Home      |      Weblog      |      Articles      |      Satire      |      Links      |      About      |      Contact


Militant Islam Monitor > Satire > Hirsi Ali's political legacy: Precedent that allowed ex Muslim MP to stay in NL despite fraud prompts 30,000 to demand deportation ruling review

Hirsi Ali's political legacy: Precedent that allowed ex Muslim MP to stay in NL despite fraud prompts 30,000 to demand deportation ruling review

July 14, 2006

MIM :The ruling government coalition fell with the Hirsi Ali citzenship controvery, destroying her ex party the V .V D.and leading to the resignation of the prime minister. As usual Alj emerged unscathed from the havoc she wreaked and profitted from the debacle by gaining sympathetic media coverage portraying her as the victim of the intolerant Dutch,ignoring the fact that the government allowed her to keep her passport(despite having fraudulently obtained it) and whose taxpayers are footing the bill for her 24 hour bodyguard protection. Once Ali comes to the United States -the costs of might increase when her project to make a movie "about the sex life of Muhammed" "to educate Muslims" begins to be hyped by her to satisfy her mercenary appetite for self promotion - which could result in others (such as the staff of the American Enterprise Institute ) to be endangered and even killed, as was the case with Theo van Gogh.

The ex Muslimah ex anti semite has left the party which gave her the chance at a political career in tatters - and their anti immigration policy has now become a travesty. As a result of the government showing leniency to Ali and allowing her to keep her passport despite a frauduleant claim of asylum - resulted in 30,000 illegals who were to be deported using tax payer funded lawyers to appeal their cases and demand the right to stay in Holland.

The American Enterprise Institute which has hired Ali - will be aiding and abetting someone who by her own admission has caused in her own words "more harm then good" in Holland and damaged Holland's image internationally. The lapse of judgement shown by a reputed think tank like the AIE by endorsely and financing Ali to enable her to further her the activitie calls the designation of them as think tank into question.

http://www.elsevier.nl/nieuws/politiek/nieuwsbericht/asp/artnr/106307/

Vrijdag 14 juli 2006 10:40

Verdonk wil 'met haar hart spreken'

Minister Rita Verdonk voor Vreemdelingenzaken (VVD) wil geen criteria vastleggen voor het toekennen van een verblijfsvergunning aan uitgeprocedeerde asielzoekers. Ze denkt dat dat juist in het nadeel werkt van uitgeprocedeerde asielzoekers en gaat in beroep tegen twee rechterlijke uitspraken.

De Amsterdamse rechtbank vindt dat Verdonk duidelijk moet maken waarom de ene uitgeprocedeerde asielzoeker wel een verblijfsvergunning krijgt en de andere niet. Volgens de rechter leidt het ontbreken van toetsbaar beleid tot willekeur.

Verdonk wil met haar hart spreken
Verdonk wil met haar hart spreken

Verdonk vindt juist dat ze geen uitzonderingen meer kan maken als ze zich aan strenge regels moet houden. 'Vaak is iemand een 'schrijnend' geval door een samenloop van omstandigheden. Die omstandigheden verschillen per individu,' zegt woordvoerder Martin Bruinsma van het ministerie van Justitie. 'Met meer regels beperk je jezelf alleen maar.'

Hart
Bruinsma legt uit: ‘De discretionaire bevoegdheid is bedoeld om in bijzondere gevallen, buiten de regels om, toch een verblijfsvergunning te geven. Als ook dat aan banden wordt gelegd, kan de minister niet meer met haar hart spreken.'

Vorige maand bleek dat de minister honderden uitgeprocedeerde asielzoekers alsnog een verblijfsvergunning heeft verleend. Het ging in de meeste gevallen om 'schrijnende gevallen'. Circa zestig asielzoekers die eigenlijk geen recht hadden op een verblijfsvergunning kregen die toch omdat ze buiten hun schuld om niet terug konden naar hun land van herkomst (lees Verdonk liet veel asielzoekers toch blijven).

Humanitaire gronden
De minister had begin dit jaar al meer verblijfsvergunningen afgegeven op humanitaire gronden dan haar voorgangers. Die gaven slechts enkele ‘tientallen' van dergelijke vergunningen (lees Verdonk geeft meeste verblijfsvergunningen).

Inmiddels is gebleken dat meer dan 30.000 uitgeprocedeerde asielzoekers onder de oude wet vallen. Tot nut toe werd steeds gesproken van 26.000 ‘gezichten'. Tussen begin 2003 en begin 2005 werden zo'n 19.000 verzoeken ingediend voor een verblijfsvergunning wegens ‘schrijnende omstandigheden'.

Verdonk moet nog enkele duizenden dossiers beoordelen. Ze wil dat voor het einde van het jaar hebben gedaan.

Lees ook het Elsevier-commentaar: Gunst mag geen recht worden

Door Ingrid van der Chijs

----------

Asiel: gunst mag geen recht worden

14 juli 2006

Als Verdonk geen gunsten meer mag verlenen aan 'schrijnende gevallen' onder afgewezen asielzoekers zal het gevolg zijn dat zo'n gunst niet meer kan worden verleend. Is dat wat de Amsterdamse rechter wil?

http://www.elsevier.nl/opinie/commentaren/asp/knooppunt/1102/artnr/106310/index.html

Syp Winia

De Amsterdamse rechtbank wil dat minister Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken, VVD) precies aangeeft waarom ze de ene afgewezen asielzoeker wel als ‘schrijnend geval' een verblijfsvergunning geeft en de andere niet.

De rechter vindt dat de minister nu maar willekeurig handelt, asielvragers kunnen zo helemaal niet nagaan waarom zij niet en een ander wel mag blijven. De minister gaat in beroep bij de Raad van State.

Deze zaak is het gevolg van een curieus fenomeen in het Nederlanse vreemdelingenrecht. Bij asielzoekers wordt nagegaan of ze terecht een beroep doen op het Asielverdrag van Genčve, aangevuld met het Nederlandse nationaal recht en Europese wetgeving. Ook ambtsberichten van Buitenlandse Zaken over de situatie in het land van herkomst spelen een rol.

Verreweg de meeste aanvragers blijken ten onrechte een aanvraag te hebben gedaan en moeten het land weer uit. Toch blijven veel van de afgewezen aanvragers in Nederland hangen, ook al omdat ze volgens de oude Vreemdelingenwet eindeloos door konden procederen.

Die ‘oude gevallen' – het waren er 26.000, inmiddels zijn het doordat hier kinderen zijn geboren meer dan 30.000 – trekken op dit moment de meeste aandacht. Over twee van hen speelde ook de beroepszaak voor de Amsterdamse rechtbank.

Van de aanvankelijk 26.000 gevallen heeft bijna de helft alsnog een verblijfsvergunning gekregen, in 850 gevallen omdat de minister over haar hart heeft gestreken.

Dat kan zij doen, zij heeft een ‘discretionaire bevoegdheid' om ondanks het feit dat een asielzoeker het land uit zou moeten te oordelen dat iemand mag blijven als ze diens situatie als ‘schrijnend' beoordeelt.

Dat is voor afgewezen asielzoekers een laatste kans. En die kans is onder Verdonk vrij groot, want zij heeft – nogal in strijd met haar ‘harde' imago – vele malen vaker over het hart gestreken dan enige van haar voorgangers.

Wat de rechter nu wil, is van Verdonk's discretionaire bevoegdheid om afgewezen asielzoekers een gunst te verlenen een recht maken. Dat is niet zo vreemd voor een rechter, want in feite treedt Verdonk in de kwestie van de schrijnende gevallen zelf als rechter op en rechters houden rechterlijke bevoegdheden graag voor zichzelf.

Maar als de rechter van de ministeriële gunst een recht wil maken, valt daarmee de basis onder het hele vreemdelingenrecht weg. De consequentie zou zijn, dat de hele bevoegdheid van de minister om gunsten te verlenen verdwijnt.

Daar is op papier iets voor te zeggen, maar absoluut geen reden voor euforie bij de vluchtelingenlobby.

Printer-friendly version   Email this item to a friend