Home      |      Weblog      |      Articles      |      Satire      |      Links      |      About      |      Contact


Militant Islam Monitor > Articles > Second night of unrest in Brussels ' not comparable to France' -Turkish Premier blames French for riots - blasts hijab ban

Second night of unrest in Brussels ' not comparable to France' -Turkish Premier blames French for riots - blasts hijab ban

November 8, 2005

MIM: Translation by Beila Rabinowitz director of MIM

Turkish Premier Erdogan's statements that he blames France for the riots and his barely disquised 'schadefreude' when he scolds them for having ignored Turkish calls for tolerance, (when the hijab is banned in many place in Turkey, and the country is known for heavy handed crackdowns on opposition.

Erdogan's call for 'an alliance of cultures' is another reason to oppose Turkey's inclusion in the European Union. Bringing Turkey into the EU would mean a potential influx of 30,000 million Muslims into Europe and exacerbate the already disastrous demographic situation.

Unrest in Brussels not the same as in France http://www.nrc.nl/buitenland/artikel/print/1131429647277.html Excerpted translation.

Cars set on fire . Molotov cocktail thrown at police wagon. Isolated incident.

"We cannot compare the situations in the two countries" said Mayor Jacques Simonet of Anderlecht in the VRT - news. 'Here there is a real presence of the forces of public order in all of the areas.'

According to welfare worker Patrick Manghelinckx :

Last weekend the police shot at an immigrant youth who later turned out to have been waving a fake pistol. "Everyone knows that spark could ignite an explosion". Maghelinckx pointed to the fact that after the last riots in Belgium more money had been allotted for prevention.

Cars were also burned in Berlin .

The interior Minister Ehrkart Korting said that it was 'copy cat behaviour'."I believe that our social network is adequate to prevent immigrants from becoming so desperate". Korting told Reuters. "That is why I see no reason that the situation here among immigrants will get out of control". This doesn't mean we don't have problems. They are by the way not caused by immigrants but by unemployment".

In Itali Romano Prodi, the leader of the left opposition said that European politicians must pay more attention to immigration and integration. According to Prodi, poverty, unemployment, and decline of urban areas could also easily lead to an explosion of violence. There are terrible living conditions and dissatisfaction, even where Italians live" according to Prodi. Foreign Affairs Minister Gianfranco Fina called Prodi's remarks 'unncecessarily alarming'.

According to the Turkish Premier Recep Tayyip Erdogan, France has themselves to blame for the riots. He pointed to the ban on headscarves in public schools which was implemented last year. "We have to work on an alliance of cultures. The lies a responsibility for the Christian world and the Muslim world".

According to Abdelkarim Carrasco, a Muslim leader in Spain, the French riots are a test for all of Europe. "Either Europe develops and supports and idea of mixed culture, or Europe has no future", according to Carasco, who considers the chance of such riots in Spain to be small."Europe has to learn for America. That country has taken people in from the whole world".

-------------------------------------------------------

MIM: Original article from NRC Handelsblad

Onrust Brussels onvergelijkbaar met Frankrijk

by our correspondent

http://www.nrc.nl/buitenland/artikel/1131429647277.html


Door onze correspondent

BRUSSEL, 8 NOV. In Brussel was het afgelopen nacht opnieuw onrustig, net als de nacht ervoor. Maar de autoriteiten spreken van incidenten, en benadrukken dat de situatie in België niet te vergelijken is met die in Frankrijk.

Net als in de nacht van zondag op maandag werden er auto's in brand gestoken in delen van de stad waar veel allochtonen wonen. De brandweer moest zes keer uitrukken in Anderlecht, Sint-Gillis en Vorst. Nabij het station Brussel-Zuid gooiden jongeren een molotovcocktail naar een politiewagen.

Maar het gaat om geïsoleerde incidenten, uitgevoerd door kleine groepjes, benadrukken de autoriteiten. Er waren afgelopen nacht niet meer jongeren op straat dan gewoonlijk, zei een politiewoordvoerder op tv. Nadat de branden werden gesticht, waren de daders meestal snel vertrokken. ,,We gaan de toestanden tussen de twee landen [Frankrijk en België, red.] niet vergelijken", zei burgemeester Jacques Simonet van Anderlecht in het VRT-journaal. ,,Hier is een echte aanwezigheid van de publieke overheid in alle wijken."

Dat het in België tot nu toe vrij rustig blijft, is veelzeggend, aldus Patrick Manghelinckx, directeur van een welzijnsorganisatie, vanmorgen in dagblad De Morgen. Hij wijst op een incident van afgelopen weekend. Toen schoot de Brusselse politie op een allochtone jongen die met een wapen leek te zwaaien, naar later bleek een neppistool. ,,Iedereen weet dat een vonk soms genoeg is om de boel te laten ontploffen. Zoiets kan voldoende zijn." Manghelinckx wijst er op dat België na rellen in het verleden, geld vrij heeft gemaakt voor preventie. Komende nacht worden in Brussel weer extra straathoekwerkers en politieagenten om te surveilleren ingezet.

Ook in Berlijn gingen dit weekeinde enkele auto's in vlammen op. De minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Berlijn, Ehrhart Körting, zei gisteren dat het ging om ,,kopieergedrag". Volgens hem waren er geen aanwijzingen dat rellen zich uitbreidden. ,,Ik geloof dat ons sociale netwerk voldoende is voor immigranten om te voorkomen dat iemand zo wanhopig wordt", zei Körting tegen het Britse persbureau Reuters. ,,Daarom zie ik geen reden dat de situatie onder immigranten hier uit de hand loopt. Dat betekent niet dat we hier geen problemen hebben. Die worden overigens niet veroorzaakt door immigranten, maar meer door werkloosheid."

In Italië zei Romano Prodi, leider van de linkse oppositie, dat Europese politici meer aandacht moeten hebben voor immigratie en integratie. Volgens Prodi kunnen armoede, werkloosheid en verval van stedelijke gebieden ook in Italië gemakkelijk tot een gewelddadige uitbarsting komen. ,,Er zijn vreselijke leefomstandigheden en ontevredenheid, zelfs daar waar alleen Italianen wonen", aldus Prodi. Minister van Buitenlandse Zaken Gianfranco Fini noemde Prodi's opmerkingen onnodig alarmerend.

Volgens de Turkse premier Recep Tayyip Erdogan heeft Frankrijk de rellen aan zichzelf te danken. Hij verwees naar het vorig jaar ingevoerde verbod op het dragen van hoofddoekjes op openbare scholen en zei dat de Franse regering de Turkse oproep voor meer tolerantie heeft genegeerd. ,,We moeten werken aan een alliantie tussen culturen. Er ligt een verantwoordelijkheid voor de christelijke wereld en de moslimwereld."

Volgens Abdelkarim Carrasco, moslimleider in Spanje, zijn de Franse rellen een test voor heel Europa. ,,Of Europa ontwikkelt en steunt het idee van een gemengde cultuur, of Europa heeft geen toekomst", aldus Carrasco, die overigens de kans op dit soort rellen in Spanje klein acht. ,,Europa moet leren van de Verenigde Staten. Dat land heeft uit de hele wereld mensen opgenomen."

--------------------------------

MIM: Translation by Beila Rabinowitz director Militant Islam Monitor

In France they are desperately questioning what the rioters want. The situation is not comparable to '1968'.

Uprising, against no one knows what

These are not riots, this is a rebellion, declared the French justice Minister Clement yesterday, after rioters aimed at the throat of a policeman with buckshot, and missed.

But what kind of uprising, and in whose name? While over the border the definitive failure is being noted of the French - republican model of integrating immigrants, the French themselves are in total confusion as to the real nature of the riots which have continued for 12 days.

-------------------------------------------

Opstand, zonder dat iemand weet waartegen

In Frankrijk wordt wanhopig gezocht naar de vraag wat de relschoppers willen. De situatie is niet vergelijkbaar met '1968'.


Door onze correspondent René Moerland

PARIJS, 8 NOV. Dit zijn geen rellen, het is een opstand, verklaarde de Franse minister van Justitie Clément gisteren, nadat relschoppers in Grigny voor het eerst op de hals van agenten hadden gemikt - en raakgeschoten, met hagel.

Maar een opstand van wie precies, en uit welke naam? Terwijl over de grens inmiddels de definitieve mislukking is vastgesteld van het Frans-republikeinse model om immigranten te integreren, zijn de Fransen zelf volop in vertwijfeling over de ware aard van de rellen die nu twaalf nachten duren. Want oproer moge er vaker zijn in armoedige Franse buitenwijken met hun vele gemarginaliseerde, werkloze en gediscrimineerde inwoners, deze rellen duren veel langer dan het ernstige precedent, drie nachten oproer in Lyon in 1990 - en spreiden zich ook meer uit dan tevoren.

Bijna niemand neemt nog aan dat dit nog steeds alleen woede is over de politie, ook al staat zij elke dag opnieuw tegenover relschoppers zonder de zekerheid van een bewijs dat hun collega's níet schuldig zijn aan de dood van twee jongens in Clichy-sous-Bois. Dat incident bracht nu bijna twee weken geleden de rellen op gang, het onderzoek naar de toedracht is nog gaande.

Ondertussen is het zoeken naar verderreikende verklaringen. Sommigen, zoals ook premier Villepin gisteravond, zien de hand van georganiseerde criminelen in de rellen. Maar de premier sloot zich in één moeite door ook aan bij suggesties van anderen, die vooral een schreeuw van sociale misère horen, of in de verspreiding van de rellen een race om aandacht zien, een wedstrijd relschoppen van bandeloze jongeren met gevoel voor na-aperij.

Weer anderen menen dat vooral gebruskeerde islamitische jeugd in opstand is. Die 'religieuze' verklaring noemde Villepin gisteren ,,niet essentieel", al maakt de regering zich zorgen over invloed van radicaal 'islamisme' in de voorsteden, aldus de premier.

Probleem is dat geen van de verklaringen zich vooralsnog opdringt door het verloop van de rellen zelf. Ze duren voort zonder dat er een woordvoerder onder de relschoppers is opgestaan. Als er al sprake is van een echte opstand, onbreekt het aan politieke organisatie en richting. Op straat zijn elke dag - vaak naamloze - jongeren te vinden die een algehele frustratie over de samenleving formuleren met onverholen onmacht: ,,Wij kunnen alleen maar auto's verbranden." Maar het is geen 1968: de relschoppers rukken niet op naar de centra van de macht, en ze bezetten geen strategische bastions, zoals de scholen die voor velen van hen niet leiden tot werk of succes, of bedrijven waardoor ze zich afgewezen voelen. Ze veroveren niets, hebben geen concrete eisen of voorstellen - ze maken 'alleen maar' stuk wat ze te pakken kunnen krijgen. Daartegenover staat de Franse overheid die, op haar manier, ook een onmachtige indruk maakt.

De dagelijkse oproepen tot kalmte van nationale politici in Frankrijk blijken steevast vergeefs. President Chirac werd dagenlang gevraagd zijn gezag als staatshoofd te doen gelden met een directe uitspraak over de rellen. Nadat hij aan het einde van dit weekeinde de stilte ten slotte had verbroken, bereikten de gewelddadigheden in de volgende nacht een nieuw hoogtepunt.

De machteloosheid van de overheid is ook geen kwestie van één kant van het politieke spectrum. De socialisten en communisten die in de meeste getroffen voorsteden regeren hebben niet méér matigende invloed op hun bevolking dan aanhangers van de minister van Binnenlandse Zaken Sarkozy. In sommige steden zijn inmiddels burgerwachten actief om bezittingen en gebouwen te beschermen. Villepin begroette die ,,republikeinse opleving" gisteren, ,,zolang ze zich voltrekt in een geest van opvoeding en dialoog".

Ondertussen groeien de zorgen in Frankrijk over een sfeer van destabilisatie van het publieke gezag. Enerzijds klinkt er lof voor imams en islamitische organisaties die oproepen tot rust in de voorsteden. De grootste moslimorganisatie UOIF vaardigde gisteren een fatwa uit tegen het gebruik van geweld door moslims. Voor sommigen laat de organisatie daarmee zien dat de islam een integrerende kracht is in Frankrijk. Het is nu eenmaal een gegeven, volgens deze redenering, dat de meerderheid van de bevolking in veel kansarme steden regelmatig de moskee bezoekt. Villepin overlegde dit weekeinde een uur lang met voorzitter Boubakeur van de Franse moslimraad op het Matignon.

Maar volgens anderen kunnen de religieuze leiders zo demonsteren dat zij wél greep hebben op de jongeren in de voorsteden, waar de overheid faalt. Die rol botst in de streng geseculariseerde Franse republiek met de strikte opvatting over scheiding tussen de publieke orde en het privédomein, waar religie volgens het Franse model thuishoort. Geopperd wordt nu dat moslimorganisaties na afloop van de crisis een 'beloning' zullen vragen voor hun pacificerende optreden, die deze traditionele rolverdeling doorbreekt. Daar komt bij dat imams in sommige voorsteden, zoals in de stad Mantes-la-Jolie ten westen van Parijs, zichzelf de afgelopen dagen al vredestichtend nadrukkelijk presenteren als alternatief voor de politie, die juist een provocerende werking heeft op de jongeren.

Dergelijke ideeën verklaren mede waarom autoriteiten steeds met grote nadruk verklaren dat de staat van nature ,,sterker zal zijn" dan de onrustzaaiers, zoals president Chirac het formuleerde. Voordat de overheid de aandacht weer kan richten op de problemen in de voorsteden, sociaal-economisch of cultureel, moet zij eerst bewijzen dat zij daar hoe dan ook nog gezag heeft.

Een groot risico voor de regering vormt de kans op een uitglijder door de vaak jonge en onervaren politiekrachten in de voorsteden, die nu tot het uiterste op de proef worden gesteld. Villepin prees gisteren nog maar eens hun ,,koelbloedigheid". ,,Dat we tot op dit moment een nieuwe catastrofe hebben kunnen voorkomen, komt doordat zij beheerst optreden."

Minister van Binnenlandse Zaken Sarkozy is dagelijks op bezoek in politiekazernes om politie en brandweer een hart onder de riem te steken - en ook steeds maar weer te herhalen dat zij de ,,beheerste macht" vormen, die moet handelen ,,in het belang van de bevolking, en niet tegen haar".

Sarkozy speelt in meerdere opzichten een hoofdrol dezer dagen. Als uitglijders van hem of van politiekrachten niet een onmiddellijke crisis veroorzaken, kunnen deze rellen ook achteraf een beslissend moment blijken voor de carrière van Frankrijks meest populaire minister, die in 2007 wil meedingen naar het presidentschap. Onder jongeren in de voorsteden is het de laatste week een gevleugeld woord geworden dat de rellen zullen doorgaan tot Sarkozy is afgetreden of excuses aanbiedt voor het gebruik van termen als ,,tuig" en ,,bandieten". Kleinere oppositiepartijen als de Groenen en de communistische PCF roepen om zijn vertrek wegens zijn vermeend stigmatiserende optreden. In de regering slaat Sarkozy's rivaal Villepin, zonder expliciet de polemiek te zoeken, nadrukkelijk een andere toon aan. Gevraagd of de relschoppers ,,bandieten" zijn, zoals Sarkozy zegt, antwoordde Villepin gisteren met een waarschuwing tegen ,,stigmatiserend taalgebruik".

Sarkozy zelf blijft stijlvast. ,,Wie een bus in brand steekt en een gehandicapte vrouw met benzine overgiet, is een crimineel", zei hij gisteren nog eens nadrukkelijk voor de televisiecamera's. Als de rellen zijn gaan liggen, zal blijken of de steun voor die duidelijke opstelling onder de stille meerderheid der Fransen nog is toegenomen.Printer-friendly version   Email this item to a friend