This item is available on the Militant Islam Monitor website, at http://www.militantislammonitor.org/article/id/3449

Dutch Rewrite History To Show Moroccan's As Liberators Of Europe

May 8, 2008

Dutch Rewrite History To Show Moroccan's As Liberators Of Europe

By Beila Rabinowitz

May 14, 2008 - San Francisco, CA - PipeLineNews.org - Instead of trying to reinforce Dutch historical identity, one of the country's politicians is trying to rewrite it in the name of diversity. On the eve of "Liberation Days," Minister Jet Bussenmaker [Labour party] decided to include Moroccans, Surinamers and Antillians as liberators of Europe, despite their insignificant contribution.

Bussenmaker also concluded that this "history" must be taught to public school teachers and be included as part of the standard curriculum. According to one commentator the Dutch May 4th and 5th celebrations are "too white."

Concern about the feelings of the non-native Dutch population feeling left out of the World War II commemorations was raised several years ago when Moroccan youths were seen playing football with memorial wreaths which had been laid at a monument for the war dead.

In the ensuing furor over Bussenmakers proposals some Dutch papers carried headlines proclaiming, "Did the Moroccans really liberate Europe?" "Moroccans liberators? Utter nonsense or history?"

One journalist wrote:

"How can it be that the people from Morocco, Suriname and the Antilles has remained so long ignored?...Maybe because their role was really small…After searching long and hard the graves of 19 Moroccan soldiers were found...Now I don't want to belittle these soldiers, [because] they are heroes wherever they come from, but their contribution pales in comparison to the tremendous number of victims who fell in Europe...[So] it's fine that we take a look at the contribution of these soldiers but let's not make out as if it was the Moroccans who won the war." [source, translated from the Dutch, http://www.elsevier.nl/opinie/weblog/asp/artnr/204329/weblogid/63]

A staff member at the National Institute for War Documentation commented that one "shouldn't expect much" from the efforts to present non-native born Dutch as the the liberators of Europe. When asked if his research would help include more non-native Dutch by the memorial ceremonies, he stated:

"It's an absolute necessity. If there is something "white" it is the 4th and 5th of May." [source, translated from the Dutch, http://www.nrc.nl/binnenland/article1076559.ece/Marokkanen_vochten_niet_om_Europa_te_redden]

The PVV [Freedom Party] wants to have a speedy debate over the question. They accuse Bussenmaker and her party of pandering to their Islamic followers. http://www.pipelinenews.org/index.cfm?page=dutch5.14.08%2Ehtm

MIM: Two articles decrying Bussemaker's proposal to 'rewrite history'.

'Morrocans didn't fight to save Europe'

‘Marokkanen vochten niet om Europa te redden'

Gepubliceerd: 5 mei 2008

Door onze redacteur Japke-d. Bouma

Het ministerie van VWS wil allochtonen meer betrekken bij de herdenkingen van 4 en 5 mei. Verwacht daar niet te veel van, zegt het NIOD.

Rotterdam, 5 mei. Staatssecretaris Jet Bussemaker (VWS, PvdA) wil meer aandacht voor de rol van allochtonen bij de bevrijding van Nederland en Europa in de Tweede Wereldoorlog. Ze laat het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) onderzoek doen naar de betekenis van de oorlog in de landen van herkomst van allochtone Nederlanders. Daarna wordt lesmateriaal ontwikkeld.

De Partij voor de Vrijheid wil een spoeddebat over de kwestie. Kamerlid Bosma vindt de rol van allochtonen tijdens de oorlog „te verwaarlozen. Maar de PvdA wil die rol nu opkloppen om haar islamitische achterban te paaien."

Het NIOD deed in 2004 ook onderzoek naar de rol van niet-Nederlanders in de oorlog. Aanleiding waren incidenten waarbij allochtone jongeren op 4 mei voetbalden met bloemenkransen in Amsterdam. NIOD-onderzoeker David Barnouw zegt dat het nieuwe onderzoek uitgebreider wordt.

Hoe groot was de rol van allochtonen bij de bevrijding van Nederland?

„Bijzonder klein. Of je moet de Canadezen als allochtonen zien. Wat we weten is dat er negentien Franse soldaten uit Marokko in het Zeeuwse Kapelle begraven liggen die bij oorlogshandelingen in 1940 zijn omgekomen. Twaalf van hen zijn omgekomen bij gevechten, zeven zijn omgekomen in Frankrijk en aangespoeld in Nederland."

De rol van Marokkanen bij de bevrijding van ons land is te verwaarlozen, zegt de PVV.

„Dat klopt, als je er op die manier naar kijkt. De rol van allochtonen bij de bevrijding van Europa is echter wel significant te noemen. Er is veel bekend over Marokkaanse strijders in Duitsland en Italië."

Wat gaat het NIOD onderzoeken?

„De Tweede Wereldoorlog was een wéreldoorlog. En heeft dus overal impact gehad. Het nieuwe onderzoek kijkt naar de gevolgen van de oorlog in de ‘thuislanden' van veel allochtone Nederlanders. Als je de nieuwe generatie allochtonen wil betrekken bij de oorlog, zal je moeten vertellen wat deze voor hun grootouders betekend heeft. Ook de dekolonisatie die een direct gevolg was van de oorlog, zal erbij worden getrokken."

Hoe greep de oorlog dan in, bijvoorbeeld in Suriname en Marokko?

„De oorlog was voor Suriname en de Antillen een enorme impuls voor de economie. Er zaten veel Amerikaanse militairen met geld in de zak. Het Surinaamse bauxiet was belangrijk voor de Amerikaanse vliegtuigindustrie. In Noord-Afrika daarentegen is heel hard gevochten. Wat dat betreft hebben Europa en Marokko een gedeeld oorlogsverleden. Ik vind dat je echter ook moet vertellen dat veel Marokkanen in Franse dienst waren om geld te verdienen. Nu hoor je wel eens dat ze Europa wilden bevrijden en het antisemitisme wilden stoppen. Dat is natuurlijk flauwekul."

Suriname profiteerde van de oorlog. Marokkanen zaten in dienst om geld te verdienen. Krijgt uw onderzoek geen averechts effect?

„In zo'n onderzoek moet je eerlijk zijn. Je moet niet proberen groepen met leugens bij de oorlog te betrekken. Geschiedschrijving moet voor nuancering zorgen."

Zal uw onderzoek meer allochtonen betrekken bij de herdenkingen?

„Het is absolute noodzaak. Als er iets ‘wit' is, is het wel 4 en 5 mei."

Maar kán het wel?

„Dat denk ik wel. We moeten er alleen niet ongelooflijk veel van verwachten. Wij leggen in Nederland veel nadruk op de moord op de joden. Maar voor een aantal niet-Nederlanders zijn het de joden die de Palestijnen onderdrukken. Dat zal een moeizaam punt blijven." http://www.nrc.nl/binnenland/article1076559.ece/Marokkanen_vochten_niet_om_Europa_te_redden

-------------------

As if the Moroccans had won the war!

Alsof Marokkanen de oorlog hebben gewonnen!

maandag 5 mei 2008 15:27

Volgens staatssecretaris van Volksgezondheid Jet Bussemaker (PvdA) moet er in het onderwijs meer aandacht worden gegeven aan de rol van allochtonen bij de bevrijding van Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Ze wil dat dat onderwerp nadrukkelijk wordt onderwezen op de landelijke pabo's, zodat de latere onderwijzers het op hun beurt aan leerlingen kunnen uitdragen.

Negentien
Hoe zou het nou toch komen dat de rol van mensen uit Marokko, Suriname en de Antillen zo onderbelicht is gebleven? Even denken... misschien is het wel omdat die rol best wel klein is? Ik doe maar een gooi hoor. Na lang zoeken zijn er graven gevonden van negentien Marokkanen die zijn omgekomen in die oorlog. Onze alerte Zeeuwse hoofdredacteur wijst me erop dat de eerste Marokkaanse soldaten in 1940 sneuvelden. Ze liggen begraven in Kapelle.

Die Marokkanen zijn daar op een heel aparte manier terechtgekomen. Er vochten veel Noord-Afrikanen mee in het Franse leger – de oorlog woedde overigens ook in Noord-Afrika – en deze negentien hoorden bij een bataljon dat naar Engeland vluchtte na een mislukte aanval op de Duitsers in België, ten tijde van het Ardennenoffensief. Onderweg is een aantal van hen overboord geslagen en verdronken.

Geschiedvervalsing
Nu wil ik daar natuurlijk niets aan afdoen, want soldaten zijn helden, waar ze ook vandaan komen. Maar dit aantal van negentien verbleekt misschien wel een beetje bij de reusachtige aantallen slachtoffers die in Europa vielen. Naar schatting heeft die hele oorlog het leven gekost aan 72 miljoen mensen, soldaten en burgers bij elkaar. In Nederland zijn er ruim 200.000 mensen omgekomen.

Dus prima als we ook eens kijken naar de bijdrage van deze soldaten, maar laten we nu niet gaan doen alsof Marokkanen de oorlog voor ons hebben gewonnen. Dat zou geschiedvervalsing zijn en onrecht doen aan al die geallieerde slachtoffers. Waarom moeten we de rol van de Marokkanen kennen? Omdat dat de nieuwe Nederlanders bij onze geschiedenis zou betrekken? Zouden ze het anders werkelijk niet begrijpen? Heb je de inbreng van landgenoten nodig om ellende ergens anders te snappen?

Jodenvervolging
Bij recente dodenherdenkingen werd met kransen gevoetbald. Op veel scholen was het een tijdlang – ik weet niet hoe het nu is – nogal lastig, zeg maar onmogelijk, om over de Tweede Wereldoorlog te vertellen. Vooral over de jodenvervolging. Dan werd er van alles geschreeuwd in de klas en allochtone leerlingen wilden er niks van weten.

Een leraar zegt in een onderzoek naar lesgeven over dit onderwerp: ‘Toen ik iets vertelde over de Holocaust riep een leerling: "Lekker voor ze," en keek me uitdagend aan.' Het is maar één voorbeeld van weinig respect, omdat woord maar eens te gebruiken. De oorlog is de grootste gebeurtenis van de laatste honderd jaar in Nederland, en nog steeds het criterium voor van alles. Als bijvoorbeeld de slechtheid van een politicus moet worden benadrukt, werkt het altijd goed om er een nazi bij te halen. Het is nu eenmaal het ultieme kwaad. De vreselijke columnist Hugo Brandt Corstius deinsde er niet voor terug om in 1984 minister van Financiën Onno Ruding met Adolf Eichmann te vergelijken. Welja.

Aparte les
Bij de laatste dodenherdenking was speciaal aandacht voor de Amsterdamse voetbalclub WV (Wilhelmina Vooruit)-HEDW, die na de oorlog ruim tweehonderd leden minder bleek te hebben. Die waren allemaal vergast. De namen van de doden werden door drie jongens voorgelezen, van wie één duidelijk allochtoon.

Kijk, dat vind ik goed, want zo laat die jongen zien dat wat er is gebeurd, ook zíjn verleden is. Dat hij zich een Nederlander voelt en deel van onze geschiedenis. Maar daar heb je toch zeker geen aparte les voor nodig zeg. Dat staat in elk geschiedenisboek en hoort gewoon bij het geschiedenisonderwijs. http://www.elsevier.nl/opinie/weblog/asp/artnr/204329/weblogid/63/

----------------

Bevrijd door Marokkanen of broodje aap

ACHTERGROND, Van onze verslaggever Noël van Bemmel
gepubliceerd op 06 mei 2008 02:47, bijgewerkt op 02:47

AMSTERDAM - Welke rol speelden Marokkaanse en Turkse militairen tijdens de Tweede Wereldoorlog? En hoeveel Surinamers en Antillianen werden na D-Day aan land gezet, als soldaat van de Prinses Irene Brigade? Die vragen ziet staatssecretaris Bussemaker (VWS) graag beantwoord. De rol van allochtonen bij de bevrijding van Nederland en Europa is volgens haar onderbelicht.

Sinds jonge allochtonen in 2003 de Dodenherdenking verstoorden, proberen politici deze groep te betrekken bij 4 mei. ‘Voor een gelijkwaardige uitwisseling van oorlogservaringen', stelt het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD), ‘is het noodzakelijk kennis te verschaffen over het oorlogsverleden van ‘nieuwe Nederlanders'.

Met dat uitgangspunt voerde het NIOD een verkenning uit in 2004 en een vervolgonderzoek sinds 2006. De resultaten worden eind dit jaar verwacht. Belangrijkste financier: VWS. Bussemaker pleit dus voor een onderzoek dat ze al heeft betaald.

Die inspanning lijkt nuttig. Cijfers lopen ver uiteen en allerlei partijen dreigen aan de haal te gaan met de historie. Zo heeft het Landelijk Bureau Racismebestrijding (LBR) Marokkanen al omschreven als ‘onze bevrijders' en eist het PVV een spoeddebat over ‘multiculturele geschiedvervalsing'.

Veel aandacht krijgen 19 Marokkaanse mannen die op een Franse militaire begraafplaats liggen in het Zeeuwse Kapelle. Volgens onderzoeker Hey uit Hengelo verdronken 15 van deze Marokkaanse militairen in Franse dienst in de zomer van 1940 in Het Kanaal, op de vlucht naar Engeland. Hun lichamen spoelden aan tot op Terschelling. Het NIOD houdt het op 12 verdronken militairen, en 7 soldaten die bij gevechtshandelingen omkwamen tijdens de Duitse opmars richting Antwerpen.

Een heroïscher versie schetst Mohamed Achachboun die in 2005 het boekje Graven in de klei schreef voor de Stichting Vredeseducatie. ‘30.000 Marokkanen vochten in de voorste linies bij de verdediging van Antwerpen.' Hij vindt het verdrinkingsverhaal onwaarschijnlijk. ‘Waarom zijn geen soldaten in België aangespoeld?'

Bovendien zijn veel gesneuvelden niet geïdentificeerd, stelt Achachboun. ‘Ik heb getuigen gesproken, die in 1943 soldaten hebben herbegraven. Die stellen dat veel van 163 onbekende soldaten Marokkaanse emblemen droegen'.

Een broodje aap, zegt NIOD-woordvoerder David Barnouw. Het NIOD concludeerde al in 2004 dat de Marokkaanse rol bij de bevrijding van Nederland nihil was.

Het huidige onderzoek is breder: hoe kwam Marokko de Tweede Wereldoorlog door en welke rol speelden Marokkaanse soldaten. in Europa?

De geallieerde doorbraak in Italië bij Monte Cassino, dankzij Marokkaanse, Tunesische en Algerijnse troepen in Franse dienst, kan dan niet ontbreken. Maar ook de rapporten over hun massale wangedrag verdienen dan aandacht.

Turkije verklaarde in februari 1945 de oorlog aan Duitsland. Tot die tijd was het land neutraal en verdiende het volgens het NIOD aan de verkoop van chroom aan Duitsland en aan de geallieerden. Ook Suriname en de Antillen verdienden aan bauxiet en olieraffinage. Enkele honderden mannen uit deze landen vochten mee in de Prinses Irene Brigade. http://www.volkskrant.nl/binnenland/article533882.ece/Bevrijd_door_Marokkanen_of_broodje_aap

----------------------------------

Older Moroccans lay wreath in Birkenau

Oudere Marokkanen leggen krans in Birkenau

Gepubliceerd: 18 mei 2008 15:43 | Gewijzigd: 18 mei 2008 15:43

ANP

Auschwitz, 18 mei. Een groep van circa dertig Marokkaanse mannen uit Amsterdam-West heeft vandaag een krans gelegd bij het internationaal monument in het nazivernietigingskamp Auschwitz-Birkenau. In de gaskamers daar hebben de nazi's ongeveer 1,1 miljoen joden en andere mensen omgebracht.

Toen de mannen erheen liepen, droegen zij om de beurt het bloemstuk. Voorzitter Mohamed Ziani van de Werkgroep Marokkaanse Ouderen uit Amsterdam-Slotervaart, initiatiefnemer van de reis, en voorzitter Jacques Grishaver van het Nederlands Auschwitz Comité legden de krans vervolgens bij het monument.

De mannen brengen een tweedaags bezoek aan het voormalige kamp in het zuiden van Polen. De reis moet hen meer bewust maken van de Tweede Wereldoorlog. Zo moeten zij deelgenoot worden van dit belangrijke deel van de Nederlandse geschiedenis.

Veel van de deelnemers vervullen een belangrijke rol in de Marokkaanse gemeenschap in Amsterdam-West. Daardoor kunnen zij hun ervaringen in het vroegere vernietigingskamp overbrengen op anderen door bijvoorbeeld voorlichtingsbijeenkomsten. Op verzoek van de werkgroep begeleidt het Nederlands Auschwitz Comité de reis, die tot morgen duurt. http://www.nrc.nl/binnenland/article1091646.ece/Oudere_Marokkanen_leggen_krans_in_Birkenau

This item is available on the Militant Islam Monitor website, at http://www.militantislammonitor.org/article/id/3449