Home      |      Weblog      |      Articles      |      Satire      |      Links      |      About      |      Contact


Militant Islam Monitor > Articles > Dutch convert to Islam who made bombs and threatened politicians had 'obsessive identification' with Islam - detained in pyschiatric hospital

Dutch convert to Islam who made bombs and threatened politicians had 'obsessive identification' with Islam - detained in pyschiatric hospital

17 year old hid bomb in parents housed idealised killer of Theo van Gogh
November 7, 2005

Young bomb maker placed in youth pyschiatric facility

Nov. 7, 2005 De Volkskrant

by Beila Rabinowitz director of MIM:

The court in Amsterdam has decided that a 17 year old M.R. from Almere should be placed in a juvenile pyschiatric hospital for behavioural therapy. In July of this year he was found to have hidden a self made explosive device in his parents home. The Public prosecutor claimed that he was planning a terrorist attack, but the court found that there was no proof .

The Ministry of Public Affairs was convinced of this because he had sent threatening emails to Lower House members Hirsi Ali and Geert Wilders. The court considered the threat of a 'terrorist criminal act' directed at Hirsi Ali not proven, but that the threat towards Willders was.

The presiding judge decided that the so called terrorist intent in relation to the improvised bomb was not proven. The reasons for this remain obscure, because the prosecution of the case was handled behind closed doors because R. was a minor.

After R. was arrested last year the police discovered a metal pipe filled with gunpowder and metal.

Experts concluded that the youth, who is Dutch by birth could be considered as having an " obsessive identification" with Islam. In addition he is "fascinated by violence" and by "fire and fireworks". He converted to Islam in 2003 the radicalisation was completed this year.

The presiding judge decided that the so called terrorist intent in relation to the improvised bomb was not proven. The reasons therefore remain obscure, because the prosecution of the case was handled behind closed doors because R. was a minor.

He became withdrawn and only had contact with his co religionists ,according to the psychiatrist who examined him. R is not completely sane, according to the behavioural experts. They find that treatment in a psychiatric facility is necessary, to minimalise the danger of repetition, The court agreed with their conclusions. The officer of justice had also demanded five months of juvenile detention in addition to the five months of youth detention in a facility. The court found the detention unnecessary, because R has already been detained and still has to wait for a place in an institution.

---------------------------------------------------------

De Volkskrant

maandag 7 november 2005 uur.

Jonge bommaker in jeugdinrichting geplaatst

ANP


http://www.volkskrant.nl/binnenland/1131370358091.html


AMSTERDAM - De rechtbank in Amsterdam heeft maandag bepaald dat de 17-jarige M.R. uit Almere in een jeugdinrichting moet worden geplaatst voor een gedragsbehandeling. In juli van dit jaar bleek hij een zelfgemaakt explosief in de ouderlijke woning verborgen te houden. Het Openbaar Ministerie (OM) meende dat R. daarmee terroristische plannen had, maar dat achtte de rechtbank niet bewezen.

Het OM had die overtuiging, doordat R. in maart van dit jaar dreigmails verstuurde naar de Tweede Kamerleden Hirsi Ali en Wilders. De ‘bedreiging met een terroristisch misdrijf' aan het adres van Hirsi Ali achtte de rechtbank niet bewezen, die aan Wilders wel. Overigens achtte de officier van justitie ter zitting het zogeheten terroristisch oogmerk met betrekking tot de geďmproviseerde bom uiteindelijk ook niet bewezen. De redenen daarvoor zijn duister gebleven, omdat de behandeling van de zaak tegen R. wegens zijn minderjarigheid op 24 oktober achter gesloten heeft plaatsgevonden.

Nadat R. in juli van dit jaar in Amsterdam werd aangehouden, stuitte de politie bij doorzoeking van de ouderlijke woning op een kartonnen staaf, gevuld met kruit en metaal. Ook werd materiaal voor een ontstekingsmechanisme gevonden.

De bedreiging van VVD-politica Hirsi Ali achtte de rechtbank niet bewezen, omdat niet is gebleken dat zij op de hoogte is geweest van de bedreigingen. Voor Wilders ligt dat anders. Hij kreeg in maart een e-mail van R., waarin onder meer stond dat hem, als ‘vijand van de islam', een kennismaking met ‘het zwaard' te wachten stond. Ook schrijft R. in deze mail dat Hirsi Ali zichzelf zal ‘stukslaan' op de islam. R. stuurde tweemaal een dreigmail aan Wilders. De rechtbank wees er in haar vonnis op dat dergelijke bedreigingen de democratie ‘in haar wezen' kan aantasten.

Gedragskundigen hebben vastgesteld dat er bij R., Nederlander van geboorte, sprake is van een ‘obsessieve vereenzelviging' met de islam. Daarbij is hij ‘gefascineerd door geweld' en door ‘vuur en vuurwerk'. Hij bekeerde zich in 2003 tot de islam. De radicalisering voltrok zich dit jaar. Hij zonderde zich steeds meer af en had alleen nog contact met geloofsgenoten, aldus de psychiater die hem onderzocht. R. is verminderd toerekeningsvatbaar, zo hebben de gedragskundigen vastgesteld. Behandeling in een inrichting is noodzakelijk, om het gevaar voor herhaling te beperken, vinden zij. De rechtbank nam de conclusies over.

De officier van justitie had naast de maatregel tot plaatsing in een inrichting vijf maanden jeugddetentie geëist. De rechtbank vond detentie niet nodig, omdat R. al vier maanden vastzit en waarschijnlijk nog enige tijd moet wachten op een plek in een inrichting.

------------

Translation by Beila Rabinowitz director of MIM:

Kickbokser became follower of Mohammed Bouyeri.

The Amsterdam adolescent Maik swiftly became a Muslim extremist . The court has to decide if he is suffering from a personality disorder.

First Maik was a fanatic kickboxer. He could also become completely consumed by his fireworks. After the September 11th attacks he became totally fascinated by "pure Islam". The native born Dutch convert radicalised, was active on the internet and put his MSN profile on with pictures of Mohammed Bouyeri and Samir Azzouz.

Last March he threatened Hirsi Ali twice via e mail. He was taken into custody on July 11th in Amsterdam West. A search of his parents house turned up a homemade explosive device.

It was remarkable news. The arrest of a 17 year old adolescent. Many asked themselves how it was possible that a native born youth could have so changed so quickly into an extremist.

Did he radicalise so quickly because he was developmentally disturbed?

Or did he appear disturbed because he was obsessively preoccupied with his belief?

Today the court, which is handling the case behind closed doors because the defendant is a minor -must formulate an answer to this. The prosecuter demanded five months and detention in a youth pyschiatric faclity.

The Volkskrant was able to reconstruct his story using police files and his conversations. A youth pyschiatrist who examined Maik concluded that he was completely sane. He suffers from autistic spectrum syndrome and tend towards monomania. The court has taken the advice to about a youth pychiatric faciltiy. But can radicalism be treated?

Experts say that he will not be dissuaded from his belief.

Maik was 13 when he first came into contact with Islam. He had mostly Moroccan friends in vocational school who reacted enthusiastically to 11 September. Because of their unexpected reaction he became interested in Islam. Through the internet he came into contact with the ideology.

After the murder of Theo van Gogh he sought contact with the Hofstadgroep network. He was active on the internet and spread the work of his leader and mentor Mohammed Bouyeri. He used Islamist nicknames such as Talib ei Ilm (student of knowledge). Abdrahiem and Abu Tafkir and managed radical MSN internet groups. He wanted to marry in the Islamic way as quickly as possible.

His actions on the internet brought him to the attention of the General Information and Security Services. They saw him as a tafkir who viewed those who didnt believe as he did as heretics who should be killed. Maik often talked about violence on the internet. One of the Muslimahs who according to him had lapsed from the path of tafkir was threatened by him. "No sword is sharp enough for you".

---------------------------------------------------------------------


http://www.volkskrant.nl/binnenland/1131343067289.html

maandag 7 november 2005 uur.

Kickbokser werd volgeling Mohammed B.
Van onze verslaggeefsters Janny Groen, Annieke Kranenberg

AMSTERDAM - De Amsterdamse puber Maik ontwikkelde zich razendsnel tot moslimextremist. De rechtbank moet vandaag beoordelen of de 17-jarige jongen lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis.

Eerst was Maik R. een fanatiek kickbokser. Hij kon ook volledig opgaan in experimenten met vuurwerk. Na de aanslagen van 11september 2001 kwam daar een fascinatie bij: de ‘zuivere' islam. De autochtone bekeerling radicaliseerde, was actief op internet, tooide daar zijn MSN-profiel met portretten van Samir A. en Mohammed B.

Afgelopen maart –Maik R. was 16 jaar– bedreigde hij het Tweede-Kamerlid Wilders tot twee keer toe per e-mail. Op 11juli werd hij aangehouden in Amsterdam-West. Bij doorzoeking van zijn ouderlijke woning vond de politie een zelfgemaakt explosief.

Het was opmerkelijk nieuws, de arrestatie van de Amsterdamse inmiddels 17-jarige puber. Velen vroegen zich af hoe zo'n autochtone jongen zich zo snel kon ontwikkelen tot een moslimextremist. Radicaliseerde Maik omdat hij een ontwikkelingsstoornis heeft? Of lijkt hij gestoord omdat hij zich obsessief met zijn geloof bezighoudt?

Vandaag zal de rechtbank in Amsterdam, die de zaak achter gesloten deuren behandelt omdat Maik minderjarig is, hierop een antwoord moeten formuleren. De officier van justitie eiste twee weken geleden vijf maanden celstraf en een PIJ-maatregel, een soort jeugd-tbs. Aan de hand van gesprekken en stukken uit strafdossiers heeft de Volkskrant zijn zaak kunnen reconstrueren.

Een jeugdpsychiater en -psycholoog die Maik hebben onderzocht, rapporteerden dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Hij zou een autistische spectrum stoornis (ASS) hebben en neigen naar monomanie.

Het OM heeft het advies voor jeugd-tbs overgenomen. Maiks advocaat Vogelaar, die inhoudelijk niet op de zaak wil ingaan, wil slechts kwijt dat hij zich daartegen verzet. Want valt radicalisme wel te behandelen? Ingewijden zeggen dat hij zich zeker niet van zijn islamitische geloof zal laten afbrengen.

Maik was 13 toen hij in aanraking kwam met de islam. Hij had vooral Marokkaanse vriendjes op het vmbo, die enthousiast reageerden op 11september. Door die onverwachte reactie raakte hij geďnteresseerd in de islam. Hij zocht naar informatie op internet en kwam al snel terecht bij het radicale islamitische gedachtegoed.

Na de moord op Theo van Gogh zocht hij contact met het Hofstadnetwerk. Hij was zelf ook actief op internet, verspreidde werken van zijn ‘grote leider en leermeester', Mohammed B. Hij gebruikte islamitische geuzennamen als Talib el Ilm (student van kennis), Abdrahiem en Abu Takfir en beheerde radicale MSN-groepen. Hij wilde zo snel mogelijk islamitisch huwen.

Door zijn acties op internet kwam Maik bij de AIVD in beeld. Die zag hem als een takfir, iemand die andersgelovigen verkettert en vindt dat die gedood moeten worden. Maik had het op internet vaak over geweld. Een van de moslima's die volgens Maik van de takfir-weg was afgedwaald, bedreigde hij met de woorden: ‘Geen zwaard is scherp genoeg voor jou.'

Het OM rekent Maik R. niet tot de Hofstadgroep, hoewel hij contacten had met een van de hoofdverdachten, Nouredine el F. Hoe diep hij in het ‘netwerk' zat, is niet helder. Zo werd hij door sommigen omschreven als een wannabe, een meeloper.

Ook lijkt hij niet zo standvastig in het takfir-gedachtegoed. Maik stond op voor de rechter, werkte mee aan het psychiatrisch onderzoek en heeft spijt betuigd voor het bedreigen van Wilders.

Een getuige-deskundige op het terrein van radicalisering die is ingeschakeld door de advocaat, heeft ter zitting ook weersproken dat Maik R. takfir is. Hij verkettert zijn ‘ongelovige' ouders niet en was zelfs bereid zijn baard af te scheren om zijn vader tegemoet te komen.

Zonder jeugd-tbs komt Maik over een maand op vrije voeten. Het OM vindt dat, vanwege zijn obsessie voor vuurwerk en de radicale islam, onverantwoord.


Printer-friendly version   Email this item to a friend