Home      |      Weblog      |      Articles      |      Satire      |      Links      |      About      |      Contact


Militant Islam Monitor > Articles > Dutch Cabinet concludes that using local organisations to monitor radicalisering of Muslims is "not realistic"

Dutch Cabinet concludes that using local organisations to monitor radicalisering of Muslims is "not realistic"

October 23, 2005

MIM: The Dutch Interior Minister proposed idea that local communities keep a tab on radicals,was termed 'not realistic' by a combination of groups. Further examination of the articles on the subject show that most of the people who would be part of the monitoring network either decline to do so on the grounds that they don't want to be seen to be working with the security services, and doubt their own capacity to determine what is radical behaviour. The Muslims for their part, suddenly find the freedom to dress as one wants, an inalienableright, (unless it has to do with women they deem inapproriately clad). A mosque spokesman in the Hague who says he would refuse to turn a congregant in, coyly adds "one cannot look into someone's heart."

Translated by Beila Rabinowitz, director of MIM

______________________________________________

Muncipalities cannot trace radicals'

By our editor Derk Stokmans
The Hague
October 22, 2005

The kabinet's expectation that municipal and local organisations could play a crucial role in spotting the early signals of a potential terrorist are not realistic.

This was said by directors of schools, civil servants, and representatives of the Muslim community in The Hague. A week ago terror suspects were arrested in the city who had planned an attack on politicans and government buildings according to the cabinet.

The Cabinet wants local schools, youth workers, rental agencies, job agencies and citizens to be alert to the signals of radicalisation. Municipalities must make sure that the signals are forwarded to the police and the AIVD (The General Intelligence and Security Services). That is the way the kabinet wants to pinpoint terrorist signals before they turn into illegal acts. The new role of the municipalities is written up in the government paper on Radicalism and Radicalisering.

According to The Hague law maker Pierre Heijnen the 'signal network' for potential terrorists is an illusion.'It is a misconception that we, with less resources availablethen the police or the General Intelligence and Security Services are in a position to find people that they also cannot find". Jos Leenhouts, the chairman of the board of the Mondrian Educational Group, the largest organisation in The Hague for elementary and high school vocational education said; "I cannot imagine that we are capable of identifying potential terrorists".These institutions say they would warn the police directly when they have concrete indications that radical youth tend toward violence, but precisely this group remains invisible".

In reaction to the sceptical sounds coming from The Hague, Minister Remkes announced that cooperation with local institutions is essential. Rijk, RID, and the AIVD cannot do it alone". Who ever does not subscribe to the notion that radicalism is a possible prelude to terrorism trivialises the entire situation".according to the Minister.

Some schools, local council workers, and mosque leaders warn about a reverse effect. They fear losing the trust of the community if they began to act as informers for the General Intelligence and Security Services.

____________________________________________

http://www.nrc.nl/binnenland/artikel/1129871222911.html

Original article in Dutch

'Gemeente kan radicaal niet traceren'

Door onze redacteur Derk Stokmans

DEN HAAG, 22 OKT. De verwachting van het kabinet dat gemeenten en lokale organisaties een cruciale rol kunnen spelen in het vroegtijdig signaleren van potentiŽle terroristen is niet realistisch.

Dat zeggen directeuren van scholen, ambtenaren en vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap in Den Haag. In die stad werden een week geleden terreurverdachten aangehouden die volgens het kabinet een aanslag voorbereidden op politici en overheidsgebouwen.

Het kabinet wil dat gemeenten scholen, jongerenwerkers, woningcorporaties, arbeidsbureaus en burgers aanzetten om alert te zijn op signalen van radicalisering. Gemeenten moeten zorgen dat die signalen terechtkomen bij politie en AIVD. Zo wil het kabinet terroristen signaleren voordat zij tot strafbare handelingen overgaan. De nieuwe rol van de gemeenten is vastgelegd in de nota Radicalisme en radicalisering.

Volgens de Haagse wethouder van integratie Pierre Heijnen is een 'signaleringsnetwerk' voor potentiŽle terroristen een illusie. ,,Het is een misvatting dat wij, met minder middelen dan politie of AIVD, in staat zouden zijn om mensen op te sporen die zij ook niet vinden." Jos Leenhouts, bestuursvoorzitter van de Mondriaan Onderwijsgroep, de grootste Haagse organisatie voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, zegt: ,,Ik kan me niet voorstellen dat wij in staat zijn potentiŽle terroristen te identificeren." De instanties zeggen direct de politie te waarschuwen bij concrete vermoedens dat radicale jongeren geweld in de zin hebben, maar juist die groep blijft volgens hen onzichtbaar.

In een reactie op de sceptische geluiden uit Den Haag laat minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) weten dat medewerking van lokale partijen essentieel is: ,,Rijk, RID [politie-inlichtingendienst, red.] en AIVD kunnen het niet alleen." Wie niet onderkent dat radicalisme een mogelijke voorbode is van terrorisme is aan het bagatelliseren, vindt de minister.

Sommige scholen, buurtwerkers en moskeebestuurders waarschuwen ook voor averechtse effecten. Zij vrezen het vertrouwen van de gemeenschap te verliezen als ze zich als informanten van de AIVD gaan gedragen.

---------------------

Translation by Beila Rabinowitz director of MIM:

The radical youth, they are quiet

The Cabinet and the 'local networks' are supposed to be looking for possible terrorists. But the youth worker and the school director have not faith in this. 'The school will never turn informer"

"In the El Islam mosque in The Hague Schilderswijk the afternoon prayer is almost over. A hundred men are taking off their shoes by the exit. The mood is somber, inward, and it is Ramadan. Would Ali Bel Haj, the mosque chairman recognize a potential terrorist? Ali hesitates, he sometimes sees signs that make him uneasy. "Boys and girls who dress differently". A burqa is not the usual Moroccan clothing style". By concrete signs Bel Haj will take action, but clothing doesn't count. "In this country everyone is free to decide how they want to dress ". He would like to know how you can spot someone with violent intentions. "We can't look in their hearts" ..."What happens there is a secret".

------------------------------------------------

The Hague October 22, 2005

By our editor Derk Stokmans

http://www.nrc.nl/binnenland/artikel/1129871222063.html

Die radicale jongens, die zijn rustig

Het kabinet wil dat 'lokale netwerken' op zoek gaan naar mogelijke terroristen. Maar de jongerenwerker en de schooldirecteur hebben er weinig vertrouwen in. ,,De school zal nooit informant worden." He wouldnt know how

"...


Door onze redacteur Derk Stokmans

DEN HAAG, 22 OKT. Het Hannemanplantsoen was vroeger het domein van junks, nu heersen jongerenwerkers Runaldo en Brian over het park. Vanuit een keet delen ze limonade en sportspullen uit. Tientallen kinderen uit de Haagse Schilderswijk hangen aan de speeltoestellen, trappen een bal of dammen in de ochtendzon. Marokkaans, Turks, Antilliaans, Surinaams, iedereen speelt door elkaar heen. Heeft iemand Runaldo en Brian ooit gevraagd om alert te zijn op radicaliserende jongeren? De mannen lachen. ,,Nooit, nooit."

In de straten waar deze kinderen wonen pakten speciale eenheden vorige week vrijdag een aantal terreurverdachten op. Justitie beschouwt ze als leden van de radicaal-islamitische Hofstadgroep. Maar niet alle leden zijn opgepakt, waarschuwden ministers Remkes (Binnenlandse Zaken) en Donner (Justitie) diezelfde middag. De groep breidt zich uit, zoekt en vindt rekruten onder radicaliserende jongeren.

Het kabinet lanceerde een jaar geleden al een plan om terroristen in de dop eerder op te sporen, voordat ze iets strafbaars doen. Daarin moeten gemeenten een cruciale rol spelen. Want, denken de ministers Remkes en Donner: ,,Signalen van jongeren of anderen die zich af dreigen te keren van de samenleving of dreigen te radicaliseren kunnen het eerst opgevangen worden door medewerkers van gemeente, moslimgemeenschap, politie, scholen, sociale diensten/CWI, woningbouwcorporaties en buurt- en clubhuizen." Deze ,,haarvaten" van de samenleving moeten de nieuwe Mohammed B.'s of Samir A.'s ontdekken voor ze toeslaan.

Maar is dat realistisch? Neem de stad Den Haag. Uit een rondgang langs de haarvaten in die gemeente blijkt dat de meesten niets weten van de taak die hun is toegedacht. Ze twijfelen of ze in staat zijn die signalen op te vangen, en of ze die dan wel zouden doorgeven. Vrees is er ook, dat het aannemen van een informantenrol onderling wantrouwen creŽert en daarmee juist bijdraagt aan radicalisering. Niet alleen Den Haag worstelt. Andere gemeenten twijfelen ook, zo blijkt uit een panelonderzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Robbert van der Vlerk is de uitzondering, hij is wel opgeroepen signalen door te geven. In zijn kantoor - aan de andere kant van de muur woonden een paar van de verdachten die vorige week in de Schilderswijk werden aangehouden - vertelt de adjunct-directeur van de Stichting Jeugdwerk dat onderwijswethouder Pierre Heijnen tijdens een bijeenkomst van welzijnswerkers in juni vroeg signalen door te geven. Van der Vlerk zou het graag doen, maar er komt toch niets uit, denkt hij: die echte radicalen, die zie je niet.

De woningcorporaties weten van niets. Niemand heeft Haagwonen, met 12.000 woningen de grootste verhuurder in de Schilderswijk, ooit gevraagd ergens op te letten. Datzelfde geldt voor de CWI Den Haag. Niets gehoord.

De scholen dan? Die kwamen vorige week bij elkaar om samen met wethouder Heijnen te praten over integratie en radicalisering. Het ROC Mondriaan Onderwijsgroep, de grootste organisatie voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bijvoorbeeld inburgeringscursussen) in Den Haag en het Johan de Witt College waren erbij. Ook hun is nooit gevraagd of ze signalen van radicalisering wilden doorgeven.

Runaldo - zilveren ketting, dunne rastavlechtjes onder een petje, knokkels getekend door vechtpartijen met lastige jongens en drugsdealers - vertelt dat Brian en hij al acht jaar lang elke dag de kinderen van de Schilderswijk bezighouden. ,,Wij kennen iedereen, man!" Ze zouden, zeggen ze, geen seconde aarzelen als ze merkten dat iemand de gewelddadig fundamentalistische kant op ging. Direct de politie inschakelen, geen twijfel. Er is volgens Runaldo maar ťťn probleem: ,,Laat mij een kind zien, ik vertel je direct of hij een crimineel is, of problemen thuis heeft. Maar die radicale jongens, die zijn rustig, die zie je niet."

En stel, vraagt Runaldo, je ziet dat een jongen steeds geloviger wordt, wat dan? Hij noemt het voorbeeld van een jongen die 'in het leven' zat. ,,Hij kreeg zo'n vlassig baardje, ging zo'n kleed dragen. Maar hij kreeg een vrouw, een baan, stapte uit het criminele leven. Die jongen krijgt van mij een tien. Alle respect!" Streng geloof, bedoelt hij maar, kan ook wonderen verrichten.

,,Ik kan mij niet voorstellen dat wij in staat zijn potentiŽle terroristen te identificeren", zegt Jos Leenhouts, voorzitter van het college van bestuur van ROC Mondriaan. Niet omdat ze niet alert zijn, want ook op hun school zijn symptomen van oprukkend fundamentalisme zichtbaar, maar omdat echte risicogevallen zich goed verbergen.

Criminaliteit, overlast, problemen thuis en ruwere omgangsvormen, maar ook discriminatie op de arbeidsmarkt. Daar richten jongerenwerkers en scholen zich op, daar kampen hun kinderen mee. Natuurlijk, ook op school is geloof een beladen gespreksonderwerp. Over de ,,slachtoffervisie" van veel moslimjongeren, een potentiŽle voedingsbodem voor radicalisering, zijn gesprekken met leerlingen vaak fel. ,,Soms jeuken hun handen om mee te strijden tegen wat zij zien als de wereldwijde onderdrukking van moslims door het westen", zegt Kars Veling, rector van het Johan de Witt College. Maar het zijn jongeren, ze zoeken provocatie, idealen, willen zich afzetten tegen de gevestigde orde. Als hij echt vermoedens zou hebben dat het de verkeerde kant op gaat, en dat is nooit gebeurd, zou hij met ouders en kind gaan praten. ,,De school zal zich nooit lenen als informant voor belanghebbenden buiten onze gemeenschap."

Zo naar mensen kijken is ,,bloedlink" voor de goede verhoudingen, denkt Leenhouts. Zij wil zich niet bij elke leerling afvragen ,,of hij een bommetje in zijn tas zou hebben". Wel of hij voelt dat hij erbij hoort, of hij houvast heeft, want daar moet zij voor zorgen.

Trots vertelt wethouder Heijnen over de inspanningen die de gemeente Den Haag al jarenlang verricht om ook alle etnische groepen bij de maatschappij te betrekken. Zů bestrijdt zijn stad radicalisering. Hij twijfelt over het signaleringsnetwerk van het kabinet. Niet dat de gemeente geen contacten heeft met scholen, jongerenwerk en de andere partijen. De contacten zijn er en zijn onder dreiging van radicalisering de laatste jaren aangehaald, maar het is allemaal gericht op integratie, het wegnemen van de voedingsbodem van radicalisme, niet op het ontdekken van een vermeende terrorist.

Dat zoiets zou kunnen is volgens Heijnen een illusie. ,,Het is een echte misvatting dat we met minder middelen dan politie of AIVD in staat zijn om die mensen aan te wijzen die zij ook niet vinden." Je moet je ook afvragen, vindt Heijnen, of je wel moet willen dat iedereen elkaar in de gaten gaat houden. Dat past niet in Nederland, vindt Heijnen.

In de El-Islam moskee, de grootste in de Schilderswijk, is het middaggebed net afgelopen. Honderden mannen trekken bij de uitgang hun schoenen aan. De stemming is verstild, naar binnen gekeerd, het is halverwege de ramadan. Zou Ali Bel Haj, voorzitter van het moskeebestuur, een potentiŽle terrorist herkennen? Bel Haj aarzelt. Hij ziet ook wel eens tekenen waar hij geen lekker gevoel van krijgt. Jongens en meisjes die zich anders gaan kleden. ,,Het dragen van het Afghaanse kledingmodel en de burka is niet normaal bij Marokkanen." Bij concrete verdenkingen onderneemt Bel Haj wel actie, maar een nieuwe klederdracht valt daar niet onder. In dit land, zegt hij, is iedereen vrij om te beslissen wat hij aantrekt. Hij zou wel eens willen weten hoe je iemand herkent met gewelddadige plannen. ,,Wij kunnen ze niet in het hart kijken. Wat daar gebeurt is geheim."

----------------------------------------------------------------------------------


Dutch Interior Minister Remkes "Teachers must be alert"

Remkes over radicalisering

'Onderwijzer moet opletten'
http://www.nrc.nl/binnenland/artikel/1129871222043.html

Jongeren die zich anders gaan gedragen of gaan kleden. Zulke mogelijke tekenen van radicalisering moeten worden opgepikt en vastgelegd, vindt minister Remkes.


Door onze redacteur Derk Stokmans

ROTTERDAM, 22 OKT. Het ontdekken van terroristen is ook een taak van gemeenten. Zij moeten ervoor zorgen dat scholen, jongerenwerkers en woningcorporaties die het gedrag van jongeren wantrouwen dit doorgeven aan politie en AIVD. Tenminste, dat vindt het kabinet.

Maar in de stad Den Haag blijkt dat deze lokale organisaties meestal niets weten van de rol die hen is toegedacht. Ze twijfelen of wat het kabinet bedacht heeft in de praktijk wel werkt. Maar volgens minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) moet hun manier van denken veranderen.

U wilt een centrale rol voor lokale netwerken bij het vroegtijdig signaleren van radicalisering. Maar daar weten zij zelf niets van. Hoe komt dat?

,,Die reacties liggen in het verlengde van wat ik zelf ook waarneem, en wat ook uit een peiling van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten blijkt. Gemeenten zijn nog niet voldoende actief bij het signaleren van radicalisering. Hieruit blijkt dat het bij veel gemeenten nog onvoldoende tussen de oren zit. Maar zij moeten de lokale partijen bij elkaar brengen. Vergeet niet, we hebben die gemeenten nodig. Het rijk, de politie en de AIVD kunnen het niet alleen doen."

Die lokale partijen weten niet alleen van niets, ze denken ook niet dat uw idee werkt, omdat ze de echte potentiŽle terroristen toch niet zullen herkennen.

,,Dat verbaast mij zeer. Die signalen zijn wel te herkennen. Dat is ook precies de reden dat de AIVD een rapport heeft uitgebracht dat herkenningspunten geeft waaraan je dat afglijden van mensen van de samenleving kan herkennen. Bijvoorbeeld het dragen van andere kleding, of gedragsverandering. En het gaat natuurlijk niet alleen om moslimradicalisme, maar ook om rechts-extremisme bijvoorbeeld."

Je moet oppassen uitingen van radicalisme direct te zien als aanwijzing van gewelddadige plannen, zeggen lokale partijen.

,,Ik realiseer me dat het gevoelig ligt. We willen absoluut geen discussie tussen wij en zij. Maar radicalisering můťt opgevat worden als een mogelijke voorbode van terrorisme. Als je dat niet onderkent ben je aan het bagatelliseren. Er is een andere attitude nodig, een cultuuromslag."

Scholen en gemeenten willen geen informanten van politie en AIVD zijn.

,,Even geen misverstand: buurtwerkers en onderwijzers moeten geen vooruitgeschoven posten van de AIVD zijn. Maar ze moeten wel hun ogen en oren openhouden. Als ze dat nog niet doen, hebben we nog heel wat missie- en zendingswerk te verrichten. Dat zal tijd kosten, maar we moeten die weg inslaan. Ik geef een voorbeeld: als er bij bepaalde groepen grote opgetogenheid heerst als Theo van Gogh vermoord is, dan moet dat gesignaleerd en doorgegeven worden. De gemeente moet dat soort informatie verzamelen. En die informatie moet uiteindelijk worden doorgegeven worden aan AIVD, RID of politie."

Dus uiteindelijk krijgt de AIVD een lijstje namen van mensen die opgetogen waren?

,,Ja."

En dan?

,,Het hangt natuurlijk van de situatie af. Je kan proberen tot een dialoog te komen, om zulke mensen van verdere radicalisering af te houden. Maar je zou ook een preventieve invalshoek kunnen kiezen. Verstoring [het lastigvallen of preventief oppakken van verdachte radicalen door de overheid, red.] is dan wel een mogelijkheid, ja."Printer-friendly version   Email this item to a friend