Home      |      Weblog      |      Articles      |      Satire      |      Links      |      About      |      Contact


Militant Islam Monitor > Articles > Uproar after Dutch Labour party minister says Islamic Holland inevitable - Muslim parliamentarian calls prospect "fantastic"

Uproar after Dutch Labour party minister says Islamic Holland inevitable - Muslim parliamentarian calls prospect "fantastic"

July 16, 2007

MIM: "The Party of Freedom head Geert Wilders commented "Vogelaar apparently wants to be the champion of the Muslims. That is the last thing that we need. Islam is the biggest danger we have in The Netherlands."

http://www.volkskrant.nl/binnenland/article445245.ece/Ophef_over_islamvisie_van_Vogelaar

Ophef over islamvisie van Vogelaar

Van onze verslaggever Ron Meerhof

PVV en VVD reageren zeer afwijzend en spreken van een teruggang naar de jaren tachtig in het denken over integratie. Coalitiepartner ChristenUnie is ‘bezorgd' over de visie van de minister op religies. De PvdA hield zich stil. Alleen Kamerlid Bouchibti zei de visie van de minister ‘fantastisch' te vinden.

PVV en VVD reageren zeer afwijzend en spreken van een teruggang naar de jaren tachtig in het denken over integratie. Coalitiepartner ChristenUnie is ‘bezorgd' over de visie van de minister op religies. De PvdA hield zich stil. Alleen Kamerlid Bouchibti zei de visie van de minister ‘fantastisch' te vinden.

Vogelaar wil een einde maken aan ‘het negativisme en angst voor de islam', zegt ze in het interview. Die is volgens haar vooral ontstaan doordat mensen islamfundamentalisme gelijkstellen aan terrorisme. Ze ontwaart een groeiende kloof die ze toeschrijft aan de voorgaande kabinetten-Balkenende. Die zijn te weinig in gesprek gegaan met de samenleving.

Nederland zal met fundamentalisme moeten leren leven, stelt de minister. ‘Binnen het protestantisme en katholicisme zijn ook stromingen waarbij ik af en toe mijn wenkbrauwen frons en vast moet stellen dat dit bij onze wortels van onze samenleving hoort. De SGP huldigt standpunten over homoseksualiteit en vrouwen die niet de mijne zijn.'

En: ‘Eeuwen geleden kwam de Joodse gemeenschap naar Nederland en nu zeggen we: Nederland is een land gevormd door joods-christelijke tradities.' Zo zal het met de islam ook gaan, denkt ze.

‘Ze slaat de plank volkomen mis', reageert VVD-leider Rutte. ‘Het christendom en de bijbel zijn nou eenmaal joods en christelijk. Dat heeft niets met joodse immigratie te maken. Verder lijkt het wel of Bolkestein en de discussies van de jaren negentig nooit bestaan hebben.'

‘Vogelaar schenkt zulke slappe thee dat immigranten zometeen wéér niet weten wat er van ze verwacht wordt. Haar teneur is dat wij ons maar moeten aanpassen aan de nieuwkomers. Een absurd interview. Ik wil een reactie van Balkenende.'

Balkenende reageert niet, maar coalitiepartner ChristenUnie laat weten zich zorgen te maken over de vergelijkingen tussen religies die de minister trekt. ‘Dat is een miskenning van de verschillen', aldus Kamerlid Ed Anker.

Rutte steunt de christelijke partijen. ‘De opmerking over de SGP is een drogredenering. Zo beledigend. Hoe kún je dat beweren?'

PVV-leider Wilders: ‘Vogelaar wil blijkbaar de advocaat van de moslims zijn. Dat is wel het laatste wat we nodig hebben. De islam is het grootste gevaar dat we in Nederland hebben.'

-------------

Minister Vogelaar, op blote voeten, in de El Mohsinin-moskee in Den Haag, tijdens een werkbezoek eerder dit jaar.FOTO Peter Franken

MIM: The interview with intergration minister Ella Vogelaar "Help Islam take root in Holland"

'Help de islam zich te wortelen in Nederland'

Cees van der Laan Ella Vogelaar heeft als minister van integratie de taak om de kloof tussen moslims en andere Nederlanders te verkleinen. Samen met de Italiaanse minister van binnenlandse zaken Giuliano Amato woonde ze deze week in Rome een seminar over de islam en integratie bij. Na afloop sprak Trouw met haar.

Italië telt net als Nederland circa een miljoen moslims, maar met een bevolking van bijna 58 miljoen inwoners vallen ze nauwelijks op. 'Zwarte' scholen bestaan vrijwel niet, het moslimterrorisme is aan Italië voorbij gegaan en het katholicisme is de dominante religieuze stroming. Toch zegt minister Amato, een zwierig pratende, populair politicus: „We moeten niet in handen van God leggen wat we zelf kunnen doen. Conflicten tussen culturen mogen geen conflicten tussen godsdiensten worden."

Vandaar dat recent onder zijn verantwoordelijkheid een handvest verscheen voor burgerschap en integratie, een opsomming van rechten en plichten van Italiaanse burgers. Het wordt onder meer verspreid op scholen. Er staat in dat iedereen goed Italiaans moet spreken en kennis moet hebben van de Italiaanse geschiedenis en cultuur. Maar ook het recht op het dragen van religieuze symbolen en kledingstukken. Het handvest werd opgesteld met medewerking van moslimorganisaties en moslimwetenschappers.

Vogelaar: „Ik werd aangenaam verrast door de concrete uitspraken over wat wel en niet geaccepteerd wordt, de on-onderhandelbaarheid van de grondwet én de positie en rechten van vrouwen, bijvoorbeeld tegen vrouwenmishandeling en tegen polygamie. Deze uitspraken waren er op voorspraak van organisaties van moslimvrouwen in opgenomen, vertelde Amato mij."

Kun je zo'n handvest ook introduceren in Nederland?

„Ja, dat is heel goed mogelijk, we denken erover na in het kabinet. Het is een instrument dat een rol kan spelen in het ontwikkelen van gemeenschappelijke waarden en normen. Van belang is wel dat dit niet gebeurt in een kamertje met een aantal geleerden, maar dat je een proces organiseert waar behoorlijk wat groepen bij betrokken zijn en dat het ook door de gemeenschap wordt gedragen."

Critici beschuldigen u van multiculturalisme. U zou alle culturen gelijkwaardig achten, terwijl in de islamitische cultuur vrouwen onderdrukt worden? Aanleiding was onder andere dat u de boerka niet wilde verbieden.

„Beelden hè, die bestaan over heel veel mensen, dus ook over mij. Ik was koud acht uur minister toen mij de vraag werd gesteld. Voor mij is het een symbool van onderdrukking van vrouwen, maar juridisch ligt het ingewikkeld. Een algemeen verbod tegen de boerka is in strijd met een aantal grondrechten. Dat blijkt ook uit het advies dat het vorige kabinet naar de Tweede Kamer stuurde."

,,Toen de ophef ontstond dacht ik: wat gebeurt hier? Al die e-mails die ik kreeg, de media die erop sprongen. De ophef over de boerka staat niet op zichzelf. Het gaat breder en dieper, er heerst angst voor de islam, luidde mijn conclusie. Dat heeft volgens mij heel erg te maken met het idee dat islam-fundamentalisme terrorisme is. Dat tritsje wordt dan gemaakt. Nou ja, dat heeft mij tot de gedachte gebracht: daar moeten we iets mee. Er wonen een miljoen moslims in Nederland en het is daarmee een grote godsdienstige stroming in de Nederlandse samenleving. Dan is het ontzettend belangrijk het beeld van die trits te nuanceren. Om duidelijk te maken dat het voor 95 procent van de moslims niet geldt. Ik wil een einde maken aan het negativisme en angst voor de islam, juist omdat moslims ook burgers zijn van dit land."

Zijn de vorige kabinetten-Balkenende niet verantwoordelijk voor het ontstaan van die kloof? De toon was vaak hard.

„Ik denk dat we met elkaar inderdaad te weinig het gesprek zijn aangegaan. En daarin spelen kabinetten een rol. Maar niet alleen, wij allen in de samenleving, hebben daarin een verantwoordelijkheid, ook de media. Je moet dit uiteraard wel in het perspectief plaatsen van de aanslagen in Amerika, Madrid, Londen, de opkomst van Pim Fortuyn met zijn harde islamkritiek, de moord op Van Gogh en ga maar door."

Uw voorganger, Rita Verdonk, maakte een hoop kabaal toen ze geen hand kreeg van een Haagse imam. Hoe zou u gereageerd hebben?

„Ik zou er minder kabaal over maken en het anders aanpakken, ik zou het bespreekbaar maken. Het is mij overigens ook overkomen. Het gebeurde bij één van de bezoeken aan de veertig wijken, aan Bos en Lommer in Amsterdam. Een van de Marokkaanse jongens zei: 'Sorry, ik mag u geen hand geven van mijn geloof.' Hij was net in Mekka geweest. Nou dat doet wel wat met mij, daar had ik dubbele gevoelens over."

„Later kwamen we er in het gesprek op terug. Aan de ene kant was ik blij dat hij het uitlegde, maar aan de andere kant voelde ik mij afgewezen. Het werd toen even een serieus incident, omdat ik de discussie aanging. Een andere jongen vertelde: 'Over het handen geven wordt verschillend gedacht. Ik ben ook in Mekka geweest, maar ik geef u wel een hand."'

„Het bijzondere was dat dit gebeurde in een kleine ruimte, waar boven de jongen die mij geen hand wilde geven een affiche hing van een vrouw met een half ontbloot bovenlichaam. Eén borst was te zien. Ik dacht: dit is dus de Nederlandse samenleving, deze werkelijkheden bestaan allebei. De jongen en de blote mevrouw op het affiche, ik vond het een prachtig symbool van onze samenleving en dat moeten we ook onder ogen zien."

Met uw uitspraak dat er angst is voor de islam legt u de verantwoordelijkheid voor de kloof bij niet-moslims?

„Ja, ook. De rapporten van het Sociaal Cultureel Planbureau melden een steeds groter wordende kloof, er zijn steeds minder contacten tussen de bevolkingsgroepen. Mensen leven langs elkaar heen. De vraag is vervolgens: hoe pak je dit aan? De ervaring leert dat als je grote debatten organiseert je eerder polariseert dan bindt. Debatten houd je om meningen te scherpen. We zoeken de oplossing in kleinschalige ontmoetingen, op grond van gemeenschappelijke belangen en interesses, bijvoorbeeld op scholen, sportverenigingen, portieken, straten en wijken. Houd het concreet en grijp niet te hoog, dat is ook wat we hoorden bij onze bezoeken aan de veertig wijken. Dus als mensen zich in gemeenschappelijke portieken blauw ergeren aan elkaar, probeer daar dan iets te betekenen."

Deelt u de enkele jaren geleden uitsproken opvatting van premier Balkenende dat 'islamitische scholen gevangenissen van achterstand' zijn?

„Het is een feit dat op islamitische scholen allemaal allochtone kinderen zitten waarvan een flink deel achterstand heeft. Dat vind ik niet zo'n goede ontwikkeling. Mijn voorkeur zou zijn dat kinderen naar scholen in de buurt gaan, omdat ze daar andere kinderen tegen komen. Ik zal dat altijd tegen islamitische ouders zeggen, maar tegelijkertijd kan ik ze het recht niet ontzeggen hun kinderen naar islamitische scholen te sturen."

„Dat is het ingewikkelde van onze samenleving, dat hoort bij de vrijheid van onderwijs. Iedere groep, of het nou protestanten, katholieken, Vrije School-aanhangers of moslims zijn, heeft recht op een eigen school. Wil je dat veranderen, dan moet je een discussie beginnen over artikel 23 van de grondwet, waarin de vrijheid van onderwijs is geregeld."

Daar wilt u uw vingers niet aan branden?

„Het is sowieso niet mijn eerste verantwoordelijkheid. Ik voel er niet zoveel voor om een eindeloos principieel, ideologisch debat te gaan voeren, waarvan je weet dat het tot ontzettende verdeeldheid gaat leiden, terwijl de werkelijkheid niet zal veranderen."

Uw voorganger, minister Verdonk, wilde als minister van integratie het debat aanjagen, onderwerpen op de politieke agenda krijgen. Hoe ziet u uw positie?

„Ik ben vooral van de handjes laten wapperen. Zorgen dat zaken tot stand worden gebracht en verbeteren waar ik dat nodig acht. Maar als het gaat om de positie van de islam en moslims in de Nederlandse samenleving, dan vind ik het de moeite waard dat te agenderen."

U wilt opkomen voor de moslims?

„Ik denk niet in termen van opkomen voor de moslims, maar in termen van feiten onder ogen zien. De islam is één van de grote godsdienstige stromingen in Nederland, moslims zullen hier niet meer weggaan. Er zullen eerder meer moslims bijkomen. Ik wil helpen dat ze zich hier thuis voelen, islam en moslims moeten zich hier kunnen wortelen."

Wat bedoelt u daarmee?

„Nederland is een samenleving die gevormd is op basis van joods-christelijke tradities. Dat zijn onze wortels. Als je ervan uit gaat dat een substantiële bevolkingsgroep andere tradities, een andere religie, brengt, dan zie ik dat als een wederzijds proces. Enerzijds zal de islam door de Europese cultuur en tradities beïnvloed worden en niet hetzelfde blijven. Anderzijds is het belangrijk dat zo'n grote groep zich wortelt in onze samenleving, er een onlosmakelijk onderdeel van wordt. Eeuwen geleden kwam de Joodse gemeenschap naar Nederland en nu zeggen we: Nederland is een land gevormd door joods-christelijke tradities. En ik kan me voorstellen dat we een vergelijkbaar proces krijgen met de islam."

We zullen ooit zeggen: Nederland is een land van joods-christelijke-islamitische tradities?

„Ja, dat kan ik me voorstellen, maar daar gaan wel een paar eeuwen overheen."

Daarmee zegt u ook: we zullen met de rafelige kanten van de islam, fundamentalisme, leren leven en accepteren?

„Ja, maar binnen het protestantisme en katholicisme zijn ook stromingen waarbij ik af en toe mijn wenkbrauwen frons en vast moet stellen dat dit bij onze wortels van onze samenleving hoort. De SGP huldigt standpunten, over homoseksualiteit en vrouwen, die niet de mijne zijn."

Maar die blazen geen mensen op.

„Volstrekt verwerpelijk. Dat moeten we bestrijden. Dat gezegd hebbende moeten we er vanuit gaan dat we dit soort extremen in onze samenleving hebben en in iedere religie. Dit heeft de geschiedenis ons ook geleerd."

Er ontstond recent ophef over de twee miljoen euro die de gemeente Amsterdam aan de Turkse moslimorganisatie Milli Görüs gaf om de bouw van een liberale moskee mogelijk te maken. Nu zit er een conservatieve club. Ging de gemeente hiermee niet veel te ver?

„Preciezer geformuleerd: het ging om een erfpachtconstructie, die niet zo uitzonderlijk was als wat wordt beweerd. Het was een goed bedoelde actie, maar je ziet tegelijkertijd ook hoe risicovol het is."

Moet de overheid zich niet onthouden van dergelijke steun, vanwege de scheiding tussen kerk en staat?

„Nee, ik heb er geen principieel bezwaar tegen. Je subsidieert niet de religieuze activiteit, dan zou je de grens overgaan, maar de sociaal-maatschappelijke doelen."

,,Ik was onlangs in Amsterdam Zuidoost waar veel Afrikaanse kerken in parkeergarages zitten, in redelijk erbarmelijke omstandigheden. Daar wordt nu een prachtig gebouw neergezet, De Kandelaar, met steun van ESF-subsidies en woningbouwcorporaties. Vijf kerken gaan daar religieuze ruimtes huren die ze eventueel later kunnen kopen. Ik denk dat het ontzettend goed is. Want deze kerken zijn sociaal-maatschappelijk zeer actief. Ze bieden huiswerkbegeleiding, vrouwenorganisaties kunnen er terecht, er is kinderopvang en ze doen aan ouderenzorg. Er is zelfs een café. Het zijn 'brede' kerken, die veel meer bieden dan alleen een kerkdienst. Ze bevorderen daarmee de integratie. Ditzelfde geldt voor moskeeën. Die bieden ook vaak uiteenlopende activiteiten."

U gaat het stimuleren?

„Ik vind niet dat ik het moet stimuleren, ik juich het ook niet toe maar ik heb er geen bezwaar tegen dat gemeenten dit doen. Het gaat erom dat de samenleving verandert door de komst van nieuwe bewoners en nieuwe religies. Je kan wel denken: we pakken dit op de oude traditionele manier aan, zoals de relaties die we onderhielden met katholieke en protestantse kerken, maar in die kerken zitten nu soms moskeeën. Ik bedoel er mee te zeggen dat er maatschappelijke verschuivingen gaande zijn en als lokale overheid moet je er over nadenken hoe je op die veranderingen wilt reageren. Wat kun je voor die groepen betekenen? Het zijn je eigen burgers. En dan kan het betekenen dat je bepaalde activiteiten financieel steunt."

U zoekt praktische antwoorden voor soms ingewikkelde problemen?

„Ik ben een praktisch mens. Laat mij maar de minister van werkzame oplossingen zijn."

http://www.trouw.nl/deverdieping/overigeartikelen/article750192.ece/Help_de_islam_zich_te_wortelen_in_Nederland

------------------------

MIM: The right wing assails Vogelaar

http://www.trouw.nl/hetnieuws/nederland/article751354.ece/Rechts_valt_over_Vogelaar_heen__

Rechts valt over Vogelaar heen

PVV en VVD beschuldigen minister wegens uitspraken over islam van cultuurrelativisme Ruud van Heese, redactie politiek PVV-leider Wilders 'viel van zijn stoel', VVD-collega Rutte is 'verbijsterd'. Wat heeft minister Vogelaar gezegd dat zij zo heftig reageren?

De minister voor wonen, wijken en integratie stelde zaterdag in Trouw vast dat de islam zich in de Nederlandse samenleving heeft genesteld. Op de lange duur staat de Nederlandse cultuur in een joods-christelijke-islamitische traditie. Zij vergelijkt het met de inbreng van de joodse gemeenschap. „Eeuwen geleden kwam die naar Nederland en nu zeggen we: Nederland is gevormd door joods-christelijke tradities. Ik kan me voorstellen dat we een vergelijkbaar proces krijgen met de islam", aldus Vogelaar, die af wil van het negativisme jegens en de angst voor de islam.

Dat valt helemaal verkeerd bij Wilders en Rutte. Zij vinden de uitlatingen 'gevaarlijk'. De minister maakt zich in hun ogen schuldig aan onverantwoord cultuurrelativisme, door de Nederlands-westerse cultuur niet boven de islamitische te plaatsen.

Wilders vindt de Nederlands-westerse cultuur 'vele malen beter en beschaafder dan de achterlijke islamitische cultuur en traditie'. Hij eist dat Vogelaar haar uitspraken terugneemt. Zo niet, dan zal hij aandringen op haar aftreden.

Rutte gebruikt geen negatieve kwalificaties over de islam. Maar ook hij vindt het een 'gevaarlijke ontwikkeling dat het cultuurrelativisme weer helemaal terug is in de Nederlandse politiek'. „Nederland heeft geen islamitische traditie. Natuurlijk niet. Daar moet je duidelijk over zijn."

Nu heeft Vogelaar dát ook niet gezegd. Zij heeft de verwachting uitgesproken dat over enkele eeuwen de islamitische traditie deel zal uitmaken van het mengsel dat dan de Nederlandse cultuur zal vormen, zoals nu de joodse en christelijke tradities dat al doen. Haar verre toekomstbeeld grondt ze op de realiteit dat Nederland inmiddels rond de 1 miljoen moslims telt.

Nu kan bij een politiek gevoelig onderwerp – en dat is integratie nog steeds – alleen al het benoemen van de realiteit heftige reacties oproepen. Nu overkomt het Vogelaar. Minister Roger van Boxtel (D66) voor integratie overkwam het eind 1998 toen hij in een nota het een 'onmiskenbaar feit' noemde dat Nederland een immigratieland was geworden.

De VVD reageerde furieus. De liberalen eisten van hun geestverwante minister van buitenlandse zaken, Jozias van Aartsen, dat die alle diplomatieke posten opdracht zou geven om aan de hele wereld te laten weten dat Nederland geen immigratieland was, en dat mensen zich vooral niet uitgenodigd moesten voelen op het vliegtuig te stappen. De rest van de Tweede Kamer begreep niets van alle ophef bij de VVD.

CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg doet dat deze keer evenmin. De verontwaardigde reacties van PVV en VVD betitelt ze als 'spasme.' „Het is goed zoals Vogelaar het omschrijft", zegt ze. Eén nuance wil ze wel aanbrengen. „Haar benadering is ietsje multicultureler dan doorgaans die van ons. Vogelaar zou iets meer nadruk hebben mogen leggen op het ritsmodel. Mensen moeten nieuwkomers de ruimte geven om in te voegen. Maar er is maar één hoofdbaan waarop dat kan: dat is de Nederlandse democratische rechtsorde."

---------------------------

MIM: The minister made a comparision between the contribution of the Jewish community and Dutch culture: Centuries ago the Jewish community came to Holland and we say "This country was changed by Jewish Christian traditions. I can imagine that we get a similiar process with Islam".

http://www.trouw.nl/hetnieuws/nederland/article750243.ece/Vogelaar_Islam_wordt_deel_van_onze_cultuur

Vogelaar: Islam wordt deel van onze cultuur

'Weg met de angst voor de islam' Cees van der Laan -- De islamitische cultuur nestelt zich zo diepgaand in de Nederlandse samenleving dat op de lange duur gesproken kan worden van een land dat uitgaat van een 'joods-christelijke-islamitische traditie'. Ella Vogelaar: „Moslims gaan hier niet meer weg." | FOTO JÖRGEN CARIS, TROUWDat zegt Ella Vogelaar (PvdA) vandaag in een interview met Trouw. De minister voor wonen, wijken en integratie hoopt een einde te maken aan 'het negativisme en de angst voor de islam'. „Ik wil moslims helpen zich hier thuis te voelen. Islam en moslims moeten zich hier kunnen wortelen, juist omdat moslims ook burgers zijn van dit land." Vogelaar heeft er dan ook geen problemen mee als de (lokale) overheid steun geeft, ook financiële, aan religieuze instellingen van nieuwe Nederlanders. „Zolang je sociaal-maatschappelijke doelen subsidieert, en geen religieuze activiteiten. Anders zou je een grens overgaan." Vogelaar geeft met haar uitspraken een heel ander signaal af naar moslimgroeperingen dan diverse politici in de afgelopen jaren. Vanaf het begin van de kabinetten-Balkenende, in 2002, stond het beleid in het teken van aanpassing aan de Nederlandse normen en waarden. Ofschoon de minister niet af wil van de verplichting tot inburgeren en het leren van de Nederlandse taal, spreek zij nu van een 'wederzijds proces' waarbij culturen elkaar beïnvloeden en stimuleren. „Het is belangrijk dat zo'n grote groep zich wortelt in onze samenleving, er een onlosmakelijk onderdeel van wordt", aldus Vogelaar. De minister maakt een vergelijking met de inbreng van de joodse gemeenschap in de Nederlandse cultuur. „Eeuwen geleden kwam de joodse gemeenschap naar Nederland en nu zeggen we: Nederland is een land dat is gevormd door joods-christelijke tradities. Ik kan me voorstellen dat we een vergelijkbaar proces krijgen met de islam."

---------------------------------------

MIM: Not surprisingly Muslims in Holland are praising Vogelaar's dhimmitude in acknowledging that the Dutch are going to accomodate Islam and lauding her because she has admitted that "Holland is a mix of cultures".

The aptly named Jihad Alarichi, was outraged that Minister Rutte dared to assert that Dutch culture should be the norm in Holland:

" How dare he put Dutch -Western culture above Islam? Where does that feeling of superiority come from? And if he claims that Holland doe not have an Islamic tradition than he ignores our parents, who are living here for years".

Moslims prijzen visie van minister Vogelaar

'Eindelijk iemand die positief denkt' Rob Pietersen Moslims roemen de matigende toon van minister Vogelaar. 'Nederland is nu al een mengelmoes van culturen.' Alariachi: „Politieke spelletjes." | FOTO FRISO SPOELSTRA, HHDe uitspraken die minister Vogelaar zaterdag deed in een vraaggesprek met deze krant, vonden óók bijval. Bijvoorbeeld in moslimkringen. „Als je vijf jaar lang te horen krijgt dat je nog minder waard bent dan een hond, dan is dit goed nieuws."

„Het beste nieuws van de afgelopen tijd", vindt Mustafa Hamurcu, secretaris van Milli Görüs Noord Nederland. „Eindelijk iemand die het positief benadert in plaats van al dat gepolariseer in de sfeer van Verdonk. Mijn zaterdag kon niet meer stuk. Zelfs niet door de reacties van Wilders, Rutte en al die anderen."

„Een eerste stap in de goede richting", vervolgt hij namens de Turks-islamitische stichting. „Als steeds meer mensen de boodschap van Vogelaar durven uit te dragen, zal de spanning eindelijk een beetje afnemen en gaan we langzaam maar zeker naar één samenleving, waarin iedereen dezelfde rechten en plichten heeft. Een samenleving waarin moslims niet bij voorbaat schuldig zijn."

Minister Vogelaar van wonen, wijken en integratie zei in Trouw positief te kijken tegen een toekomstige joods-christelijk-islamitische traditie in Nederland. „Maar daar gaan wel een paar eeuwen overheen". Zij vindt dat Nederland de islam dient te omarmen en moet helpen zich hier te wortelen.

Hamurcu: „Eerste stap." | FOTO WERRY CRONE, TROUWDriss El Boujoufi, voorzitter van Contactorgaan Moslims en Overheid, verwondert zich over de reacties: „Ik ben al 42 jaar in Nederland, maar voor mij blijft het steeds weer een vreemd spelletje. Kijk om je heen: de islam maakt toch deel uit van deze samenleving? Iedereen kan het zien, maar het blijkt dat niet iedereen het wil horen. Volgens mij heeft de minister helemaal niets raars gezegd."

„Er gaat al veertig jaar subsidie naar moslimkunst, er wordt al decennialang geïnvesteerd in minderheden. Maar als een minister het benoemt, is het land te klein", aldus de Marokkaan. „Zo gaat het de afgelopen jaren steeds. En zo zal het de komende jaren ook wel gaan. Ik verwijt Wilders, de VVD en de christelijke partijen niets. Ze hebben hun achterban. En ze moeten beschermen wat van hen is."

„Maar Nederland is in 42 jaar ook een deel van mij geworden. Ik ben moslim, soms met liberale ideeën, maar op andere gebieden, misschien zelfs zonder er altijd bewust van te zijn, met christelijke idealen. Ik pik overal het goede uit. En ik zie overal om me heen hetzelfde gebeuren. We maken hier in Nederland een mooie mengelmoes van culturen en religies. En of je het nu zegt of dat je er liever over blijft zwijgen: ik zie het hier al 42 jaar die kant op gaan."

Jihad Alariachi, één van de Meiden van Halal, hoorde tijdens haar vakantie in Marokko van alle commotie: „Toen ik het interview met Vogelaar las, dacht ik: eindelijk iemand die intelligent is en niet naar afkomst of religie kijkt, maar naar feiten en de wet. Maar natuurlijk valt iedereen haar weer aan, mensen lezen alleen hoe ze het willen lezen. Zo'n reactie van Geert Wilders zie je aankomen; die neem ik allang niet meer serieus. Hij wil niet eens met ons in discussie gaan, de slapjanus. Ik verbaas me wel over Rutte. Hoe durft hij de Nederlands-westerse cultuur boven de islamitische te plaatsen? Waar komt dat superioriteitsgevoel vandaan? En als hij beweert dat Nederland geen islamitische traditie heeft, dan negeert hij onze ouders, die hier al jaren wonen.".

„Ook Rutte vertelt lariekoek. Hij moest beter weten,", vervolgt Alariachi. „Maar zoals meneer El Boujoufi al aangaf, Rutte moet zijn achterban tevreden houden. Wat een vies spelletje is de politiek toch."

MIM: Amsterdam Mayor Joop Cohen is doing his bit for dhimmitude and the Islamisation of Holland. In a recent pamphlet he pleaded for ".moderation". The mayor was criticised by murdered film maker Theo van Gogh for his position that whatever the cost he intended "to hold things together". This attitude was reiterated by Cohen who wrote:"We are all sitting in the same boat - and we have to manage together. Sometimes it is nice, sometimes it is not so nice, but it is always exciting".

Bij zijn aantreden als burgemeester beloofde Cohen zich in te zetten door onderling overleg, door draagvlak te creëren en ‘de boel bij elkaar te houden'. Die aanpak bracht hem op de tweede plek van ranglijst van de beste burgemeesters ter wereld en leverde hem de kwalificatie ‘held' op van het Amerikaanse tijdschrift Time.

In Nederland kwam de aanpak Cohen bij herhaling op stevige kritiek te staan. Vooral na de moord op Theo van Gogh werden vraagtekens gezet bij zijn ‘de boel bij elkaar houden'-beleid, omdat het te soft zou zijn.

‘Hoe we het ook wenden of keren: in de moderne stad is de samenleving van verschillende groepen en culturen een feit', schrijft Cohen volgens de uitgever in zijn pamflet. ‘We zitten met zijn allen in hetzelfde schuitje en we zullen het met elkaar moeten doen. Soms is dat leuk, soms is dat moeilijk, spannend is het haast altijd.'

Printer-friendly version   Email this item to a friend