This item is available on the Militant Islam Monitor website, at http://www.militantislammonitor.org/article/id/3131

Dutch government to spend 28 million euros to fight 'polarisation and radicalisation'

August 27, 2007

And once again Ahmed Marcouch , since last march the head of the Amsterdam district of Slotervaart has suceeded in getting a minister from The Hague, including money, to his neighborhood. On Monday he received 400,000 in his new Municipal office from Minister Guusje ter Horst from Internal affairs to fight against 'polarisation and radicalisation'..

Preventie van radicalisering is vooral wijkwerk, zegt Ter Horst

http://www.volkskrant.nl/binnenland/article455865.ece/Preventie_van_radicalisering_is_vooral_wijkwerk,_zegt_Ter_Horst
Achtergrond Van onze verslaggever Willem Beusekamp
AMSTERDAM - En opnieuw is Ahmed Marcouch, sinds maart vorig jaar voorzitter van het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart, erin geslaagd een Haagse minister, inclusief geld, naar zijn wijk te lokken. Van minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken ontving hij maandag op zijn nieuwe stadsdeelkantoor vier ton voor het bestrijden van Ďpolarisatie en radicalisering'.
De oud-politieman en -moskeebestuurder is inmiddels een van de populairste lokale PvdA-politici, en hij wekt steeds meer afgunst bij de overige hoofdstedelijke stadsdeelvoorzitters (allen partijgenoten). Die slagen er maar niet in landelijke aandacht (en subsidies) te trekken voor hetzelfde probleem: jeugdige allochtonen bij de les houden die Ďmet hun geloof bezig zijn' en zich afwenden van de Nederlandse samenleving. ĎFuck Nederland', hebben ze volgens de minister soms op hun schooltas staan. Vorig jaar kreeg Marcouch al gul bezoek uit Den Haag en ontving hij als enige stadsdeelvoorzitter van de gemeente 120 duizend euro voor het aantrekken van een religieus expert, die in de Koran dolende jongeren weer op het juiste pad moet zien te krijgen. Voor dit jaar krijgt hij nog eens twee ton van de gemeente plus de 400 duizend euro van Ter Horst. Er loopt nog een subsidieaanvraag in Brussel. Minister Ter Horst onderstreepte dat de subsidie voor Marcouch deel uitmaakt van een landelijke campagne. Daarvoor is, verspreid over vier jaar, 28 miljoen euro uitgetrokken. Het geld komt van acht ministeries en staat los van de miljarden voor achterstandswijken. Marcouch had Ter Horst voorgesteld het actieplan Polarisatie en Radicalisering te presenteren in het in opspraak geraakte Islamitisch College Amsterdam. De minister werd echter door Onderwijscollega Plasterk erop gewezen dat het misschien niet handig zou zijn bij een door de inspectie bijna gesloten school te gaan praten over ontsporende leerlingen. Tot spijt van Marcouch en zijn pr-staf. Hoe het geld gaat worden besteed, is lastig uit te leggen vanwege de taaie materie. Ter Horst: ĎJe kunt geen pilletje nemen tegen radicalisering.' Onder veel meer zal volgens haar worden gekeken naar de boeken die in gevangenissen verkrijgbaar zijn. Zo werd onlangs bekend dat Van Gogh-moordenaar Mohammed B. in de cel over door hem gewenste fundamentalistische lectuur kan beschikken. Ter Horst kon niet zeggen of daar al naar gekeken is. Het preventief ingrijpen bij beginnende radicalisering is volgens de minister toch vooral wijkwerk, waar politie, leraren en jeugdwerkers door middel van kostbare trainingen moet worden geleerd tijdig bij te sturen en in te grijpen.


--------------------------------
http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2007/8/27/270807_plan_radicalisering.html

Het kabinet trekt de komende jaren 28 miljoen euro uit voor het tegengaan van radicalisering en polarisatie. Dat hebben de ministeries van Binnenlandse Zaken en Wonen, Wijken en Integratie bekendgemaakt.

Het geld is bedoeld om te voorkomen dat er steeds meer moslimjongeren radicaliseren, maar ook om verspreiding van rechts-extremistisch gedachtengoed tegen te gaan.

Het grootste deel van het geld gaat naar gemeenten om hen te ondersteunen bij de aanpak van lokale problemen. Volgens het kabinet is de aanpak van radicalisering namelijk vooral een zaak van het plaatselijke bestuur.

Actieplan
Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken heeft vanochtend een actieplan gelanceerd in het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart.

Van het totale bedrag krijgt Slotervaart 400.000 euro aan subsidie om polarisatie in de wijk tegen te gaan.

Het stadsdeel gebruikt het geld om jongeren, docenten en jeudgwerkers te trainen om de 'interculturele dialoog' aan te gaan. Daardoor moet het contact tussen verschillende bevolkingsgroepen in de wijk worden verbeterd.

Met het geld wordt ook een systeem opgezet om radicalisering te signaleren.

Maatregelen
Ter Horst zei bij de presentatie van haar plan dat ook andere gemeenten voor subsidie in aanmerking komen. In die gemeenten moeten voor de aanpak van problemen harde en zachte maatregelen komen.

Het kan daarbij gaan om het organiseren van ontmoetingen en debatten en het creŽren van stageplaatsen, maar ook om meer toezicht op straat of de vestiging van een wijkinternaat waar ouders hun kinderen kunnen aanmelden.

Volgens het kabinet neemt de polarisering en radicalisering in ons land in omvang, snelheid en intensiteit toe. Vooral jongeren die op zoek zijn naar hun identiteit of roeping zouden er vatbaar voor zijn.

Ook op nationaal niveau heeft Ter Horst ideeŽn geopperd. Zoals het tegengaan van haatzaaiende en radicale boodschappen in moskeeŽn, gevangenissen, scholen en jeugdcentra en via lectuur, tv en internet.

--------------------------------------

http://www.parool.nl/nieuws/2007/SEP/07/bin1.html

Wilders vindt Vogelaar 'knettergek'

Van onze politieke redactie

DEN HAAG - Ella Vogelaar, PvdA-minister voor Wonen, Werken en Integratie, is 'knettergek', aldus PVV-leider Geert Wilders. Bijna werd zijn motie van wantrouwen tegen de bewindsvrouw gesteund door de VVD. Maar niet getreurd: Wilders stal opnieuw de show.

Officieel ging het gisteren in de Tweede Kamer over het dikke rapport Dynamiek in Islamitisch Activisme van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Maar in werkelijkheid stond op het programma de nogal ordinaire clash over integratie tussen Wilders en de nieuwe christelijk-socialistische coalitie van CDA, PvdA en ChristenUnie, met de VVD in een onfortuinlijke bijrol.

Nederland, zei Vogelaar deze zomer tegen dagblad Trouw, zal op de lange termijn een joods-christelijk-islamitische traditie kennen. Het was voor Wilders genoeg om, ondanks de boze blikken in zijn richting, openlijk te twijfelen aan de geestelijke vermogens van de minister. Sterker nog: zij zou met haar woorden de Nederlandse cultuur 'verraden'.

Vogelaar bleef er rustig onder. Wilders was in haar ogen 'enigszins grof', maar veel woorden wenste zij aan het nogal onparlementaire taalgebruik niet te wijden. Wel stelde zij juist trots te zijn op de Nederlandse traditie, die zich zou kenmerken door openheid voor nieuwe invloeden. "Ik heb er geen enkele behoefte aan om de islam een halt toe te roepen."

VVD-woordvoerder Halbe Zijlstra sprak van een 'ongekend cultuurrelativisme'. Hij zei van Vogelaar te verwachten dat zij 'pal staat' voor de westerse vrijheden. "Haar uitspraken doen wat dat betreft het ergste vrezen."

Midden in de nacht liet de VVD, de oude partij van Wilders en nog altijd de partij van voormalig minister van Integratie Rita Verdonk, het overleg met de Kamer schorsen. Na anderhalf uur intern beraad besloten de liberalen de motie van wantrouwen tegen Vogelaar niet te steunen. Zij willen, aldus Zijlstra, de minister afrekenen op haar daden en haar beleid.

CDA-premier Jan Peter Balkenende probeerde de gemoederen tot bedaren te brengen met een pleidooi voor bescherming van 'waarden als vrijheid van meningsuiting en vrijheid van geloof'. Tegelijk beloofde hij hard te zullen optreden tegen 'geweld, het zaaien van haat en bedreigingen'.

"We moeten geen kloof creŽren," zei Balkenende, die tussen neus en lippen door Wilders op zijn vingers tikte wegens een gebrek aan respect jegens Vogelaar. "We moeten niet denken in termen van wij en zij en mensen niet opzij zetten vanwege hun geloof."

PvdA-Kamerlid Jeroen Dijsselbloem wil dat het kabinet nieuwe keuzes maakt in het overleg met Nederlandse moslimorganisaties. De huidige gesprekspartners zijn volgens hem niet representatief voor de vele geluiden in de islamitische gemeenschap. Vooral liberale moslims zouden ontbreken.

This item is available on the Militant Islam Monitor website, at http://www.militantislammonitor.org/article/id/3131