This item is available on the Militant Islam Monitor website, at http://www.militantislammonitor.org/article/id/329

Theo van Gogh: "Newsprint Murderers" : " If there was ever a reason not to keep your mouth shut- it is now"

November 24, 2004

Newsprint Murderers

Translated by Beila Rabinowitz

"A stinging nettle is growing inside me" is the title of the piece which was published Friday in "Trouw". It begins thus: Boujemaa Yuba is a quiet friendly boy of 22. 'If anyone would tell me that he would plan to attack Ayaan Hirsi Ali, I would advise against it". "But I wouldn't stop him or go to the police". "I do not owe her anything". "In any case I have no sympathy for Hirsi Ali."

Boujemaa is the kind of Muslim who Mr.Dijkstal has so much compassion for in contrast to the bitterness of the Islamic citizenry towards types such as her and the undersigned.*

Boujemaa: "Maybe there will be an attack or two." "I wouldn't stoop to such a thing." "I'm also not the type". "I am too soft"."But I am boiling inside". "If you hear them talk you start planning something". "Then you think; I'll rent a car just like the woman who drove into VVD -leader Van Aartsen a while ago". "All my friends say - I could shoot that one". "Then just three years in jail".*

It is not surprising that the most pathetic dregs from the galleys of Allah wants to intimidate one of their own with the muzzle of believers, but remarkable in that Dijkstal and his kind will joyfully greet an attack on Hirsi Ali as "Big Welt /own fault".

I suspect that Pim Fortuyn will turn out to have been the first in the line of politically incorrect apostates who are laid low, with Hirsi Ali to follow. This is what the multicultural society has brought us, a climate of intimidation where all manner of goat fuckers can voice their threats in the newspapers with impunity. And they are right, or does anyone really think that an attack on Hirsi Ali will bring more then 3 years in jail ?*

That the young man Boujemaa is also so cowardly as to regard himself as "soft", but expresses the threat and brings others upon the same idea, has a kind of clammy beauty. The stone of offence is Hirsi Ali's pronouncement,one and a half years ago, that, according to our western standards, "Mohammed was a perverse man and a tyrant".

Dijkstal and his kind think that statements like that are too provocative, just like they thought that Fortuyn could not call Islam a "backward culture." It will be so enjoyable to see their crocodile tears when something really does happen".

But yes. If there ever was a reason not to keep your mouth shut it is now. I hope that Hirsi Ali continues her blessed work. The conspiracy of indifference which is engulfing her, you never hear Marcel van Dam, or Dijksal, or Rosenmoller ever talk about Ayaan, they are careful, that is the input mostly from the boys and girls of the Dutch press, who think that Hirsi Ali has understandable reservations against the brave students who are threatening her, but that she herself is not newsworthy.*

Holland will really not give a damn if a representative of the people who is exercising her right to free speach has to be guarded and finally buried. I ask myself if there would be such a lukewarm reaction when people like Ali will fight back,and, for example, put a price on the head of that bully Boujemaa. The house will most likely be much too small then.

It's high time to make a film in which Allah is portrayed as a pig. Pigs are sweet intelligent animals .A lot nicer then the cruel assassin whom Boujemma imagines to be the Most High. God is an invention of the people.There was seldom a better argument for deporting believers such as Boujemaa for threats and incitement. No judicial body would have the guts to begin a court case. Let's make a deal with each other , that if indeed something unexpected happens to Hirsi Ali , it will be time to take the law into our own hands.

In that case I wouldn't want to be in Boujemaa's shoes.

Theo Van Gogh

-----------

P.S. This morning I received the email below:

Dear Theo,

The article below will cheer you up. Boris's best friend Dyab has failed. The big uproar was for nothing. Muslims also see Dyab as a first class blusterer.

Greetings,

Bert Van Viegen

Sun. 13 June 2004

BRUSSELS/ANTWERP -The Muslim Democratic Party (MDP) of the Dyab Abou Jah Jah, also known in Holland, has garnered a minimal result in the Belgian regional elections. The party had a result of 0,26 percent or about 1,600 votes. The MDP is a party which came out of the Arab European League (AEL) which Abou Jah Jah had been trying to establish in Holland.

For Van Gogh vs.Abou Jah Jah see http://www.militantislammonitor.org/article/id/89

--------------------------------------------------------------

*Hans Dijkstal was a VVD cabinet minister who left the party in 2002. He accused any politicians who warned against the advent of Militant Islam in Holland of "sowing hate". Dijkstal called party chairman Jozias Van Aartsen 'a kapo' and said that integration Minister Verdonk 'was going to issue yellow stars next' in response to her calls to limit integration . http://www.novatv.nl/index.cfm?fuseaction=videoaudio.details&reportage_id=2623

*Marcel Van Dam is a politician from the PvdA (Labor Party). He called Israel a "terrorist state" and equated anti Islamism with anti semitism. http://home.quicknet.nl/qn/prive/informatica/fortuyn/artikels/vandam2.html

*Paul Rosenmoller was a member of the extremist (enviornmentalist) party "Groen Links' - 'Green Left' and left the party in 2002. He was a 'salon socialist' millionaire who " pointed a finger at Pim Fortuyn,the prime ministerial candidate who warned against the Islamisation of Holland, and declared that a huge dark evil had arisen". http://home.planet.nl/~soele032/Page_3x.html

Volkert van der Graaf ,who murdered Pim Fortuyn, was an adherent of Rosenmoller's Green Left party.He initially claimed he killed Fortuyn because he was opposed to his plan of trying to revive the mink trade, and later revealed he had murdered him, "to protect Muslims". .http://home.wanadoo.nl/lvm/archief/terreur.html

For more information on the Dutch left wing and Fortuyn's killer's political 'activism' see: http://www.volkertvandergraaf.net/

------------------------

Schrijftafelmoordenaars

http://www.theovangogh.nl/indexc.html

"In mij groeit een brandnetel" heette het stuk dat afgelopen vrijdag verscheen in "Trouw". Het begint zo: "Boujemaa Yuba is een rustige, vriendelijke jongen van 22. 'Als iemand mij vertelde dat hij een aanslag ging plegen op Ayaan Hisi Ali, zou ik dat afraden', zegt hij op een terras in Hilversum. 'Maar ik zou hem niet tegenhouden of naar de politie gaan. Ik ga niet voor haar liggen. In ieder geval zou ik geen medelijden met Hirsi Ali hebben."


Boujemaa is het soort van moslim waar meneer Dijkstal zoveel compassie mee heeft, verbitterd als het islamitische volksdeel is over dezulken als Ayaan en ondergetekende. Boujemaa: "Misschien komt er een aanslag op die twee. Ik zal me daar zelf nooit toe verlagen. Ik ben er ook niet geschikt voor. Ik ben te zacht. Maar ik kook wel van binnen. Als je hen hoort praten, ga je iets plannen. Dan denk je: ik huur een auto, net als die vrouw die een tijd terug op VVD-leider Van Aartsen inreed. Al mijn vrienden zeggen ook: die schiet ik neer, dan maar drie jaar de
bak in."


Het verwonderlijke is niet dat het treurigste bezinksel uit de galeien van Allah met de grote muil die gelovigen eigen is andersdenkenden probeert te intimideren, verwonderlijk is dat Dijkstal en de zijnen juichend een aanslag op Ayaan zullen begroeten als 'Eigen Schuld/ dikke bult'. Ik vermoed dat Fortuyn de eerste zal blijken te zijn geweest uit een rij van politiekincorrecte ketters die omgelegd zal worden, met Ayaan als volgende. Dit is wat de multiculturele samenleving ons gebracht heeft; een klimaat van intimidatie waarbij allerhande geitenneukers hun bedreigingen ongestraft in de courant kunnen uiten. En ze hebben gelijk, of is er iemand die werkelijk meent dat een aanslag op Hirsi Ali inderdaad meer dan drie jaar cel oplevert?


Dat die jongeman van Boujemaa ook nog zo laf is om zichzelf 'te zacht' te achten, maar intussen wel de bedreiging doet uitgaan en anderen op een ideetje brengt, is van een kleffe schoonheid. Steen des aanstoots is Hirsi Ali's uitspraak anderhalf jaar geleden dat Mohammed 'naar onze westerse maatstaven een perverse man en een tiran was'. Dijkstal en de zijnen menen dat zulke opvattingen te uitdagend zijn, zoals ze ook meenden dat Fortuyn de islam geen 'achterlijke cultuur' mocht noemen. Het moet een genoegen zijn om hun krokodillentranen te zien als
het inderdaad mis gaat.


Nu ja, als er ooit geen reden was om je mond te houden, is het nu. Ik hoop dat Hirsi Ali haar zegenrijke werk voortzet. De samenzwering van onverschilligheid die rondom haar wordt gespannen - je hoort Marcel van Dam en Dijkstal of Rosenmöller nooit over Ayaan, ze kijken wel uit -, wordt vooral ingegeven door de jongens en meisjes van de Nederlandse pers, die menen dat Hirsi Ali heel begrijpelijk wat bezwaren heeft tegen de dappere studenten die haar bedreigen, maar dat ze overigens geen nieuws is.


Het zal Nederland waarlijk aan de kont roesten of een volksvertegenwoordigster die gebruikt maakt van haar recht op vrije meningsuiting bewaakt moet worden en uiteindelijk begraven. Ik vraag me wel af of er net zo lauw zou worden gereageerd wanneer mensen als Ayaan terug zouden vechten door, bijvoorbeeld, een prijs op het hoofd te zetten van dat knulletje Boujemaa. Vermoedelijk zou het huis te klein zijn. Het wordt tijd om 'ns een film te maken waarin Allah wordt voorgesteld als een varken. Varkens zijn lieve, intelligente dieren, heel wat aardiger dan de wrede sluipmoordenaar die in de beleving van Boujemaa Opperwezen is. God is een uitvinding van de mensen; zelden zal er een beter argument zijn opgeworpen om gelovigen als Boujemaa het land uit te zetten wegens bedreiging en aanzetten tot haat. Geen officier van Justitie zal de guts hebben om een rechtsgang te beginnen. Laten we met elkaar afspreken dat, mocht Ayaan onverhoopt inderdaad iets overkomen, 't tijd is om het recht in eigen handen te nemen. In dat geval zou ik niet graag in de schoenen van Boujemaa staan.

Theo van Gogh

PS. Hedenmorgen mocht ik onderstaande mail ontvangen:

Beste Theo,

Het onderstaande artikel zal je wel verblijden. Boris' grote vriend Dyab heeft gefaald, alle ophef was dus voor niets. Ook moslims zien Dyab dus als een blaaskaak eerste klas.

Groeten,
Bert van Viegen


zo 13 jun 2004, 21:03

Zeer mager resultaat Abou Jahjah

BRUSSEL/ANTWERPEN - De Moslim Democratische Partij (MDP) van de ook in Nederland bekende Dyab Abou JahJah heeft bij de Belgische regioverkiezingen een zeer mager resultaat behaald. De partij behaalde in de provincie Antwerpen, de enige regio waar zij deelnam, een score van 0,26 procent oftewel ruim 1.600 stemmen. De MDP is een partij die voortkomt uit de Arabisch Europese Liga (AEL), waarmee Abou Jahjah ook in Nederland aan de weg timmerde.

This item is available on the Militant Islam Monitor website, at http://www.militantislammonitor.org/article/id/329