Home      |      Weblog      |      Articles      |      Satire      |      Links      |      About      |      Contact


Militant Islam Monitor > Articles > 'Hofstadgroep bound by hate and violence' - Dutch court punishes 'regular crimes' harder then membership in terror organisation

'Hofstadgroep bound by hate and violence' - Dutch court punishes 'regular crimes' harder then membership in terror organisation

March 13, 2006

The Hofstad Group was bound by hate and violence

The Hofstad Group existed and had terrorist aim. But the judge decided to punish 'regular' crimes more severely then just being a member of terrorist organisation.

By our editor Japke -d.Bouma and Ahmet Olgun

Amsterdam March 11.

The reading out of the sentence took hours but it became clear. It was no friends club with radical ideas, but a real group which was planning terrorist attacks, according to the three judges in the first large trial under the new terror laws.

In a detailed and very factual sentence the judges kept looking for the border between thought and deed.

In this way the suspects who participated in meetings where hate was being preached, or where hate was being sown, or who looked at , or received material which sowed hate, were not considered as members of a terrorist organisation. But the ones who organise such meetings, or those who appear as speakers, and those who spread the violent ideology within or without the group, or show this material to third parties.

For some serious crimes such as throwing a hand grenade by Jason W. in the Haase Antheunisstraat on November 10th, a terrorist motive cannot be proven .Other serious crimes such as hindering the work of Parlimentarians such as Hirsi Ali and Wilders could not be proven. Or they could only be attributed to one member of the group- such as the murder of Theo van Gogh by Mohammed Bouyeri.

According to the judges it is uncontestable that Mohammed Bouyeri was the leader of the group and that the Hofstad Group has existed since 2003. One could speak of a" violent ideology." The members felt themselves bound by a violent ideology. During meetings in his home violence was glorified and pamphlets called for Jihad the armed holy war. Violence towards unbelievers was "continually" justified.

"There can also be no doubt" said the court, that the group was schooled in this conviction and was made ready to take part in Jihad.

"The crux of the sentence: The court sees it as a fact that the group had the intention of committing terrorist acts. The group had also instilled fear in the public, and wanted to destroy the members of the "existing order" of our country. When the judge said that the friends and family of the suspect had already disappeared from the spectators section, in order to prepare for the Friday prayer, the most important of the week.

The judge quoted extensively from the ideology of The Hofstad Group ideology and illustrated how the group had use it to threaten.

At the end of the trial sitting it transpired, at around half past two yesterday afternoon, that the sentences for membership in a terrorist organisation were not as heavy as the sentences for those suspects who had also committed 'regular' crimes. For the pure fact of participating in a terrorist organisation the court put a sentence of one year on Youssef E. and until two years for Mohammed El M. and Ahmed H. The suspects who were also guilty of crimes such as weapon possession and attempted murder received considerably higher sentences.

That is why Nouredine el Fathmi received five years- because he had a "very dangerous" machine pistol with him when he was arrested. The fact that the weapon was fully loaded, was weighed heavily on the sentencing.

The highest sentencing was for Ismail Anikh and Jason Walters, thirteen and fifteen years in jail, respectively. They are guilty of "five counts of attempted murder" of the police who came to arrest them on November 10th in the Antheunisstraat in The Hague.Jason Walters had thrown a grenade at them which could have caused "fatal injuries" in a 10 meter radius. Ismail Anikh was found to be an accomplice to this act. The two had "shown not one bit of respect for human life, and the society has to be protected from these suspects", according to the judge.

Around half past two the judge announced that the Mohammed Bouyeri would be getting back his printer from the public prosecutor. This was greeted with hearty laughter from the public tribune.

Opmerkelijk aan het vonnis was dat veel omstreden getuigen en opsporingsmethoden waren geaccepteerd door de rechter. De verklaring tegenover de politie van getuige Malika C., ex-vrouw van Samir A, die zij weigerde te herhalen in de rechtszaal, werd toegelaten.

Ook de informatie die de inlichtingendienst AIVD had verzameld, onder meer via afgetapte gesprekken in de woning van Jason W. in de Antheunisstraat, liet de rechtbank toe. De rechters erkenden wel dat ze „zeer zorgvuldig" hadden moeten omgaan met de informatie van de inlichtingendienst, omdat die via geheime en voor de rechtbank niet te controleren weg was verkregen.

Ook de verklaring van getuige Jamal B. tegenover de politie, door hem zelf later weer als „broodje-aap verhaal" afgedaan, werd door de rechter toegelaten. Diens verklaring bij de politie, dat Mohammed B. met zijn vrienden over de moord had gesproken, was coherent, vond de rechter, hoewel de verklaring uiteindelijk niet afdoende bewijs was dat Mohammed hulp had gehad. Die toevoeging kwam de rechter op gesnuif op de openbare tribune te staan. „Het ging zeker om een theekransje", zei een vrouw.

Ook veel advocaten waren na afloop teleurgesteld over het vonnis. Zij menen dat de vrijheid van godsdienst en meningsuiting erdoor wordt ingeperkt. De advocaat van Ismail A., Van der Horst, zei meteen na de zitting „absoluut" in hoger beroep te gaan.

Bij een groepje vrienden en familieleden rond de Hofstadgroep was er blijdschap. Op de hoek van de straat namen ze in de motregen de uitspraak door. Ze vonden de straffen van Ismail A. en Jason W. hoog, maar Mohammed Fahmi B. kwam nu snel naar huis. „Dit gaan we vieren", zei zijn broer.http://www.nrc.nl/binnenland/article244553.ece

Hofstadgroep verbonden door haat en geweld

De Hofstadgroep bestond en had terroristische doelen. Toch bestrafte de rechter ‘gewone' delicten van haar leden strenger dan louter deelname aan een terreurorganisatie.


Door onze redacteuren Japke-d. Bouma en Ahmet Olgun
Bij dit artikel
ACHTERGROND - Rechters voorspellen de toekomst een beetje
Links
Uitspraak rechtbank
Dossiers
Moslimterreur

AMSTERDAM, 11 MAART. Het voorlezen van het vonnis duurde uren, maar toen was het duidelijk: de Hofstadgroep heeft echt bestaan. Het was geen vriendenclub met alleen maar wat radicale ideeën, maar wel degelijk een groep die van plan was terroristische misdrijven te plegen, aldus de drie rechters in de eerste grote zaak onder de nieuwe terreurwetgeving.

In het uitvoerige en zeer feitelijke vonnis zoeken de rechters telkens de grens tussen denken en doen. Zo zijn verdachten die bijeenkomsten bijwonen waar haat wordt gezaaid, of waar ‘haatzaaiend materiaal' wordt bekeken of in ontvangst genomen, daarmee nog niet vanzelfsprekend lid van een terroristische organisatie. Wél lid van zo'n organisatie zijn degenen die zulke bijeenkomsten organiseren, er als spreker optreden, het gewelddadige gedachtegoed zowel binnen als buiten de groep verspreiden of derden dit materiaal tonen.

Voor sommige zware delicten, zoals het gooien van een handgranaat door Jason W. in de Haase Antheunisstraat op 10 november 2004, kon geen ‘terroristisch oogmerk' worden aangetoond. Andere zware delicten, zoals het belemmeren van het werk van de parlementariërs Hirsi Ali en Wilders, konden niet worden bewezen. Of ze konden alleen worden toegeschreven aan een individu, en niet aan de hele groep – zoals de moord op Theo van Gogh door Mohammed B.

Vast staat volgens de rechters wel dat Mohammed B. de leider van de groep is geweest, en dat de Hofstadgroep heeft bestaan vanaf mei 2003. Er was sprake van een „gedeelde ideologie". De leden voelden zich verbonden in haat tegen de Nederlandse democratie. Geweld werd verheerlijkt. Tijdens bijeenkomsten in zijn woning en in geschriften werd opgeroepen tot jihad, de gewapende heilige oorlog. Bij voortduring werd geweld tegen ‘ongelovigen' gerechtvaardigd.

„Er kan ook geen twijfel over zijn", stelde de rechtbank, „dat de leden van de groep geschoold werden in deze geloofsovertuiging en rijp werden gemaakt voor deelneming aan de jihad".

De crux van het vonnis: de rechtbank acht bewezen dat de groep het oogmerk had gehad terroristische misdrijven te plegen. Ook had de groep de samenleving vrees aangejaagd en wilden de leden de „bestaande structuren" van ons land vernietigen. Toen de rechter dat zei, waren de vrienden en familieleden van de verdachte al van de tribune verdwenen, voor het vrijdagmiddag-gebed, het belangrijkste van de week.

De rechter citeerde uitvoerig uit de ideologieën van de Hofstadgroep om te illustreren waarmee de groep had gedreigd.

Uiteindelijk bleken aan het eind van de zitting, rond half twee gistermiddag, de straffen voor lidmaatschap van de terroristische organisatie niet zo zwaar als de straffen voor verdachten die ook nog ‘gewone' delicten hadden gepleegd. Voor het pure feit van deelneming aan een terroristische organisatie legde de rechtbank legde gevangenisstraffen op van een jaar voor Youssef E. tot twee jaar voor Mohammed El M. en Ahmed H. De verdachten die zich ook nog schuldig hadden gemaakt aan misdrijven als wapenbezit en aan poging tot moord, kregen aanzienlijk hogere straffen.

Zo kreeg Nouredine el F. vijf jaar omdat hij een „zeer gevaarlijk" machinepistool bij zich had gehad toen hij werd gearresteerd. Dat het wapen bovendien was doorgeladen, werd hem zwaar aangerekend.

De hoogste straffen waren voor Ismail A. en Jason W., respectievelijk dertien en vijftien jaar cel. Ze zijn schuldig bevonden aan een „poging tot vijfvoudige moord" op de agenten die hen kwamen arresteren op 10 november 2004 in de Haagse Antheunisstraat. Jason W. had een granaat naar hen gegooid die „dodelijk letsel" kon veroorzaken in een straal van tien meter. Ismail A. werd medeplichtig bevonden aan het gooien ervan. De twee hadden geen „enkel respect getoond voor menselijk leven, en de maatschappij moet beschermd worden tegen deze verdachten", aldus de rechter. Zij werden tevens veroordeeld tot het betalen van schadevergoedingen van 3.500 euro tot 15.000 euro aan de getroffen agenten.

De rechter zei rond half twee dat Mohammed B. nog een in beslag genomen printer terugkrijgt van het openbaar ministerie. Daarom werd hartelijk gelachen, op de publieke tribune.

Opmerkelijk aan het vonnis was dat veel omstreden getuigen en opsporingsmethoden waren geaccepteerd door de rechter. De verklaring tegenover de politie van getuige Malika C., ex-vrouw van Samir A, die zij weigerde te herhalen in de rechtszaal, werd toegelaten.

Ook de informatie die de inlichtingendienst AIVD had verzameld, onder meer via afgetapte gesprekken in de woning van Jason W. in de Antheunisstraat, liet de rechtbank toe. De rechters erkenden wel dat ze „zeer zorgvuldig" hadden moeten omgaan met de informatie van de inlichtingendienst, omdat die via geheime en voor de rechtbank niet te controleren weg was verkregen.

Ook de verklaring van getuige Jamal B. tegenover de politie, door hem zelf later weer als „broodje-aap verhaal" afgedaan, werd door de rechter toegelaten. Diens verklaring bij de politie, dat Mohammed B. met zijn vrienden over de moord had gesproken, was coherent, vond de rechter, hoewel de verklaring uiteindelijk niet afdoende bewijs was dat Mohammed hulp had gehad. Die toevoeging kwam de rechter op gesnuif op de openbare tribune te staan. „Het ging zeker om een theekransje", zei een vrouw.

Ook veel advocaten waren na afloop teleurgesteld over het vonnis. Zij menen dat de vrijheid van godsdienst en meningsuiting erdoor wordt ingeperkt. De advocaat van Ismail A., Van der Horst, zei meteen na de zitting „absoluut" in hoger beroep te gaan.

Bij een groepje vrienden en familieleden rond de Hofstadgroep was er blijdschap. Op de hoek van de straat namen ze in de motregen de uitspraak door. Ze vonden de straffen van Ismail A. en Jason W. hoog, maar Mohammed Fahmi B. kwam nu snel naar huis. „Dit gaan we vieren", zei zijn broer.


-------------------------------------------

Rechtbank: terroristische organisatie

Zware straffen voor leden Hofstadgroep


Door een onzer redacteuren

http://www.nrc.nl/binnenland/article243673.ece

AMSTERDAM, 10 MAART. De Hofstadgroep is een criminele terroristische organisatie. Dit heeft de Amsterdamse rechtbank vanmorgen in haar vonnis vastgesteld. Negen leden van de zogenoemde Hofstadgroep rond Mohammed B. werden celstraffen tot vijftien jaar opgelegd. Volgens de rechtbank maakten ze deel uit van deze criminele terroristische organisatie die als oogmerk had opruiing, het aanzetten tot haat en bedreiging had. Vijf verdachten werden vrijgesproken.

Een belangstellende voor het Hofstadproces arriveert bij de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam. (Foto AP)
Bij dit artikel
ACHTERGROND - Rechters voorspellen de toekomst een beetje
Links
Uitspraak rechtbank
Dossiers
Moslimterreur

Dit is de eerste keer sinds de invoering van de nieuwe wet terroristische misdrijven in de zomer van 2004, dat er verdachten zijn veroordeeld voor deelname aan een criminele terroristische organisatie.

Drie hoofdverdachten, Jason W., Ismael A. en Nouredine el F. werden tot respectievelijk vijftien, dertien en vijf jaar gevangenis veroordeeld. Jason W. verwondde op 10 november vijf leden van een arrestatieteam met een handgranaat. De rechtbank achtte zijn huisgenoot Ismael A. medeplichtig. Verdachte Noureddine el F. kreeg vijf jaar opgelegd. De rechter rekende hem zwaar aan dat hij een schietklaar machinepistool in zijn rugtas had, waarnaar hij probeerde te grijpen bij zijn arrestatie. De rechtbank achtte overigens niet bewezen dat de drie deze misdrijven pleegden met een terroristisch oogmerk.

Mohammed B., volgens de rechtbank de leider van de groep, kreeg geen straf, overeenkomstig de eis van het openbaar ministerie, omdat hij al is veroordeeld tot levenslang voor de moord op Theo van Gogh. De rechtbank stelde drie verdachten op vrije voeten, omdat de opgelegde straf korter of gelijk is aan het al uitgezeten voorarrest.

„Bedreiging met terroristische misdrijven raakt de openbare orde in het hart", zo motiveerde de rechtbank de straffen tijdens het uitspreken van het vonnis. „De vrijheden en de daaraan gestelde wettelijke beperkingen, waarborgen dat mensen van heel verschillende levensovertuiging in vrijheid en vrede met elkaar kunnen samenleven. Het is deze rechtsorde die bedreigd wordt door de misdrijven waarop de groep het oog had." Wie haat zaait en geweld predikt, zo oordeelde de rechtbank, legt de basis voor het plegen van misdrijven die erop gericht zijn de bevolking ernstige vrees aan te jagen en de Nederlandse rechtsorde te vernietigen. „Dit is waaraan de verdachten hebben bijgedragen. De rechtbank rekent hen dit zwaar aan."

De rechtbank ging niet geheel mee in de redenering van de officieren van justitie Plooy en Van Dam in januari tijdens hun requisitoir. De beide officieren trokken toen een directe lijn van de ideologie van de terroristische Hofstadgroep naar de geweldsdelichten die door leden van de groep zijn begaan, zoals de moord op Van Gogh.

De rechtbank ging in haar oordeel hier niet in mee. Ook al was de geloofsovertuiging van de radicaal-islamitische groep „inherent gewelddadig", aldus het vonnis, niet staat vast dat er binnen de groep voorbereidingen zijn gemaakt voor bijvoorbeeld het vermoorden van Theo van Gogh.

Wel vond de rechtbank dat er voldoende bewijs aanwezig was dat de groep tot doel had een aantal minder zware delicten met een terroristisch oogmerk te plegen, zoals opruiing en bedreiging.

Enkele advocaten reageerden teleurgesteld op de uitspraak. R. Maanicus zou vanmiddag met zijn cliënt Jason W. overleggen over het mogelijk instellen van hoger beroep. ,,Absoluut, we gaan in hoger beroep," kondigde R.A. van der Horst aan namens zijn cliënt Ismael A.


Printer-friendly version   Email this item to a friend