Home      |      Weblog      |      Articles      |      Satire      |      Links      |      About      |      Contact


Militant Islam Monitor > Articles > Dutch Justice Minister: ' We will have to implement shari'a if the majority wants it' Political uproar in call to ban shari'a party

Dutch Justice Minister: ' We will have to implement shari'a if the majority wants it' Political uproar in call to ban shari'a party

September 14, 2006

Donner: Voer sharia in als meerderheid dat wil

Democracy Uber Alles

Dutch Justice Minister Piet Hein Donner said that he would implement shari'a law if it was voted in democratically.

The question remains as to if he would convert become shari'a justice minister and implement amputations and beheadings or be content with just dhimmi status.

http://www.nisnews.nl/public/130906_2.htm

THE HAGUE, 13/09/06 - Justice Minister Piet Hein Donner considers the Netherlands should give Muslims more freedoms to behave according to their traditions. Muslims refusing to shake hands is fine with him. And Sharia law could be introduced in the Netherlands democratically, in the minister's view.

Muslims have the right to experience their religion in ways that diverge from Dutch social codes, accordign to the Christian democrat (CDA) minister. He thinks Queen Beatrix was very wise not to insist on a Muslim leader shaking hands with her when she visited his mosque in The Hague earlier this year.

Integration Minister Verdonk did previously scold an imam who would not shake her hand. Without directly referring to this incident, Donner considers "a tone that I do not like has crept into the political debate. A tone of: 'Thou shalt assimilate. Thou shalt adopt our values in public. Be reasonable, do it our way'. That is not my approach".

Donner strongly disagrees with a recent plea by CDA parliamentary leader Maxime Verhagen for a ban on parties seeking to launch Sharia (Islamic law) in the Netherlands. "For me it is clear: if two-thirds of the Dutch population should want to introduce the Sharia tomorrow, then the possibility should exist," according to Donner. "It would be a disgrace to say: 'That is not allowed!'."

Donner makes his remarks in an interview in a book entitled, 'The country of hate and anger' (Het land van haat en nijd). The book was written by journalists Margalith Kleijwegt and Max van Weezel of weekly magazine Vrij Nederland. Minister Verdonk will be presented with the first copy today

MIM: Translation:

In an interview this week that was published this week Donner said that Islamic law would have to be implemented in principal if two thirds of a majority wanted it. Even if the shari'a he emphasized "is totally objectionable" and against all the fundamental norms and values which we know in Holland'. The Minister called the the controversial comments "purely a theoretical thought exercise" and he says he is sorry for any misunderstanding. House member Wilders has announced he will file a motion of no confidence if the Minister does not retract his statements. Donner says he has no plans to do this.
http://www.elsevier.nl/nieuws/laatste_24_uur/nieuwsbericht/asp/artnr/114816/

woensdag 13 september 2006 12:27

Donner blijft bij uitspraken sharia

Minister van Justitie Piet Hein Donner (CDA) handhaaft zijn uitspraak dat de islamitische wetgeving moet kunnen worden ingevoerd als een voldoende grote meerderheid dat wil.

Donner sprak woensdag zijn verbazing uit over de ophef die in de Tweede Kamer is ontstaan naar aanleiding van zijn uitspraken. 'Mensen proberen me nu in de mond te leggen dat ik voor invoering van de sharia ben. Dat is niet het geval.'

De minister benadrukt dat hij zijn uitspraken puur theoretisch heeft bedoeld: De sharia is strijdig met de grondwet, maar als een tweederde meerderheid van de Nederlanders de sharia wil, kunnen de benodigde grondwetswijzigingen worden doorgevoerd.

Donner zegt in het gewraakte interview dat dat van hem moet kunnen, een uitspraak die hij woensdag niet wenste terug te nemen.

Strijdig
De PvdA reageerde verbaasd op de uitspraken van de minister, die deze week verschenen in een voorpublicatie van het boek 'Het land van haat en nijd' (lees Donner: Voer sharia in als meerderheid dat wil).

PvdA-kamerlid Jeroen Dijsselbloem herinnert Donner eraan dat de sharia, islamitische wetgeving uit de vroege middeleeuwen, op meerdere punten strijdig is met de Nederlandse grondwet.

'De minister van Justitie moet zijn energie steken in het bestrijden van dit soort opvattingen in plaats van het signaal te geven dat dergelijke ideeën onderdeel zouden kunnen uitmaken van onze democratie,' aldus Dijsselbloem.

Verboden
Hoewel zijn eigen CDA niet wilde reageren, is Donners standpunt over de sharia ook in strijd met uitspraken daarover van fractievoorzitter Maxime Verhagen. Die zei begin vorig jaar dat een democratisch gekozen partij die de sharia wil invoeren, verboden moet kunnen worden.

'Ook een meerderheid in de Tweede Kamer voor invoering van de sharia wil ik kunnen tegenhouden, want de ideeën daarvan gaan in tegen onze waarden en onze onvervreemdbare rechten.'

Aftreden
Kamerlid Geert Wilders (Groep Wilders) wil in schriftelijke vragen aan Donner weten of hij 'deze uitspraak bij volledig bewustzijn heeft gedaan'. Wilders vraagt zich af of de bewindsman zijn positie nog wel houdbaar acht, nu hij zich niet blijkt te willen verzetten tegen invoering van de 'barbaarse sharia' in ons land.

Als Donner zijn uitspraken handhaaft, zal Wilders via een motie van wantrouwen het aftreden van de minister eisen, zo kondigde het Kamerlid later aan.

Verdonk
Minister van Vreemdelingenzaken Rita Verdonk (VVD) ontvangt vandaag het eerste exemplaar van 'Het land van haat en nijd' van Margalith Kleijwegt en Max van Weezel. Donner uit in het gewraakte interview ook scherpe kritiek op Verdonk. Zij zou een 'verkeerde toon' hanteren in het integratiedebat.

Verdonk wilde nog niet reageren op de overige uitspraken, maar had graag gezien dat haar collega van Justitie haar eerst persoonlijk zijn kritiek had meegedeeld, zo zei ze tegen BNR Nieuwsradio.

Lees het Elsevier-commentaar Wat bezielt Piet Hein Donner? .

Bezwaren tegen invoering van de 'barbaarse' sharia in Nederland? Stem in de poll.

---------------------------------------------

Door Bas Benneker

MIM: Translation:

Lower House calls urgent meeting over Shari'a

The House debated this morning with Minister Donner (Justice) about the shari'a. "You are turning this into a theoretical debate. The people in the street don't understand anything about this".

By our editors Guus Valk and Jos Verlaan

The Hague14 September:

The debate about Islam seemed to have disappeared from the political agenda. The polarisation ws gone, predicted sociologist Dick Pels this weekend in this paper. "You had to take a lamp and look in order to find the word Islam".

But five days later the subject of radical Islam was again the subject of a furious debate in the Lower House, with Piet Hein Donner (Justice CDA) .

Kamer in spoed bijeen over shari'a

De Kamer debatteerde vanochtend met minister Donner over de shari'a. „U maakt er een theoretisch debat van. Daar begrijpen mensen op straat niets van."

Door onze redacteuren Guus Valk en Jos Verlaan

http://www.nrc.nl/binnenland/article481516.ece

Den Haag, 14 sept. Het debat over de islam leek even van de politieke agenda verdwenen. De polarisatie was weg, voorspelde socioloog Dick Pels dit weekend nog in deze krant. „Je moet met een lampje zoeken om het woord islam te vinden."

Maar vijf dagen later was de radicale islam weer onderwerp van een fel debat in de Tweede Kamer met minister Piet Hein Donner (Justitie, CDA). De Kamer riep Donner vandaag ter verantwoording over zijn uitlatingen in het boek Het land van haat en nijd van Max van Weezel en Margalith Kleijwegt. En zo zie je maar weer, zei Boris van der Ham (D66). „De crisistoon in het integratiedebat is zo weer terug."

Donner had in het boek geopperd dat als tweederde van de bevolking dat wil, de islamitische shari'a in Nederland ingevoerd zou kunnen worden. Dat is, zo zei Donner in het boek, „de essentie van democratie". De uitspraak leidde tot grote onrust. Donner kreeg, zo zei hij, talloze woedende e-mails in „bewoordingen waarbij vergeleken wij die hier in de Tweede Kamer ‘zacht uitgedrukt' zouden noemen."

Maar ook in de Kamer was veelzware kritiek. Het debat over de shari'a werd een debat over de grenzen van democratie, en over het verschil tussen een minister en een staatsrechtgeleerde. Geert Wilders eiste van Donner dat hij zijn uitspraken terugnam. Hij „viel van zijn stoel van verbijstering". „De shari'a betekent het einde van de democratie, ook als elf miljoen mensen dat willen." Een meerderheid van de Kamer deelde de ergernis van Wilders.

Donner verdedigde zich door een verschil te maken tussen de politieke en de maatschappelijke onrust na zijn uitspraken. Dat mensen boos zijn, „betreurde" hij. Woorden „zijn nooit onschuldig". Maar in tegenstelling tot geschrokken burgers kan de Kamer weinig tegen zijn uitspraken hebben. Die vindt zelf immers óók dat partijen die onvermijdelijk leiden tot het rechtvaardigen van nu strafbare feiten niet strafbaar zijn. De CDA-fractie had dit vorig jaar in een notitie bepleit, maar het plan kreeg geen weerklank in de Kamer.

„U maakt er een theoretisch debat van. Daar begrijpen de mensen op straat niets van", zei Kamerlid Anouchka van Miltenburg. Haar collega Mat Herben (LPF): „In de krant staat: Donner vindt dat shari'a moet kunnen. De krantenkoppen blijven hangen." En Wilders, die het debat had aangevraagd, noemde het „onbegrijpelijk" dat Donner „nog steeds niet het einde van het democratisch proces uitsluit". Hij dreigde het vertrouwen in de minister op te zeggen.

Donner verweerde zich door te zeggen dat hij „vertrouwen heeft in het gezond verstand van mensen". „Na 1945 hebben we tientallen jaren geleefd met een communistische partij. We geloofden ook dat als die aan de macht kwamen, dat het einde van onze democratie zou betekenen. En toch hebben we die partij niet verboden." De democratie is, zo wilde hij zeggen, sterk genoeg om een plek te geven aan radicale partijen.

Donner had schriftelijk al laten weten dat zijn uitlating ‘een louter theoretische gedachteoefening' betrof. Hij betreurde misverstanden daarover. Hij herhaalde dat vandaag in de Kamer. Sybrand Van Haersma Buma (CDA) nam afstand van zijn partijgenoot.

hier overleesVolgens hem is er „in onze samenleving geen plaats voor partijen waarvan de ideeën onvermijdelijk leiden tot strafbare feiten of ertoe leiden dat onze democratische rechtsorde terzijde wordt geschoven". Van Haersma Buma bepleitte nogmaals een verbod op politieke partijen die sharia-wetgeving bepleiten, of op bijvoorbeeld de Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit, ook wel de pedopartij genoemd. Maar het CDA kreeg die meerderheid opnieuw niet achter zich.

Woordvoerders van PvdA, D66, VVD, SP en ChristenUnie lieten meteen weten dat zij er niets voor voelen om nu over dergelijke vergaande maatregelen te beslissen. „Een defaitistische houding", noemde Anouchka Van Miltenburg (VVD) dat pleidooi. „Denken dat je het geregeld hebt als het maar in de wet hebt staan."

„Loze woorden", aldus fractievoorzitter Rouvoet (ChristenUnie). „Zo spreken we te gemakkelijk over het ontnemen van grondrechten. Ik wil best op zoek naar grenzen van wat wel of niet mogelijk is, maar niet op deze manier en op stel en sprong. Want waar leg je de grenzen van wat wel of niet aantasting van de rechtsorde is?" En Boris van der Ham (D66) verwees naar de Belgische praktijk, waar het Vlaams Blok verboden werd, maar onder een andere naam weer een machtsfactor van betekenis is. „Het effect is omgekeerd, je moet opvattingen bestrijden, niet onder tegels willen leggen."

Gisteren veroordeelden alle fracties de uitlating van Donner, constateerde Van Haersma Buma. „Maar vandaag wordt die opvatting door fracties die tegen het CDA-voorstel zijn, onuitgesproken gedeeld." Dat bleek niet uit de bijdragen van fracties die het CDA- voorstel afwezen. Donner heeft de toch al levende spanningen in de samenleving aangewakkerd, betoogde Jeroen Dijsselbloem (PvdA) „De overgrote meerderheid van de moslims in Nederland willen de shari'a helemaal niet invoeren, maar worden nu wel in de positie gebracht dat zij zich moeten verdedigen." Van der Ham: „De minister is een beetje wild aan het brainstormen geslagen."

Rouvoet, vaak een bondgenoot van Donner in staatsrechtelijke kwesties, zei dat hij „de minister de laatste tijd een beetje kwijtgeraakt is". Hij bekritiseerde Donner over zijn opvatting dat als een meerderheid ergens voorstander van is, zij dan ook gelijk krijgt. „Meerderheidsbesluitvorming is een aspect van het democratisch proces, maar niet de essentie." Wilders eiste dat Donner zijn uitlatingen intrekt. „Invoering van de shari'a is geen onderdeel van de democratie, maar het einde ervan."

Printer-friendly version   Email this item to a friend