This item is available on the Militant Islam Monitor website, at http://www.militantislammonitor.org/article/id/7581

Islamsterdam: Terrorist Bilal Lamrani Hired By Government Employee & Jihadi Saadia Ait -Taleb To "Deradicalise" Muslim Youth

Hofstadgroep Member Worked For Saadia A. Who Ran Government Agency To Prevent 'Radicalisation And Polarisation'
August 24, 2017

Also see: "Muslimah Top Dog In NL Radicalisation & Polarisation Agency Allowed Jihad Recruitment - Said Jihad Has No Connection To Islam" http://www.militantislammonitor.org/article/id/7575

----------------------------------------

"AMSTERDAM - Jongerenwerker Bilal L. heeft in 2013 een 16-jarige puber geronseld voor de jihad. Dat zegt de vader van Achraf Bouamran, die nog altijd vol vragen zit over de radicalisering van zijn zoon. Jeugdwerker L. mocht op voorspraak van wijlen burgemeester Van der Laan met moslimextremisten werken in Amsterdam." https://www.telegraaf.nl/nieuws/1478183/de-beerput-van-bilal-l-gaat-open

Idioot Amsterdam huurde Hofstadgroep-terrorist Bilal Lamrani in om jongeren te ‘deradicaliseren'.

Wilders gaat los

Hij gebruikte zijn positie om jongeren te radicaliseren. Die had je niet zien aankomen he?

De totaal doorgeslagen Bilal Lamrani was in zijn ‘jeugd' een prominent lid van de Hofstadgroep, de bekende groep radicale moslims die terreuraanslagen voorbereidden in Nederland. De afgelopen jaren deed Bilal net alsof hij gederadicaliseerd was. Een blinde kon nog zien dat dit absoluut niet zo was, maar ja, helaas werd het deradicaliseringsproces in Amsterdam geleid door de controversiële Saadia A.T (Ait Taleb). Die vrouw deed overduidelijk alles behalve haar werk — of misschien gebruikte ze haar positie wil bewust om het jihadisme te verspreiden.

Want ja, zij nam Bilal Lamrani aan als jeugdwerker en negeerde klachten van derden dat hij in privégesprekken met jonge moslims de jihad verdedigde. Zo liet hij onder meer weten dat de radicale organisatie Hizb ut-Tahrir, die verboden is in Duitsland omdat de club wil dat de sharia de officiële wet van het land wordt én omdat die gekken een ‘islamitische staat' willen oprichten in Europa, hartstikke goed bezig is.

Er waren zelfs deskundigen die de gemeente vertelden dat Lamrani in werkelijkheid nog altijd een extremist was. Zelfs toen bekend werd dat zijn zus en broertje naar het Midden-Oosten waren getrokken om in het ISIS-kalifaat te wonen werden die waarschuwingen genegeerd door de gemeente Amsterdam.

Dit is dus hoe geschift politici in onze hoofdstad daadwerkelijk zijn. Deze linkse wegkijkers zijn écht totaal gestoord. Ze weigeren niet alleen te erkennen dat we op voet van oorlog verkeren met het islamistisch extremisme, maar geven extremisten zelfs alle ruimte om hun hatelijke ideologie aan de man te brengen.

Als er een aanslag gepleegd wordt in Nederland zijn het dit soort figuren — de elite van Amsterdam — die daarvoor verantwoordelijk zijn. Ze zetten bewust levens op het spel — puur en alleen om hun grote utopische droom over een multiculturele heilstaat niet in verlegenheid te brengen. Daarbij zijn ze maar al te graag bereid om de levens van gewone Nederlanders op het spel te zetten.

Geen wonder dus dat PVV-leider Geert Wilders geschrokken én woedend gereageerd heeft, en al meteen Kamervragen heeft ingediend over deze gekkigheid:

Kamervragen met collega @GraafdeMachiel over falend en nalatig Amsterdam inzake Bilal L.

Grote schoonmaak nodig!https://t.co/m1i6pisCBYpic.twitter.com/NIQsaDpDaD

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) August 23, 2017

Een gokje wat de antwoorden betreft van ons wegkijkend kabinet:

1. Ja.

2. Politieke correctheid.

3. Heel veel.

4. Neen. Omdat de minister een politiekcorrecte, multikul-verheerlijkende mafketel is.

5. Neen. Omdat de burgemeester van Amsterdam net als de minister een politiekcorrecte, multkul-verheerlijkende mafketel is. Ze kunnen dus prima met elkaar opschieten.

6. Neen. Omdat dit botst met de droom van een politiekcorrecte, multiculturele heilstaat.

http://www.dagelijksestandaard.nl/2017/08/totaal-idioot-amsterdam-huurde-hofstadgroep-terrorist-bilal-lamrani-in-om-jongeren-te-deradicaliseren-wilders-gaat-los/

-----------------------------------------------------------------

Also see:

Hoe in Amsterdam de strijd tegen radicalisering een vriendendienst werd

Een reconstructie van Saadia's 'koninkrijkje'

ARTIKELSaadia A.-T. klom op tot de rechterhand van burgemeester Van der Laan op het gebied van radicalisering. Nu wordt zij beschuldigd van fraude en belangenverstrengeling. Wie is zij? En wat is er in Amsterdam mis bij de strijd tegen radicalisering?

https://www.volkskrant.nl/binnenland/hoe-in-amsterdam-de-strijd-tegen-radicalisering-een-vriendendienst-werd~a4513531/

---------------------------------------------------------------------------------

Update 2/19/19

Not rules,but quick results counted by tackling of radicalisation

Niet regels, maar snelle resultaten telden bij radicaliseringsaanpak

Dat blijkt uit twee onderzoeken naar aanleiding van het strafontslag eind vorig jaar van anti-radicaliseringsambtenaar Saadia ait-Taleb. Die zou zich schuldig hebben gemaakt aan belangenverstrengeling door opdrachten te verlenen aan een man met wie zij ook privé een relatie had. Vraag was: hoe kan dat gebeuren?

Een taskforce van de gemeente concludeert dat in vele gesprekken met mensen binnen en buiten de afdeling de houding van de burgemeester een groot probleem vormde. 'Ervaren werd dat hij weinig geduld had en er slecht tegen kon als mensen naar zijn mening uitvluchten verzonnen', aldus de onderzoekers. Er werd 'weinig ruimte ervaren voor tegenwerpingen'. En: 'Ervaren werd dat de burgemeester verwachtte dat de organisatie de zaken die belangrijk waren regelde, linksom of rechtsom'.

Choose your battles
Tegenspraak door ambtenaren werd mondjesmaat geboden om de situatie op het stadhuis werkbaar te houden. 'De ambtelijke top hanteerde het principe van 'choose your battles'.

De gemeenteraad wil weten hoe het kon dat een ambtenaar zich schuldig kon maken aan belangenverstrengeling zonder dat iemand dat in de gaten had. Uit het onderzoek komt een zeer gesloten afdeling naar voren, waar het middenkader zijn gang kon gaan zonder enig toezicht of controle achteraf.Ait-Taleb mocht als programmamanager uitgaven doen volgens het 'vierogenprincipe'. Dat betekent dat al haar opdrachten ondertekend werden door haar leidinggevende, directeur Ruud IJzelendoorn van de directie Openbare Orde en Veiligheid (OOV). Die deed dat zonder na te gaan wat hij tekende.

Aandacht voor integriteit was er hoegenaamd niet: medewerkers als Ait-Taleb moesten zelf maar bepalen waar de grenzen van het betamelijke lagen en werden verder aan hun lot overgelaten Een groot risico, aldus de taskforce, zeker op het gebeid van radicalisering 'waar omwille van de snelheid of vertrouwelijkheid procedures soms niet gevolgd kunnen worden'. Men schrijft: 'Juist dan is het gesprek extra belangrijk over hoe onpartijdigheid, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid te waarborgen.'

Externe adviseurs
Een extern onderzoek onder leiding van radicaliseringshoogleraar Beatrice de Graaf wijst uit dat de afdeling radicalisering zich onder Van der Laan steeds verder van de buitenwereld afkeerde. Kennis werd niet gedeeld met externe adviseurs en de-radicaliseringsexperts van buiten de stad. En omgekeerd: op de Stopera werd geen gebruik gemaakt van experts die die niet door de gemeente zelf waren ingehuurd. Volgens de taskforce gaat de gemeente ook veel te krampachtig om met geheimhouding.

Opvallend is dat de onderzoekers stellen dat Amsterdam tussen 2004, het jaar dat Theo van Gogh werd vermoord, en 2010 een voorbeeld was voor de rest van het land. Dat waren de jaren van burgemeester Job Cohen. Daarna is de gemeente begonnen voortdurend zelf het wiel uit te vinden. Zo werden bijvoorbeeld de banden met de Universiteit van Amsterdam verbroken, die in eerdere jaren juist zeer vruchtbaar waren.

Religieuze kramp
De Graaf spreekt over 'een religieuze kramp' waarin de gemeente is geschoten. De relatie tussen geloof en radicalisering wordt in Amsterdam veronachtzaamd. 'Het debat hierover, met lokale gemeenschappen, experts of ervaringsdeskundigen uit andere steden lijkt te weinig gevoerd te zijn'.Ook waarschuwt de hoogleraar voor de koppeling tussen antiradicaliseringsbeleid en de aanpak van top-600 van criminele jongeren, een paradepaardje van Van der Laan. 'Het is zaak hierin zeer voorzichtig te opereren en eerst kennis en informatie te verzamelen alvorens hier te grote stappen in te zetten'.

Donderdag spreek de gemeenteraad over de radicaliseringsaanpak van Amsterdam. Ait-Taleb heeft haar ontslag aangevochten. Een onderzoek van het OM moet nog uitwijzen of zij strafrechtelijk wordt vervolgd.

Verder lezen

Burgemeester Van der Laan gaf in september vorig jaar toe te weinig aandacht te hebben gehad voor zijn afdeling Radicalisering en Polarisatie, waardoor de ontslagen ambtenaar Saadia a.-T. opdrachten kon gunnen aan een vriendje en fraude pleegde. Wat was er loos op de Amsterdamse afdeling radicalisering?

Na het strafontslag van radicaliserings-ambtenaar Saadia a.-T. was het crisis op het Amsterdamse stadhuis. De paniek in de ambtelijke top is groot. Reconstructie: Hoe de geheime 'grijscampagne' totaal ontspoorde.

Wat ging er nou eigenlijk echt mis tussen Saadia Ait-Taleb (34) en de gemeente Amsterdam? "Er is op het stadhuis veel ongemak over moslims en Marokkanen", zei ze in december in een interview met Het Parool.


https://www.parool.nl/amsterdam/niet-regels-maar-snelle-resultaten-telden-bij-radicaliseringsaanpak~a4570917/

This item is available on the Militant Islam Monitor website, at http://www.militantislammonitor.org/article/id/7581