This item is available on the Militant Islam Monitor website, at http://www.militantislammonitor.org/article/id/2856

Geert Wilders: Close all Islamic schools immediately -"To protect children from Islamist ideas" "Too much Islam in Holland"

May 1, 2007

Translation MIM: Wilders: Close All Islamic Schools

Geert Wilders the chairman of The Party for Freedom has pleaded for the closure of all Islamic schools in Holland immediately. This measure is necessary according to him "to protect children from the Islamist ideas". Wilders wrote this in a column which appeared on Tuesday on the website Nieuwnieuws.

"Islam is causing the rapid downfall of Western civilisation". We have too much Islam in Holland" "Islam is more of a violent ideology than a religion". Wilders admits to taking a hard line in the Islam debate. According to him this is necessary, because "it is one minute to midnight".

Wilders also comments on a recent incident with the National Coordinator for Counter Terrorism (NCTb) where a staff member according to him who indicated to him that it would be preferable if he would modify his tone regarding Islam. That the clerk was corrected by the head of the NCTb,Tjibbe Joustra, doesn't mitigate the remark says Wilders. "It was really intimidation of the obvious kind." Hirsh Ballin (Justice Minister)emphasized that the freedom of expression was not up for discussion. The discussion with the NCTb was according to him intended to inform Wilders over his security situation. This week the minister will send a letter about this question to the Lower House.

----------------------------------------------------------------------------------------------

DEN HAAG (ANP) - Fractieleider Geert Wilders van de PVV pleit ervoor alle islamitische scholen in Nederland per direct te sluiten. Die maatregel is volgens hem nodig om de kinderen ,,te beschermen tegen de verspreiding van het islamitische gedachtegoed".

http://www.gelderlander.nl/dgbinnenland/article1368797.ece Slideshow image

Wilders: Sluit alle Islamitische scholen


Fractieleider Geert Wilders van de PVV pleit ervoor alle islamitische scholen in Nederland per direct te sluiten. Die maatregel is volgens hem nodig om de kinderen ,,te beschermen tegen de verspreiding van het islamitische gedachtegoed". ANP Photo Wilders schrijft dat in een column van zijn hand die dinsdag is verschenen op de website Nieuwnieuws. ,,De islam brengt onze Westerse beschaving in snel tempo naar de rand van de afgrond. We hebben teveel islam in Nederland. De islam is meer een gewelddadige politieke ideologie dan een religie", stelt het Tweede Kamerlid.
Wilders erkent een stevige toon aan te slaan in het islamdebat. Dat is volgens hem echter nodig ,,omdat het vijf voor twaalf" is.
Wilders gaat ook in op het recente incident met de Nationaal Co÷rdinator Terrorismebestrijding (NCTb). Tijdens een gesprek op het kantoor van de NCTb heeft een ambtenaar zich volgens hem laten ontvallen dat het toch echt wenselijk is dat Wilders zijn toon over de islam matigt.
Dat de ambtenaar werd gecorrigeerd door het hoofd van de NCTb, Tjibbe Joustra, doet aan die opmerking niets af, meent Wilders. ,,Het was wel degelijk intimidatie en wel van de zuiverste soort".
Hirsch Ballin benadrukte vrijdag dat van intimidatie geen sprake kan zijn en dat de vrijheid van meningsuiting niet ter discussie staat. Het gesprek met de NCTb was volgens hem bedoeld om Wilders te informeren over zijn veiligheidssituatie. De minister stuurt deze week een brief over de kwestie naar de Tweede Kamer

This item is available on the Militant Islam Monitor website, at http://www.militantislammonitor.org/article/id/2856