Home      |      Weblog      |      Articles      |      Satire      |      Links      |      About      |      Contact


Militant Islam Monitor > Articles > Extremist Muslims attempt to recruit 'losers'

Extremist Muslims attempt to recruit 'losers'

Terror expert Emerson Vermaat " 'Samir Azzouz is as dangerous as Mohammed B'
November 7, 2005


http://www.volkskrant.nl/binnenland/1131256897840.html
maandag 7 november 2005 uur.

Radicale ‘brains' zoeken ‘losers'

Door Janny Groen en Annieke Kranenberg


AMSTERDAM - De brains (hoogopgeleide moslimextremisten) lijken in het veronderstelde terroristische Hofstadnetwerk te gaan samenwerken met de losers (Marokkaanse crimineeltjes). In het onderzoek naar radicalisering in Rotterdam en in het rapport Meedoen of Achterblijven signaleert het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) een voorzichtige toenadering tussen de groepen.


Het COT waarschuwde begin dit jaar al voor deze ontwikkeling. De Rotterdamse politie had opgemerkt dat in het milieu van kruimeldiefjes en softdrugsdealers, plotseling werd gesproken over ‘sterven voor de jihad'. Harde bewijzen had het COT in februari, toen het rapport werd gepresenteerd, nog niet. Maar op 8 april, twee dagen na de vrijlating van terreurverdachte Samir A., berichtte de Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE) Utrecht dat Samir A. niet alleen de taken heeft overgenomen van Abu Khaled, de verondersteld geestelijk leider van de Hofstadgroep, maar zich ook heeft omringd met Marokkaanse ex-junks.

Op 11 augustus kwam de CIE Amsterdam met informatie dat Marokkanen uit Amsterdam-Oost en Den Haag een deel van hun criminele opbrengst moeten afdragen aan de groep die een aanslag wil plegen op een El Al-toestel. ‘De crimineeltjes die afdragen zijn kennissen van Samir A.'

Een van de kennissen die banden heeft met het drugsmilieu is mogelijk ‘broeder' Lahbib uit Den Haag, die op 14 oktober samen met Samir A. werd gearresteerd. In radicale islamitische kringen wordt Lahbib omschreven als ‘iemand die niet echt praktiserend is', ‘een coffeeshopjongen'.

De relatie met het drugsmilieu is al eerder opgedoken in gesprekken met bronnen rond het Hofstadnetwerk. Verdachte Nouredine el F., die in juni met een machinegeweer is opgepakt, zou zelf in drugs handelen of in elk geval contacten hebben met drugsdealers. Opmerkelijk was dat El F. altijd ruim over geld beschikte. Hij ondersteunde enkele vrouwen van de Hofstadgroep wier echtgenoten vastzitten.

Ook ene Abu Abbas zou actief zijn in de drugswereld. Zijn naam dook op in een afgetapt gesprek tussen de Syrische inspirator en een onbekende. Volgens Justitie vroeg Abu Khaled, die op de dag van de moord op Van Gogh het land uitvluchtte, in dat geprek naar het lot van die Abu Abbas.

Ingewijden zeggen dat Abu Abbas het Hofstadnetwerk financieel steunde. Hij zou in drugs handelen en door Europa reizen. Hij heeft onder meer Zwitserland, Frankrijk, Portugal en Curaçao bezocht. Hij zou in het buitenland zijn gearresteerd en weer zijn vrijgelaten.

Het Openbaar Ministerie is ervan overtuigd dat Samir A. al eerder via criminele weg heeft geprobeerd geld voor de jihad te vergaren. Volgens het OM heeft hij met Ibrahim B. en een andere broeder in april2004 een overval beraamd op een Edah-supermarkt in Rotterdam. De buit, zo werd op de rechtszitting dit voorjaar betoogd, was bedoeld voor de jihad. De Rotterdamse rechtbank achtte de betrokkenheid van A. bij de overval niet bewezen en sprak hem daarvoor vrij.


http://www.volkskrant.nl/binnenland/1131343258724.html

maandag 7 november 2005 uur.

Advocaat Samir wil zaak nog niet sluiten
ANP

AMSTERDAM - De advocaat van Samir A. heeft het gerechtshof maandag verzocht de zaak aan te houden om een aantal mensen te kunnen horen. Zo wil V. Koppe de man horen van wie hij denkt dat het een infiltrant is van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en T. Bot, het plaatsvervangend hoofd van de dienst.

De vermeende AIVD-infiltrant zou betrokken zijn geweest bij de overval op de Edah-supermarkt in april 2004 in Rotterdam, waarvan de 19-jarige Samir A. wordt verdacht van medeplegen. Deze 28-jarige S.B. is anderhalve week geleden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij terroristische activiteiten.

Volgens Koppe gaat waarheidsvinding boven een snelle afhandeling van de zaak. Hij wil verder nog de andere, inmiddels veroordeelde Edah-overvaller horen en een politieman.

De raadsman betoogde verder dat de tekeningen en plattegronden van gebouwen die bij Samir thuis zijn gevonden, ‘kinderlijk aandoen en een hoog amateuristisch gehalte hebben'. De rechtbank in Rotterdam oordeelde eerder dit jaar dat de aanwezigheid van deze spullen in het huis van Samir erop duiden dat de verdachte iets kwaads in de zin had. De rechtbank typeerde de verdachte als een moslim met kennelijk radicale denkbeelden.

Koppe meent dat ook de aanklager denkt dat Samir ‘Al-Qaeda-achtige aanslagen' in voorbereiding had. ‘Maar zou de advocaat-generaal hetzelfde betoog hebben gehouden als S. geen vermeende extremistische moslim was?', vroeg Koppe zich hardop af.

Volgens de advocaat bevat het dossier geen enkele aanwijzing waaruit zou blijken dat Samir een aanslag wilde plegen, zijn de spullen die in de woning van zijn cliënt zijn gevonden daar wellicht door anderen en zonder medeweten van Samir neergelegd en speelt het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) een dubieuze rol in het onderzoek naar de aangetroffen stoffen, waarvan is komen vast te staan dat ze ondeugdelijk waren om een explosief mee te maken.

Koppe betoogde dat Samir het leuk vindt om te knutselen, net zoals andere jongens van zijn leeftijd, en volgde hij niet voor niets een opleiding tot laborant. De raadsman uitte zijn zorgen over de ‘volkswoede' die ontstond na de vrijspraak door de rechtbank in Rotterdam en de uitlatingen van de gezagsdragers in dat verband.

Hij denkt dat het hof dezelfde spot en hoon ten deel zal vallen als de rechtbank, mocht het tot vrijspraak komen. Koppe kent het klappen van de zweep. Zelf heeft hij nog steeds te maken met kogelbrieven en andere bedreigingen, zo zei hij.


http://www.volkskrant.nl/binnenland/1131343205993.html

maandag 7 november 2005 uur.

OM eist zes jaar en negen maanden tegen Samir A.

ANP


AMSTERDAM - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag voor het gerechtshof in Den Haag zes jaar en negen maanden cel geëist tegen de 19-jarige terreurverdachte Samir A. Het OM houdt hem onder meer verantwoordelijk voor het voorbereiden van aanslagen in Nederland en medeplichtigheid aan een overval op een supermarkt in 2004.


De rechtbank in Rotterdam sprak Samir A. in april hiervoor nog vrij. Dat gebeurde wegens gebrek aan bewijs.

Volgens de rechtbank bleek wel een ‘bovengemiddelde belangstelling voor religieus extremistisch geweld bij A.'. Dat was echter nog geen concreet bewijs dat hij aanslagen voorbereidde, concludeerden de Rotterdamse rechters.

Justitie had meer intenties op tafel moeten leggen voor een veroordeling. Samir A. had dicht tegen uitvoering van een aanslag aan moeten zitten. Hij had ook niet de juiste spullen in huis om aanslagen voor te bereiden, vond de rechtbank.

Aanklager Haverkate zei maandag tijdens de opsomming van de bewijzen die hij tegen Samir A. aanvoert, dat hij de overwegingen van de rechtbank voor de vrijspraak niet deelt en soms ook niet begrijpt. ‘Elke bladzijde van dit dossier ademt het woord bomaanslag', benadrukte hij.

Haverkate meent dat er wel degelijk voldoende bewijs is dat duidelijk maakt dat Samir A. de intentie had om aanslagen te plegen. Zo blijkt uit zijn zelfgemaakte plattegronden en schetsen voorzien van aantekeningen, dat hij specifieke doelen op de korrel had. Het ging dan onder meer om de Tweede Kamer, de kerncentrale in Borssele, Schiphol, het ministerie van Defensie en het gebouw van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).

De aanklager wees er ook op dat bij de huiszoeking bij A. materialen zijn gevonden, waaruit duidelijk blijkt dat hij een explosief wilde maken. Dat een deel van dit materiaal ondeugdelijk bleek voor het maken van een bom doet niets aan zijn intenties voor een bomaanslag af, constateert Haverkate. ‘Ook is het mogelijk dat hij ergens anders wel deugdelijk materiaal had, waarvan het bestaan nog niet bekend is geworden.'

Eveneens had Samir A. spullen in zijn woning liggen, waaruit volgens Haverkate heel duidelijk blijkt dat de verdachte ‘een extremistische moslim is die er niet voor terugdeinst zijn denkbeelden door geweld te verwezenlijken'. ‘Dat blijkt onder andere uit de videobanden over de Jihad en onderdelen van wapens die bij hem zijn gevonden', meende de aanklager. ‘Ook heeft hij zelf aangegeven dat zijn kind onder het motto van de Jihad moet worden opgevoed.'

Het OM eiste voor de rechtbank nog zeven jaar gevangenisstraf. Samir kreeg drie maanden celstraf voor het verboden bezit van wapenonderdelen. Die straf trok Haverkate nu van de eis af. Hij eiste een jaar voor het medeplegen van de overval op de Edah in Rotterdam in april 2004 en vijf jaar en negen maanden cel voor het voorbereiden van aanslagen.

Haverkate wees ook op de onverbeterlijke instelling van Samir A. Hij duidde hiermee op het nieuwe onderzoek dat tegen de vermeende terrorist loopt.

Een antiterreureenheid hield A. op 14 oktober opnieuw aan. Dit keer met zes vermoedelijke handlangers. Justitie verdenkt hem nu van voorbereiding van moord op politici en voorbereiding van een bomaanslag op een overheidsgebouw, het hoofdkwartier van de AIVD. Twee verdachten zijn inmiddels weer op vrije voeten.


-----------------------------

http://www.planet.nl/planet/show/id=62967/contentid=601066/sc=d443af

Britain extradites Rachid B. member of the Hofstadgroep

July 25, 2005

Britten leveren verdachte Hofstadgroep uit
Gepubliceerd op woensdag 20 juli 2005
Een rechtbank in Londen heeft besloten dat een Nederlander die mogelijk tot de Hofstadgroep behoorde, aan Nederland mag worden uitgeleverd. De 32-jarige Rachid B. werd vorige maand in Londen gearresteerd op verzoek van Nederland.

Volgens het Openbaar Ministerie in Nederland onderhield B. contact met leden van de Hofstadgroep. De Britse politie arresteerde de man eind juni in Oost-Londen.

Hofstadgroep
De Marokkaan was in januari in Groot-Brittannië gearriveerd. De Nederlandse justitie had de Britse autoriteiten om zijn arrestatie en om zijn uitlevering verzocht. B. behoort vermoedelijk, net als de op dezelfde dag in Amsterdam gearresteerde Nouredine el F., tot de kleine kring rond de geestelijk leider van de Hofstadgroep.

Dat is de 46-jarige Syriër Abu K. Deze man verliet Nederland op 2 november vorig jaar, de dag dat Van Gogh werd vermoord, en is sindsdien voortvluchtig. Rachid B. zou de Syriër hebben geholpen het land uit te komen.

Inmiddels zitten diverse vermeende leden van het terroristische netwerk vast. Volgens het OM heeft de groep het oogmerk gehad om aanslagen te plegen op Nederlandse overheidsdoelen en op onder anderen de Tweede-Kamerleden Hirsi Ali en Wilders.

Proces
Hun proces zal waarschijnlijk in het najaar op gang komen. In de strafzaak tegen Mohammed B., die heeft bekend Van Gogh te hebben vermoord, wordt op 26 juli het vonnis geveld.

Het Openbaar Ministerie kon nog niet bevestigen dat Rachid B. wordt uitgeleverd. Volgens woordvoerster mr. Leppens was het landelijk parket formeel nog niet op de hoogte gesteld. Zij benadrukte verder dat het verzoek om uitlevering niet is gedaan vanwege mogelijke betrokkenheid van de verdachte bij de moord op Van Gogh, maar vanwege zijn banden met de Hofstadgroep.

Printer-friendly version   Email this item to a friend