Home      |      Weblog      |      Articles      |      Satire      |      Links      |      About      |      Contact


Militant Islam Monitor > Articles > Two percent of Muslims in Amsterdam prone to radicalisation

Two percent of Muslims in Amsterdam prone to radicalisation

December 20, 2006

Jonge moslims gevoelig voor radicalisering

http://www.elsevier.nl/nieuws/nederland/artikel/asp/artnr/120982/index.html

woensdag 18 oktober 2006 11:28

Van alle moslims in Amsterdam zijn er ongeveer 1.445 gevoelig voor radicalisering, 2 procent van het totale aantal moslims in de stad. Vooral jonge Turken en Marokkanen tussen de 16 en 18 jaar zijn ontvankelijk voor radicaalislamitische stromingen en uitingen.

Dat blijkt uit een onderzoek (nog niet online) van het Instituut voor Migratie en Etnische Studies (IMES) van de Universiteit van Amsterdam, dat woensdag werd gepresenteerd aan de Amsterdamse burgemeester Job Cohen (PvdA).

Vooral jonge moslims vatbaar voor radicalisering
'Vooral jonge moslims vatbaar voor radicalisering


Groot wantrouwen
De jonge Turken en Marokkanen die radicaliseren hebben meestal een middelbare opleiding, hebben een groot wantrouwen in de politiek en verkeren in een sociaal isolement. Zij houden er vaak een zeer orthodoxe geloofsinvulling op na en zien de islam als een politiek strijdpunt.

De onderzoekers, politicologen Jean Tillie en Marieke Slootman, hebben niet bekeken hoeveel moslims er daadwerkelijk radicaliseren. Volgens hen is dat onmogelijk, omdat radicalisering een zeer individualistisch proces is.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding constateerde maandag in het driemaandelijkse rapport Terroristisch Dreigingsbeeld dat het vooral de jonge Turken zijn die steeds meer radicaliseren.

Eigen schuld
Tillie en Slootman zijn van mening dat allochtone organisaties van groot belang zijn voor het bestrijden en tegengaan van radicalisering. Dat er steeds meer moslims radicaliseren, is volgens de onderzoekers de eigen schuld van Nederland.

Het huidige integratiebeleid is volgens de onderzoekers te hard en ook het verminderen van subsidies aan allochtone organisaties speelde een rol. Met een softe aanpak en het geven van geld moet het allemaal beter worden.

Steunen
Ook mogen moskeeën jongeren die dreigen te radicaliseren niet zomaar wegsturen, vinden de onderzoekers. Ze moeten deze jongeren juist steunen om zo isolatie en radicalisering tegen te gaan, aldus Tillie en Slootman.

Het onderzoek werd uitgevoerd met behulp van 321 moslims die een enquête invulden, er was contact met twaalf jonge moslims die zijn geradicaliseerd en ook werd er veel gesproken met bestuurders van de vijf stadsdelen waar de meeste moslims wonen.

De onderzoekers waren woensdagochtend niet bereikbaar voor commentaar.

Door Claudia van Zanten

Printer-friendly version   Email this item to a friend