fear My place (power) and who fear My commands". (14:14)

This will become the reality and no measures will be able to stop it. If these thoughts enrage you and your kind , then I will say what Allah , the Most High, has commanded me to say :

Verse: "Die in your rage , take heed, Allah knows what is in the heart". (3:119)

Saifu Deen alMuwahhied

-------------------------------------------------------------------------------------.

Article in the NRC Handelsblad : Radical Elements must be surpressed

'Radicale elementen de kop indrukken'

Als mensen met een beroep op een heilig boek anderen gaan afslachten, dan moet de overheid ingrijpen, stelt CDA-fractievoorzitter Mxime Verhagen.


Door onze redacteur Egbert Kalse

DEN HAAG, 6 NOV. ,,Dat is toch echt de omgekeerde wereld." CDA-fractievoorzitter Mxime Verhagen heeft er geen goed woord voor over. Feit dat het bestuur van de El Tawheed moskee in Amsterdam hm nu verwijt mensen bang te maken en vanwege zijn stelling dat de moskee moet worden gesloten, deert hem niet. ,,Er moet een strafrechtelijk onderzoek naar die moskee gedaan worden. De El Tawheed wordt gefinancierd met terrorismegeld en er is daar een geschiedenis van oproepen tot geweld en radicalisme", zegt Verhagen. Hij maakt zich grote zorgen over het klimaat in Nederland. ,,Blijkbaar zijn er groepen in Nederland die zo geradicaliseerd zijn dat ze mensen afslachten."

Het kabinet heeft gisteren een aantal voorstellen gedaan om radicaal moslimextremisme aan te pakken. Gaan die ver genoeg?

,,De kern is dat je moet optreden als er een grens wordt overschreden. Onder het mom van tolerantie en verdraagzaamheid is te lang geaarzeld om radicaal extremisme aan te pakken. Ik heb al in april, naar aanleiding van de aanslagen in Madrid gezegd: veiligheid moet boven privacy gaan."

Maar dat was al in april. Is er sindsdien genoeg gebeurt om dit soort zaken te voorkomen?

,,Het kabinet is nog bezig. Ik heb toen ook gezegd: We moeten naar een weerbare democratie. Kijk eens naar hoe er in Duitsland gewerkt wordt. Om de grondrechten van onze rechtstaat te kunnen behouden, moet je bij misbruik van die grondrechten ze tijdelijk of permanent af kunnen nemen. Als binnen de vrijheid van godsdienst er instituten worden opgericht om die vrijheid af te nemen en om aan te zetten tot haat, dan is er een grens gepasseerd. Dan mag je mensen of instanties die grondrechten afnemen, zoals de El Tawheed moskee. Dat moet goed onderzocht worden."

In hoeverre mag een overheid ingrijpen in de godsdienstbeleving van mensen?

,,Het probleem is niet de godsdienstbeleving an sich. Er is niets mis met de Bijbel, of de Koran, of kerken en moskeen. Dat zijn elementen in onze samenleving die bij kunnen dragen aan gemeenschappelijke normen en waarden. Als er echter mensen zijn die met een beroep op die heilige boeken andere mensen gaan afslachten, dan ligt daar een taak voor de overheid. Juist om de meerderheid in staat te stellen het grondrecht van de vrijheid van godsdienst te kunnen blijven genieten, moet je optreden tegen uitwassen."

VVD-fractievoorzitter Van Aartsen zegt dat de overheid kritiek op de Koran zou moeten stimuleren. Geldt dat wat u betreft ook voor de Bijbel?

,,Zeker, in een open samenleving moet je altijd kritiek en discussie kunnen hebben. Je hoort wel eens mensen die zeggen: kijk eens wat er in de Bijbel staat, dat kan toch niet. Maar denk maar niet dat er in kerken gezegd wordt: slacht ze af, dood ze. Het boek is het probleem niet, het gaat erom wat mensen op basis daarvan doen."

Draagt de manier waarop iemand als Hirsi Ali de discussie voert bij aan eenheid, of polariseert die juist?

,,Ik voer het debat op een andere manier, maar ik vind niet dat een discussie, hoe je hem ook voert, uiteindelijk mag leiden tot een moordaanslag of een doodsbedreiging zoals nu bij Hirsi Ali gebeurd is. Er is een verschil tussen kritiek hebben op ontwikkelingen en religieuze onverdraagzaamheid. Je moet radicale elementen de kop indrukken, dat is beter dan tweespalt zaaien. Dus als kinderen in de Amsterdamse Diamantbuurt een gezin wegpesten, moet je dat niet vergoelijken. Juist daar ligt een taak voor de overheid en voor scholen en religieuze instellingen om daar wat aan te doen. We moeten allemaal onze eigen verantwoordelijkheden nemen, we zijn lang genoeg te tolerant geweest."

----------------------------------------------------------------------------

http://www.telegraaf.nl/binnenland/15329121/Marokkanen_spugen_op_portret_Van_Gogh.html

Moroccans spit on the Portrait of Van Gogh

AMSTERDAM - Een levensgroot portret ter nagedachtenis aan Theo van Gogh in de Amsterdamse Warmoesstraat is gistermiddag beschimpt en bespuugd door Marokkaanse jongeren.

Marokkanen spugen op portret Van Gogh

Direct na zijn gewelddadige dood greep spuitbus- en graffitikunstenaar Donovan Spaanstra (33) naar de spuitbus en schilderde een levensgroot portret op de gevel van een pand in de Warmoesstraat. "Voor een kunstenaar, van een kunstenaar. En Van Gogh heeft hier duizenden malen gelopen", legt Spaanstra zijn eerbetoon uit. Spaanstra kon het nieuws van de moord op Van Gogh amper bevatten. "Er is een kunstenaar iets vreselijks aangedaan. Hij is gedood om zijn woorden en kunst." De artiest plukte een foto van de filmmaker van internet en ging onder luid applaus van omstanders aan het werk. Niet iedereen kon het spontane eerbetoon echter waarderen. Spaanstra zelf werd tijdens het schilderen lastig gevallen door Marokkaanse jongeren: "Ze schreeuwden: 'Hamas, Hamas'. Ze waren echt heel pissig. Ze hebben zelfs op het portret gespuugd. Praten over wat er is gebeurd wilden ze niet."

Er klonken in de Warmoesstraat ook andere geluiden: applaus, instemming en verdriet. Voor het portret liggen inmiddels vele bloemen.

---------------------------------------

Printer-friendly version   Email this item to a friend