Home      |      Weblog      |      Articles      |      Satire      |      Links      |      About      |      Contact


Militant Islam Monitor > Satire > Shoes out at mosque ? Nothing doing ! Dutch school cancels visit to mosque after parents object to unshod deference to Islam

Shoes out at mosque ? Nothing doing ! Dutch school cancels visit to mosque after parents object to unshod deference to Islam

March 28, 2006


MIM Translation (Excerpts)

Strictly religious students from the Dutch reformed (church) Pieter van Zandt College in Kampen are fobidden by their parents to take their shoes off in a mosque. A trip to the Islamic house of prayer in Kampen was scrapped at the last minute." "...By taking off their shoes the children will be makeing an undesirable show of honor towards another religion..." "...In the religion lessons the havo/vvo students in the third class of the Dutch reformed school (religious) was given a series of lesson on Islam for the first time. The religion teachers received phone calls from concerned parents after they had gotten wind of the mosque visit. But the protest really flared when Dominee Kempeneers of the Christian Reformed Church from Elsburg spoke about it during the cathechism. He called the taking off of shoes " kneeling to the Muslim religion'. Director Vogelaar puts the church in Elberg at the most right flank of the reformed church..."

-----------------------------------------------

dinsdag 28 maart 2006 uur.

In moskee schoenen uit? Niks ervan!

Van onze verslaggeefster Anja Sligter


ARNHEM - Strenggereformeerde leerlingen van het reformatorische Pieter Zandt College uit Kampen mogen van hun ouders hun schoenen niet uittrekken in een moskee. Een bezoek aan een islamitisch gebedshuis in Kampen is daarom op het laatste moment afgeblazen.

De directie van het college (met dependances in Urk en Staphorst) trok het plan in na massaal protest van strenggelovige ouders. Hun kinderen zouden met het uitdoen van hun schoenen een ongewenst eerbetoon maken in de richting van een andere religieuze overtuiging.

Directeur Daniël Vogelaar had niet verwacht dat een moskeebezoek zo veel deining zou veroorzaken. ‘Onze inschatting was dat het wel kon, maar het roept blijkbaar te veel op. Daarom is de school loyaal aan de beslissing van het bestuur.' Ouders hadden geen bezwaar tegen de godsdienstlessen over de islam, zegt hij. Het uitnodigen van een imam of het vertonen van een videofilm was prima geweest. Het ging hun puur om het schoenenritueel.

In de godsdienstlessen aan de havo/vwo-leerlingen van de derde klassen van de reformatorische school werd voor het eerst een lessenserie over de islam gegeven. De godsdienstleerkrachten kregen meteen verontruste ouders aan de telefoon, nadat die geluiden over een moskeebezoek hadden opgevangen. Maar het grote protest stak pas op toen dominee Kempeneers van de christelijk-gereformeerde kerk uit Elburg zich erover uitsprak op de catechisatie. Hij noemde het uitdoen van de schoenen in de moskee ‘een knieval naar de moslimreligie'. Directeur Vogelaar plaatst de kerk in Elburg op de meest rechtse flank van de hervormde kerk.

Het idee om aan de moskeeleiding te vragen of de jongeren hun schoenen mogen aanhouden, is niet bij hem opgekomen en vindt Vogelaar ook niet juist. ‘Je past je aan aan de religieuze omgeving en aan de gebruiken die daar aan de orde zijn.'


Printer-friendly version   Email this item to a friend